Aktuaalne

EOÜ uudiskiri

EOÜ uudiskiri ilmub umbes 2-3 korda kuus ja edastab teavet lindudega seotud sündmustest, tegevustest ja uudistest. Ühingu liikmed liidetakse automaatselt.

Liitu EOÜ uudiskirjaga!

* nõutud väli

Linnuharulduste Komisjoni poolt käsitletavate liikide kõik aktsepteeritud vaatlused

Trüki

Linnuharulduste komisjoni (HK) poolt käsitletavate liikide aktsepteeritud vaatlused seisuga 25.11.2017

Kõik aktsepteeritud vaatlused PDF failina

 

Alljärgnevas nimekiras on toodud kõigi HK poolt käsitletavate liikide kõik aktsepteeritud vaatlused. Kui mõni Sinu vaatlus nimekirjast puudub, siis on kaks võimalust - vaatlus on HK-le esitamata jäänud või HK ei ole vaatlust tunnustanud.

HK-le teeb muret, et mitmed harulduste kohtajad (eriti rõngastajad) ei ole teateid HK-le läbivaatamiseks esitanud. Vaatlejad peavad arvestama sellega, et kõik HK poolt tunnustamata linnuharulduste kohtamisteated jäävad välja harulduste andmebaasist ja nendega ei arvestata vastava ala linnustiku ülevaadete koostamisel. Palume vaatlejatel oma teated kindlasti ära saata jooksva aasta lõpuks. Ka vanade teadete esitamisega pole kunagi hilja.

Kui alljärgnevas nimekirjas on teates isendite, paaride vms. arv märkimata, on mõeldud üht lindu, paari vms. Kui vaatluse koh ta on olemas tõestusmaterjale (foto, video või helilint), siis on see märgitud konkreetse vaatluse järele.

Kuna Eesti administratiivne jaotus on pidevalt muutunud, siis andmete võrreldavuse huvides kasutab HK kohanimede esitamisel põhiliste haldusüksustena ajaloolisi kihelkondi. Kihelkonnad on ornitoloogiliselt aktiivsest perioodist (1840-2017) poole kestel käibinud ka ametlike haldusüksustena ning neid kasutatakse tänini näiteks keele-, rahva- jms. teadustes. Aastatel 2009-2011 tähistati kihelkonnapiirid Eesti kõigi riigimaanteede ääres vastavate siltidega ning need on kujutatud ka "Regio" Eesti teede atlase (alates 2012).

 

Kasutatud lühendid. is. = isend, khk. = kihelkond, j. = jõgi, jv. = järv, l. = linn, mk. = maakond (2017. a. jaotuse järgi, kui erineb põlisest), s. = saar, läh. = lähedal, 1a = samal kalendriaastal sündinud, 2a = eelmisel kalendriaastal sündinud jne., 1a+ eelmisel kalendriaastal sündinud, 2a+ = enne eelmist kalendriaastat sündinud jne., ad. = adultne, vanalind, subad. = subadultne, pull. = pesapoeg (poeg enne lennuvõimestumist), = isaslind, = emaslind, ♂♀ = paar.

 

 

 

I Kategooriad A-C (loodusliku päritoluga või meil (või naabermaades) püsiva asurkonna moodustanud sissetalutud liigid)

 

 

Väikeluik Cygnus columbianus suvised teated VI-VIII (kuni 1997)

 

11.07.1993 Tahu, Noarootsi khk., Läänemaa ad. (Margus Ots, Jüri Keskpaik jt.).

07.06.1995 Tahu ad. (Ivar Ojaste, Heldi Haabel, Aivar Veide).

03.08.1995 Matsalu siselaht, Martna/Karuse khk., Läänemaa >6 ad. (Leho Luigujõe, Illu Kaljuvee).

30.06.1997 Kübassaare, Pöide khk., Saaremaa ad. (Kari Haataja).

01.06.1997 Haapsalu laht, Ridala khk., Läänemaa 2 ad. (Sampsa Cairenius).

 

 

Ameerika väikeluik Cygnus columbianus columbianus

 

10.11.1991 Haeska, Martna khk., Läänemaa ad. (Hannu Klemola, Leho Luigujõe).

16.04.1995 Haeska ad. (Jeroen Nienhuis).

27.03.2000 Audru polder, Audru khk., Pärnumaa ad. (Pekka Komi, Markku O.Saarinen) (Foto).

17.10.2004 Kaelase, Pärnu-Jaagupi khk., Pärnumaa ad. (Eedi Lelov).

 

 

Laululuik Cygnus cygnus pesitsemine ja suvised teated 15.V-31.VIII (kuni 1997)

 

03.07.1979 Lavassaare järv, Mihkli/Pärnu-Jaagupi/Audru khk., Pärnumaa 2 is. (Eedi Lelov).

30.05.1982 Lavassaare järv 2 is. (Eedi Lelov).

19.07.1987 Kõima raba, Mihkli/Pärnu-Jaagupi khk., Pärnumaa (Ilmar Soodla).

15.06.1988 Altja, Haljala khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. 2 is. (Eigo Hint).

17.06.1988 Lehtma, Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. ♂♀ ja 5 pull. (Einar Tammur, Peep Puks, Arvo Vilu).

31.07.-17.08.1989 Aljava, Muhu khk., Saaremaa >1 ad., 1 juv. (Andrus Kuus)

Suvi 1989 Veisjärve Lagesoo, Karksi/Helme khk., Viljandimaa ♂♀ ja 4 pull. (Indrek Raidve, Tõnis Aaliste, Hardi Ilisson, Rainer Ilisson, Olev Merivee) (Foto).

06.06.1990 Tihu järv, Käina khk., Läänemaa = Hiiu mk. (Einar Tammur).

27.07.1990 Abruka saar, Anseküla khk., Saaremaa (Leho Luigujõe).

05.08.1990 Uru järv, Mihkli khk., Pärnumaa 4 is. (Ilmar Soodla).

Suvi 1990 Vilsandi, Kihelkonna khk., Saaremaa ♂♀ (Virve Aumees).

27.05.1991 Mohni saar, Kuusalu khk., Harjumaa (Marek Vahula, Eigo Hint, Toomas Kukk, Jaanus Aua).

06.06.1991 Lõuna-Malusi saar, Kuusalu khk., Harjumaa 9 is. (Mart Jüssi, Jaanus Aua).

07.08. ja 04.09.1991 Uru järv 2 ad., 5 1a. (Ilmar Soodla).

09.05.1992 Aljava, Muhu khk., Saaremaa 2 ad. ja pesa 5 munaga (Karl Oolu).

30.05.-17.06.1992 Puise, Ridala khk., Läänemaa 2 is. (Vilju Lilleleht).

14.09.1992 Kuressaare laht, Kuressaare l., Saaremaa ♂♀ ja 7 juv. (Leho Luigujõe, Arne Ader).

27.06.1993 Karala, Kihelkonna khk., Saaremaa ad. (Margus Ots).

11.07.1993 Tahu, Noarootsi khk., Läänemaa ad. (Margus Ots, Jüri Keskpaik jt.).

06.06.1994 Pootsi (Mere) Saksanina, Tõstamaa khk., Pärnumaa ad. (Margus Ots).

13.06.1994 Linaküla (Kihnu), Tõstamaa khk., Pärnumaa 3 ad. (Margus Ots).

11.06.1995 Kakrarahu, Ridala khk., Läänemaa 2 ad. (Vilju Lilleleht).

28.05.-08.06.1995 Pitsalu, Pärnu-Jaagupi khk., Pärnumaa 2 ad. ja 5 pull. (Eedi Lelov, Valeri Vesselov, T.Talpsepp).

03.08.1995 Matsalu laht, Martna/Karuse khk., Läänemaa >20 ad. (Leho Luigujõe, Illu Kaljuvee).

05.08.1995 Haeska, Martna khk., Läänemaa 2 ad. (Sampsa Cairenius, Jyri Heino, Mika Bruun, Asko Rokala).

04.-05.05. ja 03.-05.06.1996 Haavasoo lais, Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. ♂♀ (Aivar Leito)

15.05.1996 Kaimri, Anseküla khk., Saaremaa ad. (Juha Lehtinen, Jouni Valkeeniemi).

16.05.1996 Sandla läh., Püha khk., Saaremaa 6 ad. (Margus Ots, Indrek Ots).

28.06.1996 Soitsjärv, Äksi khk., Tartumaa ad. (Margus Ots, Andrus Kuus).

03.07.1996 Veisjärv, Helme khk., Viljandimaa ♂♀ ja 6 pull. (Margus Ots, Andrus Kuus).

22.05.1997 Puise, Ridala khk., Läänemaa 3 ad. (Vilju Lilleleht).

24.05.1997 Kabli, Häädemeeste khk., Pärnumaa 4 is. (Juha Lehtinen, Jouni Valkeeniemi).

24.05.1997 Liu, Tõstamaa khk., Pärnumaa 10 is. (Juha Lehtinen, Jouni Valkeeniemi).

26.-27.05.1997 Endla järv, Laiuse khk., Tartumaa = Jõgeva mk. 2 ad. ja 1 subad. (Aivar Leito).

09.06.1997 Puise 5 ad. (Vilju Lilleleht).

19.06.1997 Puise 2 ad. (Vilju Lilleleht).

23.08.1997 Haeska ad. (Jyri Heino, Mika Bruun, Henrik Lindholm, Roland Sundström).

 

 

Lühinokk-hani Anser brachyrhynchus (kuni 2001)

 

12.10.1936 Peipsi rannik (Mustvee ja Emajõe suudme vahel), Kodavere khk., Tartumaa (anon.) (Lastud, topis TÜ Zooloogiamuuseumis).

15.05.1985 Rahuste, Jämaja khk., Saaremaa ad. (Olav Renno).

27.04.1990 Meelva, Karuse khk., Läänemaa (Kalevi Helppi, Kimmo Nuotio, Pertti Kalinainen).

20.09.1990 Meelva, Räpina khk., Võrumaa = Põlva mk. 3a. (anon) (Lastud, lind oli rõngastatud 09.01.1989 Eemdijk’is Utrechti lähedal Madalmaades, ARNHEM 8038759).

19.05.1993 Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa 2 is. (Mauri Leivo, Harri Kontkanen, Olli-Pekka Pietiläinen).

26.04.1995 Papsaare, Pärnu khk., Pärnumaa (Hannu Juka, Jukka Hatva, Tuomas Seimola).

11.04.1996 Meelva, Karuse khk., Läänemaa 2 is., tõenäoliselt üks neist ka 17.04.1996 Matsalu, Karuse khk., Läänemaa (Jaan Veltman, Kaarel Kaisel, Eve Mägi) ja võimalik, et samad 07.05.1996 Kloostri, Kirbla khk., Läänemaa 2 is. (Eve Mägi, Kaarel Kaisel).

26.04.1996 Audru, Audru khk., Pärnumaa (Asko Rokala, Henrik Lindholm, Mika Bruun).

28.03. ja 12.04.1997 Audru polder, Audru khk., Pärnumaa ad. (Ira Teräspuro, Matti Rekilä, Pekka Rusanen, Tuukka Kupiainen, Mauri Leivo).

16.05.1997 Haeska, Martna khk., Läänemaa (Timo Pettay).

10. ja 12.04.1998 Audru polder ad. (Matti Rekilä, Juha Laaksonen, Kari Soilevaara, Ira Teräspuro). Tõenäoliselt sama isend 12.04.1998 Vana-Pärnu, Pärnu l., Pärnumaa (Frans Silvenius, Tuomas Seimola, Timo Pettay).

16.04.1998 Oonga, Martna khk., Läänemaa (Jari Peltomäki, Matti Rekilä).

24.04.1999 Mäo, Anna khk., Järvamaa ad. (Matti Koivula, Margus Ellermaa, Vesa Oksanen).

03.05.1999 Haeska 2 is. (Petro Pynnönen, Katriina Könönen, Jose Luis Copete). Tõenäoliselt samad isendid 06.05.1999 Martna, Martna khk., Läänemaa 2 is. (Petro Pynnönen, Jose Luis Copete) (Foto), 08.05.1999 Haeska 1 is. (Petro Pynnönen, Jose Luis Copete), 08.05.1999 Niinja, Martna khk., Läänemaa 1 is. (Petro Pynnönen, Jose Luis Copete).

25.09.1999 Herjava, Ridala khk., Läänemaa (Sampsa Cairenius).

02.10.1999 Avaste, Vigala khk., Läänemaa = Rapla mk. (Markku O.Saarinen, Pekka Komi).

25.03.2000 Pulgoja, Häädemeeste khk., Pärnumaa (Ira Teräspuro, Juha Laaksonen, Minna Pyykkö, Matti Rekilä). Tõenäoliselt sama isend samas ka 15.04.2000 ad. (Pekka Komi, Markku O.Saarinen).

27.03.2000 Audru 2 ad. ja 2 2a. (Pekka Komi, Markku O.Saarinen) ja üks neist samas ka 08.04.2000 (Jarmo Komi, Inger Holmström).

27.03. ja 05.04.2000 Audru polder (Peeter Raja, Mika Bruun jt.).

27.03.2000 Kirbla, Kirbla khk., Läänemaa 2 ad. (Pekka Komi, Markku O.Saarinen). Tõenäolised kordusvaatlused 03.04.2000 Kelu, Kirbla khk., Läänemaa ad. (Sampsa Cairenius, Mika Bruun, Jyri Heino) ja 18.04.2000 Kloostri (Jyrki Erikäinen, Petri Erikäinen).

18.04.2000 Meelva, Karuse khk., Läänemaa 2 is. (Jyrki Erikäinen).

18.04.2000 Haeska ad. (Pekka Komi, Markku O.Saarinen).

25.04.2000 Leediküla, Lääne-Nigula khk., Läänemaa 2 ad., tõenäoliselt üks neist ka 18.-20.04.2000 Koela, Lääne-Nigula khk., Läänemaa (Ivar Ojaste) (Foto).

29.03.2001 Audru polder 2 is. (Peeter Raja).

21.04.2001 Väike-Rõude, Martna khk., Läänemaa 2 ad. (Pekka Komi, Markku O.Saarinen).

 

 

Grööni suur-laukhani Anser albifrons flavirostris

 

16.-17.04.2012 Österby, Noarootsi khk., Läänemaa ad. (Trinus Haitjema, Tarvo Valker, Aivar Veide) (Foto).

 

 

Väike-laukhani Anser erythropus (1977-1997)

 

 

14.-15.05.1985 Kaevatsi laid, Pühalepa khk., Läänemaa = Hiiu mk. 2a. (Aivar Leito) (Värviliste rõngastega, lahti lastud reintrodutseerimisprojekti raames Rootsi Lapimaal 1984.a. juulis noorlinnuna).

29.04-04.05.1986 Vilsandi, Kihelkonna khk., Saaremaa (Aivar Leito) (Värviliste rõngastega, lahti lastud reintrodutseerimisprojekti raames Rootsis).

11.05.1988 Matsalu, Karuse khk., Läänemaa 2 is. (Valdur Paakspuu).

11.05.1988 Keemu, Karuse khk., Läänemaa (Valdur Paakspuu).

14.-15.04.1990 Penijõe läh., Lihula/Kirbla khk., Läänemaa 4 is. (Valdur Paakspuu, Triin Paakspuu).

21.04.1990 Kloostri, Kirbla khk., Läänemaa 2 is. (Valdur Paakspuu).

28.04.1990 Liustemäe, Karuse khk., Läänemaa ad. (Aivar Leito) (Värviliste rõngastega, lahti lastud reintrodutseerimisprojekti raames Rootsis).

17.-21.09.1990 Ilmatsalu, Tartu-Maarja khk., Tartumaa (Einar Tammur, Urmas Sellis, Aivar Leito, Andres Kietzer).

16.05.1996 Karala, Kihelkonna khk., Saaremaa ad. (Juha Lehtinen, Jouni Valkeeniemi).

23.05.1996 Osmussaar, Noarootsi khk., Läänemaa (Mauri Leivo).

21.04.1997 Haeska, Martna khk., Läänemaa 2 is. (Mauri Leivo).

30.04.1997 Lannuste, Ridala khk., Läänemaa 3 ad. (Voitto Pajulehto) ja üks neist samas juba 28.04.1997 (Voitto Pajulehto).

20.05.1997 Toomalõuka, Anseküla khk., Saaremaa (Leho Luigujõe, Rein Kuresoo jt.).

24.05.1997 Kabli, Häädemeeste khk., Pärnumaa ad. (Juha Lehtinen, Jouni Valkeeniemi).

11.10.1997 Tali-Kaunsaare, Saarde khk., Pärnumaa 44 is. (Enn Vilbaste, Kaja Kübar). Võimalik, et osa neist ka 12.10.1997 Pihke, Saarde khk., Pärnumaa 9 is. (Enn Vilbaste, Kaja Kübar, Aivar Sakala).

 

 

Kanada lagle Branta canadensis pesitsemine (kõik vaatlused kuni 1990)

 

15. ja 20.05. vahel 1968 Vilsandi, Kihelkonna khk., Saaremaa (Rein Maran) (Filmitud).

08.09.1968 Käina laht, Käina khk., Läänemaa = Hiiu mk. (Joann Kallas).

13.04.1970 Maidla, Hageri khk., Harjumaa 5a. (Harri Põldsam) (Leitud surnult, rõngastatud 26.08.1966 Pykälistö’s Soomes noorlinnuna, HELSINKI M 2048).

Kevad 1970 Vilsandi 7 is. (Leo Aumees).

23.04.1976 Haapsalu, Läänemaa (Tenno Sillaste).

16.02.1977 Kose-Uuemõisa – Saula vahel, Kose khk., Harjumaa (Enno Koik).

08.05.1980 Saastna, Karuse khk., Läänemaa 2 is. (Rein Maran, Vallo Kepp).

17.04.1981 Vaiste, Varbla khk., Läänemaa = Pärnu mk. (Muza Soomre).

Keskpaik 04.1981 Tsooru, Rõuge khk., Võrumaa 2a. isend püütud ja viidud Vana-Antsla paisjärvele (Leili Kuppar), kus peatus vähemalt kuni 25.05.1981 (Olav Renno). Sama isend ilmus 01.06.1981 Kuigatsi järvele, Sangaste khk., Tartumaa = Valga mk. (Reet Mölder), kust 13.11.1981 püüti ja viidi Tallinna loomaaeda (Rõngastatud 27.08.1980 Purmo’s Soomes pesapojana, HELSINKI M 16467).

03.05.1981 Veskijärv, Harju-Risti khk., Harjumaa = Lääne mk. (Tiit Randla, Fred Jüssi).

14.05.1981 Puise Paljarahu, Ridala khk., Läänemaa (Vilju Lilleleht).

Lõpp 09.1981 Emmaste, Emmaste khk., Läänemaa = Hiiu mk. 2a. (P.Püvi) (Lastud, rõngastatud 04.07.1980 Kronängen’is Rootsis pesapojana, STOCKHOLM 9226093).

00.09.1983 Iisaku-Jõuga, Iisaku khk., Virumaa = Ida-Viru mk. ca 12 is. (Voldemar Namsing).

Keskpaik 01.1984 Mustaru, Vändra khk., Pärnumaa 2a. (O.Jaaniste) (Leitud surnult, rõngastatud 05.08.1983 Ruokolahtis Soomes noorlinnuna, HELSINKI M 16494).

17.01.-09.02.1984 Kasispea ja Vihasoo vahel, Kuusalu khk., Harjumaa 11 is. (Olav Renno, A.Kaasik).

28.01.-14.02.1984 Tamula järv, Võru, Võrumaa 10 is. (Eduard Rikand, Viljard Tuisk, Aivar Leito) (Üks neist rõngastatud 05.08.1983 Ruokolahtis Soomes lennuvõimelisena HELSINKI M 16480 ja lisaks veel üks samas kohas 05.08.1983 noorlinnuna HELSINKI M 16482).

21.04.1984 Muraja poolsaar, Pöide khk., Saaremaa (Olav Renno). Tõenäoliselt sama isend 21.05.1984 Luhina poolsaar, Pöide khk., Saaremaa (Vilju Lilleleht) ja 22.05.1984 Udriku laid, Pöide khk., Saaremaa (Olav Renno).

20.05.1984 Taali, Tori khk., Pärnumaa (Heinrich Mitt).

04.10.1984 Võiste, Häädemeeste khk., Pärnumaa (Aivo Klein, Mati Kose, Riho Lilleleht).

30.05.1985 Häädemeeste, Häädemeeste khk., Pärnumaa (Mati Kose).

03.05.1986 Kalarahu, Kihelkonna khk., Saaremaa (Arvo Kullapere).

18.01.1987 Moe, Ambla khk., Järvamaa = Lääne-Viru mk. 2 is. (Vallo Volke, Veljo Volke).

30.03.1987 Kopli laht, Tallinn, Harjumaa (N.P.Nadonenko, Jelena J.Jefimova, Aleksandr Luzan). Tõenäoliselt sama isend 08.05.1987 Väike-Õismäe, Tallinn, Harjumaa (I.Lakspere), kust püütud ja viidud Tallinna loomaaeda.

05.-06.04.1987 Laimjalast 3 km NE, Pöide khk., Saaremaa 2 is. (Enn Soom).

23.04.1987 Jõesuu, Rannu khk., Tartumaa (Vilju Lilleleht, Andres Kuresoo, Tiit Randla, Risto Väisänen, Olavi Hilden, Pertti Koskimies, Pertti Saurola jt.).

21.10.-05.11.1987 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa (Eerik Leibak).

06.01.1988 Vilusi, Torma khk., Tartumaa = Ida-Viru mk. 17 is. (Martin Tamm).

13.01.1988 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa 16 is. (Eerik Leibak).

25.03.1988 Koorküla Piirijärv, Helme khk., Viljandimaa = Valga mk. 2 is. (Rein Mikk, Enn Inno).

27.03.1988 Kuremaa järv, Palamuse khk., Tartumaa = Jõgeva mk. (Aavo Noormägi) (Leitud surnult, rõngastatud 01.04.1981 Ruokolahtis Soomes HELSINKI M 16688).

12.04.1988 Pulgoja, Häädemeeste khk., Pärnumaa (Mati Kose).

12.04.1988 Tammura, Tori khk., Pärnumaa (Raivo Endrekson, Janek Eltermaa).

19.05.1988 Metsküla, Karuse khk., Läänemaa (Tõnis Ulm). Tõenäoliselt sama isend 24.05.1988 Saastna, Karuse khk., Läänemaa (Valdur Paakspuu).

00.05.1988 Tihu järv, Käina khk., Läänemaa = Hiiu mk. ♂♀ (Tiit Leito).

06.10.1988 Rame (Koora), Hanila khk., Läänemaa (Jüri Keskpaik).

11.06.1989 Põhja-Uhtju saar, Viru-Nigula khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. ad. (Vilju Lilleleht, Olav Renno, Andres Kuresoo, Rein Kuresoo).

03.11.1989 Sääre (Eerik Leibak).

30.07.-14.08.1990 Pikla, Häädemeeste khk., Pärnumaa 3 is. (Mati Kose, Enno Tšetšin).

23.09.1990 Matsalu, Karuse khk., Läänemaa 4 is. (Valdur Paakspuu, Triin Paakspuu).

02.10.1990 Sääre 2 is. (Eerik Leibak).

29.10.1990 Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa (Eerik Leibak).

23.05.2012 Kasispea Suurlood, Kuusalu khk, Harjumaa ♂♀, pesa 5 munaga (Katrin Jürgens, Riho Männik, Liisa Rennel) (Foto).

25.05.2014 Pihlalaid, Karja khk., Saaremaa pesitsemine, 4 ♂♀, leitud 3 pesa (Mati Martinson, Karl Eik Rebane, Ainar Unus) (Foto).

22.05.2015 Pihlalaid pesitsemine, 3 ♂♀, leitud 3 pesa (Mati Martinson, Ainar Unus, Karl Eik Rebane).

27.04.-17.06.2016 Kõmmusselja, Emmaste khk, Läänemaa = Hiiu mk ♂♀, pesitsemine, 5 pull. (Maie Vikerpuur, Leho Aaslaid jt) (Foto).

19.05.2016 Pihlalaid pesitsemine, 4 ♂♀, leitud 4 pesa (Ainar Unus, Mati Martinson).

 

 

Valgepõsk-lagle Branta leucopsis pesitsemine (kuni 1990)

 

1981 Papilaid, Hanila khk., Läänemaa 1 pesa (Taivo Kastepõld, Nevi Rahnik).

1982 Papilaid 1 pesa (Valdur Paakspuu jt.).

1983 Paelaid, Pöide khk., Saaremaa 1 pesa (Võida Lodi).

1983 Papilaid 1 pesa (Valdur Paakspuu).

1984 Paelaid 1 pesa (Vilju Lilleleht).

1984 Papilaid 2 pesa (Valdur Paakspuu, Eve Mägi jt.).

1985 Papilaid 2 pesa (Valdur Paakspuu, Eve Mägi jt.).

1985 Telve, Kihelkonna khk., Saaremaa 1 pesakond (Arvo Kullapere).

1986 Papilaid 9 pesa (8-9 paari) (Valdur Paakspuu, Eve Mägi jt.).

1987 Papilaid 8 pesa (Valdur Paakspuu, Eve Mägi jt.).

1987 Anemaa, Ridala khk., Läänemaa 2 pesa (Valdur Paakspuu, Eve Mägi jt.).

1988 Anemaa 1 pesa (Valdur Paakspuu, Eve Mägi jt.).

1988 Papilaid 7 pesa (Valdur Paakspuu, Eve Mägi jt.).

1988 Pihlalaid, Pöide khk., Saaremaa 1 pesa (Aivar Leito).

1988 Telve 3 pesa (Arvo Kullapere).

1989 Anemaa 1 pesa (Valdur Paakspuu, Toomas Jüriado jt.).

1989 Naistekivi maa, Kihelkonna khk., Saaremaa 2 pesa (Arvo Kullapere).

1989 Papilaid 6 pesa (Valdur Paakspuu, Eve Mägi jt.).

1989 Papirahu, Hanila khk., Läänemaa 2 pesa (Valdur Paakspuu, Eve Mägi jt.).

1989 Telve 4 pesa (Arvo Kullapere).

1989 Pihlalaid 2 pesa (Aivar Leito).

1990 Papirahu 10 pesa (Valdur Paakspuu, Eve Mägi, Triin Paakspuu jt.).

1990 Väike-Härjamaa, Ridala khk., Läänemaa 2 pesa (Valdur Paakspuu, Eve Mägi, Triin Paakspuu jt.).

12. ja 19.05.1990 Telve 6 (7?) pesa (Arvo Kullapere, Olavi Hildén, Martti Soikkeli, Seppo Keränen, Juha Valste, Andres Jõeorg).

17.06.1990 Alumine Vaigas, Kihelkonna khk., Saaremaa 1 pesa (Arvo Kullapere jt.).

22.06.1990 Urve saar, Kihelkonna khk., Saaremaa 1 pesa (Arvo Kullapere, Tarvo Kullapere, Marko Kullapere).

1990 Naistekivi maa 1 pesa (Arvo Kullapere).

1990 Pihlalaid 5 pesa (Aivar Leito).

1990 Tuumalaid, Pöide khk., Saaremaa 5 pesa (Aivar Leito).

 

 

Lääne-mustlagle Branta bernicla hrota

 

14.10.1962 Viinistu, Kuusalu khk., Harjumaa (Ahto Jõgi).

24.10.1978 Vilsandi, Kihelkonna khk., Saaremaa 6 is. (Hans Soots).

12.11.1978 Vilsandi (Hans Soots).

28.05.1994 Ristna, Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. (Mauri Leivo, Harri Kontkanen, Petri Palviainen).

30.09.1994 Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa (Harri Kontkanen, Hannu Juka).

02.10.1994 Põõsaspea neem (Mauri Leivo, Hannu Juka, Harri Kontkanen).

13.10.1995 Põõsaspea neem (Mauri Leivo, Harri Kontkanen).

31.10.1995 Põõsaspea neem (Mauri Leivo, Harri Kontkanen).

31.05.2001 Põõsaspea neem 2 is. (Sampsa Cairenius).

10.10.2007 Põõsaspea neem ad. (Pekka Komi) (Foto).

20.09.2009 Põõsaspea neem 2 ad. (Juho Könönen) (Foto).

24.09.2009 Põõsaspea neem ad. (Juho Könönen) (Foto).

26.09.2009 Põõsaspea neem ad. (Timo Pettay).

27.09.2009 Põõsaspea neem ad. (Juho Könönen, Margus Ellermaa, Timo Pettay).

21.10.2009 Põõsaspea neem ad. (Margus Ellermaa).

23.09.2011 Ristna 3 ad. (Juho Könönen, Timo Pettay).

23.09.2011 Põõsaspea neem 2 is. (Annika Forsten, Antero Lindholm) (Foto).

24.09.2011 Ristna 5 ad. (Juho Könönen, Timo Pettay).

24.09.2011 Põõsaspea neem 5 is. (Annika Forsten, Antero Lindholm) (Foto).

25.09.2011 Ristna 2 ad. (Juho Könönen).

26.09.2011 Ristna 2 ad. (Juho Könönen).

29.09.2011 Ristna ad. (Juho Könönen, Markus Lampinen).

30.09.2011 Ristna ad. (Juho Könönen, Markus Lampinen).

06.10.2011 Ristna ad. (Juho Könönen, Jukka Könönen).

15.09.2014 Põõsaspea neem ad. (Juho Könönen, Aki Aintila) (Foto).

 

 

Kirde-mustlagle Branta bernicla nigricans

 

30.10.-04.11.2007 Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa ad. (Aivar Veide jpt.) (Foto).

29.09.2009 Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa ad. (Juho Könönen, Margus Ellermaa).

26.09.2011 Ristna, Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. ad. (Juho Könönen).

27.-29.09.2011 Ristna ad. (Juho Könönen) (Foto).

30.10.-05.11.2012 Rootsiküla, Kihnu s., Tõstamaa khk., Pärnumaa ad. (Margus Ellermaa, Tarvo Valker jt.) (Foto).

30.09.2014 Põõsaspea neem ad. (Juho Könönen).

 

 

Punakael-lagle Branta ruficollis pesitsemine (kõik vaatlused kuni 1997)

 

01.-02.10.1887 Aakre, Rõngu khk., Tartumaa (Leiti kodupartidega seltsimas, hirmutamise peale lendas metsa, kust leiti järgmisel päeval surnuna, topis Middendorff’i kogus).

13.05.1966 Saastna, Karuse khk., Läänemaa (Olav Renno).

07.10.1975 Penijõe, Lihula khk., Läänemaa 2 is. (Eve Mägi).

14.05.1977 Peedulaid, Hanila khk., Läänemaa 2 is. (Hillar Pärjasaar).

01.11.1984 Võru, Võrumaa (Viljard Tuisk).

10.05.1989 Karala, Kihelkonna khk., Saaremaa 2 ad. (Arvo Kullapere, Aivar Leito).

29.04.1990 Karala 2 ad. (1 paar) (Aivar Leito).

11.05.1994 Haeska, Martna khk., Läänemaa 3 is. (Pauli Dernjatin, Mauri Leivo, Pekka Rusanen). Võimalik, et samad või osa neist ka 13.05.1994 Keemu, Karuse khk., Läänemaa 2 is. (Lauri Mäenpää, Mika Bruun, Roland Sundström, Heidi Vanhanen) ja 18.05.1994 Haeska 4 is. (Pauli Dernjatin, Mauri Leivo, Pekka Rusanen).

21.04.1995 Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa 1a+ (Mikko Huju, Tuomas Seimola, Jukka Hatva, Hannu Juka).

14.05.1995 Matsalu, Karuse khk., Läänemaa 6 ad. (Matti Rekilä, Jan Nordblad, Harri Muukkonen).

23.04.1996 Põldeotsa (Audru polder), Audru khk., Pärnumaa 2 is. ja 25.04.1996 samas 3 is. (Hannu Juka, Mika Bruun, Jukka Hatva, Henrik Lindholm, Jan Nordblad, Asko Rokala). Võimalik, et ka 02.-03.05.1996 samas kohatud isend oli üks neist (Harri Kontkanen, Mauri Leivo).

04.05.1996 Kägiste, Häädemeeste khk., Pärnumaa (Harri Kontkanen, Mauri Leivo).

06.05.1996 Saastna, Karuse khk., Läänemaa (Harri Kontkanen, Mauri Leivo), tõenäoliselt kordusvaatlused 07.05.1996 Matsalu (Harri Kontkanen, Mauri Leivo), 16.05.1996 Matsalu 2 is. (Kaarel Kaisel, Jaan Veltman, Sampsa Cairenius jt.), 18.05.1996 Saastna-Paga, Karuse khk., Läänemaa (Juha Lehtinen, Jouni Valkeeniemi) ja 20.05.1996 Matsalu (Kaarel Kaisel).

21.05.1996 Haeska 2 is. (Kaarel Kaisel, Maire Toming).

27.04.1997 Keemu 1 is. ja 27.04.1997 Matsalu 2 is. (Jukka Riihelä, Jyri Strandberg). Tõenäoliselt kordusvaatlused 08.05.1997 Matsalu 4 ad. (Matti Rekilä, Ira Teräspuro, Juhani Hannila jt.).

09.05.1997 Kelu, Kirbla khk., Läänemaa 2 is. (Juha Lehtinen, Jouni Valkeeniemi), 11.05.1997 Matsalu 3 is. (Kaarel Kaisel, Pille Kaisel) ja 18.05.1997 Keemu 2 ad. (Leho Luigujõe, Rein Kuresoo jt.).

28.04.1997 Audru polder, Audru khk., Pärnumaa 2 is. (Jukka Riihelä, Jyri Strandberg), tõenäoliselt samad isendid 08.05.1997 Audru polder 3 is. (Jan Nordblad, Timo Pettay, Tuomas Seimola, Tuukka Kupiainen).

09.05.1997 Lõu laht, Jämaja/Anseküla khk., Saaremaa 2 ad. (Matti Rekilä, Ira Teräspuro, Juhani Hannila jt.).

14.05.1997 Põgari, Ridala khk., Läänemaa 2 is. (Kaarel Kaisel, Eve Mägi, Maire Toming).

19.05.1997 Ula-Talila, Pöide khk., Saaremaa (Leho Luigujõe, Rein Kuresoo jt.).

05.06.2007 Pühadekare, Muhu khk., Saaremaa ad. ja pesa 1 munaga (üksikisendi pesitsuskatse, linnu päritolu teadmata) (Leho Luigujõe, Andres Kuresoo, Olev Lüütsepp) (Foto).

 

 

Tulipart Tadorna ferruginea

 

Suvi 1869 Selja rannik, Haljala khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. ♀ ad. (Karl Jakob Reinhold von Tiesenhausen) (Lastud, topis Eesti Loodusmuseumis).

21.-31.07.1977 Haapsalu l., Läänemaa ♀ (Henno Selmet, Karl-Hanto Selmet).

09.09.1984 Tänavjärv, Harju-Risti khk., Harjumaa = Lääne mk. (Hans Maltsen) (Foto).

05.05.1989 Kodasema läh., Keila khk., Harjumaa ♂ (Mäido Tõnnus).

30.04.-06.05.1995 Põgari, Ridala khk., Läänemaa ♀ ad. (Kaido Vikat).

15.-17.05.2011 Türisalu, Keila khk., Harjumaa ♀ ad. (Riina Rand jt.) (Foto).

29.06.2013 Ruhnu s., Ruhnu khk., Saaremaa 4 ♀ ad. (Mari Koskinen-Soivi, Pekka Saarimäki) (Foto).

24.07.2013 Jämaja, Jämaja khk., Saaremaa ♀ ad. (Jouni Saario jt.) (Foto).

27.06.2014 Keri saar, Jõelähtme khk., Harjumaa 3 is. (Arne Ader) (Foto).

04.-19.07.2014 Tallinna laht, Tallinn, Harjumaa kuni 12 is. (Peep Lassmann, Kalmer Halliko jt.) (Foto).

09.05.2015 Aardla polder, Kambja khk., Tartumaa (Urmas Männik, Raul Vilk jt.) (Foto).

29.06.2015 Keila-Joa, Keila khk., Harjumaa 4 is. (Mari Palgi, Jaan Palgi), üks neist samas kohas ka 30.06.2015 (Mari Palgi, Jaan Palgi).

15.08.2015 Kalvi, Viru-Nigula khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (Margus Ots, Uku Paal, Mihkel Metslaid, Andrus Jair, Peeter Raudsepp jt.) (Foto).

22.08.2015 Rocca al Mare, Tallinn, Harjumaa (Javier Aibar) (Foto).

27.08.-07.09.2015 Laoküla ja Madise, Harju-Madise khk., Harjumaa (Ott Maaten jt.) (Foto).

03.09.2015 Kõinastu lee, Muhu khk, Saaremaa 2 is (Hannes Pehlak) (Foto).

25.-27.06.2016 Põldeotsa, Audru khk, Pärnumaa 5 is (Raivo Endrekson, Indrek Tammekänd jt) (Foto).

06.07.2016 Loode, Jämaja khk, Saaremaa (Samuli Lehikoinen) (Foto).

04.-12.07.2017 Sääla, Vigala khk, Läänemaa = Rapla mk 4 is (Tiit Külaots jt) (Foto).

14.-20.07.2017 Tuula, Keila khk, Harjumaa ♀ ad (Kaarel Võhandu) (Foto).

26.07.2017 Pulgoja, Häädemeeste khk, Pärnumaa 2 is (Tiiu Tali) (foto).

10.-19.08.2017 Laoküla, Keila khk, Harjumaa (Ülle Raag jt) (foto).

18.08.2017 Loksa, Kuusalu khk, Harjumaa (Ave Kruusel) (foto).

 

 

Mandariinpart Aix galericulata

 

23.-29.08.1978 Kuressaare, Saaremaa ♂ ad. (Hans Kuusiku) (Lastud, toimetati Matsalu RLKA-le määramiseks).

10.-18.05.1983 Vilsandi, Kihelkonna khk., Saaremaa ♂ (Arvo Kullapere jt.) (Foto).

Lõpp 05.1991 Sagadi, Haljala khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. ♂♀ (Helle Väärsi, Ülle Roodvee, Peeter Hussar).

00.05.-00.10.2000 Isabella, Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. 2 ♂ (Kadri Pulk, Merle Kääri).

Lõpp 05. - keskpaik 06.2003 Palmse, Kadrina-Ilumäe khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. 2 ♂ (Barbara Tauts, Kaja Riiberg, Imbi Mets, Lauri-Indrek Tummeleht, Evelin Viljamaa, Arne Kaasik, Pille Tõnisson) (Foto).  

27.04.2004 Linnamäe, Lääne-Nigula khk., Läänemaa ♂ ad. (Ivar Ojaste) (Foto).

22.05.2004 Palmse ♂ ad. (Tatjana Lobanova jt.) (Foto)

29.05.-16.06.2004 Lemsi, Kihnu s., Tõstamaa khk., Pärnumaa 2 ♂ (Jukka Hatva, Gustaf Nordenswan, Olli Elo jt.) (Foto).

23.04.2005 Rame laht, Hanila khk., Läänemaa ♂ ad. (Mats Björklund, Harri Ahola).

24.04.2008 Kloostri, Kirbla khk., Läänemaa 3 ♂ ad. (Helgi Tiidussalu, Andres Karel, Kaarel Kaisel, Eve Mägi, Marju Pajumets, Olavi Vainu) (Foto),  neist 2 is. samas ka 25.04.2008 (Aivar Veide) (Foto).

25.04.2008 Kõveri, Saarde khk., Pärnumaa ♂ ad. (Ebe-Kai Siim) (Foto).

04. ja 09.05.2008 Orjaku, Käina khk., Läänemaa = Hiiu mk. 2 ♂ ad. (Toomas Vikerpuur, Leho Aaslaid) (Foto), samad isendid ka 12.05.2008 Kassari, Käina khk., Läänemaa = Hiiu mk. (Leho Aaslaid, Tauno Pilnik, Monika Tamsalu).

29.04.2010 Kõriska, Valjala khk., Saaremaa 2 ♂ ad. (Adam Tamjärv) (Foto).

19.04.2013 Tartu l., Tartumaa ♂♀ (Jane Vako, Paul Hunt jt.) (Foto).

30.08.2013 Purgatsi järv, Ambla khk., Järvamaa = Harju mk. ♂ 1a+ (Leili Roosalk) (Foto).

11.-23.05.2014 Kurepalu paisjärv, Kambja/Võnnu khk., Tartumaa ♂ ad. (Kersti Ernits, Peeter Ernits, Toivo Hansen jt.) (Foto).

09.06.2014 Häädemeeste, Häädemeeste khk., Pärnumaa (Triin Kaasiku) (Foto).

14.-21.05.2015 Sindi, Tori khk., Pärnumaa ♂ ad. (Rein Kalmus jt.) (Foto).

11.04.2016 Asuka, Karja khk, Saaremaa ♂ ad. (Anna-Maria Lest) (Foto).

12.04.2016 Tuulevälja, Jüri khk, Harjumaa ♂ ad. (Eha Tamm) (Foto).

07.05.2016 Roka, Põltsamaa khk, Viljandimaa = Viljandi/Tartu mk ♂ ad. (Jarek Jõepera) (Foto).

10.-24.06.2016 Sindi ♂ (Arved Bauer jt) (Foto).

23.-27.04.2017 Puurmani, Kursi khk, Tartumaa = Jõgeva mk ♂ (Rein Kalmus jt) (Foto).

24.05.-23.09.2017 Põltsamaa, Põltsamaa khk, Viljandimaa = Jõgeva mk ♂ (Peter Lind jt) (foto).

 

 

Ameerika viupart Anas americana

 

23.04.2001 Pulgoja, Häädemeeste khk., Pärnumaa ♂ ad. (Pekka Komi, Markku O.Saarinen, Mika Bruun, Stefan Knopman) (Foto).

11.10.2005 Vaemla, Käina khk., Läänemaa = Hiiu mk. ♂ ad. (Jyrki Lausamo, Tuukka Kupiainen, Timo Pettay, Frans Silvenius) (Video).

09.09.2007 Haapsalu Tagalaht, Ridala khk., Läänemaa ♂ ad. (Aivar Veide jt.) (Foto, video).

23.06.2015 Häädemeeste, Häädemeeste khk., Pärnumaa ♂ ad. (Matthias Bull) (Foto).

18.-21.04.2016 Kõinastu lee, Jaani khk, Saaremaa ♂ ad. (Hannes Pehlak) (Foto).

 

 

Ameerika piilpart Anas carolinensis

 

27.04.2003 Häädemeeste, Häädemeeste khk., Pärnumaa ♂ ad. (Aivo Klein jt.).

29.05.2007 Haapsalu Tagalaht, Haapsalu linn, Läänemaa ♂ ad. (Aivar Veide) (Foto).

29.03.2008 Pärnu, Pärnumaa ♂ ad. (Ranno Puumets jt.) (Foto).

 

 

Sini-rägapart Anas discors

 

11.05.2008 Kabli, Häädemeeste khk., Pärnumaa ♂ ad. (Margus Ellermaa). Tõenäoliselt sama isend 21.-25.05.2008 Linaküla, Kihnu saar, Tõstamaa khk., Pärnumaa ♂ ad. (Aivo Klein jt.) (Foto).

19.05.2009 Sääre, Kihnu saar, Tõstamaa khk., Pärnumaa ♂ ad. (Aivo Klein).

 

 

Punanokk-vart Netta rufina

 

1883 Põhja-Eesti (Lastud, topis antud Riia LUS-i kogudesse).

09.06.1905 Rožitsa, Petserimaa (Nikolai Zarudnõi).

Ca 10.04.-03.05.1953 Tuudi jõe alamjooks, Lihula/Karuse khk., Läänemaa ad. (Ferdinand Nurk) (Lastud, nahk ZBI zool. sektoris).

27.06.1972 Harilaiu läh., Kihelkonna khk., Saaremaa ad. (Mari Reitalu, Haide-Ene Rebassoo) (Leitud surnult).

25.05.1990 Soitsjärv, Äksi khk., Tartumaa ♂ (Tarmo Evestus, Eigo Hint).

23.05.1993 Haapsalu Tagalaht, Lääne-Nigula khk., Läänemaa ♂♀ (Ivar Ojaste).

25.04.1995 Vahtna, Muhu khk., Saaremaa ad. (Leho Luigujõe, Jeroen Nienhuis).

11.05.1996 Kuressaare laht, Kuressaare l., Saaremaa ad. (Matti Rekilä, Juhani Hannila, Tomi Hirvinen, Christer Nyman, Antti Tuominen jt.). Tõenäoliselt sama isend 15.05.1996 Linnulaht, Kaarma khk., Saaremaa (Kimmo Häkkinen, Vesa Häkkinen, Seppo Hjerppe).

08.05.1997 Linnulaht ad. (Matti Rekilä, Juhani Hannila, Tomi Hirvinen, Christer Nyman, Ira Teräspuro, Antti Tuominen jt.).

08.05.1997 Keemu, Karuse khk., Läänemaa ad. (Eve Mägi, Kaarel Kaisel).

09.01.1998 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa ♀ ad. (Tuomas Seimola, Jan Nordblad, Raimo Aaltonen, Gustaf Nordenswan).

23.04.1998 Ikla, Häädemeeste khk., Pärnumaa ♂ ad. (Aivo Klein).

16.05.1998 Linnulaht ♂ ad. (Juha Lehtinen, Jouni Valkeeniemi).

24.04.1999 Saunja laht, Noarootsi/Lääne-Nigula khk., Läänemaa ♂♀ ad. (Ivar Ojaste).

09.05.1999 Haapsalu Eeslaht, Haapsalu l., Läänemaa ad.  (Markku Halonen, Pertti Mähönen).

09.-23.04.2000 Unimäe, Kaarma khk., Saaremaa ♂ ad. (Mati Martinson, Renno Nellis, Rein Nellis, Enn Soom, Urmas Viil, Mati Kers) (Foto).

25.05.2000 Keemu ♂♀ ad. (Stefan Knopman, Timo Pettay, Tuukka Kupiainen, Mika Bruun).

18.08.2000 Linnulaht ♂ (Vesa Oksanen, Margus Ellermaa, Mati Kose jt.).

08.04.-02.05.2001 Unimäe ♂ ad. (Mati Martinson) (Video).

10.11.2001 Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa ♀ (Timo Pettay).

19.04.2002 Salinõmme, Pühalepa khk., Läänemaa = Hiiu mk. ♂ ad. (Andres Miller, Rita Miller).

14.12.2002 Kadriorg, Tallinn, Harjumaa ♀ (Seppo Vuolanto).

27.-31.05.2006 Sõrve säär ♀ ad. (Lauri Mäenpää, Harri Pietarinen, Juha Saari, Petri Pietiläinen, Timo Pettay, Sampsa Cairenius, Pertti Rasp) (Video).

08.10.2006 Käina laht, Käina khk., Läänemaa = Hiiu mk. ♀ (Sampsa Cairenius, Erkki Valsta).

16.09.2007 Orjaku, Käina khk., Läänemaa = Hiiu mk. ♀ ad. (Aivar Veide, Tarvo Valker, Marko Valker, Alice Leetmaa) (Foto).

07.-16.05.2008 Haapsalu, Läänemaa ♂♀ ad. (Aivar Veide, Marja Saarinen jt.) (Foto).

16.05.2008 Kuressaare laht ♂♀ ad. (Seppo Ekelund) (Foto).

13.09.2008 Käina laht ♀ ad. (Aivar Veide, Tarvo Valker, Marko Valker, Leho Aaslaid) (Foto). Tõenäoliselt sama isend 04.10.2008 Orjaku ♀ ad. (Leho Aaslaid).

09.05.2009 Sangla polder, Rannu khk., Tartumaa ♂ ad. (Uku Paal, Jan Nordblad jt.) (Foto).

01.06.2009 Sääre ♂ ad. (Juha Saari) (Foto).

23.10.-10.11.2009 Orjaku ♀ ad. (Jan Nordblad jt.) (Foto).

18.-21.05.2011 Keemu, Lihula khk., Läänemaa kuni 4 ♂ ad. ja ♀ ad. (C.R.Monsees, Rein Kuresoo, Andreas Weber, Andreas Haag jt.) (Foto).

09.04.2012 Haapsalu ♂♀ ad. (Jaakko Mäntylä, Alpo Koukila, Tarvo Valker, Marko Valker) (Foto).

21.04.2012 Valguta polder, Rannu khk., Tartumaa ♂♀ ad. (Uku Paal, Margus Ots, Mariliis Märtson, Mihkel Metslaid jt.) (Foto).

26.04.2013 Lahepera järv, Kodavere khk., Tartumaa ♂♀ ad. (Mariliis Märtson jt.) (Foto).

11.-18.04.2014 Saunja laht, Lääne-Nigula khk., Läänemaa ♂ ad. (Tarvo Valker, Sander Sirelbu jt.) (Foto).

24.07.-13.08.2014 Haaslava, Võnnu khk., Tartumaa ♂ ad. (Uku Paal jt.) (Foto).

31.05.2014 Kõinastu lee, Jaani khk., Saaremaa ♂ ad. (Hannes Pehlak) (Foto).

16.-25.03.2015 Rõsna laht, Petserimaa = Põlva mk. kuni 10 ♂ ad. (Martin Hunt jt) (Foto), samad isendid ka 27.-29.03.2015 Beresje Umbjärv, Petserimaa = Põlva mk. 10 ♂ ad. (Kadri Niinsalu, Toomas Mastik jt) (Foto) ja üks neist ka 14.03.2015 Lüübnitsa, Petserimaa = Põlva mk. ♂ ad. (Kadri Niinsalu, Toomas Mastik) (Foto).

09.05.2015 Leetsi, Nõo khk, Tartumaa ♀ ad. (Liis Keerberg jt.) (Foto), sama isend ka 10.05.2015 Ilmatsalu, Tartu-Maarja khk., Tartumaa ♀ ad. (Raul Vilk jt.) (Foto).      

21.05.2016 Kuusnõmme laht, Kihelkonna khk, Saaremaa ♂ ad. (Ainar Unus, Mati Martinson) (Foto).
24.05.-13.06.2016 Suur-Pakri, Harju-Risti khk, Harjumaa ♂ ad. (Kaarel Võhandu jt) (foto).

14.04.2017 Sandla ps, Püha khk, Saaremaa ♂ (Piia Indermitte) (Foto).

25.04.2017 Pärnu, Pärnumaa ♂ (Jaak Tammekänd jt) (Foto).

15. ja 17.04.2017 Saunja laht, Lääne-Nigula khk, Läänemaa ♀ (Hannu Huhtinen, Rasmus Mäki), tõenäoliselt sama isend ka 20.04.2017 Vööla meri, Noarootsi khk, Läänemaa ♀ (Renno Nellis) (Foto).

28.04.2017 Puise, Ridala khk, Läänemaa ♀ (Antero Topp jt) (Foto).

10.09.2017 Vahtrepa küla, Pühalepa khk, Läänemaa ♀ ad. (Uku Paal, Triin Kaasiku) (foto, video).

 

 

Lannuvart Aythya collaris

 

13.04.2009 Saunja laht, Lääne-Nigula khk., Läänemaa ♂ ad. (Uku Paal jt.) (Foto).

 

 

Valgesilm-vart Aythya nyroca

 

1893/1897 jj. Kamenka saar, Petserimaa mitmed (Nikolai Zarudnõi, Aleksei Šamardin).

1897 jj. Optjoki suue, Petserimaa mitmed (Nikolai Zarudnõi).

Lõpp 07.1907 või 1908 Kargi, Jämaja khk., Saaremaa (Lastud).

23.06.1925 Linnulaht, Kaarma khk., Saaremaa (Nicolai von Transehe, Mihkel Härms).

30.04.-12.05.2002 Haapsalu Tagalaht ja Väike viik, Läänemaa ♂ ad. (Hannu Jännes, Ivar Ojaste jt.) (Foto).

19.04.2005 Saunja laht, Lääne-Nigula khk., Läänemaa ♂ ad. (Tarvo Valker, Marko Valker, Aivar Veide) (Video, foto). Tõenäoliselt sama isend ka 06.-07.05.2005 Sutlepa meri, Noarootsi khk., Läänemaa (Mika Bruun, Aivar Veide, Tarvo Valker) (Video, foto).

01.-02.04.2008 Saunja laht ♂ ad. (Aivar Veide jt.) (Foto, video).

20.-25.06.2011 Suur viik, Haapsalu, Läänemaa ♂ ad. (Aivar Veide jt.) (Foto).

21.05.-17.07.2012 Aardla polder, Kambja/Nõo/Tartu-Maarja khk., Tartumaa ♂♀, tõenäoline pesitsemine (Uku Paal, Margus Ots jt.) (Foto).

29.05.2017 Kaimri, Anseküla khk, Saaremaa ♂♀ (Timo Pettay, Risto Lammin-Soila) (Foto, video).

01.-23.09.2017 Veski, Märjamaa khk, Läänemaa = Rapla mk 2 ♂ 1a, 1 ♀ 1a (Andrus Jair, Ranno Puumets jt) (foto).

 

 

Kuninghahk Somateria spectabilis (kuni 1997)

 

00.04.1904 Rohuneeme, Jõelähtme khk., Harjumaa ♂ ad. (Lastud, topis Eesti Loodusmuuseumis).

00.02.1912 Vilsandi, Kihelkonna khk., Saaremaa ♀ ad. (Lastud).

03.-00.05.1977 Lihula meri, Lihula khk., Läänemaa ♂♀ (Taivo Kastepõld, Ain Meriste).

30.03.1978 Vilsandi ♂ (Virve Aumees).

03.06.1978 Pedassaar, Kuusalu khk., Harjumaa ♂ (Ahto Kesamaa).

Kevad 1979 Prangli saar, Jõelähtme khk., Harjumaa ♂ (anon.) (Leitud nõrkenud lind, suri paari tunni pärast).

24.09.1981 Matsalu siselaht, Kirbla khk., Läänemaa ♂ (Valdur Paakspuu).

09.-11.06.1985 Puhtu, Hanila khk., Läänemaa ♂ ad. (Arne Ader, Urmas Sellis, Einar Tammur).

02.06.1989 Papirahu, Hanila khk., Läänemaa ♂ 1a+ imm. (Eve Mägi, Eva Kastepõld, Taivo Kastepõld).

22.04.-09.07.1990 Puhtu ♂ (Leho Luigujõe, Arne Ader).

04.06.1991 Puhtu ♂ (Leho Luigujõe).

15.01.1992 Loode järv, Jämaja khk., Saaremaa ♀ (Raimo Pakarinen, Eerik Leibak).

03.-17.05.1992 Puhtu ♂ ad. (Pekka Rusanen, Pauli Dernjatin, Markku Turtiainen). Tõenäoliselt sama isend samas 28.05.1992 (Leho Luigujõe).

10.06.1992 Vaika saarte läh., Kihelkonna khk., Saaremaa 2 ♂ (Hans Alm, Leif Christensen, Andres Kuresoo).

10.10.1992 Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa ♂ ad. (Olli-Pekka Pietiläinen, Mauri Leivo).

12.10.1992 Põõsaspea neem ♂ ad. (Olli-Pekka Pietiläinen, Mauri Leivo).

28.04.1993 Puhtu ♂ (Leho Luigujõe, Andres Kuresoo, T.Jagger). Tõenäoliselt kordusvaatlused samas 08.-14.05.1993 ♂ ad. ja 15.05.1993 2 ♂ ad. (Pekka Rusanen, Pauli Dernjatin, Martti Vattulainen, Lasse Lindström) ning 10.06.1993 ♂ (Leho Luigujõe, Andres Kuresoo, T.Jagger).

06.05.1993 Põõsaspea neem ♂ ad. ja ♀ ad. Tõenäoliselt kordusvaatlused samas 10.05.1993 ♂ ad. ja 11.05.1993 2 ♂ ad. (Harri Kontkanen, Mauri Leivo, Olli-Pekka Pietiläinen).

13.-17.05.1994 Virtsu, Hanila khk., Läänemaa ♂ ad. (Mauri Leivo, Pauli Dernjatin, Pekka Rusanen). Tõenäoliselt kordusvaatlused samas 14.-15.05.1994 (Lauri Mäenpää, Mika Bruun, Roland Sundström, Heidi Vanhanen) ja võimalik, et sama isend 28.05.1994 Papilaiu läh., Hanila khk., Läänemaa ♂ ad. (Aarne Pruks, Vilju Lilleleht, Taivo Kastepõld jt.).

14.05.1994 Virtsu ♂ 2a. (Mauri Leivo, Jari Aho, Pauli Dernjatin, Pekka Rusanen).

05.10.1995 Põõsaspea neem ♂ 2a. (Jan Nordblad, Timo Pettay).

20.05.1996 Jämaja, Jämaja khk., Saaremaa ♂ ad. (Petro Pynnönen, Katriina Könönen, Jonne von Hertzen).

01.06.1996 Põõsaspea neem ♀ ad. (Thomas Pless, Kenneth Pless).

09.05.1997 Ristna, Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. ♂ ad. (Pekka Ikonen, Niila Valle, Dan Sävel).

 

 

Ida-mustvaeras Melanitta americana

 

19.03.2009 Veere, Kihelkonna khk., Saaremaa ♂ ad. (Adrian Michael White, John Kneeshaw, John Dennis).

22.07.2009 Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa ♂ ad. (Timo Pettay, Sampsa Cairenius).

02.08.2009 Põõsaspea neem ♂ ad. (Juho Könönen).

03.08.2009 Põõsaspea neem ♂ ad. (Margus Ellermaa, Juho Könönen).

21.09.2009 Põõsaspea neem ♂ ad. (Margus Ellermaa).

14.05.2013 Ristna, Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. ♂ ad. (Uku Paal, Mariliis Märtson, Mihkel Metslaid) (Foto).

03.09.2013 Põõsaspea neem ♂ ad. (Jon Jörpeland).

10.07.2014 Põõsaspea neem ♂ ad. (Juho Könönen).

01.09.2014 Põõsaspea neem ♂ ad. (Juho Könönen).

06.09.2014 Põõsaspea neem ♂ ad. (Margus Ellermaa, Juho Könönen).

 

 

Prillvaeras Melanitta perspicillata

 

07.06.1971 Käina laht, Käina khk., Läänemaa = Hiiu mk. ♂♀ (Joann Kallas).

08.05.1999 Kuivastu, Muhu khk., Saaremaa ♂ ad. (Janne Bruun).

24.05.1999 Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa ♂ ad. (Olof Armini jt.).

21.07.2009 Põõsaspea neem ♀ ad. (Timo Pettay, Sampsa Cairenius).

05.05.2013 Nõva Rannaküla, Harju-Risti khk., Harjumaa = Lääne mk. ♂ ad. (Alpo Koukila).

01.08.2014 Põõsaspea neem ♂ 2a+ (Juho Könönen).

23.07.2017 Pärispea, Kuusalu khk, Harjumaa ♂ ad. (Erkki Virolainen, Aulikki Alanen).

 

 

Punakurk-kaur Gavia stellata pesitsusteated

 

28.07.1911 Kurna Väikejärv, Jüri khk., Harjumaa ♂♀.

28.05.1941 Kivijärve raba, Kuusalu khk., Harjumaa (August Mank, Nigul Juhtund).

19.-21.05.1947 Pakasjärve raba, Ambla khk., Järvamaa pesa 2 munaga (Hillar Pärjasaar) (Munad kollekteeriti, TÜ Zooloogiamuuseumis).

29.05. ja 08.08.1992 Laukasoo, Kadrina-Ilumäe khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. 2 is. (Ari Rajasärkkä, Marek Vahula).

 

 

Jääkaur Gavia immer

 

19.10.1884 Saaremaa (Lastud, topis Läti Loodusmuuseumis Riias).

31.12.1999 Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa (Lauri Mäenpää, Karno Mikkola, Matti Rekilä, Ira Teräspuro).

17.05.2000 Ristna, Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. 2a. (Jan Nordblad, Lauri Mäenpää).

20.10.2000 Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa (Pekka Komi, Markku O.Saarinen).

31.10.2001 Loode, Jämaja khk., Saaremaa (Timo Pettay, Lauri Mäenpää).

06.12.2001 Loode ad. (Gustaf Nordenswan, Risto Lammin-Soila, Tuukka Kupiainen).

11.05.2002 Puhtu, Hanila khk., Läänemaa 1a+ (Markku Halonen, Pertti Mähönen).

19.04.2003 Dirhami, Noarootsi khk., Läänemaa 2a. (Tuomas Seimola, Hannu Huhtinen).

 

 

Tundrakaur Gavia adamsii

 

10.10.1992 Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa ad. (Olli-Pekka Pietiläinen, Mauri Leivo).

12.05.1994 Virtsu, Hanila khk., Läänemaa 2 ad. (Pauli Dernjatin, Mauri Leivo, Pekka Rusanen jt.).

13.05.1994 Ristna, Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. 3 ad. (Pauli Dernjatin, Mauri Leivo, Pekka Rusanen jt.).

14.05.1994 Ristna ad. (Pauli Dernjatin, Mauri Leivo, Pekka Rusanen, Jari Aho).

13.05.1996 Põõsaspea neem 2a (Olof Armini).

18.05.1996 Põõsaspea neem ad. (Olof Armini).

19.05.1996 Virtsu 3a (Sampsa Cairenius, Hannu Koskinen).

27.05.1996 Põõsaspea neem 2a (Thomas Pless, Kenneth Pless).

09.10.1996 Põõsaspea neem ad. (Jan Nordblad, Timo Pettay).

19.10.1997 Pakri neem, Harju-Madise khk., Harjumaa juv. (Tuukka Kupiainen, Jyrki Lausamo).

26.10.1997 Pakri neem ad. (Gustaf Nordenswan, Matti Rekilä, Jan Nordblad, Ira Teräspuro).

17.05.1999 Põõsaspea neem ad. (Olof Armini).

18.05.1999 Põõsaspea neem 2a (Olof Armini).

26.03.2000 Undva, Kihelkonna khk., Saaremaa 1a+ (Pekka Komi, Markku O.Saarinen).

17.05.2000 Ristna ad. (Lauri Mäenpää, Jan Nordblad).

20.10.2000 Põõsaspea neem ad. ja 2 is. (Pekka Komi, Markku O.Saarinen).

28.04.2001 Ristna 2 ad. (Matti Rekilä, Ira Teräspuro).

14.09.2001 Soome laht Naissaarest kirdes, Harjumaa ad. (Sampsa Cairenius).

18.10.2001 Põõsaspea neem 1a ja ad. (Markku O.Saarinen, Pekka Komi).

04.11.2001 Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa ad. (Timo Pettay).

27.03.2002 Loode, Jämaja khk., Saaremaa (Lauri Mäenpää).

07.04.2002 Osmussaar, Noarootsi khk., Läänemaa (Ivar Ojaste).

11.04.2002 Ninase – Tagaranna, Mustjala khk., Saaremaa 2a (Juha Niemi, Kimmo Nuotio, Markku Saiha, Esko Railo) (Foto).

22.05.2002 Põõsaspea neem ad. ja 1a+ (Margus Ots, Olof Armini).

25.04.2003 Põõsaspea neem ad. (Hannes Pehlak).

29.04.2003 Dirhami, Noarootsi khk., Läänemaa 2a (Jukka Hatva, Mika Bruun, Antero Topp) (Foto).

27.05.2003 Ristna 2a (Mattias Ullman, Magnus Ullman).

17.08.2003 Põõsaspea neem 3a (Teemu Lehtiniemi, Lauri Hänninen, Margus Ellermaa).

30.04.2004 Põõsaspea neem ad. (Uku Paal).

21.05.2004 Ristna ad. (Timo Pettay, Tuukka Kupiainen, Jan Nordblad, Timo Nuoranen, Jussi Vakkala).

07.09.2004 Põõsaspea neem (Timo Pettay, Hannu Juka).

25.09.2004 Põõsaspea neem 1a (Asko Suoranta).

29.04.2005 Puise, Ridala khk., Läänemaa ad. (Uku Paal, Gerard Gorman jt.) (Foto).

07.05.2006 Põõsaspea neem ad. (Timo Luhtala) (Foto).

09.05.2006 Ristna 4 ad. (Sampsa Cairenius, Jukka Hauru, Jyrki Lausamo, Harri Pietarinen).

10.05.2006 Ristna ad. (Sampsa Cairenius, Jukka Hauru, Jyrki Lausamo, Harri Pietarinen).

02.10.2006 Põõsaspea neem (Asko Suoranta, Esko Gustaffson, Veijo Peltola).

13.02.2007 Uudepanga laht, Kihelkonna khk., Saaremaa (Pekka Rusanen, Matti Rekilä, Timo Asanti, Ivar Ojaste, Andres Kalamees, Leho Luigujõe, Hannes Pehlak) (Foto).

28.05.2008 Ristna 2a (Jan Nordblad).

12.10.2008 Ristna ad. (Petteri Mäkekä, Jan Nordblad, Tom Nordblad, Metti Nordin).

02.12.2008 Loode 1a (Harri Favorin).

01.06.2009 Ristna ad. (Uku Paal, Jan Nordblad, Jukka Hauru, Tom Nordblad, Jussi Vakkala, Jyrki Lausamo) (Foto).

15.05.2010 Ristna 2 ad. (Jan Nordblad, Uku Paal, Jukka Hauru, Frans Silvenius, Jarmo Ahtinen, Jouni Meski jt.) (Foto).

03.10.2010 Vaindloo saar, Haljala khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. ad. (Tom Nordblad).

10.05.2011 Ristna ad. (Jukka Salokangas, Johannes Hänninen).

12.05.2011 Ruhnu läh., Ruhnu khk, Saaremaa (Leho Luigujõe).

13.05.2011 Ristna ad. (Johannes Hänninen, Jukka Salokangas, Esko Railo, Jouni Meski, Jarmo Ahtinen, Jan Nordblad, Jukka Hauru, Margus Ots) (Foto).

15.05.2011 Ristna ad. (Kuido Kõiv, Margus Ots, Uku Paal) (Foto).

16.05.2011 Ristna ad. (Jan Cronlund, Raul Vicente, Niklas Holmström, Uku Paal, Margus Ots, Jukka Salokangas, Johannes Hänninen).

10.11.2011 Saxby, Vormsi khk., Läänemaa (Alpo Koukila).

26.-28.12.2011 Rannaküla, Kihelkonna khk., Saaremaa ad. (Eero Vainio, Sirpa Pulkkinen).

18.05.2012 Virtsu ad. (Margus Ots).

24.10.2012 Rootsiküla, Kihnu s., Tõstamaa khk., Pärnumaa 2a+ (Margus Ellermaa, Tarvo Valker, Andrea Maier, Mati Kose).

01.08.2013 Põõsaspea neem ad. (Aleksi Mikola, Tuukka Dunkel, Ossi Tahvonen, Tomas Swahn, Joonatan Toivanen, Uku Paal, Leho Luigujõe, Olev Lüütsepp, Andres Kuresoo).

02.10.2013 Pakri neem 1a (Juha Saari, Raimo Aaltonen).

02.10.2013 Põõsaspea neem ad. (Jon Jörpeland).

09.10.2013 Põõsaspea neem ad. (Jon Jörpeland).

21.12.2013 Kallaste, Kodavere khk., Tartumaa 1a (Uku Paal, Kaspar Kolk jt.) (Foto), sama isend samas ka 09.01.2014 2a (Mariliis Märtson).

05.04.2014 Suuriku pank, Kihelkonna khk., Saaremaa 2a+ (Mati Martinson, Ainar Unus, Mati Kose jt.).

08.04.2014 Andineeme, Kuusalu khk., Harjumaa 2a (Kaarel Võhandu) (Foto).

04.05.2014 Pakri neem ad. (Juha Saari).

16.05.2014 Ristna ad. (Uku Paal, Mariliis Märtson).

17.05.2014 Ristna ad. (Pertti Rasp, Vuokko Jernfors) (Foto).

11.10.2014 Põõsaspea neem ad. (Timo Pettay, Aki Aintila, Margus Ellermaa, Juho Könönen) (Foto).

12.05.2016 Ristna ad. (Uku Paal, Leho Aaslaid) (Foto).

15.12.2016 Sõrve säär 1a (Lauri Mäenpää, Mati Martinson, Markku Tunturi) (Foto).

10.04.2017 Ristna 2a (Uku Paal) (Foto).

06.05.2017 Põõsaspea neem 2a (Kaarel Võhandu) (Foto).

 

 

Tundrakaur / jääkaur Gavia adamsii / immer

 

Algus 05.1874 Prangli saare lähedal, Jõelähtme khk., Harjumaa 2 is. (Valerian Russow).

18.10.1962 Viinistu ja Mohni saare vahel, Kuusalu khk., Harjumaa juv. (Ahto Jõgi).

13.05.1994 Ristna, Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. ad. (Pauli Dernjatin, Mauri Leivo, Pekka Rusanen jt.).

01.06.1996 Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa 2a. (Thomas Pless).

16.05.1998 Tallinna laht, Naissaare lähedal, Harjumaa ad. (Sampsa Cairenius, Matti Rekilä, Ira Teräspuro).

20.12.1998 Põõsaspea neem (Ivar Ojaste, Tiit Randla).

03.06.2002 Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa 2a. (Juha Saari, Lauri Mäenpää, Petri Pietiläinen).

25.05.2004 Ristna, Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. ad. (Timo Pettay, Tuukka Kupiainen, Timo Nuoranen).

23.04.2007 Ristnast 20 km N, Läänemeri ad. (Mati Martinson).

08.05.2008 Ristna (Margus Ellermaa).

18.10.2014 Põõsaspea neem (Juho Könönen).

04.05.2015 Kabli, Häädemeeste khk., Pärnumaa (Margus Ellermaa, Andrea Maier).

 

 

Mustkael-pütt Podiceps nigricollis

 

Suvi 1931 Linnulaht, Kaarma khk., Saaremaa mitu ♂♀ (Mihkel Härms).

15.-21.06.1941 Väike-Tulpe saar, Kaarma khk., Saaremaa pesa, 1 pull ja 2 ad. (Ilmar Jõgi).

10.05.1942 Ülemiste järv, Tallinn, Harjumaa ♂♀ (Kuno Thomasson).

24.05.1944 Limujärv, Jüri khk., Harjumaa 3 is. (Mait Zastrov).

24.05.-00.07.1976 Soitsjärv, Äksi khk., Tartumaa kuni 3♂♀ (Heinrich Veromann, Riho Kõiveer, Agu Leivits) (10.06.1976 rõngastatud 1 mõrralinasse takerdunud isend).

00.06.-11.07.1976 Kaarma, Väike-Maarja khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. 2 ♂♀ ja 2 pesakonda (sh. 1 pesa) (Kaupo Kure, Endel Klaus, Heinrich Veromann, Olav Renno).

29.06.1976 Piiri-Tõramaa, Kõpu khk, Viljandimaa (Riho Kõiveer).

02.05.-00.06.1980 Penijõe ja Kloostri vahel, Kirbla khk., Läänemaa ♂♀ (Ruudi Sülla, Ain Meriste, Arvo Liiv, Valdur Paakspuu). Tõenäoliselt samad linnud 22.10.1980 Penijõe alamjooks, Kirbla/Lihula khk., Läänemaa 2 is. (Taivo Kastepõld).

09.06.1980 Soitsjärv (Riho Kõiveer).

01.07.1980 Holsta ja Halla lähedal, Rõuge khk., Võrumaa 1-2 is. (Oivo Rahusoo).

26.06.1983 Soitsjärv 2♂♀ ja 2 pesakonda (Ilse ja Lemming Rootsmäe).

05.-18.05.1992 Ropka luht, Kambja khk., Tartumaa 2 is. (Vilju Lilleleht, Leho Luigujõe, Andres Kuresoo jt.).

23.05.1999 Tooste, Räpina khk., Võrumaa = Põlva mk. 2 ad. (Aivar Leito) (Foto).

26.-29.04.2004 Aardla järv, Kambja/Nõo/Tartu-Maarja khk., Tartumaa ad. (Pekka Komi, P.Lehto jt.).

06.05.2007 Kaimri, Anseküla khk., Saaremaa (Jukka Hauru, Harri Pietarinen).

07.-27.08.2007 Saunja laht, Lääne-Nigula khk., Läänemaa (Aivar Veide, Tarvo Valker, Sander Sirelbu jpt) (Foto, video).

03.05.2008 Sutlepa meri, Noarootsi khk., Läänemaa (Risto Silaste, Kimmo Olkio jt.) (Foto).

26.-29.04.2011 Laeva polder, Kursi khk., Tartumaa (Margus Ots, Riho Marja, Külli Kalamees-Pani jpt.) (Foto).

29.04.2011 Rämsi polder, Puhja khk., Tartumaa (Uku Paal) (Foto).

29.04.-03.05.2011 Korva luht, Karula/Sangaste khk., Valgamaa (Hannes Margusson, Madis Margusson, Priit Voolaid jt.) (Foto).

06.05.2011 Valguta polder, Rannu khk., Tartumaa (Lance J Degnan, Rein Kuresoo jt.), võimalik, et sama isend samas ka 17.-22.08.2011 ad. (Hannes Margusson, Mihkel Metslaid, Margus Ots jt.) (Foto).

24.-25.04.2012 Audru polder, Audru khk., Pärnumaa ad. (Margus Ots jt.) (Foto).

27.04.2012 Sutlepa meri 2 ad. (Margus Ots jt.) (Foto).

30.04.2012 Oessaare laht, Valjala khk., Saaremaa ad. (Uku Paal) (Foto).

07.-14.06.2012 Aardla polder, Kambja/Nõo/Tartu-Maarja khk., Tartumaa 2 ad. (Uku Paal jt.) (Foto).

02.-15.09.2012 Haaslava, Võnnu khk., Tartumaa 1a (Tarmo Teppe jt.) (Foto).

27.04.2015 Aardla järv (Uku Paal jt.) (Foto).

17.05.2015 Saunja laht (Tarvo Valker, Marko Valker) (Foto).

02.-20.06.2016 Ilmatsalu, Tartu-Maarja khk, Tartumaa 2 ♂♀, tõenäoline pesitsemine (Uku Paal, John Wells jt) (Foto).

22.-28.04.2017 Liu säär, Tõstamaa khk, Pärnumaa (Kaarel Võhandu jt) (Foto).

26.-27.05.2017 Sutlepa meri (Ranno Puumets jt) (Foto).

 

 

Atlantise tormilind Calonectris diomedea

 

16.08.2003 Ristna, Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. (Tuomas Seimola, Petteri Lehikoinen, Jukka Hatva, Mikko Huju, Pasi Pirinen, Jan Nordblad, Matti Rekilä, Lauri Mäenpää, Jyrki Lausamo, Margus Ots, Uku Paal, Aivo Klein, Mati Kose, Riho Marja).

 

 

Baleaari tormilind Puffinus mauretanicus

 

Lõpp 04.1984 või 1983 Tallinna Uusmadala ja Tallinna madala vahel, Harjumaa (Urmas Üllas).

 

 

Põhja-tormipääsu Oceanodroma leucorhoa

 

02.11.1983 Pärnu rand, Pärnumaa (Silvia Sirkel) (Leitud vigane lind, suri, topis TÜ Zooloogiamuuseumis).

26.11.1989 Pärnu, Pärnumaa (R.Miil) (Leitud nõrkenud lind, suri, TÜ Zooloogiamuuseumis tehti topis).

31.01.2004 Kuressaare, Saaremaa (anon.) (Leitud vigane lind, suri, topis Saaremaa muuseumis).

17.01.2007 Ariste laht, Anseküla khk., Saaremaa (Rein Nellis, Maarja Nõmm).

 

 

Atlandi tormipääsu / lõuna-tormipääsu Hydrobates pelagicus / Oceanites oceanicus

 

08.12.1986 Kuressaare laht, Kuressaare linn, Saaremaa (Mati Kers).

 

 

Pelikan Pelecanus onocrotalus

 

Keskpaik 05.1953 Käomardi laht, Hanila khk., Läänemaa ad (Juhan Hõbesalu).

16.04.1963 Tarbja, Paide khk., Järvamaa (E.Troost). Ilmselt sama lind 14.04.1963 Tarbja. (Lind leiti 16.04.1963 surnult, oli lastud, topis anti Paide Koduloomuuseumile).

10.09.1963 Ninasi, Torma khk., Tartumaa = Ida-Viru mk. (Evald Rähni).

01.05.-03.09.2012 Karksi, Karksi khk., Viljandimaa 2a (Ardo Järve jt.) (Foto), sama isend ka 02.-07.05.2012 Leeli, Karksi khk., Viljandimaa 2a (Margus Ots jt.) (Foto) ja 10.-13.05.2012 Õisu järv, Paistu khk., Viljandimaa 2a (Andres Rõigas jt.) (Foto).

 

 

Määramata pelikan Pelecanus sp.

 

08.09.1984 Väikse väina tamm, Saaremaa (Priit Kogerman jt.).

 

 

Suula Morus bassanus

 

04.10.1956 Massu, Vändra khk., Pärnumaa ♀ 1a. (Otto Mardiste) (Leitud vigane lind, suri, topis TÜ Zooloogiamuuseumis).

14.05.1961 Võilaid, Muhu khk., Saaremaa (Ahto Jõgi).

23.06.1969 Tiskre, Keila khk., Harjumaa ad. (Hillar Pärjasaar) (Leitud lastud lind, nokka säilitatakse Eesti Loodusmuuseumis).

22.08.1982 Kunda laht, Viru-Nigula khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. (Peeter Hussar).

19.03.1990 Jämaja, Jämaja khk., Saaremaa (O.Teras, Helmut Adrat) (Leitud surnult).

13.05.1999 Ristna, Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. 4a. (Lauri Mäenpää, Jan Nordblad, Seppo Niiranen).

03.05.2000 Osmussaar, Noarootsi khk., Läänemaa 2 is. (4a. ja 4a+) (Karno Mikkola, Mika Bruun, Lauri Mäenpää, Jan Nordblad).

20.04.2007 Kabli ja Orajõe, Häädemeeste khk., Pärnumaa ad. (Juha Saari, Petri Pietiläinen, Mati Kose, Aivo Klein) (Foto), sama lind ka 22.04.2007 Kabli (Juha Saari, Petri Pietiläinen) (Foto).

08.05.2009 Virtsu, Hanila khk., Läänemaa ad. (Timo Pettay, Mati Martinson, Kim Aaen, Johnny Kahlert, Jyrki Pynnönen) (Foto).

25.09.2013 Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa 1a (Jon Jörpeland, Richard Gillam jt.) (Foto).

21.10.2014 Panga pank, Mustjala khk., Saaremaa ad. (Juha Sjöholm).

26.10.2014 Põõsaspea neem ad. (Juho Könönen).

 

 

Väikehüüp Ixobrychus minutus

 

Keskpaik 05.1896 Suurlaht Nasva läh., Kaarma khk., Saaremaa ♂ ad. (Schmiedel) (Lastud).

02.08.1936 Ubja, Rakvere khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. juv. (v.Baer) (Leitud vigane lind, topis A.Leckbandt’i kogus).

04.08.1936 Kunda laht, Viru-Nigula khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. juv. (A.Eenmaa) (Lastud, topis TÜ Zooloogiamuuseumis).

29.08.-30.09.1951 Alatskivi, Kodavere khk., Tartumaa 1-2 ad. ja pesakond (Richard Koger) (Lastud 3 is., nahad TÜ Zooloogiamuseumis).

Keskpaik 08.1952 Võhandu jõe suue, Võru-/Petserimaa 2 is. (Ado Haare).

Lõpp 08.1953 Kloostri meri, Kirbla khk., Läänemaa (Ferdinand Nurk).

05.07.-04.09.1955 Elistvere järv, Maarja-Magdaleena khk., Tartumaa = Jõgeva mk. ♂ ad. (Ruth Ling, Rudolf Liblik) (Lastud, antud zool. sektorile).

Algus 06.-lõpp 07.1957 Elistvere järv ♂ ad. ja pesa (5 pull.) (Rudolf Liblik).

13.08.1959 Soitsjärv, Äksi khk., Tartumaa (Ruth Ling).

11.08.1963 Sutlepa meri, Noarootsi khk., Läänemaa ♂♀ (M.Bulak) (Lastud, topis Eesti Loodusmuuseumis).

23.-24.08.1963 Vana-Akali jõe suue, Võnnu khk., Tartumaa (Ülo Peedosaar).

27.06.1972 Kasari jõe alamjooks, Lihula/Kirbla khk., Läänemaa ♂ (Taivo Kastepõld).

12.06.1992 Kasari jõe suue, Kirbla khk., Läänemaa (Alar Broberg).

18.05.2012 Pikla, Häädemeeste khk., Pärnumaa ♂ ad. (Jouko Metsälä, Matti Härmä, Marja Härmä jt.), sama isend samas ka 26.05.2012 (Margus Ots jt.) (Helisalvestis) ja 24.07.2012 (Risto Lammin-Soila, Jari Linjala).

31.05.-22.06.2014 Võngjärv, Võnnu khk., Tartumaa ♂ ad. (Kaspar Kolk jt.) (Helisalvestis).

29.07.2014 Haaslava, Võnnu khk., Tartumaa (Uku Paal).

 

 

Ööhaigur Nycticorax nycticorax

 

30.05.-00.06.1973 Penijõe suue, Kirbla/Lihula khk., Läänemaa ad. (Valdur Paakspuu).

12.06.2000 Penijõe suudmeala, Kirbla khk., Läänemaa subad. (Kaarel Kaisel, Maire Toming, Eve Mägi).

 

 

Siidhaigur Egretta garzetta

 

08.-13.11.2005 Orjaku, Käina khk., Läänemaa = Hiiu mk. (Peeter Arumäe jt.) (Foto).

19.05.2007 Ilmatsalu, Tartu-Maarja khk., Tartumaa ad. (Uku Paal, Riho Marja, Priit Voolaid, Hannes Margusson, Reimo Rander jpt) (Foto).

14.-15.05.2010 Prangli saar, Jõelähtme khk., Harjumaa (Jukka Hatva, Annika Forsten, Antero Lindholm jt.) (Foto).

19.10.2013 Heltermaa, Pühalepa khk., Läänemaa = Hiiu mk. (Erkki Kylliäinen, Jan Nordblad, Jukka Hatva, Sakari Lehikoinen jt.).

05.06.2016 Vergi, Haljala khk, Virumaa = Lääne-Viru mk (Uku Paal, John Wells jt) (foto). Võimalik, et sama isend ka 25.08.-02.09.2016 Võsu, Kadrina khk, Virumaa = Lääne-Viru mk (Remo Savisaar jt) (Foto).

23.06.2016 Käina laht, Käina khk, Läänemaa = Hiiu mk (Maie Vikerpuur, Toomas Vikerpuur, Timo Maran, Leho Aaslaid jt) (Foto).

 

 

Hõbehaigur Egretta alba (kõik vaatlused kuni 2004, pesitsemine kuni 2014)

 

Lõpp 08.1914 Tulpe saar, Kaarma khk., Saaremaa mitmel korral (Otto v. Buxhoeveden).

08.05.1975 Võõpsu luht, Petserimaa = Põlva mk. (Andres Kuresoo).

09.09.1980 Haeska, Martna khk., Läänemaa (Valdur Paakspuu, Taivo Kastepõld). Tõenäoliselt sama isend 29.09.1980 Matsalu, Karuse khk., Läänemaa (Tiit ja Rein Maran, Vallo Kepp, Hillar Pärjasaar).

19.06.1983 Kiissa laht, Karuse khk., Läänemaa (Mihkel Almers) (Foto).

12.08.1988 Penijõe suue, Kirbla khk., Läänemaa 2 is. (Taivo Kastepõld, Eigo Hint).

27.04.1990 Haeska (Dick Forsman jt.). Võimalik, et sama isend 01.06.1990 Matsalu meri, Karuse khk., Läänemaa (Valdur Paakspuu, Eva Kastepõld, Eve Mägi) ja 20.09.1990 Saardo, Ridala khk., Läänemaa (Valdur Paakspuu).

19.08.1990 Pulgoja, Häädemeeste khk., Pärnumaa 2 is. (Agu Leivits).

30.05.1992 Kasari jõe suue, Kirbla khk., Läänemaa (Eve Mägi, Taivo Kastepõld, Triin Paakspuu).

15. ja 20.08.1995 Valgerand, Audru khk., Pärnumaa (Ahti Raudberg).

20.04.1996 Kaupsi, Käina khk., Läänemaa = Hiiu mk. 3-4 is. (Silvi Pärn, Õnne Baumeister). Samas 1 is. 26.04.1996 (Silvi Pärn, Uno Pärn, Mati Pärn).

26.05.1996 Pikla, Häädemeeste khk., Pärnumaa ad. (Jukka Hatva, Jan Nordblad, Lauri Mäenpää, Mika Bruun, Mikko Huju). Tõenäoliselt sama isend 26.05.1996 Metsaküla, Häädemeeste khk., Pärnumaa (Jukka Hatva, Jan Nordblad, Lauri Mäenpää, Mika Bruun, Mikko Huju).

29.05.1996 Oessaare, Püha/Valjala khk., Saaremaa (Jukka Hatva, Jan Nordblad, Lauri Mäenpää, Mika Bruun, Mikko Huju, Hannu Juka).

17. ja 18.09.1998 Oessaare laht, Püha/Valjala khk., Saaremaa ad (Leho Luigujõe, Andres Kuresoo, Arne Ader, Kristel Ader).

08.10.1998 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa (Lauri Mäenpää, Jan Nordblad, Mika Bruun).

28.10.1998 Mõniste laht, Hanila khk., Läänemaa (Jüri Keskpaik, Eve Mägi, Kaarel Kaisel).

05.05.1999 Kloostri, Kirbla khk., Läänemaa (Jyrki Erikäinen).

23.09.1999 Väike-Einby, Noarootsi khk., Läänemaa (Seppo Hjerppe, Kimmo Häkkinen).

31.10.1999 Sääre ja Suurrahu, Jämaja khk., Saaremaa (Sampsa Cairenius, Mika Bruun, Timo Pettay, Aivo Klein).

12.06.2000 Kasari jõe suudmeala, Kirbla khk., Läänemaa ad. (Kaarel Kaisel, Eve Mägi, Maire Toming).

27.08.2000 Sääre (Jan Nordblad, Risto Lammin-Soila, Timo Pettay, Aivo Klein) (Video). Võimalik, et sama isend samas 02.10.2000 (Risto Lammin-Soila, Jan Nordblad, Juha Saari, Mika Bruun, Jyrki Lausamo, Lauri Mäenpää jt.) (Video, foto).

19.06.2001 Võiste, Häädemeeste khk., Pärnumaa 2 ad. (Indrek Tammekänd, Mati Kose, Aivo Klein). Tõenäoliselt samad isendid samas 09.-23.09.2001 (Aivo Klein, Markku Halonen, Pertti Mähönen, Pekka Halonen) ning 29.06.2001 Pikla 2 is. (Peeter Raja, Kristo Aleksius, Ardo Lemberpuu) ja  01.-11.09.2001 Pikla 2 ad. (Margus Ellermaa, Mati Kose, Maarika Kose, Andres Kalamees, Leho Luigujõe, Jaanus Elts, Markku Halonen, Pertti Mähönen, Pekka Halonen).

08.09.2001 Haversi, Noarootsi khk., Läänemaa (Markku Halonen, Pertti Mähönen).

25.09.2001 Vergi, Haljala khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. ad. (Peeter Hussar, Olli Salo, Juha Auvinen jt.) (Foto).

21.04.2002 Pikla ad. (Petteri Lehikoinen, Vilppu Välimäki). Tõenäoliselt sama isend ka 24.04.2002 Kabli, Häädemeeste khk., Pärnumaa (Pekka Lehto, Pekka Komi, Timo Pettay) ja 01.05.2002 Kabli (Lauri Mäenpää, Mika Bruun).

01.-24.09.2002 Riimi laht, Lääne-Nigula khk., Läänemaa kuni 4 is. (Ivar Ojaste jpt.) (Foto). Tõenäoliselt üks nendest ka 07. ja 14.09.2002 Haapsalu Tagalaht, Noarootsi khk., Läänemaa (Tarvo Valker, Marko Valker, Aivar Veide jt.).

19. ja 21.05.2003 Tamula järv, Rõuge khk., Võrumaa ad. (Uku Paal, Margus Muts).

22.05.2003 Veskijärv, Harju-Risti khk., Harjumaa = Lääne mk. (Mattias Ullman, Magnus Ullman).

31.07.2003 Pikla ad. (Aivo Klein). Tõenäoliselt sama isend samas ka 18.08.2003 (Jukka Harjula, Eemeli Peltonen, Lasse Peltonen) ning 19.08. ja 03.09.2003 (Aivo Klein).

15. ja 21.08.2003 Haapsalu Tagalaht (Tarvo Valker, Riho Kinks, Hannes Pehlak, Riho Marja, Aivar Veide).

20.07.-26.08.2004 Järvere, Urvaste khk., Võrumaa kuni 3 is. (Uku Paal jpt.) (Foto).

27.08.-05.10.2004 Piirumi, Häädemeeste khk., Pärnumaa kuni 13 is. (Aivo Klein). Tõenäoliselt osa neist ka 01.08.-19.09.2004 Võiste kuni 7 is. (Aivo Klein), 02.08.-03.10.2004  Pikla kuni 5 is. (Aivo Klein jt.), 13.08.-04.10.2004 Häädemeeste, Häädemeeste khk., Pärnumaa kuni 6 is. (Aivo Klein jt.) (Foto), 14.08.-18.09.2004 Pulgoja, Häädemeeste khk., Pärnumaa kuni 9 is. (Aivo Klein jpt.) ja 19.09.2004 Lepanina, Häädemeeste khk., Pärnumaa 8 is. (Seppo Hjerppe, Kimmo Häkkinen, Vesa Häkkinen). Võimalik, et üks neist ka 24.04.2004 Pikla (J.Tähtinen) ning 08.05.2004 Lao ja Manilaid, Tõstamaa khk., Pärnumaa (Peeter Raja). Kokku esines 2004. aastal Pärnumaal vähemalt 20 erinevat isendit (vaadeldud samaaegselt 18.09.2004 Häädemeeste-Võiste rannikul).

08.08.2004 Paljassaare ps., Tallinn, Harjumaa 2 ad. (Aarne Tuule, Eet Tuule) (Video).

13. ja 18.08.2004 Saunja, Lääne-Nigula khk., Läänemaa (Aivar Veide, Tarvo Valker, Marko Valker, Ivar Ojaste).

14.08.2004 Keemu, Karuse khk., Läänemaa (Risto Lammin-Soila, Pertti Uusivuori, Pirkka Väyrynen).

01.-23.09.2004 Ilmatsalu, Tartu-Maarja khk., Tartumaa (Joosep Tuvi jt.) (Foto).

02.09.2004 Aardla polder, Kambja/Tartu-Maarja khk., Tartumaa (Riho Kinks).

03.09.2004 Sääre ja Suurrahu 2 is. (Gustaf Nordenswan, Harri Pietarinen, Marko Valker, Tarvo Valker, Marju Erit, Aime Soovik, Annika Liivak, Renno Nellis).

11.09.2004 Keeri, Nõo khk., Tartumaa (Riho Kinks, Priit Kolli).

18.09.2004 Tabina järv, Vastseliina khk., Võrumaa (Uku Paal, Rene Ottesson).

20.09.-06.10.2004 Haaslava, Kambja khk., Tartumaa (Uku Paal, Riho Marja jt.).

12.10.2004 Mustvee, Torma khk., Tartumaa = Jõgeva mk. (Leho Luigujõe). Tõenäoliselt sama lind 17.10.2004 Omedu, Kodavere khk., Tartumaa = Jõgeva mk. (Leho Luigujõe, Andres Kuresoo jt.) ja 02.11.2004 Raja, Torma khk., Tartumaa = Jõgeva mk. (Leho Luigujõe, Andres Kuresoo).

26.04.-lõpp 06.2008 Tüki, Tartu-Maarja khk., Tartumaa ♂♀ ja pesitsuskatse (Margus Ots, Jan Siimson jt.).

10.04.- lõpp 07.2009 Tüki ♂♀, pesitsemine, pesa 3 pojaga (Reimo Rander, Jan Siimson jt.) (Foto).

suvi 2010 Tüki 2 ♂♀, pesitsemine, pesa 2 pojaga (Jan Siimson jt.).

suvi 2011 Tüki 2 ♂♀, tõenäoline pesitsemine (Jan Siimson jt.).

suvi 2012 Valguta polder, Rannu khk., Tartumaa >9 ♂♀ pesitsemine (Uku Paal, Margus Ots, Mihkel Metslaid jt.) (Foto).

suvi 2013 Valguta polder >17 ♂♀, pesitsemine (Kristo Lauk, Kaia Kukk jt.) (Foto).

suvi 2013 Tüki >5 ♂♀, tõenäoline pesitsemine (Uku Paal jt.).

suvi 2013 Kadarpiku, Lääne-Nigula khk., Läänemaa ♂♀, pesitsemine (Valdo Vahtramäe jt.) (Foto).

suvi 2014 Mikitamäe, Petserimaa = Põlva mk. <20 ♂♀, pesitsemine (Kadri Niinsalu, Toomas Mastik) (Foto).

suvi 2014 Kadarpiku <10 ♂♀, pesitsemine (Trinus Haitjema jt.).

suvi 2014 Tüki >1 ♂♀, pesitsemine (Uku Paal, Mariliis Märtson jt.).

 

 

Purpurhaigur Ardea purpurea

 

26.06.1962 Tuudi jõe suue, Lihula khk., Läänemaa (Jaan Sibul, Hans Soots, Henn Vilbaste) ja 27.06.1962 Kasari jõe alamjooks, Kirbla khk., Läänemaa 1a. (Sven Onno).

29.05.1969 Kasari jõe suue, Kirbla khk., Läänemaa imm. (Valdur Paakspuu). Tõenäoliselt sama isend 17.06.1969 Kasari jõe alamjooks, Lihula khk., Läänemaa imm. (Valdur Paakspuu).

04.06.1969 Tuudi jõe alamjooks, Karuse khk., Läänemaa ad. (Valdur Paakspuu). Tõenäoliselt sama isend 23.07.1969 Penijõe alamjooks, Lihula khk., Läänemaa ad. (Valdur Paakspuu).

Lõpp 05. ja 02.06.1970 Penijõe alamjooks, Kirbla/Lihula khk., Läänemaa imm. (Valdur Paakspuu). Tõenäoliselt sama isend 20.06.1970 Tuudi jõe alamjooks, Karuse/Lihula khk., Läänemaa imm. (G.Grüner) ja 27.06.1970 Kasari jõe alamjooks, Kirbla/Lihula/Karuse khk., Läänemaa imm. (G.Grüner).

22.06. ja 06.07.1971 Penijõe alamjooks, Kirbla/Lihula khk., Läänemaa imm. (Valdur Paakspuu). Tõenäoliselt sama isend 10.07.1971 Kasari jõe suue, Kirbla/Lihula/Karuse khk., Läänemaa imm. (Valdur Paakspuu).

04.06.1973 Saastna, Karuse khk., Läänemaa (Valdur Paakspuu).

28.08.2000 Matsalu, Karuse khk., Läänemaa (Eve Mägi, Kaarel Kaisel, Maire Toming, Triin Paakspuu).

06.05.2017 Antsu, Urvaste khk, Võrumaa (Janek Joab) (Foto).

 

 

Tõmmuiibis Plegadis falcinellus

 

23.06.1978 Kaberneeme, Kuusalu khk., Harjumaa (Ahto Kesamaa).

29.-30.11.2016 Kiratsi, Kaarma khk, Saaremaa 1a (Enar Männiste, Ülav Vallingo jt) (Foto).

 

 

Luitsnokk-iibis Platalea leucorodia

 

01.10.1887 Põduste jõe suue, Kaarma khk., Saaremaa 1a. (Oswald v. Gundalin) (Lastud, topis TÜ Zooloogiamuuseumis). 

17.08.1975 Pärnu, Pärnumaa (Peeter Raja).

12.10.1985 Kõnnu, Kuusalu khk., Harjumaa ja 13.-14.10.1985 Kolgaküla, Kuusalu, Harjumaa 1a (Meelis Allemann, Aarne Malva) (14.10.1985 leiti vigasena ja suri, lind oli rõngastatud 15.08.1985 pesapojana Lauwersmeer’is Hollandis, ARNHEM 8035693).

10.09.1995 Haapsalu, Läänemaa ad. (Ivar Ojaste).

17.09.1998 Assamalla, Väike-Maarja khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. 1a. (Markus Vetemaa, Redik Eschbaum, Aare Verliin) (Foto).

10.-13.12.2009 Häädemeeste, Häädemeeste khk.,Pärnumaa 1a. (Aivo Klein jpt.) (Foto).

 

 

Puna-harksaba Milvus milvus

 

1874 Audru läh., Audru khk., Pärnumaa (E.v.Middendorff) (Lastud).

enne 1876 Tartu läh., Tartumaa.

05.08.1884 Audru rand, Audru khk., Pärnumaa 2 is. (Baron Sass) (Üks isend lastud, topis Hoffmann’i kogus).

Ca 1890 Kavastu, Haljala khk., Virumaa = Lääne-Viru khk (Lastud, topis Eesti Loodusmuuseumis).

Suvi-sügis 1898 Tulpe, Kaarma khk., Saaremaa (anon.).

1899 Kargi, Jämaja khk., Saaremaa (anon.).

01.07.1900 Irboska läh., Petserimaa (Nikolai Zarudnõi).

00.08.1900 Kargi (anon.).

Suvi-sügis 1901 Tulpe (anon.).

01.08.1903 Paldiski läh., Harju-Madise khk., Harjumaa ♂ (G.Ewald) (Lastud).

1909 Kargi (anon.).

Suvi-sügis 1909 Tulpe (anon.).

28.05.1931 Kärevere, Äksi khk., Tartumaa (Mihkel Härms).

14.08.1933 Tali läh., Saarde khk., Pärnumaa (J.Torokoff) (Lastud, topis TÜ Zooloogiamuuseumis).

suvi 1960 Lohusuu ja Mustvee vahel, Torma khk., Tartumaa = Ida-Viru mk. 2 is. (Hillar Pärjasaar).

04.06.1961 Aasu (Voore), Keila khk., Harjumaa (Eet Tuule, Elmo Urgard).

23.07.1966 Võrtsjärve limnoloogiajaam, Rannu khk., Tartumaa (Ülo Peedosaar).

12.10.1966 Pärnu, Pärnumaa (Tiit Lelov, Tanno Laur).

30.07.1967 Jänese sild, Äksi/Tartu-Maarja khk., Tartumaa (Tiit Randla).

30.05.1970 Sõrve – Rannamõisa mets, Keila khk., Harjumaa (Hillar Pärjasaar).

26.07.1970 Võrtsjärve limnoloogiajaam (Eerik Kumari jt.).

20.08.1971 Kivioja, Maarja-Magdaleena khk., Tartumaa (Jaan Naaber).

01.05.1974 Pikasilla läh., Helme khk., Viljandimaa = Valga mk. (Rein Kuresoo, Andres Kuresoo).

01.06.1975 Rumpo, Vormsi khk., Läänemaa (Tiit Randla).

30.09.1979 Pikanõmme, Pärnu khk., Pärnumaa (Tenno Laur).

21.04.1985 Vilsandi saar, Kihelkonna khk., Saaremaa (Aivar Leito).

15.05.1987 Tartu, Tartumaa (Lembit Enok).

26.04.1991 Tõitoja, Saarde khk., Pärnumaa (Raivo Endrekson).

10.03.2002 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa ad. (Mati Martinson, Lauri Nikkinen, Panu Kunttu, Heini Hyvärinen) (Foto).

27.04.2003 Valmaotsa, Kursi khk., Tartumaa ad. (Uku Paal, Margus Ots, Riho Marja, Hannes Böttcher).

30.05.2005 Üksnurme, Keila khk., Harjumaa ad. (Aarne Tuule, Eet Tuule).

12.04.2006 Sääre ad. (Jukka Hauru) (Foto).

21.04.2006 Sääre (Harri Pietarinen, Mati Martinson, Pirkko Tuusa).

12.05., 17.07. ja 15.08.2006 Hübja, Kaarma khk., Saaremaa ad. (Renno Nellis, Rein Nellis, Maarja Nõmm, Veljo Volke) (Foto).

07.05.2007 Sääre ad. (Harri Pietarinen, Jukka Hauru, Jukka Ojala, Mati Martinson) (Foto).

08., 15. ja 22.04.2007 Ohtja, Mustjala khk., Saaremaa ad. (Raul Melsas) (Foto). Tõenäoliselt sama isend ka 10. ja 26.05.2007 Hakjala ja Hübja, Kaarma khk., Saaremaa ad. (Mati Martinson, Rein Nellis, Kristo Lauk, Urmas Sellis) (Foto) ning 20.05.2007 Küdema, Mustjala khk., Saaremaa ad. (Raul Melsas).

01.07.2010 Hakjala (Rein Nellis).

02.09.2010 Vaemla, Käina khk., Läänemaa = Hiiu mk. ad. (Leho Aaslaid, Maie Vikerpuur).

12.03.2011 Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa (Seppo Ekelund, Tarvo Valker jt.) (Foto).

22.04.2011 Ninase, Mustjala khk., Saaremaa (Raul Melsas) (Leitud laip, foto).

21. ja 23.03.2012 Kabli, Häädemeeste khk., Pärnumaa (Margus Ellermaa, Andrea Maier).

22.04.2012 Penijõe, Lihula khk., Läänemaa 2a+ (Pekka Huttunen) (Foto).

15.05.2012 Tiirimetsa, Anseküla khk., Saaremaa (Hannu Juka, Simo Jokinen).

01.06.2012 Jausa, Emmaste khk., Läänemaa = Hiiu mk. 2a+ (Ülo Väli) (Foto), sama isend ka 04.-06.06.2012 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa 2a+ (Uku Paal, Gustaf Nordenswan, Jukka Hatva, Jan Nordblad, Timo Pettay, Jouni Saario jt.) (Foto).

23.05.2013 Valguta polder, Rannu khk., Tartumaa (Uku Paal, Triin Kaasiku, Kaarel Võhandu) (Foto).

19.04.2014 Koruste, Rõngu khk., Tartumaa (Andres Luik) (Foto).

30.01.2015 Sääre (Mati Martinson).

01.03.2015 Kõljala, Püha khk., Saaremaa (Andres Tamm, Rivo Aru) (Foto).

01.03.2015 Tubala, Pühalepa khk., Läänemaa = Hiiu mk. (Renno Nellis, Aarne Tuule) (Foto).    

12.04.2015 Puise, Ridala khk., Läänemaa (Jarmo Korpenfelt jt.) (Foto).

09.05.-16.08.2015 Sooblase, Tsirgumäe ja Saru, Hargla khk., Võrumaa = Valga mk. ♂♀, pesitsemine, >1 pull. (Kalle Muru, Pertti Rasp, Tarmo Teppe, Risto Lammin-Soila jt.) (Foto).

27.12.2015 Kogula, Kärla khk, Saaremaa (Eero Terho, Arja Terho).

24.03.2016 Virtsu, Hanila khk, Läänemaa (Yrjö Olkkonen, Pekka Olkkonen, Olavi Kiesilä).
06.04.2016 Kaerepere Saunaküla, Rapla khk, Harjumaa = Rapla mk (Haldi Ellam) (Foto).
07.05.-31.07.2016 Sooblase, Tsirgumäe ja Saru ♂♀, pesitsemine, >1 juv. (Jyrki Tolvanen, Juha Tuomaala, Kristo Lauk, Kaia Kukk jt) (Foto).

24.07.2016 Lepna, Rakvere khk, Virumaa = Lääne-Viru mk (Vilja Padonik).

 

 

Puna-harksaba x must-harksaba Milvus milvus x Milvus migrans

 

29.03.-29.04.2016 Mündi, Paide khk, Järvamaa, tõenäoline pesitsemine (Virge Võsujalg jt) (Foto), sama isend ka 07.04.2016 Poaka, Türi khk, Järvamaa (Jaak Tammekänd, Meelis Leivits), 11.05.2016 Väljaotsa, Türi khk, Järvamaa (Riho Männik) ja 20.-22.05.2016 Seinapalu, Paide khk, Järvamaa (Kristo Lauk) (Foto).

 

 

Raipekotkas Neophron percnopterus

 

30.06.1990 Pässaste, Halliste khk., Viljandimaa imm. (Urmas Sellis, Ell Sellis).

25.08.2007 Aruküla ja Kilgi vahel, Varbla khk., Läänemaa = Pärnu mk. ad. (Jaan Männiste, Margus Alliksaar).

21.06.2008 Naha, Räpina khk., Võrumaa = Põlva mk. 3a. (Urmas Sellis, Arne Ader, Olev Lüütsepp) (Foto).

09.05.2014 Mõdriku, Viru-Jaagupi khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. 2a (Timo Pettay, Jan Nordblad, Tom Nordblad).

 

 

Kaeluskotkas Gyps fulvus

 

00.05.1903 Tallinna ümbrus, Harjumaa (Lastud, topis Wasmuth’i kogus Tallinna provintisiaalmuuseumis) .

03.07.1926 Lasva ümbrus, Vastseliina khk., Võrumaa ad. (Lastud, topis Eesti Loodusmuuseumis).

24.05.1973 Metsküla, Iisaku khk., Virumaa = Ida-Viru mk. ♂ juv. (Aleksander Muzakka) (Lind lasti vigaseks ja toodi TÜ Zooloogiamuuseumi, lasti 25.06.1973 vabadusse.).

26.05.1973 Aa, Lüganuse khk., Virumaa = Ida-Viru mk. ♂ juv. (Leiti surnult, topis Eesti Loodusmuuseumis).

08.-ca20.06.2005 Saksamaa, Laiuse khk., Tartumaa = Jõgeva mk. subad. (Uku Klaos, Egle Õunma, Tiit Gorinov jt.) (Foto).

21.05.2009 Uniküla, Sangaste khk., Tartumaa = Valga mk. subad. (Jaak Lääts) (Foto, leitud surnult, topis Pähni looduskeskuses).

 

 

Raisakotkas Aegypius monachus

 

07.12.1884 (või 1886) Tika Kuremägi, Karja khk., Saaremaa (Mart Röudok) (Lastud).

algus 05.1897 Vana-Prangli, Kambja khk., Tartumaa ♀ ad. (Julius Schloss) (Lasti, haavatud lindu peeti veel ca 2 kuud elusana).

00.06.1926 Järva-Jaani, Järva-Jaani khk., Järvamaa ♂ juv. (Lastud).

00.08.1934 Valgjärve ja Pusu vahel (Abissaare-Taanike), Kambja khk., Tartumaa (B.Koolmeister) (Lastud).

algus 05.1954 Sõmeru, Anna khk., Järvamaa ♀ ad. (Lasti vigaseks, peeti puuris, surmati 12.10.1954, topis TÜ Zooloogiamuuseumis).

27.10.1958 Penijõe, Kirbla khk., Läänemaa (Valdur Paakspuu).

16.08.1962 Kloostri luht, Kirbla khk., Läänemaa (Hans Soots, Valdur Paakspuu).

16.06.2005 Rannajõe, Martna khk., Läänemaa subad. (Ülo Väli).

01.-02.06.2015 Lehtmetsa, Pärnu-Jaagupi khk., Pärnumaa 2a (Eedi Lelov, Ülle Kask jt.) (Foto), sama lind ka 10.07.2015 Keravere, Martna khk, Läänemaa (Cees Witkamp), 11.07.2015 Haeska, Martna khk., Läänemaa 2a (Trinus Haitjema, Miranda Klaij jt.) (Foto), 12.07.2015 Kelu, Kirbla khk., Läänemaa 2a (Kristo Lauk, Kaia Kukk) (Foto) ja 15.07.2015 Kirikuküla, Lihula khk., Läänemaa 2a (Dan Slootmaekers) (Foto).

23.-25.06.2016 Kuimetsa, Juuru khk, Harjumaa = Rapla mk (Kaia Laansoo, Jaanika Lausmäe jt) (Foto), sama isend ka 26.06.2016 Habaja, Kose khk, Harjumaa (Kristo Lauk, Kaia Kukk) (Foto) ning võimalik, et sama isend ka 27.09.2016 Vanaküla, Lääne-Nigula khk, Läänemaa subad. (anon.) (Foto, automaatse rajakaamera salvestis).

 

 

Raisa- või kaeluskotkas Aegypius monachus sive Gyps fulvus

 

1866 Vaida läh., Jüri khk., Harjumaa (A. von der Pahlen).

Suvi 1868 Suure-Kambja, Kambja khk., Tartumaa.

1898 Kaarma, Kaarma khk., Saaremaa.

Suvi 1899 või 1900 Sõrve poolsaar, Saaremaa.

23.08.1914 Salajõe, Lääne-Nigula khk., Läänemaa (Herbert Hunnius).

Kevad 1934 Piista, Vändra khk., Pärnumaa (Voldemar Pärman).

1942 Jõgeveste läh., Helme khk., Viljandimaa = Valga mk. (M.Vahtre).

00.07.1969 Kiviloo, Harju-Jaani khk., Harjumaa (E.Möls). Tõenäoliselt sama isend 29.06.1969 Pillapalu, Harju-Jaani khk., Harjumaa.

 

 

Madukotkas Circaetus gallicus *

 

Enne 1875 Rapla khk., Harjumaa = Rapla mk. (H.Graf Leo Keyserling) (Tabatud).

Enne 1875 Kuusalu khk., Harjumaa (Karl Koch).

Enne 1875 Kambja khk., Tartumaa.

Enne 1875 Otepää khk., Tartumaa = Valga mk.

04.06.1883 Vigala khk., Läänemaa = Rapla mk. ♀ ad. (Leckbandt) (Lastud, topis TÜ Zooloogiamuuseumis).

17.05.1885 Äksi khk., Tartumaa pesa 1 munaga (Gustav Weltz) (Muna kollekteeriti, leidja kogus).

1897 Kullamaa khk., Läänemaa ♀, pesa 1 munaga (Georg v.Peetz) (Lastud; muna kollekteeriti ja jõudis Eesti Loodusmuuseumi).

enne 1898 Rõngu khk., Tartumaa pesa (v.Walter).

28.05.1901 Kullamaa khk., Läänemaa 1 is. ja pesa 1 munaga (Lastud; muna kollekteeriti, Haapsalu notari Niebergi kogus).

Hiljemalt 1904 Rõngu khk., Tartumaa pesa (v. Walter).

1905 Ambla khk., Järvamaa (Lastud).

1900-ndad Vändra khk., Pärnumaa pesa 1 pull. (Lackschewitz) (Pesapoeg toodi elusalt pesast alla).

00.09.1912 Lehtse, Ambla khk., Järvamaa (Lastud, topis Eesti Loodusmuuseumis).

Suvi 1916 Puhja khk., Tartumaa juv. (Hirschfeldt) (Lastud).

1890-1917 Eesti veel ca 20 isendit (Kõik lastud ja Mihkel Leppikule toppida toodud, kõik läksid erakogudesse).

1920-ndad Saarde khk., Pärnumaa 1 is. ja pesa (H.Mängel) (Lastud, topis isiklikus kogus).

1920-ndad Saarde khk., Pärnumaa (H.Mängel) (Lastud).

suvi 1928 Kursi khk., Tartumaa (Lastud, toodi M.Leppikule toppida).

29.09.1928 Puhja khk., Tartumaa (Lastud, toodi M.Leppikule toppida).

Suvi 1929 Nissi khk., Harjumaa pesa 1 pull. (J.Väljataga) (Poeg võeti pesast ja osteti TÜ Zooloogiamuuseumile, kus suri 1934.a kevadel, topis samas muuseumis).

1930 Vaivara khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (Lastud, jalad saadetud TÜ Zooloogiamuuseumile).

1930 Harjumaa (Lastud, jalad saadetud TÜ Zooloogiamuuseumile).

1931 Iisaku khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (Lastud, jalad saadetud TÜ Zooloogiamuuseumile).

1931 Kose v., Virumaa (J.Parts).

1931 Põhja-Eesti (Lastud, toodi M.Rõigas’ele toppida).

(ca 1930-) 1932 Harju-Jaani khk, Harjumaa ♀, pesa 1 munaga (Karl Virks) (Lastud; muna kollekteeriti).

00.08.1932 Kunda läh., Viru-Nigula khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. (Alfred Leckbandt) (Lastud).

1932 Pärnu khk., Pärnumaa (Lastud, jalad saadetud TÜ Zooloogiamuuseumile).

1932 Kuusalu khk., Harjumaa (Lastud, jalad saadetud TÜ Zooloogiamuuseumile).

1932 Torma khk., Tartumaa = Jõgeva mk (Lastud, jalad saadetud TÜ Zooloogiamuuseumile).

1933 Mihkli khk., Pärnumaa (Lastud, jalad saadetud TÜ Zooloogiamuuseumile).

(1933-) 1934 Kullamaa khk., Läänemaa pesa (Krupp, E.Kumari) (Hoosulgi säilitatakse Eesti Loodusmuuseumis Kumari kogus).

1935 Mihkli khk., Pärnumaa pesa (Andrei Lepik, K.Taros).

00.09.1935 Lintsi vahtkond, Nissi khk., Harjumaa (G.Griffel) (Lastud, toppis K.Kaitsa).

15.05.1936 Mihkli khk., Pärnumaa ♀, pesa 1 munaga (Andrei Lepik, K.Taros) (Lastud ja muna kollekteeritud, mõlemad isiklikus kogus).

suvi 1936 Laiuse khk., Tartumaa = Jõgeva mk. 5a. (Lastud, lind oli rõngastatud 26.06.1932 pesapojana Pabazi lähedal Lätis, ORN. CENTRALE RIGA 49076).

1936 Jõhvi khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (Lastud, jalad saadetud TÜ Zooloogiamuuseumile).

1936 Rakvere (?) khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. (Lastud, jalad saadetud TÜ Zooloogiamuuseumile).

1936 ja 1940 vahel Kullamaa khk., Läänemaa pesa 1 munaga (Andrei Lepik).

13.05.1937 Mihkli khk., Pärnumaa pesa 1 munaga (Andrei Lepik, K.Taros) (Muna kollekteeriti).

25.06.1937 Emmaste khk., Läänemaa = Hiiu mk. ad. (Mihkel Leppik).

04.07.1937 Märjamaa khk., Läänemaa = Rapla mk. (W.Thomson).

suvi 1937 Tori khk., Pärnumaa 2 ad. ja pesa 1 pull. (Poeg tapetud ja 1 vanalind lastud).

Kevad 1938 Mihkli khk., Pärnumaa (V.Jürgis).

1939 Iisaku-Vihtse khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (Lastud, jalad saadetud TÜ Zooloogiamuuseumile).

01.05.1942 Mihkli khk., Pärnumaa pesa 1 munaga (Andrei Lepik) (Muna kollekteeriti, Pärnu Loodusmajas A.Lepiku kogus).

07.05.1943 Mihkli khk., Pärnumaa pesa 1 munaga (Andrei Lepik) (Muna kollekteeriti, Pärnu Loodusmajas A.Lepiku kogus).

10.05.1945 Mihkli khk., Pärnumaa pesa 1 munaga (Andrei Lepik) (Muna kollekteeriti, Pärnu Loodusmajas A.Lepiku kogus).

1947 Mihkli khk., Pärnumaa pesa 1 munaga (Andrei Lepik).

00.05.1948 Kose khk., Harjumaa pesa 1 munaga (Hillar Pärjasaar) (Muna kollekteeriti, säilitatakse Eesti Loodusmuuseumis).

12.07.1948 Lüganuse khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (Lastud, foto).

1949 Kose khk., Harjumaa ♂♀ 1948.a. pesapaigal (Hillar Pärjasaar).

Suvi 1950 Torma khk., Tartumaa = Ida-Viru mk. ♂♀ (Hillar Pärjasaar).

1951 Kose khk., Harjumaa (Hillar Pärjasaar).

1951 Laiuse khk., Tartumaa = Jõgeva mk. ja Koeru khk., Järvamaa (L.Nõmmiksaar) (Lastud).

lõpp 05.1952 Kuusalu khk., Harjumaa (Lastud).

24. ja 27.06.1952 Häädemeeste khk., Pärnumaa (Eerik Kumari).

09.08.1952 Krani, Järva-Madise/Ambla khk. Järvamaa (Hillar Pärjasaar).

II pool 04.1953 Tapi ja Seidla vahtkond, Kose khk, Harjumaa (Ülo Järvekülg).

25.05.1954 Torma khk., Tartumaa = Jõgeva mk. (Lemming Rootsmäe).

30.06.1954 Kadrina-Ilumäe khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. (Eerik Kumari).

05.07.1957 Tori khk., Pärnumaa ♂ (Ilmar Tilk) (Lastud, nahk TÜ Zooloogiamuuseumis).

21.08.1957 Tootsi läh., Tori khk., Pärnumaa ♀ ad. (Leitud surnult).

03.08.1958 Kauksi, Iisaku khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (Eerik Kumari).

28.04.1960 Võrnu-Sala vahtkond, Jõhvi khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (Valter Kangur).

28.08.1960 Varja – Aa, Lüganuse khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (Valter Kangur).

Ca 1960 Saarde khk., Pärnumaa (V.Saar).

Ca 10.05.1961 Jõhvi khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (Valter Kangur) (Lastud).

20.05.1964 Ambla khk., Järvamaa = Harju mk. pesa 1 munaga (Hillar Pärjasaar, August Mank).

00.07.1964 Räpina khk., Võrumaa = Põlva mk. (Johannes Peiker).

29.04.1966 Saue ja Jõgisoo vahel, Keila khk., Harjumaa (Eet Tuule).

22.07.1966 Noarootsi khk., Läänemaa (Fred Jüssi, Tiit Randla).

00.07/08.1966 Jõhvi khk., Virumaa = Ida-Viru mk. 2 ad. (Guido Rooden).

00.04.1967 Jänijõe vahtkond, Ambla khk., Järvamaa = Harju mk. ♂♀ (Hillar Pärjasaar).

22.05.1967 Noarootsi khk., Läänemaa (Tiit Randla).

22.07.1967 Noarootsi khk., Läänemaa (Tiit Randla, Fred Jüssi).

30.05. - algus 07.1970 Keila khk., Harjumaa ♀, pesa (Hillar Pärjasaar, Jaanus Remme).

1970 Kursi khk., Tartumaa pesa (Valdor Kuiv).

29.04.1971 Äksi khk., Tartumaa 2 is. (Olav Renno).

07.05.1971 jj. Kursi khk., Tartumaa ♂♀, tühi pesa (Valdor Kuiv, Tiit Randla, Fred Jüssi).

08.05.1971 Keila khk., Harjumaa (Eet Tuule).

09.07.1971 Ambla khk., Järvamaa = Harju mk. (Evi Adder).

03.09.1971 Rahumäe, Nõmme linn, Harjumaa (Kirill Drews).

14.05.1972 Pärnu khk., Pärnumaa (Tenno Laur).

18.07.1972 Ambla khk., Järvamaa = Harju mk. (Evi Adder).

1972 Kursi khk., Tartumaa ♂♀ (Valdor Kuiv).

01.06.1973 Keila khk., Harjumaa (Tenno Drevs).

31.07.1973 Keila khk., Harjumaa (Tenno Drevs, Kirill Drews).

09.05.1974 Keila khk., Harjumaa (Tenno Drevs).

1974 Kursi khk., Tartumaa 2 is. (Valdor Kuiv).

09.05.1975 Keila khk., Harjumaa (Tenno Drevs, Kirill Drews).

1975 Kursi khk., Tartumaa 2 ad. (Valdor Kuiv).

26.09.1975 Viinistu, Kuusalu khk., Harjumaa (Aivar Leito).

05.06.1976 Tori khk., Pärnumaa (Eedi Lelov).

11.06.1976 Maarja-Magdaleena khk., Tartumaa = Jõgeva mk. (Tiit Randla).

1976 Kursi khk., Tartumaa ♂♀ (Valdor Kuiv).

14.08.1976 Üksnurme, Keila khk., Harjumaa (Eet Tuule).

00.06.1977 Keila khk., Harjumaa (Tenno Drevs).

1977 Kursi khk., Tartumaa (Valdor Kuiv).

22.08.1977 Rääma raba, Pärnu khk., Pärnumaa (Tenno Laur).

21.04.1978 Kose khk., Harjumaa (Fred Jüssi). Ilmselt sama isend 10.06.1978 Ambla khk., Järvamaa = Harju mk. (Evi Adder).

22.05.1978 Keila khk., Harjumaa (Kirill Drews).

1978 Hanila khk., Läänemaa (Hillar Pärjasaar).

22.04.1979 Kose khk., Harjumaa (Fred Jüssi).

24.10.1980 Mehikoorma läh., Räpina khk., Võrumaa = Tartu mk. ad. (M.Holst) (Leitud surnult, topis Tallinna Loodusmuuseumis). 

12.04.1981 Keila khk., Harjumaa (Kirill Drews).

14.-15.05.1981 Harju-Risti khk., Harjumaa = Lääne mk. ♂♀ (Fred Jüssi).

01.05.1982 Kuusalu khk., Harjumaa (Fred Jüssi).

20.04.1983 Roostoja, Iisaku khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (Heino Saarela, Ene Viht jt.).

03.08.1983 Kaalepi, Järva-Madise khk., Järvamaa (Anti Õun).

16. ja 21.-24.08.1983 Kärevere sild, Äksi/Nõo khk., Tartumaa ♂♀ + 1 juv. (Aleksander Abuladze).

13.06.1985 Muhu khk., Saaremaa (Einar Tammur, Urmas Sellis).

07.06.1986 Keila khk., Harjumaa (Kirill Drews).

07.06.1986 Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. ad. (Einar Tammur, Tiit Randla, Urmas Sellis).

30.04.1987 Harju-Risti khk., Harjumaa = Lääne mk. ♂♀ (Tiit Randla).

18.05.1987 Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. (Einar Tammur).

24.05.-11.07.1987 Laiuse khk., Tartumaa = Jõgeva mk. ad. (Aivar Leito, Einar Tammur, Andrus Kuus, Marek Vahula).

13.06.1987 Keila khk., Harjumaa (Tenno Drevs).

12.07.1988 Karula khk., Võrumaa = Valga mk. (Einar Tammur).

24.07.1988 Helme khk., Viljandimaa = Valga mk. (Rein Mikk, Olev Merivee).

27.08.1988 Ülemiste järv, Jüri khk., Harjumaa (Tenno Drevs).

23.05.1989 Harju-Risti khk., Harjumaa = Lääne mk. (Einar Tammur).

25.07.1990 Noarootsi khk., Läänemaa ♂♀ (Tiit Randla, Vilju Lilleleht).

20.04.1991 Martna khk., Läänemaa (Andres Kuresoo, Jüri Keskpaik).

11.05.1991 Saarde khk., Pärnumaa 2 is. (Raivo Endrekson, Ivo Rosenberg).

26.06.1991 Viru-Nigula khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. (Einar Tammur, Veljo Volke).

02.07.1991 Noarootsi khk., Läänemaa (Mart Niklus, Marek Vahula).

15.08.1991 Viru-Jaagupi khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. (Einar Tammur).

06.06.1992 Harju-Jaani khk., Harjumaa ad. (Aleksander Abuladze, Luule Sakkeus).

06.06.1992 Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. ♂♀ (Einar Tammur).

18.-19.07.1992 Vaivara khk., Virumaa = Ida-Viru mk. 2 is. (Einar Tammur, Olev Merivee).

20.07.1992 Iisaku khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (Olev Merivee, Kaarel Lauk).

23.07.1993 Simuna khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. (Einar Tammur, Olev Merivee) (Foto).

23.05.1994 Suure-Jaani khk., Viljandimaa (Leho Luigujõe).

29.-30.05.1994 Karja khk., Saaremaa (Veljo Volke, Mati Martinson).

19.07.1994 Iisaku khk., Virumaa = Ida-Viru mk. ♂♀ (Olev Merivee, Urmas Sellis).

30.04.1995 Tõstamaa khk., Pärnumaa (Alar Broberg).

06.05.1995 Iisaku-Vihtse khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (Einar Tammur, Fred Jüssi).

10.07.1995 Viru-Jaagupi khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. (Einar Tammur).

18.07.1995 Püha khk., Saaremaa (Alar Broberg).

05.05.1996 Lihula/Kirbla khk., Läänemaa (Alar Broberg).

21.09.1996 Kullamaa khk., Läänemaa (Alar Broberg).

06.-29.07.1997 Karja khk., Saaremaa (Mati Martinson) (Foto).

04.05.1998 Noarootsi khk., Läänemaa (Kimmo Häkkinen, Seppo Hjerppe).

27.05.1998 Jämaja khk., Saaremaa 2 is. (Erik Dylmer, Anne Grete Dylmer) (Foto). Tõenäoliselt sama isend samas 28.05.1998 (Juha Saari, Mervi Saari).

07.06.1998 Ridala khk., Läänemaa (Sampsa Cairenius, Minna Riikka Järvinen, Seppo Grönlund jt).

13.06.1998 Kõpu khk., Viljandimaa ad. (Stig Holmstedt).

30.07.1998 Karja khk., Saaremaa leitud värsked suled (Mati Martinson).

15.05.1999 Noarootsi khk., Läänemaa ad. (Olof Armini jt).

18.06.1999 Saarde khk., Pärnumaa (Indrek Tammekänd, Jaak Tammekänd).

21.08.1999 Harju-Risti khk., Harjumaa ♂♀ (Stefan Knopman, Sampsa Cairenius, Mika Bruun, Roland Sundström).

13.10.1999 Jämaja khk., Saaremaa 1a (Timo Pettay).

21.05.2000 Noarootsi khk., Läänemaa (Indrek Tammekänd).

05.05.2000 Harju-Risti khk., Harjumaa 2 is. (Mika Bruun, Jan Nordblad, Lauri Mäenpää, Karno Mikkola). Tõenäoliselt üks neist samas ka 23.05.2000 (Risto Lammin-Soila) ja 04.06.2000 (Matti Rekilä, Sampsa Cairenius jt.).

06.08.2000 Äksi khk., Tartumaa ad. (Pekka Komi, Markku O.Saarinen).

07. ja 30.05.2001 Harju-Risti khk., Harjumaa (J. Valkeeniemi, Sampsa Cairenius).

26.05.2001 Harju-Risti khk., Harjumaa = Lääne mk. (Indrek Tammekänd, Tiit Randla, Agu Leivits, Enn Vilbaste, Adrian Gerloff, Tobias Dragon).

10.06.2001 Pärnu-Jaagupi khk., Pärnumaa (Eedi Lelov).

23.07.2001 Hanila khk., Läänemaa = Pärnu mk. (Eerik Leibak)

10.09.2001 Ridala khk., Läänemaa (Markku Halonen, Pertti Mähönen).

10.05.2002 Petserimaa = Põlva mk. (Ira Teräspuro, Jan Nordblad, Tom Nordblad, Matti Rekilä, Ari Veijalainen).

04.-19.05.2002 Harju-Risti khk., Harjumaa ad. (Mika Bruun, Matti Rekilä, Ira Teräspuro, Kari Haataja jt.).

12.05.2002 Harju-Risti khk., Harjumaa = Lääne mk. (Kristo Lauk, Joosep Tuvi, Riho Männik).

18.05.2002 Saarde khk., Pärnumaa ad. (Margus Ots)

24.07.2002 Türi khk., Järvamaa = Rapla mk. (Rein Nellis, Renno Nellis, Maarja Nõmm).

30.04.2003 Harju-Risti khk., Harjumaa 2 ad. (Jukka Hatva, Mika Bruun) (Foto). Tõenäoliselt üks neist samas ka 10.05.2003 (Annika Forsten) ja 15.05.2003 (Paul Mollatt, Pentti Ranta).

08.-09.05.2003 Jämaja khk., Saaremaa 2a+ (Harri Pietarinen, Juha Saari) (Foto).

28.06.2003 Kuusalu khk., Harjumaa (Ingrid Rootsi, Raili Murulaid, Indrek Murulaid, Eve Murulaid, Ene Murulaid).

18.07.2003 Keila khk., Harjumaa (Aarne Tuule, Eet Tuule).

30.04.-16.05.2004 Harju-Risti khk., Harjumaa (Uku Paal jt.) (Foto).

14.04.2005 Helme khk., Valgamaa ad. (Olev Merivee).

28.04.2005 Harju-Risti khk., Harjumaa (Uku Paal, Gerard Gorman jt.).

14.07.2005 Iisaku khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (Riho Männik, Joosep Tuvi) (Foto).

04.05.2006 Torma khk., Tartumaa = Jõgeva mk. ad. (Kristo Lauk).

08.-18.08.2006 Peetri khk., Järvamaa (Rein Nellis, Maarja Nõmm jt.) (Foto).

21.04.2008 Nissi khk, Harjumaa (Jyrki Erikäinen, Jorma Erikäinen).

24.05.2008 Järva-Madise khk., Järvamaa (Indrek Tammekänd).

29.06., 23.07. ja 25.07.2008 Kirbla khk., Läänemaa ad. (Svante Joelsson, Anu Joelsson, Mattias Joelsson) (Foto).

30.06.2008 Kursi khk., Tartumaa subad. (Hannu Huhtinen, Rami Lindroos, Kalle Rainio, William Velmala).

21.07.2008 Mihkli khk., Pärnumaa 2 ad. (Tuomas Seimola, Sakari Seimola, Sampo Laukkanen, Hannu Huhtinen).

16.-17.07.2009 Kirbla khk., Läänemaa (Svante Joelsson, Anu Joelsson, Mattias Joelsson) (Foto).

25.07.2009 Iisaku khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (Margus Pensa, Tiina Elvisto, Alis Langmets).

16.08.2009 Harju-Risti khk., Harjumaa = Lääne mk. (Uku Paal, Kuido Kõiv).

02.04.2010 Vigala khk., Läänemaa = Rapla mk. (Andrus Jair) (Foto).

14.05.2010 Noarootsi khk., Läänemaa (Pertti Rasp, Vuokko Jernfors).

18.05.2010 Hargla khk., Võrumaa = Valga mk. (Jaanus Tanilsoo).

19.07.2010 Lihula khk., Läänemaa (Maire Toming).

05.07.2011 Rannu khk., Tartumaa (Mariliis Märtson).

12.08.2011 Harju-Madise khk., Harjumaa (Eet Tuule, Aarne Tuule).

01.05.2012 Jüri khk., Harjumaa (Kristo Lauk).

10.05.2012 Saarde khk., Pärnumaa (Juha Lehtinen, Jarmo Lehtinen).

21.05.2012 Karuse khk., Läänemaa ad. (Ivar Ojaste).

05.07.2012 Kuusalu khk., Harjumaa ad. (Rene Ottesson).

15.05.2014 Kambja/Nõo/Tartu-Maarja khk., Tartumaa (Rauli Ranta) (Foto).

17.07.2014 Paistu khk., Viljandimaa (Riho Männik).

18.07.2014 Peetri khk., Järvamaa (Margus Ots).

29.04.-03.06.2016 Keila khk, Harjumaa kuni 2 is (anon.) (Foto).

16.05.2016 Räpina khk, Võrumaa = Põlva mk (Kadri Niinsalu, Toomas Mastik) (Foto).

28.06.2016 Harju-Risti khk, Harjumaa = Lääne mk (Eedi Lelov).

05.08.2016 Pärnu khk, Pärnumaa (Arved Bauer).

25.06.2017 Vigala khk, Läänemaa = Rapla mk 2a+ (Eedi Lelov, Raivo Endrekson, Tiit Külaots, Lauri Lelov, Meelis Uustal, Külli Uustal, Arved Bauer) (Foto, video).

 

* kaitsekaalutlustel ei avaldata täpseid vaatluskohti.

 

 

Stepi-loorkull Circus macrourus

 

1895 Õisu, Paistu khk., Viljandimaa (anon.) (Lastud).

sügis 1895 Soontaga metskond, Rõngu khk., Tartumaa (anon.) (Lastud).

18.08.1901 Meeksi, Räpina khk., Võrumaa = Tartu mk. 2 is. (A.v.Walter) (Lastud).

1901 Tallinn, Harjumaa >1 is. (Ernst v. Middendorff).

01.-02.10.1901 Meeksi, Räpina khk., Võrumaa = Tartu mk. 3 juv. + 2 is. (anon.) (Lastud, topised Middendorff’i kogus).

1901/1902 Tähtvere/Kärevere/Laeva, Äksi/Kursi khk., Tartumaa (anon.) (Lastud).

1911 Põhja-Eesti ♀ (anon.) (Lastud, topis Tallinna provintsiaalmuuseumis).

28.07.1915 Saare, Noarootsi khk., Läänemaa 1a. (F.v.Rosen) (Lastud, topis Eesti Loodusmuuseumis).

00.07.1915 Seli-Koigi, Rapla khk., Harjumaa = Rapla mk. ♀ 1a (anon.) (Lastud, topis Tallinna Toomkooli kogus).

00.07.1931 Piirissaar, Võnnu khk., Tartumaa ♀ 1a. (anon.) (Lastud, topis TÜ Zooloogiamuuseumis).

09.08.1932 Nurme soo, Anseküla khk., Saaremaa ♂ juv. (L.Meder) (Lastud).

20.08.1939 Tartumaa ♂ 1a. (M.Kärk) (Lastud, topis TÜ Zooloogiamuuseumis).

20.04.1952 Tabivere läh., Äksi khk., Tartumaa = Jõgeva mk. ♂ 2a (Ü. Kutta) (Lastud, nahk TÜ zooloogiamuuseumis).

14.05.1994 Avaste, Vigala khk., Läänemaa = Rapla mk. ♂ ad. (Lasse Lindström, Hannu Juka, Timo Lehesvirta).

11.08.1994 Tagavere, Lääne-Nigula khk., Läänemaa ♂ ad. (Ivar Ojaste). Tõenäoliselt sama isend 14.08.1994 Vidruka, Lääne-Nigula khk., Läänemaa (Ivar Ojaste, Hille Tammela) ja 24.08.1994 Uugla, Lääne-Nigula khk., Läänemaa (Ivar Ojaste).

03.05.1996 Pikla nina, Häädemeeste khk., Pärnumaa  ♀ 3a (?) (Harri Kontkanen, Mauri Leivo).

11.08.1996 Liu, Tõstamaa khk., Pärnumaa 1a. (Risto Lammin-Soila, Timo Pettay, Matti Rekilä) (Foto).

28.04.1999 Puise, Ridala khk., Läänemaa ♀ (Pekka Komi, Markku O. Saarinen).

03.05.1999 Langerma, Pärnu-Jaagupi khk., Pärnumaa ♂ ad. (Eedi Lelov).

04.05.1999 Kudani, Noarootsi khk., Läänemaa 2a. (Petro Pynnönen, Jose Luis Copete).

15.05.1999 Sutlepa, Noarootsi khk., Läänemaa ♂ 3a (Olof Armini).

23.07.2001 Vihterpalu, Harju-Risti khk., Harjumaa ♀ 2a (Pekka Komi, Markku O.Saarinen)

17.09.2001 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa 1a (Sampsa Cairenius, Jan Nordblad, Timo Pettay).

25.06.2002 Räägu, Pärnu khk., Pärnumaa ♂ ad. (Indrek Tammekänd).

28.08.2002 Sääre ja Suurrahu, Jämaja khk., Saaremaa  ♂ ad. (Ira Teräspuro, Sampsa Cairenius, Matti Rekilä, Juha Saari).

24.08.2003 Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa 1a (Margus Ellermaa, Juha Saari) (Foto).

09.05.2004 Laiküla, Martna khk., Läänemaa ♂ ad. (Margus Ellermaa, Vesa Oksanen).

24.09.2004 Sääre 1a. (Georg Juen, Jan Nordblad).

29.09.2004 Sääre 1a. (Uku Paal, Jukka Hatva, Gustaf Nordenswan, Harri Pietarinen, Mati Martinsosn jt.) (Foto).

03.10.2004 Sääre ♂ 1a. (Uku Paal, Jukka Hatva, Jyrki Lausamo, Harri Pietarinen, Mati Martinsosn, Tuukka Kupiainen) (Foto).

25.08.2005 Pulgoja, Häädemeeste khk., Pärnumaa ♂ ad. (Indrek Tammekänd).

01.10.2005 Laadla, Jämaja khk., Saaremaa ♂ ad. (Margus Ots).

21.04.2006 Valmaotsa, Kursi khk., Tartumaa ♀ ad. (Uku Paal) (Foto).

24.04.2006 Vara, Maarja-Magdaleena khk., Tartumaa ♂ ad. (Juha Lehtinen, Heikki Parviainen) (Foto).

07.04.2007 Lautna, Kirbla khk., Läänemaa ♂ ad. (Yrjö Olkkonen, Pekka Olkkonen).

23.04.2007 Pikla, Häädemeeste khk., Pärnumaa ♂ ad. (Risto Lammin-Soila, Ari Veijalainen).

23.04.2007 Salme, Anseküla khk., Saaremaa ♂ ad. (Timo Pettay).

24.04.2007 Salme ♀ ad. (Timo Pettay).

16.05.2007 Kabli, Häädemeeste khk., Pärnumaa ♂ ad. (Timo Pettay).

06.06.2007 Sääre ♂ ad. (Juha Saari, Kauri Mikkola).

01.05.2008 Sookatse, Mihkli khk., Läänemaa ♂ ad. (Risto Silaste, Niila Walle jt.).

10.05.2008 Paslepa, Noarootsi khk., Läänemaa ♀ ad. (Risto Lammin-Soila, Jan Nordblad, Uku Paal) (Foto).

13.06.2008 Haeska, Martna khk., Läänemaa ♂ 2a (Petteri Mäkelä, Risto Vilen, Teppo Lehtola).

30.08.2008 Sääre 2 is. (1a.) (Juho Könönen).

27.-28.04.2009 Sutlepa meri, Noarootsi khk., Läänemaa ♂ ad. (Gustaf Nordenswan, Jarmo Ahveninen, Heikki Holmström, Jyrki Pynnönen jt.).

22.05.2009 Peratsaare, Saarde khk., Pärnumaa ♂ 3a (Uku Paal, Margus Ots).

02.08.2009 Sutlepa, Noarootsi khk., Läänemaa ♂ ad. (Tom Nordblad).

20.08.2010 Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa 1a (Igor Denisov) (Foto).

12.05.2011 Ristna, Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. 2a (Jukka Salokangas, Johannes Hänninen).

05.04.2012 Kabli ♂ ad. (Juho Könönen).

06.04.2012 Kabli ♂ ad. (Juho Könönen, Margus Ellermaa).

15.04.2012 Rahuste, Jämaja khk., Saaremaa ♂ ad. (Hannu Juka, Simo Jokinen).

21.04.2012 Ingküla, Lääne-Nigula khk., Läänemaa ♂ ad. (Tarvo Valker, Marko Valker) (Foto).

30.04.2012 Kabli ♂ ad. (Aki Aintila, Kalle Meller) (Foto).

01.05.2012 Kabli ♂ ad. (Aki Aintila, Kalle Meller, Kris Voog, Kaarel Võhandu) (Foto).

01.-03.09.2012 Rahuste 1a (Hannu Juka, Simo Jokinen, Margus Ots) (Foto).

06.09.2012 Rootsiküla, Kihnu s., Tõstamaa khk., Pärnumaa 1a (Tarvo Valker, Indrek Ilomets) (Foto).

19.04.2013 Kelu, Kirbla khk., Läänemaa ♀ 2a+ (Mariliis Märtson, Uku Paal) (Foto).

09.05.2013 Nõva Rannaküla, Harju-Risti khk., Harjumaa = Lääne mk. ♀ 2a (Jan Nordblad, Jukka Hauru, Juha Sjöholm, Jarmo Ahtinen, Kaarina Leppämäki) (Foto).

12.05.2013 Niitvälja, Keila khk., Harjumaa ♀ 2a+ (Jan Nordblad, Jukka Hauru, Juha Sjöholm, Jarmo Ahtinen, Kaarina Leppämäki).

17.05.2013 Rooslepa, Noarootsi khk., Läänemaa ♂ 2a (Mariliis Märtson, Uku Paal) (Foto).

07.09.2013 Rootsiküla, Kihnu s. 1a (Mati Kose, Uku Paal) (Foto).

20.04.2014 Haeska ♂ ad. (Trinus Haitjema, Miranda Klaij) (Foto).

02.05.2014 Suigu, Viru-Jaagupi khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. ♂ ad. (Margus Pensa, T.Harris, I.G.Henderson, I.A.Ashworth, I.R.Hartley, S.Morgan).

18.05.2014 Allikõnnu, Vändra khk., Pärnumaa 2a (Margus Ellermaa, Indrek Tammekänd) (Foto).

19.05.2014 Sõtke, Vaivara khk., Virumaa = Ida-Viru mk. ♂ ad. (Timo Pettay).

26.06.2014 Putkaste, Käina khk., Läänemaa = Hiiu mk. ♂ ad. (Leho Aaslaid).

09.09.2014 Sääre ♀ ad. (Markku Jokinen, Juha Sjöholm) (Foto).

21. ja 24.09.2014 Terikeste, Võnnu khk., Tartumaa ♀ ad. (Jan Nordblad, Juha Sjöholm, Raul Vilk jt.) (Foto).

08.04.2015 Valga, Valgamaa ♂ ad. (Tarmo Teppe).

12.04.2015 Metslõugu, Harju-Risti khk., Harjumaa ♂ ad. (Jyrki Tolvanen, Tiina Mäkelä, Henry Tennberg, Juha Tuomaala) (Foto).

26.04.2015 Kandiküla, Nõo khk., Tartumaa ♀ 2a (Uku Paal) (Foto).

01.05.2015 Laagna, Vaivara khk., Virumaa = Ida-Viru mk. ♂ 2a (Risto Lammin-Soila, Jan Nordblad) (Foto).

01.05.2015 Kuusalu, Kuusalu khk., Harjumaa ♀ 2a+ (Jan Nordblad) (Foto).

01.05.2015 Suur-Pakri saar, Harju-Risti khk., Harjumaa 2a (Thea Perm, Kersti Lindström, Mari Palgi) (Foto).

03.05.2015 Kärevere luht, Nõo khk., Tartumaa 2a (Esa Heinänen, Roland Võsa, Esko Matti Pulkkinen, Marja-Riitta Pulkkinen jt.) (Foto).

26.05.2015 Rahinge, Nõo khk., Tartumaa ♂ 2a (Uku Paal) (Foto).

05.06.2015 Väljaotsa, Türi khk., Järvamaa ♂ 2a (Salme Andre, Aivar Andre) (Foto).

16.08.2015 Tedremäe soo, Petserimaa = Põlva mk. ♀ ad. ja sama lind ka 16.08.2015 Poljanõ, Petserimaa ♀ ad. (Soomes püütud satelliitsaatjaga jälgitav lind).

02.09.2015 Sääre Suurrahu, Jämaja khk., Saaremaa ♂ ad. (Timo Pettay).

05.09.2015 Sääre ♂ ad. (Timo Pettay).

06.09.2015 Ervu, Rannu khk., Tartumaa 1a (Uku Paal, Mariliis Märtson) (Foto).

06.09.2015 Laoküla, Harju-Madise khk, Harjumaa ♂ 1a (Juha Saari, Kalmer Halliko) (Foto).

11.09.2015 Kausi, Vigala khk, Läänemaa = Rapla mk 1a (Eedi Lelov).

19.09.2015 Kirikuküla, Lihula khk, Läänemaa ♂ 2a (Triin Leetmaa) (foto).

15.10.2015 Türju, Jämaja khk, Saaremaa 1a (Jan Nordblad) (Foto).

17.04.2016 Tapa, Ambla khk, Järvamaa = Lääne-Viru mk ♂ ad. (Sven Aun).
26.04.2016 Sämi-Tagaküla, Viru-Nigula khk, Virumaa = Lääne-Viru mk 2a (Janel Laanemäe) (Foto).

26.04.2016 Feodorisoo, Vaivara  khk, Virumaa = Ida-Viru mk ♂ ad. (Eliisa Pass).

28.04.2016 Temnitsa, Virumaa = Slantsõ raj ♀ ad., sama lind ka 28.04.2016 Dolgaja-Niiva, Virumaa = Slantsõ raj, 28.04.2016 Mustanina-Sirgala vahel, Vaivara khk., Virumaa = Ida-Viru mk, 28.04.2016 Utria, Vaivara khk., Virumaa = Ida-Viru mk ja 28.04.2016 Narva-Jõesuu, Virumaa = Ida-Viru mk (Soomes püütud satelliitsaatjaga jälgitav lind).
07.05.2016 Aardla polder, Kambja khk, Tartumaa 2a (Margus Ellermaa) (Foto).

28.08.-01.09.2016 Avaste 2 1a (sh 1 ♀) (Arved Bauer, Raivo Endrekson, Eedi Lelov, Riho Männik jt) (Foto), tõenäoliselt üks neist ka 03.09.2016 Oese, Vigala khk, Läänemaa = Rapla mk 1a (Meelis Uustal, Tiit Külaots) (Foto).

02.09.2016 Männamaa, Käina khk, Läänemaa = Hiiu mk ♂ 2a (Liis Keerberg) (Foto).

04.09.2016 Sääre ♂ ad. (Markku O. Tunturi).

05.09.2016 Sääre 1a (Markku O. Tunturi) (Foto).

12.04.2017 Suru Suursoo, Kuusalu khk, Harjumaa ♂ ad. (Marko Poolamets) (Foto).

16.04.2017 Märjandi, Ambla khk, Järvamaa ♂ ad (Erki Aun).

30.04.2017 Sõrve säär 2a (Marco Purovesi) (Foto).

12.05.2017 Vängla, Vigala khk, Läänemaa = Rapla khk ♂ ad (Ranno Puumets) (Foto).

01.08.2017 Särevere, Türi khk, Järvamaa ♂ ad. (Uku Paal, Triin Kaasiku) (foto).

23.08.2017 Sinalepa, Ridala khk, Läänemaa ♀ ad., sama isend ka 23. ja 24.08.2017 Nurme, Karuse khk, Läänemaa ning 23. ja 24.08.2017 Alaküla, Lihula khk, Läänemaa (Soomes satelliitsaatjaga varustatud jälgitav lind).

23.08.2017 Vanamõisa, Keila khk, Harjumaa ♂  2a (Janne Põlluaas) (foto), sama isend ka 24.08.2017 Tutermaa, Keila khk, Harjumaa ♂  2a (Peter Lind) (foto).

07.09.2017 Vanamõisa, Keila khk, Harjumaa ♀ ad. (Peter Lind) (foto).

 

 

Stepiviu Buteo rufinus

 

27.06.-01.07.2015 Korva luht, Karula/Sangaste khk., Valgamaa 2a (Tarmo Teppe jt.) (Foto).

10.06.2016 Ilmatsalu, Tartu-Maarja khk, Tartumaa 2a (Heikki Vuonokari) (Foto).

11.09.2017 Suur-Nõmmküla, Noarootsi khk, Läänemaa 1a (Renno Nellis, Valeri Štšerbatõh) (foto).

 

 

Suur-konnakotkas Aquila clanga (kuni 2000) *

 

Suvi 1911 Essu läh., Haljala khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. ♀ (R.Ungern-Sternberg) (Lastud, topis Tallinna Toomkooli kogus).

10.07.1916 Põhja-Eesti imm. (Herbert Hunnius) (Lastud, topis Tallinna provintsiaalmuuseumis Wasmuth’i kogus) .

00.06.1926 Järvselja, Võnnu khk., Tartumaa ad. (E.Kolga) (Lastud, nahk TÜ Zooloogiamuuseumis).

19.09.1949 Lagina jõe suue, Kodavere/Tartu-Maarja khk., Tartumaa ♀ juv. (E.Viluver) (Lastud, nahk zool. kateedris).

20.09.1949 Reku, Puhja khk., Tartumaa ♂ (Reinhold Kverfeld) (Lastud, nahk TÜ Zooloogiamuuseumis).

17.08.1952 Ahja jõe suue, Võnnu khk., Tartumaa ♀ imm. (E.Närep) (Lastud, nahk zool. kateedris).

01.08.1953 Pedja jõe suue, Puhja khk., Tartumaa (Gunnar Sillard) (Tabatud elusalt, hiljem lahatud ja mõõdetud).

19.08.1986 Pulgoja, Häädemeeste khk., Pärnumaa imm. (Mati Kose).

30.04.-11.07.1987 Äksi khk., Tartumaa ♂♀, pesa 1 munaga (Lembit Enok, Einar Tammur).

24.05.1988 Äksi khk., Tartumaa ad., ebaõnnestunud pesitsemine, pesa 1 munaga kukkus alla (Einar Tammur).

24.07.1988 Kursi khk., Tartumaa ad., pesa 1 pojaga (Einar Tammur).

31.07.-08.08.1988 Äksi khk., Tartumaa tõenäoline segapaar väike-konnakotkaga (Aquila pomarina), pesa ja 2 hübriidset pull. (Einar Tammur).

08.05.1989 Äksi khk., Tartumaa ad. (Veljo Volke).

08.05.1991 Äksi khk., Tartumaa ♂ ad. (Veljo Volke).

11.04.1993 Puhja khk., Tartumaa ad. (Asko Lõhmus).

20.-22.05.1993 Karuse khk., Läänemaa ad. (Thomas Pless, Lena Pless).

14.05., 15.06., 06.07. ja 14.08.1993 Kursi khk., Tartumaa ♂♀ pesapaigal (Asko Lõhmus).

28.09.1993 Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa 1-2a. (Alar Broberg).

02.06.1994 Puhja khk., Tartumaa ad. (Ülo Väli).

21.06.1994 Kursi khk., Tartumaa ad., pull. (Asko Lõhmus).

29.06.1994 Äksi khk., Tartumaa ad. (Reimo Rander, Anti Rander).

07.10.1994 Martna khk., Läänemaa subad. (Sampsa Cairenius, Minna Riikka Järvinen, Kari Engelbarth, Liisa Sarakontu, Biti Ojala, Markku Ojala).

15.04.1995 Puhja khk., Tartumaa ad. (Arne Laansalu).

23.04.1995 Äksi khk., Tartumaa ad. (Arne Laansalu, Ailar Uffert).

31.07. ja 01.08.1995 Kursi khk., Tartumaa 1 pojaga pesa (Asko Lõhmus, Arne Laansalu, Ülo Väli, Piret Lõhmus, Urmas Sellis).

08.05.1996 Saarde khk., Pärnumaa imm. (Walther Thiede, Aivo Klein, Enn Vilbaste).

08.05.1996 Kullamaa/Martna khk., Läänemaa ad. (Alar Broberg).

18.05., 18.07. ja 29.07.1996 Kursi khk., Tartumaa 2 ad., pull pesas (Asko Lõhmus, Urmas Sellis, Vallo Volke, Ülo Väli). Tõenäoliselt sama paari ad. 05.06.1996 Kursi khk., Tartumaa (Asko Lõhmus).

10.07.1996 Puhja khk., Tartumaa (Ülo Väli).

14.07.1996 Puhja khk., Tartumaa (Ülo Väli). Tõenäoliselt sama isend 25. ja 29.07.1996 Puhja khk., Tartumaa segapaar väike-konnakotkaga (Aquila pomarina) ja hübriidse pojaga pesa (Ülo Väli, Marge Kärner, Asko Lõhmus, Urmas Sellis, Vallo Volke).

03.04.-17.08.1997 Kursi khk., Tartumaa 2 ad., pull. pesas (Asko Lõhmus, Ülo Väli, Einar Tammur, Lauri Lutsar, Rein Nellis, Henn Pärnamets).

03.04.-27.07.1997 Puhja khk., Tartumaa ♀, segapaar väike-konnakotkaga (Aquila pomarina) ja hübriidne poeg pesas (Asko Lõhmus, Ülo Väli, Urmas Sellis).

01.05.-28.08.1997 Puhja khk., Tartumaa 2 ad., pull. pesas (Asko Lõhmus, Ülo Väli, Rein Maran, Urmas Sellis).

03.05.1997 Äksi khk., Tartumaa ♂, tõenäoline segapaar väike-konnakotkaga (Aquila pomarina) (Ülo Väli). Tõenäoliselt sama is. 05.06.1997 Äksi khk., Tartumaa (Asko Lõhmus).

18.07.1997 Kullamaa khk., Läänemaa ♂♀ (Veljo Volke, Mati Martinson).

07., 08. ja 15.08.1997 Iisaku khk., Virumaa = Ida-Viru mk. ♂♀ (Rein Nellis, Henn Pärnamets, Urmas Sellis).

14.04. ja 04.07.1998 Puhja khk., Tartumaa ad. ja pesa, ebaõnnestunud pesitsemine (Ülo Väli, Elo Maandi, Marge Kärner, Arne Laansalu).

14.04.-25.08.1998 Puhja khk., Tartumaa 2 ad. ja pesa, ebaõnnestunud pesitsemine (Ülo Väli, Elo Maandi).

24.04.-21.08.1998 Äksi khk., Tartumaa ad., tõenäoline segapaar väike-konnakotkaga (Aquila pomarina) ja pesa, ebaõnnestunud pesitsemine (Ülo Väli, Asko Lõhmus).

25.04.-28.07.1998 Kursi khk., Tartumaa ad. ja pesa, ebaõnnestunud pesitsemine (Asko Lõhmus, Anti Rander, Ülo Väli).

06.06.1998 Pöide khk., Saaremaa subad. (Sampsa Cairenius, Minna Riikka Järvinen, Seppo Löfgren jt.).

09.07.1998 Äksi khk., Tartumaa ad. ja pesa (Asko Lõhmus, Ülo Väli).

08.04.-25.07.1999 Äksi khk., Tartumaa ♂ ad., tõenäoline segapaar väike-konnakotkaga (Aquila pomarina) ja pesa, ebaõnnestunud pesitsemine (Asko Lõhmus, Ülo Väli, Einar Tammur).

13.04.-08.09.1999 Puhja khk., Tartumaa 2 ad., pull. pesas (Ülo Väli, Asko Lõhmus, Gunnar Sein, Urmas Sellis).

22.04.-20.07.1999 Puhja khk., Tartumaa ♀ ad., segapaar väike-konnakotkaga (Aquila pomarina) ja hübriidne poeg pesas (Ülo Väli, Asko Lõhmus).

14.05.1999 Lihula/Kirbla khk., Läänemaa (Olof Armini jt.).

22.06.-25.07.1999 Kursi khk., Tartumaa ad., pull. pesas (Asko Lõhmus, Ülo Väli).

19.06.-26.07.1999 Kursi khk., Tartumaa = Jõgeva mk. ♀ ad ., segapaar väike-konnakotkaga (Aquila pomarina) ja hübriidne poeg pesas (Henn Pärnamets, Ülo Väli, Asko Lõhmus, Ville Sarap).

25. ja 26.09.1999 Jämaja khk., Saaremaa 2-3a. (Timo Pettay, Sampsa Cairenius, Jan Nordblad, Matti Rekilä, Ira Teräspuro, Harri Pietarinen, Petri Pietiläinen, Juha Saari, Gustav Nordenswan).

04.04.-23.07.2000 Puhja khk., Tartumaa ♀ ad., segapaar väike-konnakotkaga (Aquila pomarina) ja hübriidne poeg pesas (Ülo Väli, Asko Lõhmus, Pauli Saag, Ville Sarap).

13.04.-27.07.2000 Äksi khk., Tartumaa ♂ ad., tõenäoline segapaar väike-konnakotkaga (Aquila pomarina), hübriidne poeg pesas (Ülo Väli, Asko Lõhmus, Pauli Saag).

19.07.2000 Kursi khk., Tartumaa pull. pesas (Asko Lõhmus, Pauli Saag, Ülo Väli).

10.05.-10.08.2000 Puhja khk., Tartumaa 2 ad., pull. pesas (Asko Lõhmus, Ülo Väli jt.).

06.08.2000 Kursi khk., Tartumaa ad. (Pekka Komi, Markku O.Saarinen).

28.08.2000 Vigala khk., Läänemaa = Rapla mk. ad. (Esko Gustafsson, Soili Leveelahti, Jyrki Normaja, Tapio Aalto).

 

* kaitsekaalutlustel ei avaldata täpseid vaatluskohti.

 

 

Kääbuskotkas Aquila pennata

 

15.05.2010 Tusari, Harju-Risti khk., Harjumaa = Lääne mk. (Esko Matikainen, Harri Högmander, Heikki Setälä), sama lind ka 15.05.2010 Vaisi, Harju-Risti khk., Harjumaa = Lääne mk. (Mika Bruun) (Foto).

09.05.2013 Salme, Anseküla khk., Saaremaa 1a+ (Hannu Juka, Simo Jokinen).

20.05.2013 Kudani, Noarootsi khk., Läänemaa tume vorm (Mikko Virta, Lasse J. Laine jt.) (Foto).

19.05.2014 Võidu, Saarde khk., Pärnumaa (Margus Ellermaa).

 

 

Stepikotkas Aquila nipalensis

 

15.-16.05.1993 Spithami, Noarootsi khk., Läänemaa subad. (Mauri Leivo, Harri Kontkanen, Olli-Pekka Pietiläinen).

01.-02.02.2015 Audru polder, Audru khk., Pärnumaa 3-4a (Jaak Tammekänd, Irja Tammekänd, Indrek Tammekänd jt.) (Foto).

 

 

Stepi-tuuletallaja Falco naumanni

 

29.04.2006 Paslepa, Noarootsi khk., Läänemaa ♂ ad. (Mika Bruun, Seppo Ekelund jt.) (Foto).

 

 

Stepipistrik Falco cherrug

 

15.05.2010 Mõisaküla ja Kamalipera vahel, Halliste khk., Viljandimaa 2a, sama lind ka 15.05.2010 Võistre, Viljandi khk., Viljandimaa, 15.-16.05.2010 Lemmaru (=Vasalemma Mõisaküla), Harju-Madise khk., Harjumaa, 16.05.2010 Aude, Nissi khk., Harjumaa, 16.05.2010 Karinõmme, Mihkli khk., Läänemaa, 16.05.2010 Audru polder, Audru khk., Pärnumaa ja 17.05.2010 Orajõe Mõisaküla, Häädemeeste khk., Pärnumaa (Ungaris püütud satelliitsaatjaga jälgitav lind).

 

 

Jahipistrik Falco rusticolus

 

00.04.1863 Kurista, Võnnu khk., Tartumaa ♂ ad. (anon.) (Lastud, topis Eesti Loodusmuuseumis).

00.10.1866 Vasula, Tartu-Maarja khk., Tartumaa juv. (anon.) (Lastud, topis Russow’i kogus Tallinna provintsiaalmuuseumis).

1903 Võrtsjärve ümbrus, Tartu-/Viljandimaa (anon.) (Lastud, topis Middendorff’i kogus).

enne 1909 Põhja-Eesti (anon.) (Lastud, topis Peetri Reaalkooli kogus).

lõpp 10.1910 Roosna-Alliku, Järva-Jaani khk., Järvamaa ♀ juv. (anon.) (Lastud, topise tegi M.Leppik).

1910 Kastre, Võnnu khk., Tartumaa (anon.) (Lastud, topis TÜ Zooloogiamuuseumis).

19.01.1912 Kulina, Viru-Jaagupi khk., Virumaa ♂ ad. (H.v.Winkler) (Lastud, topis Eesti Loodusmuseumis).

algus 04.1912 Koikküla läh., Hargla khk., Võrumaa = Valga mk. (A.v.Fersen).

18.10.1915 Roela, Viru-Jaagupi khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. (H.v.Wrangell) (Lastud, topis Eesti Loodusmuuseumis).

1915-1921 Järvamaa (anon.) (Lastud, toppis M.Leppik).

1928 Selja, Haljala khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. (Alfred Leckbandt) (Lastud).

Algus 09.1932 Abruka saar, Anseküla khk., Saaremaa juv. (anon.) (Lastud).

27.12.1953 Sangla soo, Puhja/Rannu khk., Tartumaa (Harri Ling, Ülo Järvekülg).

22.10.1955 Hiiu raba, Keila khk., Harjumaa (Tiit Randla).

14.11.1970 Rahula, Keila khk., Harjumaa (Eet Tuule).

19.01.2003 Pakri neem, Harju-Madise khk., Harjumaa 2a (Mati Kose) (Foto).

22.11.2014 Hatu, Harju-Risti khk., Harjumaa 1a (Aare Udras) (Foto).

29.12.2016 ja 11.01.2017 Undva, Kihelkonna khk, Saaremaa ♀ 1a (Eero Terho jt). Sama isend ka 15. ja 18.01.2017 Harilaid, Kihelkonna khk, Saaremaa ♀ 2a (Uku Paal, Kaarel Võhandu, Jan Nordblad, Tiiu Tali jt) (Foto).

 

 

Rabapistrik Falco peregrinus pesitsusteated (teated V-VII 1960-1997) *

 

16.06.1960 Rapla khk., Harjumaa = Rapla mk. (Vilju Lilleleht).

Suvi 1960 Suure-Jaani khk., Viljandimaa (Henn Vilbaste).

Suvi 1960 Iisaku khk., Virumaa = Ida-Viru mk. ♂♀ (Heino Saarela).

23.04.1961 Järva-Madise khk., Järvamaa (Ralf Maasikamäe).

Suvi 1961 Iisaku khk., Virumaa = Ida-Viru mk. ♂♀ (Heino Saarela).

16.06.1962 Suure-Jaani khk., Viljandimaa pesa, 2 pull. ja 1 muna (H.Kalda, J.Kimmel).

24.05.1965 Kose khk., Harjumaa ♂♀ (Tiit Randla).

Suvi 1966 Viru-Jaagupi khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. ♂♀ (Verner Vomm).

00.07.1966 Saarde khk., Pärnumaa ♂♀ (Maasikmäe).

08.05.1967 Tõstamaa khk., Pärnumaa (Fred Jüssi, Tiit Randla).

1967 Kadrina-Ilumäe khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. (Anu Proodel).

1965 ja 1970 vahel Suure-Jaani khk., Viljandimaa (Mart Tolberg).

09.05.1970 Kursi khk., Tartumaa (Jaan Naaber).

20.05.1970 Jüri khk., Harjumaa (Hillar Pärjasaar).

13.06.1970 Kose khk., Harjumaa (Tiit Randla, Rein Saluri).

15.07.1970 Pärnu-Jaagupi khk., Pärnumaa ad. (Eedi Lelov).

Suvi 1970 Viru-Nigula khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. (E.Muttika).

1970 Lüganuse/Iisaku khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (Heino Saarela).

18.04.-07.08.1971 Martna/Kullamaa khk., Läänemaa ♂♀, pesa ja 2 pull. (Aivar Leito).

Algus 07.1971 Kadrina-Ilumäe khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. ♂♀ (Anu Proodel).

Suvi 1971 Tõstamaa khk., Pärnumaa (Eedi Lelov, Endel Arro).

02.05.1972 Kadrina-Ilumäe khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. (Fred Jüssi).

05.05.1972 Vändra khk., Pärnumaa = Rapla mk. (Lillak).

13.06.1972 Järva-Madise khk., Järvamaa (Raivo Leht).

13.-14.05.1974 Harju-Risti khk., Harjumaa (Tiit Randla).

13.06.1974 Lüganuse khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (Heino Saarela).

Suvi 1977 Iisaku khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (Ellu Elken).

Suvi 1978 Lüganuse khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (Heino Saarela, Riho Kõiveer).

22.05.1978 Kihelkonna khk., Saaremaa (Hans Soots).

14.07.1979 Iisaku khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (Mall Hiiemäe).

19.06.1983 Viru-Nigula khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (Toomas Talve).

16.07.1985 Iisaku khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (Mall Hiiemäe, Mari Hiiemäe).

31.05.1987 Pärnu-Jaagupi khk., Pärnumaa (Eedi Lelov).

Suvi 1987 Iisaku khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (Heino Saarela).

00.06.1988 Martna khk., Läänemaa (Andres Grahv).

20.05.1991 Iisaku khk., Virumaa = Ida-Viru mk. ad. (Heino Saarela).

25.05.1991 Iisaku khk., Virumaa = Ida-Viru mk. ad. (Heino Saarela).

24.07.1991 Saarde khk., Pärnumaa ad. (Raivo Endrekson, Ivo Rosenberg).

17.05.1992 Karuse khk., Läänemaa ♀ (Seppo J.Ojala, Heikki Virtanen).

13.05.1994 Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. ad. (Mauri Leivo, Jari Aho, Pauli Dernjatin, Lasse Lindström, Pekka Rusanen, Martti Vattulainen).

24.07.1994 Helme khk., Viljandimaa = Valga mk. ad. (Olev Merivee).

06.05.1995 Puhja khk., Tartumaa ad. (Olev Merivee).

05.-22.05.1996 Saarde khk., Pärnumaa (Aivo Klein, Helmut Tentler, Horst Kristan, Sampsa Cairenius, Jan Nordblad, Mika Bruun, Timo Pettay).

 

* kaitsekaalutlustel ei avaldata täpseid vaatluskohti.

 

 

Väikehuik Porzana parva (1954-2009)

 

1955 Elistvere järv, Maarja-Magdaleena khk., Tartumaa ♂♀ (Ruth Ling, Rudolf Liblik) (18.09.1955 püütud raudadega ♀ ad, nahk TÜ Zooloogiamuuseumis).

1956 Elistvere järv (Ruth Ling).

1955 ja 1956 Soitsjärv, Äksi khk., Tartumaa >1 pesitsusajal (Ruth Ling).

1957 Elistvere järv.

1957-1960 Matsalu siselaht, Kirbla/Lihula/Karuse khk., Läänemaa keskm. 18 ♂♀ aastas (Sven Onno, Heimar Laanemets, Tiit Randla jt.).

28.-29.06.1958 Kloostri meri, Kirbla khk., Läänemaa pesa 2 pull. ja 1 muna (Tiit Randla).

28.05.1959 Kasari jõe suue, Kirbla khk., Läänemaa pesa 8 muna (Tiit Randla).

08.06.1960 Kasari jõe suue pesa 9 muna (Tiit Randla).

1961 Matsalu siselaht, Kirbla/Lihula/Karuse khk., Läänemaa + (Valdur Paakspuu, Tiit Randla, Heimar Laanemets).

1962 Matsalu siselaht, Kirbla/Lihula/Karuse/Martna khk., Läänemaa 23 ♂♀.

07.06.1963 Kingli, Pöide khk., Saaremaa 2 is. (Eet Tuule).

1963 Matsalu siselaht, Kirbla/Lihula/Karuse khk., Läänemaa 18 ♂♀.

1964 Matsalu siselaht, Kirbla/Lihula/Karuse khk., Läänemaa + (Valdur Paakspuu).

1967 Matsalu siselaht, Kirbla/Lihula/Karuse khk., Läänemaa + (Valdur Paakspuu).

1968-1972 Matsalu siselaht, Kirbla/Lihula/Karuse khk., Läänemaa keskm. 30 ♂♀ aastas.

1973 Matsalu siselaht, Kirbla/Lihula/Karuse khk., Läänemaa +.

28./29.06.1975 Pikasilla, Rõngu khk., Tartumaa = Valga mk. (Heinrich Veromann).

1975 Matsalu siselaht, Kirbla/Lihula/Karuse khk., Läänemaa +.

02.07.1976 Aheru järv, Hargla khk., Võrumaa = Valga mk. ♀ (Heinrich Veromann).

21.05.-23.06.1977 Pärnu linn, Pärnumaa (Tenno Laur).

1977 Matsalu siselaht, Kirbla/Lihula/Karuse khk., Läänemaa +.

1978-1979 Matsalu siselaht, Kirbla/Lihula/Karuse khk., Läänemaa keskm. 20 ♂♀ aastas.

02.-03.06.1979 Leegu järv, Võnnu khk., Tartumaa (Riho Kõiveer).

19.06.1980 Emajõe suue, Võnnu/Tartu-Maarja khk., Tartumaa (Riho Kõiveer).

09.06.1983 Elistvere järv ♂♀ (Ilse Rootsmäe, Lemming Rootsmäe).

25.07.1984 Hino järv, Vastseliina khk., Võrumaa (Olav Renno).

05.05.1987 Tartu, Tartumaa ♀ (Asko Lõhmus).

1989 Matsalu siselaht, Kirbla/Lihula/Karuse khk., Läänemaa >4 ♂♀ (Gunnar Polma).

10.06.1991 Kuulja järv, Helme khk., Viljandimaa = Valga mk. (Rein Mikk).

19.05.1996 Penijõe suue, Kirbla/Lihula khk., Läänemaa ♀ (Sampsa Cairenius, Jan Nordblad, Timo Pettay, Hannu Koskinen).

01.07.1996 Siiksaare läh., Püha/Valjala khk., Saaremaa 2 ♂ ad. (Andres Kuresoo, Leho Luigujõe, Arne Ader).

23.06.1999 Struuga luht, Iisaku-Vihtse khk., Virumaa = Ida-Viru mk. ♀ ad. (Risto Lammin-Soila, Timo Pettay).

06.06.2000 Purtsi, Rõngu khk., Tartumaa = Valga mk. ♀ (Rein Mikk, Olev Merivee).

08.05.2001 Sutlepa meri, Noarootsi khk., Läänemaa ♂ ad. (Ivar Ojaste).

12.-27.05.2001 Pikla, Häädemeeste khk., Pärnumaa kuni 2 ♂ ad. (Seppo Hjerppe, Vesa Häkkinen, Margus Ellermaa, Aivo Klein, Sampsa Cairenius, Risto Lammin-Soila, Timo Pettay).

19.06.2001 Aardla polder, Kambja/Nõo khk., Tartumaa ♀ ad. (Pekka Komi, Markku O.Saarinen).

23.06.2001 Tooste, Räpina khk., Võrumaa = Põlva mk. ad. (Sampsa Cairenius, Jukka Hatva, Tuomas Seimola).

28.04.-01.06.2002 Pikla kuni 3 ♂ ad., 1 ♀ ad. (Mati Kose, Indrek Tammekänd, Jaak Tammekänd, Siret Tammekänd, Üllar Tammekänd, Margus Ellermaa, Vesa Oksanen, Mikko Putkonen, Aivo Klein jt.).

30.05.-14.06.2002 Aardla polder, Kambja/Nõo/Tartu-Maarja khk., Tartumaa kokku kuni 5 ♂ ad., 4 ♀ ad. (Margus Ots, Mart Niklus, Raul Vilk, Uku Paal, Mati Kose, Indrek Kalamees, Andres Kalamees, Andrus Kuus, Hannes Pehlak, Risto Lammin-Soila, Timo Pettay jt.) (Helilint).

10.06.2002 Ilmatsalu, Tartu-Maarja khk., Tartumaa ♂ ad. (Uku Paal).

04. ja 23.-24.05.2003 Pikla ♂ ad. (Kari Haataja, Jukka Ihanus, Jukka Rokkanen jt.).

26.-28.06.2003 Aardla järv, Kambja/Nõo/Tartu-Maarja khk., Tartumaa ♂ ad. (Uku Paal jt.).

07.-08.05.2004 Sutlepa meri ♀ ad. (Ivar Ojaste, Heldi Ojaste, Annika Liivak jt.) (Helilint).

15. ja 26.05.2004 Pikla ♀ ad. (Uku Paal, Margus Ots, Aivo Klein, Mati Kose).

22.05.2004 Sinijärv, Laiuse khk., Tartumaa = Jõgeva mk. ♀ ad. (Indrek Tammekänd, Eerik Leibak, Andrus Kuus, Agu Leivits).

18.06.2004 Aardla polder, Kambja/Nõo/Tartu-Maarja khk., Tartumaa ♀ ad. (Sampsa Cairenius, Hannu Maula, Marita Maula, Pertti Paljakka, Lea Partanen, Hannele Vaahtila).

26.06. ja 03.07.2004 Metsküla, Iisaku khk., Virumaa = Ida-Viru mk. ♀ ad. (Tiit Vohta, Maido Jäger).

22.04.2005 Laane, Räpina khk., Võrumaa = Tartu mk. ♂ ad. (Uku Paal, Margus Ots).

28.04.-29.06.2005 Räpina polder, Räpina khk., Võrumaa = Põlva mk. kuni 10 is. (Aivar Leito, Riho Kinks, Frans Silvenius, Jukka Hauru, Heikki Holmström, Sampo Laukkanen, P. Pirinen, Tuomas Seimola, Risto Lammin-Soila, Tuukka Kupiainen, Jan Nordblad, Kari Haataja, Sampsa Cairenius jt).

08.05.2005 Sutlepa meri ♀ ad. (Tarvo Valker, Marko Valker, Aivar Veide, Sander Sirelbu).

11.05.2005 Sutlepa meri 2 ♂ ad. (Aivar Veide) (Helilint). Üks neist samas 22.05.2005 (Margus Ots, Sigrid Parts).

20.05.2005 Kärevere sild, Äksi khk., Tartumaa ♀ ad. (Mika Bruun jt.) (Foto).

27.05.2005 Endla järv, Laiuse khk., Tartumaa = Jõgeva mk. (Aivar Leito).

23.05.2006 Pikla ♂♀ (Margus Ellermaa, Margus Ots, Ranno Puumets, Mati Kose).

31.05. ja 07.06.2006 Kaimri, Anseküla khk., Saaremaa ♂ ad. (Jukka Hauru, Harri Pietarinen, Timo Pettay, Lauri Mäenpää, Sampsa Cairenius) (Helisalvestus).

17.05.2007 Räpina polder ♂ ad. (Riho Kinks) (Helisalvestus).

24.05.2007 Aardla polder ♂ ad. (Pekka Komi) (Foto).

07. ja 09.06.2007 Tõhela järv, Tõstamaa khk., Pärnumaa 2 ♂ ad., 3 ♀ ad. (Indrek Tammekänd, Jaak Tammekänd, Heikki Luhamaa).

18.-26.05.2008 Pikla ♂♀ (Aivo Klein, Margus Ellermaa).

18.05.-12.06.2008 Aardla polder 4 ad. (sh. 3 ♂) (Uku Paal jpt.) (Foto).

02.05.-27.06.2009 Pikla ♂♀ (Mati Kose, Tarvo Valker jt.) (Foto).

10.05.2009 Saareperä, Räpina khk., Võrumaa = Põlva mk. 2-3 is., sh. 2 ♀ ad. (Margus Ots, Uku Paal, Jan Nordblad) (Foto).

26.05.2009 Tõhela järv ♂♀ (Jaanus Jürison, Heikki Luhamaa).

26.06.-02.07.2009 Aardla polder 6 is. (2 ♂,4 ♀) (Uku Paal, Margus Ots jt.).

27.06.2009 Pikasilla läh., Helme khk., Viljandimaa = Valga mk. ♀ (Uku Paal, Margus Ots).

02.07.2009 Haaslava, Kambja khk., Tartumaa ♀ (Margus Ots).

 

 

Värbhuik Porzana pusilla

 

24.04.2005 Häädemeeste, Häädemeeste khk., Pärnumaa (Juhani Savolainen, Aki Arkiomaa, Kari Arkiomaa, Ismo Saarinen) (Helilint).

 

 

Kanada kurg Grus canadensis

 

06.-09.09.2011 Kiia, Keila khk., Harjumaa ad. (Ranno Puumets jt.) (Foto, video).

 

 

Neitsikurg Grus virgo

 

03.05.1998 Rannaküla, Rannu khk., Tartumaa (Peep Lassmann, Sten Lassmann).

 

 

Väiketrapp Tetrax tetrax

 

00.09.1862 Kopli, Tallinn ♀ (Tabatud, topis Eesti Loodusmuuseumis).

00.11.1865 Tartu läh., Tartumaa (Valerian Russow) (Tabatud, topis Eesti Loodusmuuseumis Russow’i kogus).

Lõpp 07./algus 08.1880 (?) Eikla, Kaarma khk., Saaremaa (Ferdinand Baron v.Sass) (Lastud).

19.12.1935 Kunda, Viru-Nigula khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. ♀ ad. (Stepanov). (Lastud, topis TÜ Zooloogiamuuseumis).

 

 

Suurtrapp Otis tarda

 

30.11.1954 Vatla, Karuse khk., Läänemaa ♀ juv. (Lendas telefonitraatidesse, topis TÜ Zooloogiamuuseumis).

12.12.1954 Orajõe-Rannaküla, Häädemeeste khk., Pärnumaa (Olav Liiva) (Lastud).

 

 

Jämejalg Burhinus oedicnemus

 

Lõpp 07.1937 Türisalu, Keila khk., Harjumaa 1 juv? (Gisela Steinberg) (Päästetud koeralt ja vabastatud).

00.05.1975 Kumari laid, Ridala khk., Läänemaa (Rein Kuresoo, Andres Kuresoo).

09.08.1988 Kaugatuma, Anseküla khk., Saaremaa (Rein Kuresoo).

18.07.1990 Abruka saar, Anseküla khk., Saaremaa ad. (Leho Luigujõe).

31.05.1995 Sõmeri saar, Ridala khk., Läänemaa 2 is. (Eve Mägi, Maire Toming).

19.-27.07.2014 Vanamõisa, Püha khk., Saaremaa ad. (Heli-Kirsi Pekkarinen, Jarmo Lindstedt) (Foto).

 

 

Karkjalg Himantopus himantopus

 

11.05.1997 Paljassaare, Tallinn, Harjumaa ♂ ad. (Peep Lassmann).

15.06.2002 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa 2 ad. (Juha Lehtinen, Mati Martinson) (Foto).

10.-12.05.2007 Haapsalu Tagalaht, Noarootsi/Ridala khk., Läänemaa ♂♀ (Marja Saarinen jpt.) (Foto).

18.05.2008 Sangla polder, Rannu khk., Tartumaa 2 ad. (Panu Rajamäki, Mikko Huju jt.) (Foto).

21.09.2008 Loode, Jämaja khk., Saaremaa 1a. (Juha Saari) (Foto).

01.06.2011 Lalli, Kambja khk., Tartumaa ♀ 2a (Uku Paal) (Foto), sama isend ka 01.06.2011 Haaslava, Võnnu khk., Tartumaa ♀ (Uku Paal jt.) (Foto).

16.05.2013 Vandjala, Jõelähtme khk., Harjumaa (Peep Veedla jt.) (Foto).

01.08.2015 Meerapalu, Räpina khk., Võrumaa = Tartu mk. (Kadri Niinsalu, Toomas Mastik) (Foto).

15.-16.05.2016 Pikla, Häädemeeste khk, Pärnumaa 2 is (Rein Kuresoo, Andreas Moss jt) (Foto).

 

 

Tundrarüüt Pluvialis fulva

 

18.08.1996 Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa juv. (Harri Kontkanen, Jari Kontiokorpi).

09.-10.09.1996 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa ad. (Jan Nordblad, Gustaf Nordenswan, Matti Rekilä, Timo Pettay) (Foto).

21.09.1996 Turbuneeme, Kuusalu khk., Harjumaa juv. (Ilkka Stén, Fred Jüssi).

04.-05.08.1999 Undva nina, Kihelkonna khk., Saaremaa 1a (Markku Halonen, Toni Nevalainen, Pekka Halonen) (Foto).

 

 

Stepikiivitaja Vanellus gregarius

 

20.-27.06.2010 Luuri, Vändra khk., Pärnumaa ad. (Leili Mihkelson jpt.) (Foto).

 

 

Valgesaba-kiivitaja Vanellus leucurus

 

18.05.2001 Raigla, Räpina khk., Võrumaa = Põlva mk. ad. (Seppo Hjerppe, Kimmo Häkkinen) (Foto).

19.06.2001 Võiste, Häädemeeste khk., Pärnumaa ad. (Aivo Klein, Timo Pettay, Risto Lammin-Soila) (Video).

 

 

Mustjalg-tüll Charadrius alexandrinus

 

17.11.1952 Metsküla läh., Karuse khk., Läänemaa ♀ ad. (Ülo Järvekülg, Eerik Kumari, Aino Kumari, Ahto Jõgi, Eha-Mai Haaviste) (Lastud, nahk ZBI-s).

04.05.2002 Põgari, Ridala khk., Läänemaa ♀ ad. (Margus Ots, Uku Paal, Indrek Kalamees).

16.-20.05.2010 Põgari ♂ ad. (Antero Topp jpt.) (Foto).

04.-05.05.2012 Rootsiküla, Kihnu s., Tõstamaa khk., Pärnumaa ♀ ad. (Aivo Klein jt.) (Foto).

26.05.2014 Põgari, Ridala khk, Läänemaa ♂ ad (Antero Topp, Carol McCasland, Gil Ewing jt) (Foto).

 

 

Kõrbetüll Charadrius leschenaultii

 

20.-26.07.2009 Haversi, Noarootsi khk., Läänemaa ad. (Aivar Veide jpt.) (Foto).

27.05.2014 Holma, Ruhnu khk., Saaremaa (Margus Ellermaa) (Foto).

 

 

Roosterind-tüll Charadrius morinellus

 

1870-ndad? Tartu, Tartumaa juv. (Adolph Specht) (Lastud).

1870-ndad Kopli, Tallinn, Harjumaa 2 is. (Valerian Russow) (Lastud).

05.-06.09.1876 Tallinn, Harjumaa 8 juv. (Valerian Russow) (Neist 5 is. lastud, topised Tallinna provintsiaalmuuseumis).

09.05.1894 Borovoi, Petserimaa 4 is. (Nikolai Zarudnõi).

23.-26.05.1899 Lasnamägi, Tallinn, Harjumaa ca 100 is. (Oskar Koch) (Neist 3 is. püütud ja neist 2 is. Peetri Reaalkooli ja 1 is. O.Koch’i kogus).

21.09.1903 Paljassaare, Tallinn, Harjumaa juv. (E.Rascall) (Lastud, topis kingitud Riia LUS-le).

28.05.1907 Pamma, Karja khk., Saaremaa 3(-5) is. (Baron Nolcken) (Neist 3 is. lastud, topis Kuressaare muuseumis).

06.09.1909 Kopli, Tallinn, Harjumaa ad. (E.Rascall) (Lastud, topis Wasmuthi kogus).

07.09.1910 Tallinn ♂ ad. (Paul Wasmuth) (Vaevu elus lind püütud).

16.09.1912 Kopli, Tallinn, Harjumaa ad. (Lastud, topis Wasmuth’i kogus).

05.05.1918 Linnulaht, Kaarma khk., Saaremaa 5 is. (Wladyslaw v. Szeliga-Mierzejewski).

16.09.1930 Roomassaare, Kuressaare, Saaremaa ♂ (Wladyslaw v.Szeliga-Mierzeyewski) (Lastud).

11. ja 14.07.1955 vahel Hobulaiu Varsarahu, Ridala? khk., Läänemaa (Aleksander Lint).

16.05.1965 Pärnu, Pärnumaa ad. (Tenno Laur).

11.09.1965 Pärnu 2 is. (Tenno Laur).

16.10.1968 Käina laht, Käina khk., Läänemaa = Hiiu mk. (Joann Kallas).

27.05.1977 Salava saar., Kihelkonna khk., Saaremaa 5 is. (Hans Soots).

11.09.1994 Uugla, Lääne-Nigula khk., Läänemaa 1a (Ivar Ojaste).

09.09.1996 Sääre Suurrand, Jämaja khk., Saaremaa juv. (Matti Rekilä, Gustaf Nordenswan, Jan Nordblad, Timo Pettay) (Foto).

29.08.1998 Tooste, Räpina khk., Võrumaa = Põlva mk. ad (Sampsa Cairenius, Mika Bruun, Jyri Heino, Asko Rokala).

15.09.1998 Sõrve säär, Jämaja, Saaremaa 1a (Sampsa Cairenius, Jan Nordblad, Tuomas Seimola).

19.09.1998 Talila, Pöide khk., Saaremaa (Leho Luigujõe).

24.05.2003 Tooste, Räpina khk., Võrumaa = Põlva mk. ♀ ad. (Risto Lammin-Soila).

06.-07.09.2003 Ristna, Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. 1a (Risto Lammin-Soila, Jan Nordblad, Timo Pettay, Tuukka Kupiainen, Ari Veijalainen jt.) (Foto).

11.09.2006 Sõrve säär (Sampsa Cairenius).

09.-14.09.2007 Padise, Harju-Madise khk., Harjumaa kuni 7 is. (Uku Paal, Jan Nordblad, Metti Nordin, Risto Lammin-Soila jpt.) (Foto).

21.09.2007 Sõrve säär 1a. (Gustaf Nordenswan, Harri Pietarinen, Seppo Ekelund).

24.08.2008 Võeva, Vigala khk., Läänemaa = Rapla mk. 12 is. (11 ad. ja 1 1a.) (Ranno Puumets) (Foto).

20.05.2009 Mõrdu, Kullamaa khk., Läänemaa 8 is. (Trinus Haitjema) (Foto).

06.09.2009 Kiia, Keila khk., Harjumaa 4 ad. ja 1 1a (Uku Paal, Kuido Kõiv) (Foto).

24.09.2009 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa 1a. (Jukka Hauru).

27.-31.08.2011 Pihva, Nõo khk., Tartumaa kuni 8 1a (Mariliis Märtson, Uku Paal jt.) (Foto, video).

19.06.2013 Vilsandi Linderahu, Kihelkonna khk., Saaremaa ad. (Eeva Vinnal, Rein Nellis).

26.08.2013 Ämari, Harju-Madise khk., Harjumaa ad. (Eet Tuule, Aarne Tuule) (Foto).

23.08.2014 Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa (Veijo Peltola, Asko Suoranta).

31.08.2014 Laoküla, Harju-Madise khk., Harjumaa (Juha Saari).

16.08.2015 Sõrve säär (Timo Pettay).

04.09.2015 Sõrve säär 1a (Timo Pettay) (Foto).

18.08.2016 Põdra, Rõuge khk, Võrumaa ad. (Maidu Kõoleht) (Foto).

28.-30.08.2016 Ojapere, Vigala khk, Läänemaa = Rapla mk 5 ad. ja 4 1a (Ranno Puumets jt) (Foto).

29.08.2016 Rahinge, Nõo khk, Tartumaa 1a (Mariliis Märtson jt) (Foto).

19.08.2017 Kausi, Vigala khk., Läänemaa = Rapla mk 4 ad. (Kaarel Võhandu) (foto).

27.08.2017 Põdra 1a (Maidu Kõoleht) (foto).

04.09.2017 Laoküla ad. (Kaspar Kolk) (foto).

09.-10.09.2017 Nõmmerga, Käina khk, Läänemaa = Hiiu mk 1a (Uku Paal, Triin Kaasiku jt) (foto).

21.-22.09.2017 Laoküla 1a (Katrin Tarand, Jaak Sildma jt) (foto).

08.10.2017 Väike väin, Pöide khk, Saaremaa 1a (Marco Purovesi) (foto).

 

 

Älverüdi Calidris acuminata

 

31.08.2001 Tammuna, Jämaja khk., Saaremaa ad. (Antti Luukkonen, Tomi Muukkonen jt.) (Foto).

22.08.2007 Haversi, Noarootsi khk., Läänemaa ad. (Aivar Veide, Hannes Pehlak, Tarvo Valker jpt.) (Foto).

 

 

Plütt Calidris falcinellus (kuni 1997)

 

00.07/08.1869 Kopli laht, Tallinn, Harjumaa (Valerian Russow) (Lastud, topis Riia LUS-i kogus).

13.06.1874 Haeska, Martna khk., Läänemaa 15 is. (Valerian Russow).

10.07.1874 Nehatu järv, Karuse khk., Läänemaa (Valerian Russow).

26.07.1904 Kopli, Tallinn, Harjumaa ad. (E.Rascall) (Lastud, topis Eesti Loodusmuuseumis Wasmuth’i kogus).

29.05.1907 Kiideva ja Saardo vahel, Ridala khk., Läänemaa ♂ ad. (Sergei Buturlin) (Lastud).

29.05.1909 Kopli ad. (E.Rascall) (Lastud, topis Eesti Loodusmuuseumis Wasmuth’i kogus).

12.05.1915 Pärsama, Karja khk., Saaremaa (Wladyslaw v. Szeliga-Mierzejewski).

30.05.1915 Paralepa, Ridala khk., Läänemaa (Herbert Hunnius) (Lastud, topis Eesti Loodusmuuseumis).

06.08.1924 Vilsandi saar, Kihelkonna khk., Saaremaa 2 is. (Heinrich Koppel, Mihkel Härms) (Lastud, topised TÜ Zooloogiamuuseumis).

26.08.1942 Rocca al Mare, Tallinn, Harjumaa 2 is. (Nigul Juhtund).

01.09.1942 Kopli laht, Tallinn, Harjumaa (Nigul Juhtund).

06.08.1948 Paljassaare, Tallinn Harjumaa (Hillar Pärjasaar) (Lastud).

29.09.1949 Saastna, Karuse khk., Läänemaa (Ilmar Tilk) (Lastud, nahk TÜ Zooloogiamuuseumis).

16.(-20.)07.1952 Pedaspää kurm, Võnnu khk., Tartumaa 3 is. (Sven Onno) (Neist 2 is. lastud).

24.06.1953 Tombamaa, Püha khk., Saaremaa 3 is. (Valdur Paakspuu, Leo Aumees).

15.08.1953 Suur-Einby läh., Noarootsi khk., Läänemaa (Mart Niklus).

18.08.1954 Pedaspää, Võnnu khk., Tartumaa 2 is. (Ülo Peedosaar, Sven Onno) (Üks lastud, topis TÜ Zooloogiamuuseumis).

13.08.1955 Mändjala, Anseküla khk., Saaremaa (Valdur Paakspuu).

19.08.1955 Ruhve, Pöide khk., Saaremaa (Leo Aumees).

08.05.1957 Soitsjärv, Äksi khk., Tartumaa (Ruth Ling).

08.05.1965 Väike-Kolmekivirahu, Kihelkonna khk., Saaremaa (Leo Aumees).

30.08.1975 Kabli, Häädemeeste khk., Pärnumaa ad. (Janis Baumanis, Jaan Luppe, Henn Vilbaste jt.) (Rõngastatud).

15.08.1994 Pikla, Häädemeeste khk., Pärnumaa 8 is. (Mati Kose, Florianš Šavicš).

20.08.1994 Liu, Tõstamaa khk., Pärnumaa 9 is. (Matti Rekilä, Mika Bruun, Jan Nordblad, Pentti Zetterberg).

22.08.1994 Liu 4 is. (Matti Rekilä, Mika Bruun, Jan Nordblad, Pentti Zetterberg).

25.08.1994 Hara, Noarootsi khk., Läänemaa (Matti Rekilä, Mika Bruun, Jan Nordblad, Pentti Zetterberg).

28.08.1994 Pikla (Mati Kose) (Foto, rõngastatud).

30.08.1994 Pikla (Mati Kose, Marika Kose, Alli Kose, Külli Kose, Agu Leivits) (Rõngastatud).

03.09.1995 Kabli 3 is. (Mati Kose, Aivo Klein).

25.05.1996 Osmussaar, Noarootsi khk., Läänemaa 9 is. (Emmi Manninen, Mauri Leivo). Tõenäoliselt 2 neist samas 23.05.1996 (Eve Mägi, Kaarel Kaisel, Ivar Ojaste).

27.05.1996 Pikla 2 is. (Lauri Mäenpää, Jan Nordblad, Heidi Vanhanen, Mika Bruun jt.).

13.06.1996 Nigula raba, Saarde khk., Pärnumaa 2 is. (Matti Tynjälä, Annikki Tynjälä, Aivo Klein).

25.08.1996 Hara (Asko Rokala, Mika Bruun, Sampsa Cairenius, Jyri Heino).

26.08.1996 Häädemeeste, Häädemeeste khk., Pärnumaa 5 is. (Asko Rokala, Mika Bruun, Sampsa Cairenius, Jyri Heino).

08.09.1996 Einby, Noarootsi khk., Läänemaa 2 is. (Matti Rekilä, Gustaf Nordenswan, Jan Nordblad, Timo Pettay).

21.05.1997 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa (Juha Lehtinen, Jouni Valkeeniemi).

22.05.1997 Väike väin, Muhu/Pöide khk., Saaremaa 12 is. (Juha Lehtinen, Jouni Valkeeniemi).

31.05.1997 Haeska, Martna khk., Läänemaa u.50 is. (Sampsa Cairenius, Minna Riikka Järvinen).

04.06.1997 Haversi, Noarootsi khk., Läänemaa 12 is. (Jukka Hatva, Gustaf Nordenswan, Timo Pettay).

11.07.1997 Häädemeeste 2 ad. (Markku Ojala, Biti Ojala).

23.08.1997 Haversi (Mika Bruun, Henrik Lindholm, Roland Sundström, Jyri Heino).

30.08.1997 Haeska (Jukka Riihelä, Jyri Strandberg).

 

 

Värbrüdi Calidris temminckii pesitsemine

 

19.05.1993 Kasari luht, Kirbla khk., Läänemaa ♂♀ ja pesa 4 munaga (Eve Mägi, Merle Mägi).

 

 

Ruugerüdi Calidris subruficollis

 

19.08.2006 Natturi, Haljala khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. ad. (Timo Böhme + 36 Estonia Open linnuvõistlusest osavõtjat) (Foto).

 

 

Kiripugu-rüdi Calidris melanotos

 

17.09.2005 Ilmatsalu, Tartu-Maarja khk., Tartumaa (Uku Paal, Leeni Sadam) (Foto).

14.09.2006 Haversi, Noarootsi khk., Läänemaa 1a. (Pekka Komi jpt.) (Foto).

08.09.2007 Võiste, Häädemeeste khk., Pärnumaa (Margus Ellermaa, Aivo Klein, Jaak Tammekänd).

16.05.2012 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa 2 ad. (Hannu Juka, Simo Jokinen).

 

 

Suur-veetallaja Phalaropus tricolor

 

06.10.1989 Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa (Eerik Leibak).

26.-27.05.2004 Paljassaare, Tallinn, Harjumaa ♀ ad. (Ranno Puumets jpt.) (Foto).

 

 

Puna-veetallaja Phalaropus fulicarius

 

12.-16.11.1999 Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa 1a. (Matti Rekilä, Timo Pettay) (Foto).

22.-23.09.2002 Loode, Jämaja khk., Saaremaa 1a. (Juha Saari, Harri Pietarinen, Gustaf Nordenswan, Mati Martinson) (Foto).

26.10.2002 Loode 1a. (Tuukka Kupiainen, Jukka Hatva, Jan Nordblad, Juha Saari, Margus Ots, Timo Nuoranen, Gustaf Nordenswan).

27.10.-01.11.2002 Mõntu, Jämaja khk., Saaremaa 1a. (Gustaf Nordenswan jt.) (Foto).

10.08.2005 Sõrve säär 1a+ (Matti Rekilä, Tom Nordblad) (Foto).

19.10.2005 Orajõe, Häädemeeste khk., Pärnumaa ad. (Indrek Tammekänd, Jaak Tammekänd, Mati Kose, Aivo Klein, Kaja Kübar) (Foto).

21.05.2006 Roosta, Noarootsi khk, Läänemaa (Rein Kuresoo, Norbet Voegler, Cäcilia Voegler) (Foto).

27.10.2006 Lehtma, Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. ad. (Jan Nordblad, Uku Paal, Jyrki Lausamo) (Foto).

28.07.2007 Haeska, Martna khk., Läänemaa 1a. (Aivar Veide, Marko Valker) (Foto).

26.04.2008 Väike-Paljassaare ps., Tallinn, Harjumaa (Kersti Lindström) (Foto).

13.06.2010 Aardla polder, Kambja khk., Tartumaa ♂ ad. (Pekka Komi jt.) (Foto).

22.-23.11.2010 Võiste, Häädemeeste khk., Pärnumaa (Aivo Klein) (Foto).

18.06.2011 Paljassaare, Tallinn, Harjumaa ♂ ad. (Ingrid Aus, Imre Aus).

04.-05.12.2011 Jämaja, Jämaja khk., Saaremaa 1a (Uku Paal, Mariliis Märtson, Margus Ots) (Foto).

17.12.2011 Võiste, Häädemeeste khk., Pärnumaa 1a (Aivo Klein) (Foto), sama isend ka 18.-19.12.2011 Pikla, Häädemeeste khk., Pärnumaa (Tarvo Valker, Marko Valker jt.) (Foto).

31.12.2011-03.01.2012 Laoküla, Harju-Madise khk., Harjumaa 1a (Uku Paal jt.) (Foto).

25.10.-03.11.2013 Lemsi, Kihnu s., Tõstamaa khk., Pärnumaa 1a (Margus Ellermaa, Andrea Maier jt.) (Foto).

27.10.2013 Harilaid, Kihelkonna khk., Saaremaa 1a (Triin Kaasiku, Kaarel Võhandu, Uku Paal, Mariliis Märtson, Jan Nordblad, Tarvo Valker, Reet Rannik, Thea Perm, Maris Sepp, Kalle Muru, Riho Männik, Madis Karu, Kuido Kõiv, Raul Vilk) (Foto).

11.05.2014 Kabli, Häädemeeste khk., Pärnumaa ♀ ad. (Margus Ellermaa, Indrek Tammekänd) (Foto).

24.09.2014 Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa 1a (Juho Könönen, Margus Ellermaa, Gustaf Nordenswan, Kimmo Heiskanen, Jan Nordblad) (Foto).

25.10.2014 Põõsaspea neem (Andrea Maier, Margus Ellermaa) (Foto).

 

 

Hallkibu e. kibutilder Xenus cinereus

 

28.05.1871 Ihaste, Tartu-Maarja khk., Tartumaa ♂ ad. (Karl Walter) (Lastud, topis Russow’i kogus).

01.06.1900 Vidovitši läh., Petserimaa salk 10 is. (Nikolai Zarudnõi).

Suvi 1903 Paldiski läh., Harju-Madise khk., Harjumaa (G.Ewald) (Lastud, topis Eesti Loodusmuuseumis).

12.08.1954 Pedaspää, Võnnu khk., Tartumaa (Sven Onno).

26.08.1992 Mehikoorma, Räpina khk., Võrumaa = Tartu mk. (Urmas Kalla).

26.05.1996 Tahkuranna Metsküla rand, Häädemeeste khk., Pärnumaa (Lauri Mäenpää, Jan Nordblad, Heidi Vanhanen, Mika Bruun, Jukka Hatva, Mikko Huju).

07.09.1996 Ruhnu NW-rannik, Ruhnu khk., Saaremaa 3 is. (Eve Mägi).

11.05.1998 Kabli, Häädemeeste khk., Pärnumaa (Juha Saari, Hannu Vilppula).

09.05.2000 Kodesmaa, Pärnu-Jaagupi khk., Pärnumaa 4 is. (Eedi Lelov).

24.05.2000 Aardla polder, Kambja/Nõo khk., Tartumaa (Uku Paal).

04.05.2001 Pikla, Häädemeeste khk., Pärnumaa (Mauri Leivo jt.).

25.08.2002 Pulgoja, Häädemeeste khk., Pärnumaa (Agu Leivits).

12.05.2003 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa ad. (Mati Martinson).

13.06.2004 Võiste, Häädemeeste khk., Pärnumaa ad. (Aivo Klein).

15.-16.07.2004 Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa ad. (Andreas Linden , Jukka Salokangas).

21.05.2006 Haapsalu, Läänemaa (Aivar Veide jt.) (Foto).

31.05.2006 Paljassaare, Tallinn, Harjumaa (Ranno Puumets, Meelis Uustal, Marju Robal, Andrus Jair, Madis Karu) (Foto).

19.05.2008 Pikla (Indrek Tammekänd, Margus Ellermaa) (Foto).

29.08.2008 Haversi, Noarootsi khk., Läänemaa 1a. (Aivar Veide, Tarvo Valker, Jaanus Tanilsoo) (Foto).

21.-30.08.2009 Haversi 1a. (Margus Ots jpt.) (Foto). Tõenäoliselt sama isend ka 22.08.2009 Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa (Antero Lindholm, Annika Forsten, Timo Pettay).

16.05.2010 Prangli s., Jõelähtme khk., Harjumaa (Antero Lindholm, Annika Forsten, Sakari Lehikoinen jt.).

06.05.2011 Aardla polder (Uku Paal) (Foto).

05.06.2011 Haaslava, Võnnu khk., Tartumaa (Tarmo Teppe jt.) (Foto).

09.-10.05.2012 Ilmatsalu, Tartu-Maarja khk., Tartumaa (Gerry Bilbao jt.) (Foto).

17.05.2012 Kõinastu lee, Jaani khk., Saaremaa ad. (Hannu Juka, Simo Jokinen) (Foto).

28.05.2012 Selglaid, Varbla khk., Pärnumaa (Aivo Klein, Jaak Tammekänd, Üllar Tammekänd) (Foto).

07. ja 09.08.2012 Võiste (Aivo Klein, Margus Ots).

09.05.2013 Räpina polder, Räpina khk., Võrumaa = Põlva mk. (Christa Granroth, Johannes Hänninen, Antti Salovaara, Teemu Saloriutta, Sampo Lammi, Milla Aalto, Silja Aalto).

18.05.2013 Valguta polder, Rannu khk., Tartumaa 2 is. (Tarmo Teppe, Risto Lammin-Soila, Jari Linjala jt.) (Foto).

19.05.2013 Haversi (Rein Kuresoo) (Foto).

15.05.2014 Loode, Jämaja khk., Saaremaa (Margus Ellermaa) (Foto).

17.05.2014 Vaivina, Jõhvi khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (Margus Ellermaa, Indrek Tammekänd jt.) (Foto).

19.05.2014 Alevijärv, Otepää khk., Tartumaa = Valga mk. (Craig Fulcher jt.) (Foto).

21.05.-07.07.2015 Laeva polder, Kursi khk., Tartumaa kuni 2 is, tõenäoline pesitsemine (Uku Paal, Antero Lindholm jt.) (Foto, helisalvestis).

14.05.2016 Puise, Ridala khk, Läänemaa (Kari Tornikoski, Ilpo Huolman) (Foto).

24.05.2016 Pärnu, Pärnumaa (Margus Ellermaa).

26.05.2017 Loode (Timo Pettay, Risto Lammin-Soila) (Foto).

 

 

Lammitilder Tringa stagnatilis (kõik vaatlused kuni 2000, pesitsemine kuni 2011)

 

Enne 1861 Tõstamaa, Tõstamaa khk., Pärnumaa (A.Bidder) (Lastud, topis LUS-i kogudes).

14.05.1949 Soitsjärv, Äksi khk., Tartumaa ♀ ad. (Elmar Savi) (Lastud, nahk TÜ Zooloogiamuuseumis).

12.06.1949 Soitsjärv (Elmar Savi) (Lastud, nahk TÜ Zooloogiamuuseumis).

09.-12.06.1982 Ropka luht, Tartu-Maarja/Kambja khk., Tartumaa ♂ ad. (Heinrich Veromann, Endel Klaus, Toomas Jüriado).

17.05.1989 Kasari luht, Kirbla khk., Läänemaa ♂♀ (Eve Mägi).

21.05.1993 Einby, Noarootsi khk., Läänemaa (Olli-Pekka Pietiläinen, Lasse J.Laine).

04.05.1996 Pikla nina, Häädemeeste khk., Pärnumaa (Harri Kontkanen, Mauri Leivo).

18.05.1996 Põgari, Ridala khk., Läänemaa ♂♀ (Mauri Leivo).

20.05.1996 Kasari luht, Kirbla khk., Läänemaa ad. (Eve Mägi, Ilona Lepik).

03.05.1997 Põgari 2 ad. (Kaido Vikat).

09.05.1997 Kabli, Häädemeeste khk., Pärnumaa 1-3 is. (Tuomas Seimola, Timo Pettay, Jan Nordblad, Tuukka Kupiainen).

13.05.1997 Sauemeri, Karuse khk., Läänemaa (Eve Mägi, Kaarel Kaisel).

19.05.1997 Hara, Noarootsi khk, Läänemaa 2 ad. (Pekka Komi, Martti Siponen, Mika Bruun) (Foto).

29.04.1998 Kasari luht, Martna khk., Läänemaa ad. (Eve Mägi, Kaarel Kaisel, Maire Toming).

11.05.1998 Sauemeri, Hanila/Karuse khk., Läänemaa ad. (Eve Mägi, Kaarel Kaisel, Maire Toming).

22.04.1999 Haeska, Martna khk., Läänemaa ad. (Hannu Juka, Aivo Klein).

11.05.1999 Audru polder, Audru khk., Pärnumaa (Petro Pynnönen, Jose Luis Copete).

21.05.1999 Saunja lahe idarand, Lääne-Nigula khk., Läänemaa ad. (Ivar Ojaste, Jukka Pulli).

27.04.-24.05.2000 Aardla polder, Kambja/Nõo khk., Tartumaa kuni 5 is. (Margus Ellermaa, Mati Kose jt.).

30.06., 01. ja 09.07.2000 Võiste, Häädemeeste khk., Pärnumaa 1 ad. ja 3 juv. (Aivo Klein).

23.07.2000 Kodesmaa, Pärnu-Jaagupi khk., Pärnumaa (Eedi Lelov).

12. ja 14.07.2002 Väike-Rakke ja Uniküla vahel, Rannu khk., Tartumaa ärev ad., tõenäoline pesitsemine (Uku Paal, Margus Ots).

22.07.2002 Sangla, Rannu khk., Tartumaa 1 ad. ja 3 juv. (Pekka Komi, Markku O.Saarinen) (Foto).

01.-18.07.2005 Aardla polder, Kambja/Nõo/Tartu-Maarja khk., Tartumaa 3 ad., tõenäoline pesitsemine (Margus Ots jpt.) (Foto).

10. ja 13.05.2007 Haeska Väikerahu, Martna khk., Läänemaa 2 ad. ja pesa 1 munaga (Kaarel Kaisel, Eve Mägi, Maire Toming, Triin Paakspuu, Aivar Veide) (Foto).

17.05.-01.06.2007 Raigla, Räpina khk., Võrumaa = Põlva mk. ♂♀, tõenäoline pesitsemine (Riho Kinks jt.) (Foto).

02.-03.06.2007 Saunja, Lääne-Nigula khk., Läänemaa 1 ad. ja pesa 4 munaga (Ivar Ojaste) (Foto).

04.-24.05.2008 Sangla polder, Rannu khk., Tartumaa ♂♀, tõenäoline pesitsemine (Riho Kinks jt.).

16.05.2008 Haeska Väikerahu 2 ad. ja pesa 4 munaga (Kaarel Kaisel, Eve Mägi, Maire Toming, Triin Paakspuu, Aivar Veide) (Foto).

04.06.2008 Tahu laht, Noarootsi khk., Läänemaa 1 ad., tõenäoline pesitsemine (Tarvo Valker, Marju Erit) (Foto).

26.04.-23.06.2009 Raigla kuni 5 is., tõenäoline pesitsemine (Risto Lammin-Soila, Uku Paal, Jan Nordblad, Riho Kinks jt.).

29.04.-14.06.2009 Aardla polder kuni 6 is., tõenäoline pesitsemine (Margus Ots, Uku Paal jt.).

30.05.-19.06.2009 Rämsi polder, Puhja khk., Tartumaa ♂♀, tõenäoline pesitsemine (Ülo Väli, Niclas Backström, Benoit Nabholz).

suvi 2010 Aardla polder 4 ♂♀, tõenäoline pesitsemine (Uku Paal, Margus Ots jt.) (Foto).

suvi 2010 Sangla polder ♂♀, tõenäoline pesitsemine (Uku Paal, Margus Ots jt.).

suvi 2010 Rämsi polder 2 ♂♀, tõenäoline pesitsemine (Uku Paal, Tarmo Teppe jt.).

suvi 2010 Raigla polder, Räpina khk., Võrumaa = Põlva mk. >1 ♂♀, tõenäoline pesitsemine (Uku Paal jt.).

suvi 2011 Aardla polder, Kambja/Nõo/Tartu-Maarja khk., Tartumaa >1 ♂♀, tõenäoline pesitsemine (Uku Paal, Margus Ots jt.).

suvi 2011 Rämsi polder ♂♀, tõenäoline pesitsemine (Uku Paal, Tarmo Teppe jt.).

suvi 2011 Valguta polder, Rannu/Rõngu khk., Tartumaa 4 ♂♀, pesitsemine, pesa 8 munaga (Arne Ader, Uku Paal, Tarmo Teppe jt.) (Foto).

suvi 2011 Raigla polder 2 ♂♀, tõenäoline pesitsemine (Uku Paal, Jaanus Paal, Margus Ots, Mihkel Metslaid jt.) (Foto).

suvi 2011 Võiste ♂♀, tõenäoline pesitsemine (Aivo Klein).

 

 

Tundra-neppvigle Limnodromus scolopaceus

 

02.10.2009 Põgari, Ridala khk., Läänemaa 1a. (Uku Paal, Jan Nordblad, Jukka Hauru, Esko Railo jt.) (Foto).

18.-19.09.2012 Võiste, Häädemeeste khk., Pärnumaa 1a (Aivo Klein jt.) (Foto).

 

 

Kõnnu-pääsujooksur Glareola pratincola

 

17.06.1972 Vilsandi, Kihelkonna khk., Saaremaa (Leo Aumees).

25.05.2017 Pikla, Häädemeeste khk, Pärnumaa 2a (Otto Samwald, Thomas Hochebner jt) (Foto).

 

 

Stepi-pääsujooksur Glareola nordmanni

 

28.05.2007 Raigla, Räpina khk., Võrumaa = Põlva mk. ad. (Timo Pettay, Jan Nordblad jpt.) (Foto).

22.-23.08.2017 Lahe, Kodavere khk, Tartumaa 1a (Mariliis Paal jt) (foto).

 

 

Määramata pääsujooksur Glareola sp.

 

24.08.1996 Paljassaare, Tallinn, Harjumaa (Peep Lassmann).

21.05.2007 Matsalu, Karuse khk., Läänemaa (Hannes Pehlak).

 

 

Pikksaba-änn Stercorarius longicaudus (alates 2005)

 

16.09.2007 Küdema laht, Mustjala khk., Saaremaa 1a (Raul Melsas) (Foto).

02.08.2009 Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa 2 ad. (Juho Könönen, Timo Pettay).

14.08.2009 Põõsaspea neem ad. (Timo Pettay).

18.09.2009 Küdema laht 1a (Raul Melsas) (Foto).

03.09.2011 Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa ad. (Tom Nordblad).

10.09.2011 Ikla, Häädemeeste khk., Pärnumaa 1a (Sintija Elferte, Didzis Elferts) (Foto).

16.09.2011 Rohuneeme, Jõelähtme khk., Harjumaa 1a (Juha Saari) (Foto).

16.09.2011 Suurupi, Keila khk., Harjumaa 1a (Hannu Juka, Aki Arkiomaa, Simo Jokinen).

30.09.2011 Põõsaspea neem 1a (Mauri Leivo, Seppo Sarvanne).

05.10.2011 Põõsaspea neem 2 1a (Mauri Leivo, Esko Gustafsson, Seppo Sarvanne, Asko Suoranta, Veijo Peltola) (Foto).

05.10.2011 Osmussaar, Noarootsi khk., Läänemaa 1a (Uku Paal, Kuido Kõiv) (Foto).

01.10.2012 Käriselja, Märjamaa khk., Läänemaa = Rapla mk. 1a (Jüri Kusmin) (Foto).

09.08.2014 Põõsaspea neem 2 2a+ (Margus Ellermaa).

31.08.2014 Põõsaspea neem 1a (Juho Könönen, Annika Forsten, Antero Lindholm, Jarmo Pirhonen, Hannu Palojärvi) (Foto).

15.09.2014 Põõsaspea neem 1a (Juho Könönen) (foto).

23.09.2014 Põõsaspea neem 1a (Juho Könönen).

27.09.2014 Põõsaspea neem 1a (Juho Könönen, Annika Forsten, Antero Lindholm, Ina-Sabrina Tirri) (Foto).

28.09.2014 Põõsaspea neem 1a (Juho Könönen, Margus Ellermaa, Annika Forsten, Antero Lindholm, Ina-Sabrina Tirri).

 

 

Suuränn Stercorarius skua

 

16.11.2004 Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa (Timo Pettay).

04.10.2008 Loode, Jämaja khk., Saaremaa 1a (Juho Könönen jt.).

16.05.2009 Põõsaspea neem ad. (Johan Moberg, Mattias Gerdin, Mark Hollingworth, Mike Buckland, Uku Paal, Jan Nordblad jt.)

14.08.2011 Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa 1a (Asko Rokala, Mika Bruun, Stefan Knopman, Roland Sundström) (Foto).

 

 

Alk Alca torda pesitsemine (vaatlused 16.05.-31.07. kuni 1995, pesitsemine kuni 2011)

 

07.06.1897 Tallinna laht, Harjumaa (K.Koch) (Lastud, topis kingiti Riia LUS-le).

00.06.1913 Vaika saared, Kihelkonna khk., Saaremaa 2 is. (F.E.Stoll).

20.05.1923 Kihelkonna laht, Kihelkonna khk., Saaremaa ♂ (Lastud, topis TÜ Zooloogiamuuseumis).

08.07.1925 Undva, Kihelkonna khk., Saaremaa (Mihkel Härms).

Suvi 1929 Vaika saared (F.E.Stoll).

24.06.1936 Viinistu, Kuusalu khk., Harjumaa (Leitud angerjarüsast, topis TÜ Zooloogiamuseumis).

08.07.1959 Ullutulaid, Hanila khk., Läänemaa (Elmar Savi).

03.06.1964 Puhtu, Hanila khk., Läänemaa ad. (Ahto Jõgi).

20.06.1975 Uhtju saared, Viru-Nigula khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. 4-5 is. (Olav Renno).

08.07.1978 Loonalaid ja Nootamaa, Kihelkonna khk., Saaremaa (Virve Aumees, Arvo Kullapere).

16.06.1979 Innarahu läh., Kihelkonna khk., Saaremaa 2 is. (Virve Aumees, Andrus Aumees, Marika Aumees, Arvo Kullapere).

20.06.-04.07.1980 Loonalaid, Salava, Nootamaa, Innarahu, Kihelkonna khk., Saaremaa ad. (Virve Aumees, Arvo Kullapere, Eerik Kumari).

29.06.1981 Loonalaiu läh. 2 is. (Arvo Kullapere).

03.06. ja 08.07.1988 Põhja-Uhtju saar 12 is.; leitud 3 pesa, kõigis 1 pull. (Andres Kuresoo, Olav Renno).

12.06.1989 Põhja-Uhtju saar kuni 15 is., 5 munadega pesa (Olav Renno, Vilju Lilleleht, Andres Kuresoo, Rein Kuresoo, Jaanus Paal).

28.06.1990 Tondirahu, Ridala khk., Läänemaa (Triin Paakspuu, Taivo Kastepõld).

24.05.-26.06.1991 Põhja-Malusi saar, Kuusalu khk., Harjumaa kuni 6 is., s.h. ärev ♂♀ (Jaanus Aua jt.).

05.07.1991 Prangli saar, Jõelähtme khk., Harjumaa 1a. (Lauri Lutsar, Uudo Timm).

23.05.1992 Aegna saarest N, Harjumaa ad. (Lasse J.Laine, Vesa Pallasvesa, Pirkka-Pekka Petelius).

28.05.1994 Ristna, Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. 15 is. (Mauri Leivo, Harri Kontkanen, Petri Palviainen).

29.05.1994 Ristna (Mauri Leivo, Harri Kontkanen, Petri Palviainen).

21.06.1997 Väike-Allirahu, Valjala khk., Saaremaa 2 ad., tõenäoline pesitsemine (Mati Martinson).

12.06.1999 Põhja-Uhtju s. ad., tõenäoline pesitsemine (Ivar Jüssi, Mart Jüssi).

29.-30.05.2002 Põhja-Uhtju s. ♂♀, tõenäoline pesitsemine (Vilju Lilleleht, Mart Jüssi, Ivar Jüssi).

13.07.2004 Allirahu, Püha khk., Saaremaa 3 is., tõenäoline pesitsemine (Vilju Lilleleht, Mati Martinson, Hillar Lipp).

19.06.2005 Sorgu saar, Tõstamaa khk., Pärnumaa 3 ad., tõenäoline pesitsemine (Aivo Klein, Enno Tšetšin).

09.06.2006 Sorgu saar ad., tõenäoline pesitsemine (Aivo Klein, Jaak Tammekänd, Enno Tšetšin).

25.06.2006 Allirahu ad., võimalik pesitsemine (Mati Martinson, Veljo Volke, Trinus Haitjema).

21.05.2007 Keri saar, Jõelähtme khk., Harjumaa 2 ad., tõenäoline pesitsemine (Monika Laurits-Arro, Vilju Lilleleht jt.).

22.05.2007 Lõuna-Malusi saar, Kuusalu khk., Harjumaa 2 ad., tõenäoline pesitsemine (Monika Laurits-Arro, Vilju Lilleleht jt.).

22.05. ja 21.06.2007 Põhja-Malusi saar 2 ad., tõenäoline pesitsemine (Monika Laurits-Arro, Vilju Lilleleht jt.).

21.06.2007 Sorgu saar 2 ad., tõenäoline pesitsemine (Aivo Klein, Raivo Haamer, Aivar Sakala, Dalmat C. Klein).

29.05.2008 Põhja-Uhtju s. 4 ad., tõenäoline pesitsemine (Aivar Leito, Margus Paas, Katrin Jürgens).

11.06.2009 Põhja-Uhtju s. 9 ad., tõenäoline pesitsemine (Riho Männik, Asko Lust, Katrin Jürgens).

03.06.2010 Põhja-Uhtju s. 6 ad., tõenäoline pesitsemine (Riho Männik, Asko Lust, Katrin Jürgens).

16.07.2010 Tombamaa, Püha khk., Saaremaa ad., võimalik pesitsemine (Mati Martinson, Veljo Volke) (Foto).

15.06.2011 Põhja-Uhtju s. 8 ad., tõenäoline pesitsemine (Lauri Saks, Katrin Jürgens, Teele Tulev).

16.06.2011 Tombamaa ad., võimalik pesitsemine (Mati Martinson, Veljo Volke).

 

Tinglikult Eesti vetes on kohatud veel 25.05.1986 Läänemeri (Kalev Pajusalu).

 

 

Väikealk e. ürr Alle alle

 

17.01.1971 Vilsandi, Kihelkonna khk., Saaremaa (Leo Aumees).

06.11.1998 Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa (Juha Saari, Petri Pietiläinen).

30.11.1998 Tartu l., Tartumaa (anon.) (Leitud vigasena Emajõe jäält, suri Nigula lindude turvakodus, topis Eesti Loodusmuuseumis, foto).

02.10.1999 Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa (Ivar Ojaste, Tarvo Valker, Marko Valker, Sirje Vaaro).

06.10.2001 Põõsaspea neem ad. (Ivar Ojaste, Heldi Ojaste).

 

 

Naerutiir Gelochelidon nilotica

 

17.05.1997 Puhtu, Hanila khk., Läänemaa (Henrik Dissing, John Damgaard Nielsen, Ebbe A.Hansen, Erik Thomsen).

07.07.1999 Vintri, Anseküla khk., Saaremaa ad. (Lasse Lindström, Ilpo Sormunen).

11.05.2003 Keemu, Karuse khk., Läänemaa ad. (Paul Brooks, Mike Shepherd).

19.05.2011 Haeska, Martna khk., Läänemaa (Markku Nurminen, Pasi Parkkinen) (Foto).

 

 

Habeviires Chlidonias hybrida

 

19.-20.05.2001 Aardla polder, Kambja/Nõo khk., Tartumaa 2 ad. (Seppo Hjerppe, Vesa Häkkinen jpt.) (Foto).

11.05.2002 Võiste, Häädemeeste khk., Pärnumaa ad. (Aivo Klein, Mati Kose) (Foto).

22.06.2004 Aardla polder 2 ad. (Jyri Heino, Susanna Suomala jt.) (Foto).

24.05.2006 Kasari jõe suue, Kirbla khk., Läänemaa 2 ad. (Rein Kuresoo, Matthias Baumgart, Manfred Hoffmann, Norbert Manow, Harald Kranz, Albrecht Belz, Joachim Kuhn, Norbert Voegler, Cäcilia Voegler).

27.-28.05.2007 Raigla, Räpina khk., Võrumaa = Põlva mk. 2 ad. (Timo Pettay, Jan Nordblad jt.) (Foto).

31.05.2007 Aardla polder 6 ad. (Mika Bruun, Uku Paal) (Foto).

19.05.2008 Sutlepa meri, Noarootsi khk., Läänemaa ad. (Aivar Veide, Tarvo Valker, Marko Valker) (Foto).

27.05.2008 Hüpassaare läh., Suure-Jaani khk, Viljandimaa (Indrek Tammekänd).

13.-14.06.2009 Aardla polder 3 ad. (Uku Paal jpt.) (Foto)

22.-23.05.2011 Aardla polder 2 ad. (Margus Ots, Mihkel Metslaid, Jürgen Ruut, Markku Nurminen, Pasi Parkkinen) (Foto). Lisaks nähti ühte neist samas veel kuni 09.06.2011 (Tarmo Teppe, Mariliis Märtson jt.) ning üks neist oli veel ka 09.06.2011 Haaslava, Võnnu khk., Tartumaa (Mariliis Märtson, Tarmo Teppe).

01.-02.05.2014 Ilmatsalu, Tartu-Maarja khk., Tartumaa (Uku Paal, Mariliis Märtson jt.) (Foto).

08.05.2016 Aardla järv, Kambja/Nõo/Tartu-Maarja khk, Tartumaa 2 is (Uku Paal, Ian Ford, Tiiu Tali jt) (Foto).

 

 

Valgetiib-viires Chlidonias leucopterus (kõik vaatlused kuni 2009, pesitsemine kuni 2010)

 

16.06.1873 Väike-Rõude delta, Martna khk., Läänemaa ♂♀ (♀ munemas) (Valerian Russow) (Lastud, topised Eesti Loodusmuuseumis).

00.06.-07.1925 Tori, Kuressaare l., Saaremaa ♂♀ (Wladislaw v. Szeliga-Mierzeyewski).

09.07.1936 Kamenka saar, Petserimaa (Neeme Mikelsaar).

14.-21.07.1936 Šartova läh., Kolpino saar, Petserimaa kuni 4 is. (Neeme Mikelsaar).

30.05.1951 Porijõe luht, Tartu-Maarja khk., Tartumaa mitu (3-4) is. (Mart Niklus jt.).

01.06.1954 Kaselaht, Hanila khk., Läänemaa ad. (Ahto Jõgi).

11.06.1959 Kalli jõe suue, Võnnu khk., Tartumaa (Ülo Peedosaar).

27.05.1962 Pühaste läh., Rõngu khk., Tartumaa 3 is. (Lembit Enok).

Keskpaik 06.1978 Aardla järv, Kambja/Tartu-Maarja/Nõo khk., Tartumaa ♂♀ (Aavo Põlenik).

09.06.-03.07.1982 Ropka luht, Tartu-Maarja khk., Tartumaa ♂♀ ja pesa (Heinrich Veromann, Endel Klaus, Toomas Jüriado, Aarne Pruks, Andres Kuresoo, Tõnu Noorits, Olav Renno, Olav Etverk) (Foto).

15.-16.05.1984 Porijõe luht, Tartu-Maarja khk., Tartumaa 2-3 ad. (Rein Pedmanson).

28.04.1985 Ropka luht, Tartu-Maarja khk., Tartumaa (Andrus Kuus).

29.05.-05.07.1986 Ropka luht, Tartu-Maarja khk., Tartumaa kuni 4 ad. + 1 pull. (Rein Pedmanson, Toomas Tammaru) (Foto, pull. rõngastatud).

16.06.1988 Tartu, Tartumaa 2 is. (Lembit Enok).

20.05.1990 Mäksa, Võnnu khk., Tartumaa 2 is. (Ahto Raudoja).

17.05.1991 Luunja, Tartu-Maarja khk., Tartumaa ad. (Andris Sprivul).

15.05.1992 Kärstna luht, Nõo/Tartu-Maarja khk., Tartumaa 5 + 16 is. (Andres Kuresoo, Leho Luigujõe, Rein Kuresoo, Arne Ader, Asko Lõhmus).

24.05.1992 Ropka luht, Kambja/Tartu-Maarja khk., Tartumaa 2 is. (Margus Ots).

15.05.1996 Pikla, Häädemeeste khk., Pärnumaa ad. (Aivo Klein).

11.05.1997 Pikla ad. (Matti Rekilä, Tuukka Kupiainen, Jan Nordblad, Timo Pettay, Ira Teräspuro jt.) (Foto).

15.05.1997 Kasari jõe suue, Karuse/Kirbla khk., Läänemaa (Timo Pettay, Tuukka Kupiainen).

22.06.1997 Võõpsu, Räpina khk., Võrumaa/Petserimaa = Põlva mk. ad. (Ira Teräspuro, Matti Rekilä).

13.06.1998 Oessaare laht, Valjala khk., Saaremaa ad. (Andres Kuresoo, Leho Luigujõe, Arne Ader, Kristel Ader).

21.05.1999 Kabli, Häädemeeste khk., Pärnumaa 4 ad. (Sampsa Cairenius).

13.06.1999 Aardla polder, Kambja/Nõo khk., Tartumaa 2 is. (Seppo Hjerppe, Ilpo Hjerppe). Tõenäoliselt sama isend samas 24.06.1999 1 is. (Mart Niklus).

20.06.1999 Beresje, Petserimaa = Põlva mk. ad. (Risto Lammin-Soila, Timo Pettay).

21.06.1999 Tooste, Räpina khk., Võrumaa = Põlva mk. ad. (Risto Lammin-Soila, Timo Pettay) (Foto).

06.07.1999 Kärevere, Äksi/Nõo/Tartu-Maarja khk., Tartumaa 3 is. (Sampsa Cairenius, Timo Pettay).

07.07.1999 Ilmatsalu, Tartu-Maarja khk., Tartumaa 2 ad. (Sampsa Cairenius, Timo Pettay).

07.06.2000 Keemu, Karuse khk., Läänemaa ad. (Sampsa Cairenius).

16.09.2001 Türju, Jämaja khk., Saaremaa 1a. (Jan Nordblad, Timo Pettay, Harri Pietarinen) (Foto, video). Tõenäoliselt sama isend 17.-18.09.2001 Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa 1a. (Sampsa Cairenius, Timo Pettay, Harri Pietarinen).

12.05.2002 Aardla polder, Kambja/Nõo khk., Tartumaa 3 ad. (Uku Paal, Margus Ots jt.).

08.-14.06.2003 Aardla polder, Kambja/Nõo/Tartu-Maarja khk., Tartumaa ad. (Uku Paal, Indrek Kalamees, Margus Ots jt.).

06.05.2004 Aardla järv, Kambja/Nõo/Tartu-Maarja khk., Tartumaa 2 ad. (Uku Paal, Andrus Kuus jt.).

08.06.-25.07.2005 Räpina polder, Räpina khk., Võrumaa = Põlva mk. kuni 27 ♂♀ (leitud 13 pesa ja 1 juv.) (Aivar Leito jpt.) (Foto).

10.06.-01.08.2005 Aardla polder, Kambja/Nõo/Tartu-Maarja khk., Tartumaa kuni 7 ad, neist 1 ♂♀ pesitses (pesa ja 3 juv.) (Sampsa Cairenius jpt.) (Foto).

16.05.2005 Järvere, Urvaste khk., Võrumaa 7 ad. (Uku Paal) (Foto).

17.-18.05.2005 Pikla ad. (Phil Palmer, Mika Bruun jt.) (Foto).

26.08.2005 Pulgoja, Häädemeeste khk., Pärnumaa 1a. (Indrek Tammekänd).

18.05.2006 Järvere 2 ad. (Olavi Kemppainen, Jouko Kemppainen) (Foto).

06.-21.05.2007 Aardla polder kuni 5 ad. (Margus Muts, Toomas Hirse, Jaanus Tanilsoo, Uku Paal, Riho Marja, Margus Ots, Hannes Margusson jpt.) (Foto).

15.05.2007 Järvere 3 ad. (Margus Muts, Jaanus Tanilsoo).

15.05.2007 Sutlepa meri, Noarootsi khk., Läänemaa 13 is. (Ivar Ojaste). Tõenäoliselt osa neist ka 12.05.2007 Saunja laht, Lääne-Nigula khk., Läänemaa 4 is. (Indrek Tammekänd), 12.05.2007 Sutlepa meri 4 is. (Indrek Tammekänd, Jaak Tammekänd, Marju Erit, Jaanus Jürison), 13.05.2007 Sutlepa meri 3 is. (Allar Liiv, Hillar Liiv, Mati Martinson jt.) ja 02.06.2007 Saunja laht 2 is. (Ivar Ojaste).

17.05.2007 Räpina polder 4 ad. (Riho Kinks), osa neist samas ka 31.05.2007 2 ad. (Uku Paal) ja 01.06.2007 2 ad. (Riho Kinks) (Foto).

20.05.2007 Vastsekivi järv, Urvaste khk., Võrumaa ad. (Margus Ots) (Foto).

27.05.2007 Tõhela järv, Tõstamaa khk., Pärnumaa ad. (Margus Ots, Uku Paal, Ranno Puumets, Eedi Lelov, Jaanus Jürison).

10.05.2008 Võiste, Häädemeeste khk., Pärnumaa 2 ad. (Aivo Klein).

11.05.2008 Saarepera (Räpina polder), Räpina khk., Võrumaa = Põlva mk. (Riho Kinks).

17.05.2008 Aardla järv ja polder 4 ad. (Uku Paal, Kuido Kõiv, Aarne Pruks jt.) (Foto), tõenäoliselt samad isendid samas ka 31.05.2008 (Margus Ots, Uku Paal) (Foto).

09.05.2009 Haeska, Martna khk., Läänemaa (Trinus Haitjema, Miranda Klaij) (Foto).

09.05.-23.06.2009 Räpina polder kuni 39 is., tõenäoline pesitsemine (vähemalt 1 ♂♀) (Uku Paal, Jan Nordblad jt.)

09.05.-26.07.2009 Aardla polder, Kambja/Nõo/Tartu-Maarja khk., Tartumaa kuni 38 is., pesitsemine (vähemalt 1 ♂♀) (Aarne Pruks jpt.) (Foto).

10.05.2009 Palupõhja, Puhja khk., Tartumaa >10 is. (Arne Ader, Margit Mõttus) (Foto).

10.05.2009 Sutlepa meri 3 is. (Aivar Veide, Tarvo Valker), tõenäoliselt neist 2 is. samas ka 16.05.2009 (Tarvo Valker).

10.05.2009 Võhandu jõe suue, Räpina khk., Võrumaa/Petserimaa = Põlva mk. 4 is. (Riho Kinks).

11.05.2009 Kärevere sild, Äksi/Tartu-Maarja khk., Tartumaa 6 is. (Indrek Ots, Peeter Hõrak) (Foto).

21.05.2009 Paljassaare, Tallinn, Harjumaa (Ranno Puumets).

31.05.2009 Kalli jõgi, Võnnu khk., Tartumaa 2 ad, tõenäoline pesitsemine (Tarmo Teppe).

11.06.2009 Palupõhja 8 ad. (Madis Karu, Tiit Vohta).

27.06.2009 Ilmatsalu, Tartu-Maarja khk., Tartumaa (Reimo Rander) (Foto).

suvi 2010 Räpina polder >100 ♂♀, pesitsemine (Aivar Leito, Uku Paal, Margus Ots jt.) (Foto).

suvi 2010 Aardla polder >1 ♂♀, pesitsemine (Uku Paal, Margus Ots jt.) (Foto).

 

 

Roosakajakas Rhodostethia rosea

 

10.11.1995 Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa 1a. (Sampsa Cairenius, Biti Ojala).

06.11.1999 Kuivastu läh., Muhu khk., Saaremaa ad. (Aivo Klein).

01.-04.05.2001 Tähtvere, Tartu l., Tartumaa ad. (Peep Lassmann jt.) (Foto).

13.10.2007 Haapsalu, Läänemaa ad. (Aivar Veide jt.) (Foto).

 

 

Vandelkajakas Pagophila eburnea

 

13.01.1996 Tallinn, Harjumaa (Einart Teder).

 

 

Harksaba-kajakas Xema sabini

 

31.07.1964 Sipelgarahu, Ridala khk., Läänemaa (Olav Renno).

23. ja 24.07.1999 Tahkuna, Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. ad. (Arnold Kristjuhan) (Foto).

18.10.2009 Harilaid, Kihelkonna khk., Saaremaa 1a. (Andrus Jair, Uku Paal, Jan Nordblad, Tom Nordblad, Tarvo Valker, Sander Sirelbu, Taivo Leesment jt.) (Foto).

03.06.2017 Nonni järv, Kihelkonna khk, Saaremaa ad. (Jan Mjåland, Børre Dervo).

 

 

Kaljukajakas Rissa tridactyla (kuni 1997)

 

00.06.1990 Remniku lähedal , Iisaku khk., Virumaa = Ida-Viru mk. 3a. is. jäänused (Einar Tammur, Asko Lõhmus).

10.01.1991 Jõiste, Karja khk., Saaremaa ad. laip (Mati Kers, Andres Kuresoo, Leho Luigujõe).

21.12.1993 Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa 1a. (Timo Lehesvirta, Hannu Juka).

14.05.1994 Virtsu, Hanila khk., Läänemaa 2a. (Lauri Mäenpää, Mika Bruun, Roland Sundström).

21.10.1995 Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa 2 1a. (Mauri Leivo, Harri Kontkanen).

28.10.1995 Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa 1a. (Lauri Mäenpää, Jan Nordblad, Jyrki Lausamo, Mika Bruun).

29.10.1995 Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa 3 1a. (Mauri Leivo, Harri Kontkanen, Jouni Pursiainen, Pentti Zetterberg).

11.11.1995 Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa 1a. (Sampsa Cairenius, Minna Riikka Järvinen, Biti Ojala, Markku Ojala).

20.11.1997 Riguldi laht, Noarootsi khk., Läänemaa 1a. (Sampsa Cairenius, Minna Riikka Järvinen).

26.12.1997 Harilaid, Kihelkonna khk., Saaremaa 1a. (Jyrki Lausamo, Risto Lammin-Soila, Tuukka Kupiainen).

 

 

Karbuskajakas e. mustpea-kajakas Larus melanocephalus

 

09.-12.05.1928 Alumine Vaigas, Kihelkonna khk., Saaremaa ♂ ad. (Mihkel Härms) (Lastud, topis TÜ Zooloogiamuuseumis).

03.06.-00.06.1962 Oriku Kuralaid, Varbla khk., Läänemaa = Pärnu mk. 2 ad. ja pesa 2 munaga (Aino Kumari, Heinrich Veromann) (Foto).

31.05.1967 Oriku Kuralaid pesa 1 munaga (Ülo Peedosaar).

14.07.1970 Metsküla läh., Karuse khk., Läänemaa 2 ad.

09.09.1985 Tallinn, Harjumaa juv. (Jevgeni Šergalin) (Hukkus lennuväljal kokkupõrkel lennukiga, lind oli rõngastatud 18.06.1985 pesapojana Orlovi saarel, Musta mere looduskaitsealal, MOSKWA M 521363).

23.06.1989 Leisi, Karja khk., Saaremaa (Ruth Ling).

26.10.1996 Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa 1a. (Gustaf Nordenswan, Matti Rekilä).

30.10.1998 Lümanda, Kihelkonna khk., Saaremaa 1a (Gustaf Nordenswan, Jan Nordblad, Timo Pettay).

19.05.2002 Kabli, Häädemeeste khk., Pärnumaa 3a. (Timo Pettay).

23.08.2002 Loode, Jämaja khk., Saaremaa juv. (Juha Saari, Harri Pietarinen, Petri Pietiläinen) (Foto).

21.-23.09.2002 Sõrve säär 1a. (Matti Rekilä, Jukka Salokangas, Rainer Nordlund, Pekka Rusanen, Juha Saari, Ira Teräspuro jt.) (Foto).

06.06.2006 Sõrve säär 2a. (Lauri Mäenpää, Timo Pettay, Mati Martinson, Gustaf Nordenswan, Seppo Ekelund, Jukka Hauru, Harri Pietarinen, Petri Pietiläinen, Juha Saari) (Foto).

06.-10.06.2006 Räpina polder, Räpina khk., Võrumaa = Põlva mk. 3a (Riho Kinks jt.) (Foto).

19.06.2006 Paatsalu, Hanila khk., Läänemaa = Pärnu mk. ad. (Indrek Tammekänd, Jaak Tammekänd) (Foto).

07.-09.09.2006 Mõntu, Jämaja khk., Saaremaa 1a. (Sampsa Cairenius, Inka Eerola, S.Kaatra, Mati Kose, Mati Martinson, Severi Lajunen, Saara Launio, Jan Nordblad, Vili Rantanen) (Foto).

18.05.2007 Kabli 2 ad. (Timo Pettay).

25.09.2009 Sõrve säär 1a (Mati Martinson) (Foto).

23.09.2011 Sõru, Emmaste khk., Läänemaa = Hiiu mk. ad. (Leho Aaslaid, Indrek Kääramees, Janno Elmi).

19.08.2012 Unva nina, Kihelkonna khk., Saaremaa 1a (Markku Ojala, Biti Ojala) (Foto).

21.-25.11.2012 Haapsalu, Läänemaa 1a (Aivar Veide jt.) (Foto, video).

29.05.2013 Oriku Kuralaid ad. (Tarvo Valker, Mati Kose, Heikki Luhamaa) (Foto).

01.10.2013 Undva nina 2 2a (Jan Nordblad, Juha Sjöholm) (Foto).

09.09.2014 Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa 1a (Juho Könönen) (Foto).

 

 

Atlandi-, kirde- või friisi tõmmukajakas Larus fuscus graellsii/heuglini/intermedius (kuni 2006)

 

06.10.1994 Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa ad. (Mauri Leivo, Harri Kontkanen, Olli-Pekka Pietiläinen, Pekka Rusanen).

28.08.2002 Loode, Jämaja khk., Saaremaa 3a. (Juha Saari) (Foto).

09.04.-18.05.2005 Aardla polder, Kambja/Nõo/Tartu-Maarja khk., Tartumaa >7 is. (Uku Paal, Pekka Komi, Pasi Pirinen, Antti Below, Jari Kostet jt.) (Foto).

21.04.2005 Kabli, Häädemeeste khk., Pärnumaa ad. (Juha Saari) (Foto).

03.10.2006 Loode 3a. (Uku Paal, Timo Pettay) (Foto).

 

 

Koldjalg-hõbekajakas Larus cachinnans (kuni 2015)

 

13.05.1954 Kuningaküla, Iisaku-Vihtse khk., Virumaa = Ida-Viru mk. 2a (Tabatud, lind oli rõngastatud pesapojana Babino saarel Musta mere looduskaitsealal).

13.08.2000 Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa 1a (Matti Rekilä, Timo Pettay, Ira Teräspuro) (Foto).

15.09.2002 Pääsküla, Keila khk., Harjumaa 1a (Visa Rauste) (Foto).

07.08.2004 Pärnu, Pärnumaa 2a (Visa Rauste, Hannu Koskinen) (Foto).

10.04.2006 Sõrve säär 3a (Matti Rekilä) (Foto).

15.09.2006 Tõrvandi, Nõo khk., Tartumaa 1a (Uku Paal) (Foto).

27.-28.06.2008 Aardlapalu prügila, Kambja khk., Tartumaa 2a (Sampsa Cairenius) (Foto).

12.10.2008 Veere, Kihelkonna khk., Saaremaa 1a. (Seppo Ekelund, Johan Petersson) (Foto).

23.02.2009 Tallinna prügila, Jõelähtme khk., Harjumaa 2a. (Sampsa Cairenius) (Foto).

08.10.2009 Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa 2a (Juho Könönen, Margus Ellermaa, Timo Pettay) (Foto).

19.10.2009 Põõsaspea neem 2a. (Juho Könönen, Margus Ellermaa) (Foto).

20.10.2010 Haapsalu, Läänemaa 1a (Aivar Veide) (Foto).

18.06.2011 Kabli, Häädemeeste khk., Pärnumaa 2a (Hannu Huhtinen, Markus Lampinen, Rami Lindroos, Jukka J. Nurmi) (Foto).

07.10.2011 Ristna, Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. (Juho Könönen) (Foto).

08.10.2011 Ristna 2 1a (Juho Könönen, Jukka Könönen) (Foto).

21.10.2011 Dirhami, Noarootsi khk., Läänemaa 1a (Uku Paal) (Foto).

18.03.2012 Tallinna prügila 3a (Uku Paal) (Foto).

15.04.2012 Haapsalu 2a (Aivar Veide) (Foto).

15.05.2012 Ristna 2a (Uku Paal) (Foto).

22.05.2012 Raigla, Räpina khk., Võrumaa = Põlva mk. 2a (Uku Paal, Mariliis Märtson, Mihkel Metslaid) (Foto).

17.09.2012 Haapsalu 1a (Aivar Veide) (Foto).

20.09.2012 Mehikoorma, Räpina khk., Võrumaa = Tartu mk. 1a (Uku Paal) (Foto).

18.10.2012 Lemsi, Kihnu s., Tõstamaa khk., Pärnumaa 1a (Margus Ellermaa) (Foto).

01.02.2013 Tallinna prügila 2a (Uku Paal, Triin Kaasiku) (Foto).

17.03.2013 Veere, Kihelkonna khk., Saaremaa 2a (Uku Paal, Lauri Mällo, Triin Kaasiku, Kalle Muru) (Foto).

21.05.2013 Rootsiküla, Kihnu s., Tõstamaa khk., Pärnumaa 2a (Uku Paal) (Foto).

01.09.2013 Rootsiküla, Kihnu s. 2a (Margus Ellermaa, Andrea Maier) (Foto).

10.09.2013 Rootsiküla, Kihnu s. 1a (Uku Paal, Tarvo Valker) (Foto).

24.09.2013 Rootsiküla, Kihnu s. 1a (Uku Paal, Timo Pettay) (Foto).

06.10.2013 Rootsiküla, Kihnu s. 2a (Margus Ellermaa) (Foto).

07.10.2013 Sõrve säär 1a (Uku Paal) (Foto).

09.10.2013 Mõntu, Jämaja khk., Saaremaa 1a (Juha Sjöholm, Jan Nordblad, Timo Pettay) (Foto).

27.10.2013 Rootsiküla, Kihnu s. 2a (Margus Ellermaa, Andrea Maier) (Foto).

25.05.2014 Häädemeeste, Häädemeeste khk., Pärnumaa subad. (Margus Ellermaa) (Foto).

16.07.2014 Põõsaspea neem 3a (Juho Könönen, Aki Aintila) (Foto).

24.07.2014 Soinaste, Kambja khk., Tartumaa 1a (Uku Paal) (Foto).

13.08.2014 Põõsaspea neem 3 1a (Margus Ellermaa) (Foto).

14.08.2014 Põõsaspea neem 1a (Margus Ellermaa) (Foto).

16.08.2014 Ristna 6 1a, 1 2a (Tom Nordblad, Jarkko Santaharju, Roni Väisänen, Petteri Mäkelä, Teppo Lehtola) (Foto).

19.08.2014 Loode, Jämaja khk., Saaremaa 6 1a (Juho Könönen) (Foto).

20.08.2014 Loode 8 1a, 1 3a (Juho Könönen) (Foto).

09.09.2014 Põõsaspea neem 2a (Juho Könönen) (Foto).

26.09.2014 Kallaste, Kodavere khk., Tartumaa 2a (Uku Paal) (Foto).

27.09.2014 Põõsaspea neem 1a (Margus Ellermaa, Timo Pettay, Aki Aintila, Annika Forsten, Antero Lindholm, Ina-Sabrina Tirri, Kris Voog) (Foto).

28.09.2014 Põõsaspea neem 1a (Juho Könönen, Timo Pettay, Margus Ellermaa) (Foto).

29.09.2014 Pakri neem, Harju-Madise khk., Harjumaa 1a (Juha Saari) (Foto).

08.10.2014 Põõsaspea neem 1a (Juho Könönen, Timo Pettay) (Foto).

18.10.2014 Põõsaspea neem 1a (Juho Könönen, Margus Ellermaa) (Foto).

24.10.2014 Põõsaspea neem 1a (Margus Ellermaa, Andrea Maier) (Foto).

26.10.2014 Põõsaspea neem 2a (Margus Ellermaa, Andrea Maier) (Foto).

26.10.2014 Kallaste ad. (Uku Paal, Raul Vilk) (Foto).

15.11.2014 Dirhami 1a (Tom Nordblad, Jan Nordblad) (Foto, rõngataasleid, lind rõngastati 15.05.2014 pesapojana Poolas).

02.05.2015 Meeksi, Räpina khk., Võrumaa = Tartu mk. 3a (Uku Paal) (Foto).

10.-11.10.2015 Dirhami 1a (Uku Paal, Richard Beer, Robert Beer) (Foto).

27.10.2015 Aardlapalu prügila, Kambja khk, Tartumaa 1a (Uku Paal) (Foto).

 

 

Lõuna-hõbekajakas Larus michahellis

 

20.08.2007 Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa 1a (Pasi Pirinen, Petteri Lehikoinen, Tuomas Seimola, Sampo Laukkanen) (Foto).

 

 

Polaarkajakas Larus glaucoides

 

30.12.2005 Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa ja 30.12.2005-03.01.2006 Dirhami, Noarootsi khk., Läänemaa 2a-3a (Margus Ellermaa, Frans Silvenius jpt.) (Foto).

 

 

Stepivuril Syrrhaptes paradoxus

 

1863 Tartu läh., Tartumaa ♂ ad. (Lastud, topis Eesti Loodusmuuseumis)

00.05.1888 Odalätsi-Kure, Kihelkonna khk., Saaremaa ♀ (Laas Riis) (Lastud, topis Kuressaare muuseumis).

14.10.1888 Harku, Keila khk., Harjumaa ♂ (Lastud, topis Nikolai Koch’i kogus).

22.06.1908 Lehtse, Ambla khk., Järvamaa (S.M.Matvejev, N.S.Kozlovski).

 

 

Suur-turteltuvi Streptopelia orientalis

 

13.-17.11.2007 Piirumi, Häädemeeste khk., Pärnumaa 1a., alamliik meena (Aivo Klein jpt.) (Foto).

 

 

Loorkakk Tyto alba

 

Algus 02.1935 Viimsi, Jõelähtme khk., Harjumaa (Grossholm) (Leitud surnult, topis TÜ Zooloogiamuuseumis).

03.10.1983 Ruhve, Pöide khk., Saaremaa (Mati Talve).

25.05.1990 Puise, Ridala khk., Läänemaa ♀ ad., alamliik guttata tunnustega (Kalev Rattiste, Vilju Lilleleht) (Leitud surnult, topis Eesti Loodusmuuseumis).

13.06.1991 Varessaare, Lüganuse khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (Urmo Lehtveer) (Foto).

05.06.2008 Kunda, Viru-Nigula khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. (Renee Räni) (Foto).

27.01.2013 Vaeküla, Viru-Jaagupi khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. alamliik guttata (Ardi Märs) (Leitud surnult, foto).

 

 

Lumekakk Bubo scandiacus (alates 2013)

 

28.02.2017 Vanamõisa, Vigala khk, Läänemaa = Rapla mk (Tiit Külaots) (Foto).

14.03.2017 Kaali, Püha khk, Saaremaa ♀ ad. (Rein Nellis, Raul Melsas) (foto).

 

 

Vöötkakk Surnia ulula pesitsemine

 

00.06.1893 Parasmetsa, Karja khk., Saaremaa pesa ja pull. (Georg v.Rehekampff) (Poeg võeti pesast, peeti vangistuses sügiseni, siis suri, topis anti Kuressaare muuseumile).

enne 1897 Lehola?, Keila khk., Harjumaa pesa 6 munaga (Julius v.Gernet).

00.05.-18.06.1942 Ilmatsalu, Tartu-Maarja khk., Tartumaa pesa ja 3 pull. (Johannes Peiker).

22.04.1947 Pajupõõsa, Järva-Madise/Kose khk., Järvamaa/Harjumaa pesa 4 munaga (Hillar Pärjasaar) (Munad ja suled viidi TÜ zooloogiamuuseumi).

23.06.1974 Nõmmemaa, Harju-Risti khk., Harjumaa = Lääne mk. ♂♀ ja pesa 3 pull. (Aarne Ots, August Kasemetsa).

31.03.-31.05.2013 Räpina polder, Räpina khk., Võrumaa = Põlva mk. ♂♀, pesitsemine, 3 juv. (Paul Hunt, Kadri Niinsalu, Toomas Mastik jt.) (Foto).

kevad 2014 Saxby, Vormsi khk., Läänemaa ♂♀, pesitsemine, 5 poega (Renno Nellis, Aivar Veide, Elle Puurmann, Argo Vaikla, Katrin Vaikla) (Foto).

kevad 2014 Fällarna, Vormsi khk., Läänemaa ♂♀, pesitsemine, 4 poega (Renno Nellis, Aivar Veide, Elle Puurmann, Aura Koivisto, Risto Sauso, Sibylle Thüring) (Foto).

kevad 2014 Suuremõisa, Vormsi khk., Läänemaa ♂♀, pesitsemine, 3 poega (Renno Nellis, Aivar Veide) (Foto).

 

 

Kivikakk Athene noctua

 

Ca 1880-1885 Koluvere, Kullamaa khk., Läänemaa (G. von Peetz) (Lastud, topis isiklikus kogus).

 

 

Habekakk Strix nebulosa (kuni 2015) *

 

Enne 1845 Tartu läh., Tartumaa (Lastud).

21.04.1859 Kastre mets, Võnnu khk., Tartumaa ♀ ad., pesa 2 munaga (Hermann Asmuss) (Lastud, topis TÜ Zooloogiamuuseumis, munad kollekteeriti).

Keskpaik 06.1862 ja 1874 vahel Kastre mets, Võnnu khk., Tartumaa >2 ad. ja pesapojad (Valerian Russow) (Lastud, topised Eesti Loodusmuuseumis).

1888 Edise, Jõhvi khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (Klaus Korff?) (Lastud).

00.06.1893 Belkovi mets, Petserimaa pesapojad (Pojad võeti pesast).

Algus 02.1904 Kastre-Peravalla, Võnnu khk., Tartumaa (Lastud, prepareeris M.Leppik).

00.03.1908 Alatskivi, Kodavere khk., Tartumaa (Lastud isendit müüdi Tartu turul, M.Leppiku topitud isendi sai Middendorff).

Talv 1909/1910 Tartumaa (Lastud, toppis M.Leppik).

00.10.1915 Tartumaa (dr. Terrepson) (Lastud, toppis M.Leppik).

03.02.1916 Otepää läh., Otepää khk., Tartumaa = Valga mk. (Lastud, topis TÜ Zooloogiamuuseumis).

29.02.1916 Viru-Roela, Viru-Jaagupi khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. (Leiti poolnälginud olekus, topis sattus Hunnius’e kogusse).

00.02.1926 Järvamaa (Lastud, topis TÜ Zooloogiamuuseumis).

12.10.1927 Küttejõu, Lüganuse khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (K.Middendorff).

00.02.1934 Rakvere läh., Virumaa = Lääne-Viru mk. (Lastud, topitud K.Kaitsa poolt, antud J.Westholmi Gümnaasiumi omandusse).

1934 Jõhvi metskond, Jõhvi khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (Lastud, jalad saadeti TÜ Zooloogiamuuseumile).

05.11.1939 Arvila vahtkond, Jõhvi khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (R.Säkk) (Lastud, jalad saadeti TÜ Zooloogiamuuseumile).

00.12.1939 Viljandimaa (Lastud, toppis preparaator Rebane “Töökooli” kogu jaoks)..

Talv 1939/1940 Tori-Jõesuu läh., Tori khk., Pärnumaa (Ilmar Tilk) (Nõrkenud isend püütud, topis TÜ Zooloogiamuuseumis).

11.03.1940 (Meeri, Nõo khk.)?, Tartumaa ♀ (Lastud, toppis prep. M.Leppik).

00.04.1940 Udriku vahtkond, Viru-Jaagupi khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. (P.Pukk) (Lastud, topis anti Tihemetsa Metsatehnikumile).

20.04.1947 Vetla, Kose khk., Harjumaa värsked suled (August Mank, Rein Otisaar, Hillar Pärjasaar) (Suled A.Mank’i omanduses).

30.12.1958 Pikanõmme, Pärnu khk., Pärnumaa (Tenno Laur).

28.12.1960 Pikanõmme (Tenno Laur).

Kevadtalv 1964 Ahu, Lüganuse khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (Valter Kangur).

19.11.1964 Pikanõmme (Tenno Laur).

22.01.1966 Matsalu mets, Karuse khk., Läänemaa (Olav Renno).

00.02.1973 Jaanisoo (?), Suure-Jaani khk., Viljandimaa (Endel Leinsoo).

06.06.1974 Pitsalu, Pärnu-Jaagupi khk., Pärnumaa (Urmas Kirsimäe, Tenno Laur).

18.10.1975 Krani-Vahtramäe, Järva-Madise khk., Järvamaa = Harju mk. (Evi Adder).

05.-06.01.1976 Saarevälja, Iisaku khk., Virumaa = Ida-Viru mk. ad. (Heino Saarela).

10.11.1976 Pillapalu, Harju-Jaani khk., Harjumaa ♂ ad. (Tiit Stöcenius) (Lastud, topis Eesti Loodusmuuseumis).

00.02.1977 Vihiküla, Suure-Jaani khk., Viljandimaa (Endel Leinsoo).

21.05.1977 Krani (Evi Adder).

08.03.1978 Kalarahu, Kihelkonna khk., Saaremaa (Hans Soots) (Leitud surnult).

25.11.1979 Vaskrääma ja Seljametsa vahel, Pärnu khk., Pärnumaa (Tenno Laur).

19.01.1980 Aasu, Keila khk., Harjumaa (Eet Tuule).

16.03.1980 Kilksama, Pärnu khk., Pärnumaa (Tenno Laur).

03.07.1983 Laukasoo ääres, Kadrina-Ilumäe khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. ad. (Arne Ader, Ruth Ling jt.).

16.03.1986 Saarevälja, Iisaku khk., Virumaa = Ida-Viru mk. ad. (Heino Saarela).

00.01.1991 Põlva mk. 3a. (anon.) (Ründas koera, tapetud jahimehe poolt püssipäraga, toppis A.Lehestik).

22.09.1991 Saku, Kadrina-Ilumäe khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. (Marek Vahula), samast piirkonnast leitud 28.06.1993 ja 20.-25.08.1994 sulgi (Marek Vahula) ning ilmselt samast lastud 1 is. (topis asub Viitna kõrtsis).

18.05.1997 Feodorisoo, Iisaku khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (Arne Ader, Urmas Sellis).

26.08.1997 Alajõe – Pootsiku läh., Iisaku khk., Virumaa = Ida-Viru mk. 2 is. (Eerik Leibak, Andrus Kuus).

08.04.1998 Varbla khk., Läänemaa = Pärnu mk. (Tenno Laur).

23.04.1998 Kuresoo, Viru-Nigula khk., Virumaa = Ida-Viru mk. ad. (Randar Türkel).

31.05.-02.06.2001 Kadrina-Ilumäe khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. ♂ ad. (Urmas Sellis, Siim Sellis) (Foto).

09.10.2002 Võnnu khk., Tartumaa ad. (Ülo Väli, Rein Nellis, Renno Nellis).

22.-23.02.2003 Iisaku khk., Virumaa = Ida-Viru mk. ad. (Jukka Hatva, Timo Pettay, Risto Lammin-Soila, Tuukka Kupiaine, Gustaf Nordenswan jt.) (Foto).

15.06.2003 Kose khk, Harjumaa ad. (S.Lehikoinen jt.) (Foto, leitud surnult maantee servast).

24.01.2004 Võnnu khk., Tartumaa ad. (Margus Ots, Uku Paal).

07.02.2004 Iisaku khk., Virumaa = Idas-Viru mk. ad. (Sampsa Cairenius, Jan Nordblad, Risto Lammin-Soila, Pentti Zetterberg) (Foto).

05.04.2004 Hanila khk., Läänemaa = Pärnu mk.  ♂ ad. (Yrjö Olkkonen).

20.08.2006 Iisaku khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (Jukka Salokangas, Jan Nordblad, Lauri Mäenpää, Mika Bruun, Matti Rekilä, Asko Rokala, Sampsa Cairenius jt.) (Foto).

29.10.-27.11.2006 Rõngu khk., Tartumaa = Valga mk. (Meelis Kasepalu, Katrian Vismann) (Foto).

20.01.2007 Karula khk., Valgamaa = Võru mk. (Kaido Kama).

17.04.2007 Harju-Risti khk., Harjumaa (Arvo Ermos) (Foto).

02.-04.06.2007 Kambja khk., Tartumaa ad. (Raigo Zoo jt.) (Foto, video).

25.05. ja 13.09.2008 Ambla khk., Järvamaa = Harju mk. (Rünno Pärtel, Alar Ruzitš) (Foto).

31.07.-03.08.2008 Viru-Jaagupi khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. ad. ja võimalik pesitsemine (Mati Kose, Gerald Broddelez, Uudo Timm) (Foto).

01.11.2008 Viru-Jaagupi khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. (Tanel Aruoja) (Foto).

21.03.-22.05.2009 Lüganuse khk., Virumaa = Ida-Viru mk. 1 (2?) is. (Margus Ots, Uku Paal, Riho Marja jt.) (Foto).

20.04.-22.05.2009 Haljala/Kadrina-Ilumäe khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. (Tiina Jamsja, Margus Jamsja, Laura Jamsja, Gerda Jamsja jt.) (Foto).

28.04.-12.06.2009 Iisaku khk., Virumaa = Ida-Viru mk. ♂♀, pesa ja 3 pull. (Riho Männik, Tarmo Evestus, Gunnar Sein, Georg Artma jt.) (Foto, pojad rõngastati).

Algus 09.2009 Iisaku khk., Virumaa = Ida-Viru mk. 1a (anon.) (Leitud surnult, foto).

13.04.2010 Saarde khk., Pärnumaa ♂ ad. (Indrek Tammekänd, Jaak Tammekänd, Aivo Klein).

03.-04.01.2011 Kuusalu khk., Harjumaa (Mait Lahe) (Leitud surnult, foto).

02.-14.02.2011 Lüganuse khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (Andres Aruoja, Remo Savisaar jt.) (Foto).

06.02.2011 Keila khk., Harjumaa (Vivian Ainsalu) (Foto).

16.02.2011 Iisaku khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (Andres Aruoja) (Foto).

27.-28.02.2011 Nõo khk., Tartumaa (Assar Kütt jt.) (Foto).

21.10.2011 Kadrina khk., Virumaa = Harju mk. (Meelis Palk) (Foto).

27.10.2011 Kadrina khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. (Katrin Jürgens).

05.-22.11.2011 Kursi/Äksi khk., Tartumaa (Urmas Abel, Reimo Rander, Mariliis Märtson) (Foto).

19.11.2011 Järva-Jaani khk., Järvamaa (Leili Roosalk) (Foto).

10.02.2012 Jõhvi khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (anon.) (Leitud surnult, foto).

25.03.2012 Keila khk., Harjumaa (Mati Talve) (Foto).

02.06.2012 Lüganuse khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (Paul Cropper, Robin Dryden) (Foto, video).

26.08.2013 Iisaku khk., Virumaa = Ida-Viru mk. ad. ja juv. (Tiit Vohta).

24.-28.04.2014 Kauksi, Iisaku khk., Virumaa = Ida-Viru mk. ♂♀ (Tiit Vohta) (Foto, video).

12.10.2014 Noarootsi khk., Läänemaa (Pille Vaher, Siim Vaher, Andrus Vaher) (Foto).

24.01.-16.02.2015 Torma khk., Tartumaa = Ida-Viru mk. (Einar Vene jt.) (Foto).

03.03., 19.03. ja 20.04.2015 Hargla khk., Võrumaa (Hele Tulviste, Urmas Tulviste, Antonina Pettai) (Tüürsule foto).

12.03.-05.04.2015 Noarootsi khk., Läänemaa (Kaarel Võhandu, James Lidster, Ruth Bray, John Mulrine, Ian Moig, John Sirrett, John Ridley, Jürgen Lehnert, Alan Peters jt.) (Video).

29.03.2015 Väike-Maarja khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. (Raimo Sindonen, Meriliis Kotkas, Timo Sindonen, Lii Bärlin) (Foto).

01.12.2015 Iisaku khk, Virumaa = Ida-Viru mk (Toomas Rennel) (Foto).

 

* kaitsekaalutlustel ei avaldata alates 2001. aastast täpseid vaatluskohti.

 

 

Suurpiiritaja Apus melba

 

04.10.2008 Roosta, Noarootsi khk., Läänemaa (Kalle Rainio, Hannu Huhtinen, Rami Lindroos, Rasmus Mäki, Mikael Nordström, Mirva Wallenius, Reeta Viitala).

 

 

Mesilasenäpp Merops apiaster

 

17.06.1964 Vilsandi saar, Kihelkonna khk., Saaremaa (Tiit Randla, Jüri Metsaorg, Leo Aumees) (Lastud, topis Vilsandi RP muuseumis).

07.08.1979 Vaimastvere, Laiuse khk., Tartumaa = Jõgeva mk. (Anti Õun).

16.05.1982 Ränna, Tartu-Maarja/Nõo khk., Tartumaa ad. (Jaak Seene).

16.05.1986 Koemetsa ja Peräjärve vahel, Karula khk., Võrumaa (Kalle Eller).

02.06.1993 Kihelkonna ja Kiirassaare vahel, Kihelkonna khk., Saaremaa 3 is. (Veljo Volke, Aarne Loorpuu, Irene Põldis).

03.07.1997 Puhtu, Hanila khk., Läänemaa 12 ad. (Kari Haataja) (Foto).

05.-07.06.2001 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa ad. (Sampsa Cairenius, Juha Saari, Jan Nordblad, Risto Lammin-Soila, Petri Pietiläinen, Jyrki Lausamo, Lauri Mäenpää).

16.05.2003 Jõgela, Kihelkonna khk., Saaremaa (Temme Linna, Alar Mandre).

28.05.2005 Rooslepa, Noarootsi khk., Läänemaa ad. (Aivar Veide, Tarvo Valker, Marko Valker) (Foto).

18.05.2006 Aardla polder, Kambja/Tartu-Maarja khk., Tartumaa (Mika Bruun jt.) (Foto).

27.05.2006 Borrby, Vormsi khk., Läänemaa (Sakari Kauppinen, Jan Nordblad, Metti Nordin, Jukka Hauru jt.) (Foto).

24.09.2006 Selja, Haljala khk., Virumaa = Lääne-Viru mk ad. (Antero Lindholm, Annika Forsten, Jarmo Pirhonen).

31.05.2009 Skamja, Virumaa = Kingisepa raj. (Eedi Lelov).

14.05.2010 Ristna, Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. (Jan Nordblad, Jukka Hauru, Frans Silvenius, Jouni Meski, Jarmo Ahtinen, Uku Paal jt.) (Foto).

23.05.2010 Pälli, Lääne-Nigula khk., Läänemaa (Tom Nordblad).

06.07.2010 Valmaotsa, Kursi khk., Tartumaa (Petteri Hytönen, Pekka Komi).

13.07.2010 Pärnu linn, Pärnumaa 4 is. (Mikko Virta).

13.05.2011 Kiideva, Ridala khk., Läänemaa (Remo Savisaar jt.) (Foto).

20.05.2011 Ristna (Margus Ellermaa, Johannes Hänninen).

28.05.2013 Rootsiküla, Kihnu s., Tõstamaa khk., Pärnumaa (Timo Pettay, Tarvo Valker) (Foto).

28.05.2014 Lemsi, Kihnu s., Tõstamaa khk., Pärnumaa (Heikki Seppänen, Ahti Virtanen) (Foto).

26.05.2015 Jämaja, Jämaja khk., Saaremaa (Reet Sau, Eero Tuhkanen) (Foto).

23.05.2017 Puise, Ridala khk, Läänemaa 8 is (Uku Paal, Kaarel Kaisel) (Foto).

28.05.2017 Sõrve säär, Jämaja khk, Saaremaa 4 is (Timo Pettay, Risto Lammin-Soila) (Foto).

 

 

Tamme-kirjurähn Dendrocopos medius (kuni 2005)

 

06.10.1895 Tika, Karja khk., Saaremaa ad. (Wladislaw v.Szeliga-Mierzeyewski, Wladislaw Laurentius v.Szeliga-Mierzeyewski).

04.10.1980 Petseri, Petserimaa (Alexander Bardin).

13.10.1990 Kabli, Häädemeeste khk., Pärnumaa 1a. (Agu Leivits, Henn Vilbaste, Mati Kose) (Foto, rõngastatud).

02.-03.09.1993 Sürgavere , Suure-Jaani khk., Viljandimaa ad. (Aarne Ots).

14.06.1998 Tuudi läh., Karuse khk., Läänemaa ad. (Stig Holmstedt).

20.04.1999 Karusekose, Suure-Jaani khk., Viljandimaa ad. (Ülo Väli).

09.11.1999-26.02.2000 Räpina, Räpina khk., Võrumaa = Põlva mk. 3 is. (Rõngastatud, korduvalt vaadeldud) (Janek Eltermaa, Riho Kinks, Ivo Kokman, Jaak Tammekänd) (Foto).

17.04.-06.06.2000 Räpina ♂♀, pesitsemine (Riho Kinks, Janek Eltermaa).

18., 28.02. ja 10.03.2000 Raadi, Tartu l., Tartumaa (Hannes Pehlak, Riho Kinks jt.).

18. ja 21.07.2000 Räpina (Janek Eltermaa).

25.08.2001 Räpina (Kari Soilevaara, Timo Böhme, Tuukka Kupiainen, Pekka Rusanen).

00.01.-00.02.2002 Vana-Kuuste, Kambja khk., Tartumaa ad. Tõenäoliselt sama isend samas 00.01.-03.03.2003 ♂  ad. (Anne, Liis, Riin ja Jaak Palumets) (topis TÜ Zooloogiamuuseumis).

22.-16.03.2002 Raadi ad. (Risto Lammin-Soila, Timo Pettay, Gustaf Nordenswan jpt.) (Foto, video).

17.03.2002 Räpina ad. (Riho Kinks, Aire Nurm).

11.05.2002 Matsalu mets, Karuse khk., Läänemaa ad. (Sampsa Cairenius, Anneli Majava, Marjatta Suominen, Hannu Maula, Maritta Maula).

16.06.2002 Varbuse, Põlva khk., Võrumaa = Põlva mk. ad. (Leho Luigujõe, Hele Luigujõe).

09.07.2002 Pühajärve, Otepää khk., Tartumaa = Valga mk. (Tarmo Evestus jt.).

21.07.-20.08.2002 Raadi ad. (Sampsa Cairenius, Matti Rekilä, Lauri Mäenpää, Ira Teräspuro jt.) (Foto).

02.03.2003 Vana-Vastseliina, Vastseliina khk., Võrumaa ad. (Uku Paal, Margus Muts).

22. ja 29.05.2003 Laiksaare, Saarde khk., Pärnumaa 2 is. (Antero Topp, Roger Millard jt.) (Foto).

13.10.2003 Räpina (Riho Kinks).

13.03.2004 Räpina (Riho Kinks).

12.-19.06.2004 Vana-Vastseliina 2 ad. ja 4 juv. (Sampsa Cairenius, Anneli Majava, Marjatta Suominen, Päivi Hakala, Eija Hakala, Kari Vuorinen, Antero Pohjonen, Hannele Vaahtila, Lea Partanen, Pertti Paljakka, Marita Maula, Hannu Maula). Tõenäoliselt üks neist samas ka 24.02.2004 (Uku Paal, Margus Muts) (Foto), 03.04.2004 (Tuukka Kupiainen, Jyrki Lausamo), 02.05.2004 (Olavi Kemppainen), 15.05.2004 (Timo Böhme, M. Pöyhönen), 29.06.2004 (Hannes Pehlak, Aivo Klein, Olev Lüütsepp, Mati Kose) (Foto) ja 18.09.2004 (Uku Paal).

09.05.2004 Pühajärve ad. (Ira Teräspuro, Matti Rekilä) (Foto).

29.10.2004-01.07.2005 Põlde, Halliste khk., Viljandimaa 2 ad. ning samas 28.06.-01.07.2005 veel ka 2 1a. (Vambola Karotamm, Silja Karotamm).

05.02.-07.07.2005 Vana-Vastseliina ♂♀ ja pesa poegadega (Uku Paal jt.) (Foto).

07. ja 11.02.2005 Valga, Valgamaa (Nils Rebane, Tarmo Teppe).

08.02.-15.05.2005 Räpina kuni 3 is. (Riho Kinks jpt.) (Foto).

20.02.-27.03.2005 Valgu, Märjamaa khk., Läänemaa = Rapla mk. 2 is. (Andrus Jair, Ranno Puumets, Olev Piisang) (Foto).

25.02.-06.04.2005 Helme, Helme khk., Valgamaa (Hannes Pehlak, Olev Merivee jt.) (Foto).

26.02.2005 Tihemetsa, Saarde khk., Pärnumaa (Indrek Tammekänd).

05.03.2005 Jäärja, Saarde khk., Pärnumaa ad. (Eedi Lelov).

22.03.2005 Viljandi, Viljandimaa ad. (Mattias Högberg) (Foto).

24.03.2005 Rõuge, Rõuge khk., Võrumaa ad. (Margus Muts, Kuido Kõiv, Jaanus Tanilsoo).

24.03.2005 Olustvere, Suure-Jaani khk., Viljandimaa (Aarne Ots).

26.03.2005 Viljandi (Aarne Ots).

12.04.-13.06.2005 Pühajärve ♂♀ ja pesa poegadega (Tarmo Evestus, Priit Voolaid jpt.) (Foto).

14.04.2005 Vaitka, Hargla khk., Võrumaa = Valga mk. ad. (Eerik Leibak).

23.04.2005 Kaagjärve mõis, Karula khk., Valgamaa 2 ad. (Margus Ots) (Foto).

23.04.2005 Lüllemäe, Karula khk., Valgamaa 2 ad. (Margus Ots) (Foto).

23.-26.04.2005 Türi, Türi khk., Järvamaa (Indrek Tammekänd, Siret Tammekänd, Aarne Pruks jt).

30.04.2005 Suure-Kambja, Kambja khk., Tartumaa ad. (Margus Ots).

05. ja 20.05.2005 Pärnu, Pärnumaa (Jaanus Jürison).

09.10.2005 Kabli (A.J.Dees, Hermine Ribbers).

14.10.2005 Sürgavere (Aarne Ots) (Foto, rõngastatud).

 

 

Stepilõoke Melanocorypha calandra

 

31.12.2007-09.01.2008 Rahuste, Jämaja khk., Saaremaa ad., alamliik calandra  (Gustaf Nordenswan jpt.) (Foto).

06.11.2010 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa (Seppo Ekelund).

 

 

Välja-väikelõoke Calandrella brachydactyla

 

18.05.1998 Penijõe, Lihula khk., Läänemaa ad. (Janne Aalto).

26.06.1998 Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa 2a+ (Pekka Komi, Martti Siponen) (Foto).

27.05.2002 Sõrve säär ad. (Juha Saari, Jyrki Lausamo, Lauri Mäenpää, Jan Nordblad).

01.-09.01.2008 Rahuste, Jämaja khk., Saaremaa ad. (Lauri Mäenpää jpt.) (Foto).

22.11.2008 Pärnu, Pärnumaa (Indrek Tammekänd, Jaak Tammekänd jt.) (Foto).

22.-24.10.2011 Haversi, Noarootsi khk., Läänemaa (Tarvo Valker, Marko Valker, Uku Paal) (Foto).

17.05.2012 Rootsiküla, Kihnu s., Tõstamaa khk., Pärnumaa (Margus Ellermaa, Mati Kose) (Foto).

29.09.2012 Rootsiküla, Kihnu s. (Timo Pettay).

04.12.2012 Ruhnu s., Ruhnu khk., Saaremaa ad. (Indrek Tammekänd, Jaak Tammekänd) (Foto).

03.05.2014 Rannametsa, Häädemeeste khk., Pärnumaa (Margus Ellermaa, Brian Little jt.).

30.05.2014 Laoküla, Harju-Madise khk., Harjumaa (Juha Saari) (Foto).

12.10.2016 Haversi (Margus Ellermaa, Andrea Maier) (Foto).

                   

 

Kõnnu-väikelõoke Calandrella rufescens

 

04.06.2014 Rammu saar, Jõelähtme khk., Harjumaa (Riho Männik, Monika Laurits-Arro, Jaanus Aua) (Foto).

 

 

Tuttlõoke Galerida cristata (alates 1991)

 

13.05.-19.06.1995 Tartu, Tartumaa ♂♀, tõenäoline pesitsemine (Asko Lõhmus, Piret Pott).

27.09.1995 Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa (Gustaf Nordenswan, Jan Nordblad). Tõenäoliselt sama isend samas ka 06.10.1995 (Timo Pettay, Jan Nordblad).

01.06.1996 Spithami, Noarootsi khk., Läänemaa ad. (Thomas Pless, Kenneth Pless).

10.09.2001 Põgari, Ridala khk., Läänemaa (Markku Halonen, Pertti Mähönen).

04.05.2002 Põgari ad. (Margus Ots, Uku Paal, Indrek Kalamees).

31.05.2002 Harilaid, Kihelkonna khk., Saaremaa (Jyrki Lausamo, Jan Nordblad, Lauri Mäenpää, Matti Rekilä, Juha Saari) (Foto).

26.05.2004 Sõrve säär ad. (Juha Saari, Lauri Mäenpää) (Foto).

28.-30.05.2004 Ristna neem, Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. 2 ad. (Tuukka Kupiainen, Jyrki Lausamo, Timo Pettay) (Video).

22.-24.06.2005 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa ad. (Harri Pietarinen, Mati Martinson, Pirkko Tuusa) (Foto).

28.07.-22.08.2006 Ridaküla, Kadrina khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. ad. (Tuomas Seimola jpt.) (Foto).

12.07.-30.09.2007 Sõrve säär ad. (Mati Martinson jpt.) (Foto). Tõenäoliselt sama isend samas ka 04.06.2007 (Risto Lammin-Soila, Juha Saari, Tom Nordblad) (Foto).

21.04.2008 Rohuküla, Ridala khk., Läänemaa (Jyrki Erikäinen).

28.04. ja 17.07.2008 Vaemla, Käina khk., Läänemaa = Hiiu mk. ad. (Leho Aaslaid, Jaanus Elts, Andres Kalamees, Tauno Pilnik) (Video).

10.05.2008 Põõsaspea neem, Noarootsi khk, Läänemaa ad. (Tom Nordblad, Uku Paal, Jan Nordblad, Timo Nuoranen, Metti Nordin) (Foto).

22.05.2008 Sõrve säär ad. (Juha Saari jt.) (Foto).

03.-11.06.2009 Puise, Ridala khk., Läänemaa (Pertti Uusivuori jt.) (Foto).

18.-27.07.2012 Rootsiküla, Kihnu s., Tõstamaa khk., Pärnumaa 2 ad. (Andrus Kuus, Mati Kose jt.) (Foto).

19.08.-15.10.2012 Sõrve säär (Risto Lammin-Soila, Pertti Uusivuori, Gustaf Nordenswan, Aki Arkiomaa jt.) (Foto), sama lind samas ka 30.11.2012 (Markku Jokinen) (Foto).

27.05.2013 Tahkuna nina, Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. 2 is. (Alpo Koukila, Timo Lavola) (Foto).

10.07.2013 Luidja, Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. (Risto Lammin-Soila, Jari Linjala).

24.07.-22.08.2013 Lemsi, Kihnu s., Tõstamaa khk., Pärnumaa (Timo Pettay jt.) (Foto). Võimalik, et sama isend ka 31.08.-07.10.2013 Munalaiu sadam, Tõstamaa khk., Pärnumaa (Mikko Virta jt.) (Foto).

03.11.2013 Sõru sadam, Emmaste khk., Läänemaa = Hiiu mk. (Uku Paal, Kaarel Võhandu) (Foto, helisalvestis).

14.05.2014 Harilaid (Margus Ellermaa) (Foto).

05.07.2014 Undva nina, Kihelkonna khk., Saaremaa (Elo Hermann, Lee Karin) (Foto).

07.07.2014 Tahkuna (Kadri Niinsalu, Toomas Mastik) (Foto).

03.07.2015 Lemsi, Kihnu s (Mati Kose) (Foto).

15.05.2016 Kabli, Häädemeeste khk, Pärnumaa (Margus Ellermaa, Heikki Parviainen, Juha Lehtinen) (Foto).

05.08.2016 Osmussaar, Noarootsi khk, Läänemaa ad. (Arne Ader) (Foto).

23.-29.04.2017 Sõrve säär (Timo Pettay, Arto Aaltonen, Mati Martinson jt) (Foto).

14.10.-24.11.2017 Viljandi, Viljandimaa (Heidi Leivategija jt) (foto).

 

 

Kivipääsuke Ptyonoprogne rupestris

 

11.-14.11.2013 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa (Markku Jokinen jt.) (Foto).

 

 

Roostepääsuke Cecropis daurica

 

08.05.2004 Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa (Aki Arkiomaa, Kari Arkiomaa).

01.05.2010 Ilmatsalu, Tartu-Maarja khk., Tartumaa ad. (John H. Grant jpt.).

14.05.2012 Kabli, Häädemeeste khk., Pärnumaa (Timo Pettay).

02.05.2016 Puise, Ridala khk, Läänemaa alamliik rufula (Kari Korhonen) (Foto).

 

 

Niidukiur e. stepi-niidukiur Anthus richardi

 

22.09.1991 Vilsandi, Kihelkonna khk., Saaremaa (Martti Heikinheimo, Mikko Alestalo, Andrus Aumees).

05.-07.09.1998 Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa (Timo Pettay, Paul Segersvärd, Hannu Juka, Jan Nordblad, Ivar Ojaste jt.).

17.09.1998 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa (Sampsa Cairenius, Jan Nordblad, Tuomas Seimola).

17.09.1999 Suurrahu, Jämaja khk., Saaremaa 1a. (Sampsa Cairenius).

24.09.1999 Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa (Petri Pietiläinen, Harri Pietarinen, Jan Nordblad).

14.01.2001 Undva nina, Kihelkonna khk., Saaremaa 2a (Matti Rekilä, Aki Arkiomaa, Pekka Hänninen, Juha Laaksonen, Sakari Lehikoinen, Jouko Olkio, Kimmo Olkio, Ira Teräspuro, Ari Vuorio, Jussi Vakkala jt.).

15.09.2001 Spithami, Noarootsi khk., Läänemaa (Sampsa Cairenius).

18.09.2001 Sõrve säär (Sampsa Cairenius).

23.09.2001 Sääre (Sampsa Cairenius, Lauri Mäenpää).

02.10.2002 Sääre (Lauri Mäenpää, Jukka Riihelä).

21.10.2002 Sääre (Juha Saari, Gustaf  Nordenswan, Timo Nuoranen).

01.11.2004 Sääre (Mika Bruun jt.) (Foto).

30.09.2007 Ristna, Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. (Uku Paal, Risto Lammin-Soila, Jan Nordblad) (Foto).

15.10.2008 Sääre (Juho Könönen).

15.10.2008 Mõntu, Jämaja khk., Saaremaa (Juho Könönen).

11.09.2009 Haversi, Noarootsi khk., Läänemaa (Hannu Jännes) (Helilint).

08.10.2011 Ristna (Juho Könönen) (Foto).

07.09.2013 Kabli, Häädemeeste khk., Pärnumaa (Margus Ellermaa, Andrea Maier).

10.09.2013 Rootsiküla, Kihnu s., Tõstamaa khk., Pärnumaa (Uku Paal, Tarvo Valker) (Foto).

02.10.2014 Sõrve säär (Alan Davies, Ruth Miller, Sonia Jupp, Chrissie Crickmore, Sarah-Jane Eastman,Tel Smith, Brian Burnett, Helen Burnett, Uku Paal, Juha Sjöholm).

06.09.2015 Sääre (Timo Pettay).

26.09.2017 Sõrve säär (Tarvo Valker, Timo Pettay, Barrie Cooper) (foto).

 

 

Mongoolia kiur Anthus godlewskii

 

11.-25.10.2002 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa 1a. (Timo Pettay jpt.) (Foto, video).

22.-30.10.2009 Paljassaare, Tallinn, Harjumaa (Ranno Puumets jpt.) (Foto).

 

 

Taigakiur Anthus hodgsoni

 

24.04.1992 Kirikuküla, Lihula khk., Läänemaa 1a+ alamliigi yunnanensis tunnustega (Jaanus Aua) (Rõngastatud).

 

 

Tundrakiur e. punakurk-kiur Anthus cervinus (kuni 1996)

 

22.09.1872 Annemõisa, Tartu-Maarja khk., Tartumaa (Valerian Russow) (Lastud).

Kuni 1924 Päidla, Otepää khk., Tartumaa = Valga mk. 1 + 1 is. (Mihkel Härms) (Tabatud, topised E.v.Middendorff’i kogus).

Enne 1936 Päidla? (Mihkel Härms) (Lastud).

03.06.1961 Kõverlaid, Pühalepa khk., Läänemaa = Hiiu mk. ♂ ad. (Heinrich Veromann, Aino Kumari, Ahto Jõgi).

08.06.1971 Mohni saar, Kuusalu khk., Harjumaa (Olav Renno).

21.05.1974 Vellavere, Nõo khk., Tartumaa ♂ ad. + veel 1 is.? (Rein Kuresoo).

17.09.1988 Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa (Eerik Leibak).

26.09.1990 Sõrve säär (Eerik Leibak).

21.05.1993 Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa (Harri Kontkanen, Mauri Leivo, Olli-Pekka Pietiläinen).

30.05.1994 Põõsaspea neem (Harri Kontkanen, Mauri Leivo, Petri Palviainen).

05.10.1994 Põõsaspea neem (Olli-Pekka Pietiläinen).

04.05.1996 Pikla nina, Häädemeeste khk., Pärnumaa (Mauri Leivo, Harri Kontkanen).

14.05.1996 Rohuküla, Ridala khk., Läänemaa (Kimmo Häkkinen, Seppo Hjerppe, Vesa Häkkinen).

23.05.1996 Osmussaar, Noarootsi khk., Läänemaa ad. (Eve Mägi, Kaarel Kaisel, Ivar Ojaste).

09.09.1996 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa 5 is. (Matti Rekilä, Gustaf Nordenswan, Jan Nordblad, Timo Pettay).

05.10.1996 Sääre (Jan Nordblad, Mika Bruun, Timo Pettay).

 

 

Mägikiur Anthus spinoletta

 

29.01.-23.02.2009 Kopli, Tallinn, Harjumaa alamliik spinoletta (Ranno Puumets, Andrus Jair jpt.) (Foto, helilint).

24.11.2013-16.02.2014 Pärnu, Pärnumaa (Indrek Tammekänd, Jaak Tammekänd, Pille Vahtmäe, Mati Kose, Tarvo Valker) (Foto).

 

 

Randkiur Anthus petrosus pesitsemine (kõik vaatlused kuni 1997 ja vaatlused 15.V-31.VII kuni 2000)

 

27.03.1910 Tallinn, Harjumaa (Oskar Koch).

27.12.1938 Paljassaare, Tallinn, Harjumaa (Eerik Kumari, August Mank).

27.04.1941 Rae raba, Jüri khk., Harjumaa 2 is. (Eerik Kumari).

28.04.-01.05.1948 Haapsalu, Läänemaa 6-7 is. (Aleksander Lint).

28.04.1951 Tallinn, Harjumaa (Olav Renno).

06.10.1958 Vilsandi, Kihelkonna khk., Saaremaa 5 is. (Leo Aumees).

01.10.1959 Vilsandi (Leo Aumees, Ain Truuväärt).

24.09.-01.10.1960 Virtsu, Hanila khk., Läänemaa >3 is. (Ruth Ling).

Lõpp 05. – keskpaik 07.1961 Vaika saared, Kihelkonna khk., Saaremaa ♂♀ ja pesakond 3 pojaga (Leo Aumees) (1 juv. ja 1 ad. lastud, nahad ZBI-s).

1962 Vaikad ♂♀ (Leo Aumees, Evald Aus).

06.10.1962 Viinistu, Kuusalu khk., Harjumaa (Ahto Jõgi).

1963 Vaikad 2 ♂♀ ja 1 pesa 3 pull. (Leo Aumees) (Pojad rõngastati).

1964 Vaikad 1 pesa (Leo Aumees).

30.09.1964 Vilsandi (Leo Aumees).

1966 Vaikad 5 ♂♀ (1 pesa 5 munaga) (Leo Aumees).

1966 Vilsandi saar 1-2 ♂♀ (Leo Aumees).

1967 Vaikad >4 ♂♀ (Leo Aumees, Elviine Kullapere).

1968 Vaikad 5 ♂♀ (1 pesakond) (Leo Aumees).

1969 Vaikad 3 ♂♀ (Leo Aumees).

1970 Vaikad 4 ♂♀ (1 pesakond) (Leo Aumees, Elviine Kullapere).

Enne 1971 Rammu saar, Kuusalu khk., Harjumaa (Ahto Kesamaa?).

26.03.1971 Vilsandi ♂♀ (Leo Aumees).

1971 Vaikad 3 ♂♀ (Leo Aumees).

13.06.1972 Põhja-Malusi, Kuusalu khk., Harjumaa ♂♀ (Ahto Kesamaa, Olav Renno).

1972 Vaikad >1 ♂♀ (Leo Aumees).

28.05.1973 Nootamaa, Kihelkonna khk., Saaremaa pesa 5 munaga (Hans Soots).

1973 Vaikad pesa 7 munaga (Hans Soots).

15.04.1974 Tagalaht, Haapsalu, Läänemaa kuni 12 is. (Tenno Sillaste).

19.04.1974 Paralepa, Ridala khk., Läänemaa kuni 7 is. (Tenno Sillaste).

1974 Vaikad 2 pesa, mõlemas 6 muna (Hans Soots).

07.05.1975 Innarahu, Kihelkonna khk., Saaremaa >1 ♂♀ (Hans Soots).

07.07.1975 Nootamaa 2 ad. + 5 juv. (Hans Soots).

1975 Vaikad >3 ♂♀ (2 pesakonda, 6 ja 5 pull.) (Virve Aumees, Hans Soots, Eerik Kumari) (Mõlemad pesakonnad rõngastati).

1976 Vaikad >4 ♂♀ (Virve Aumees, Hans Soots).

1977 Vaikad >6 ♂♀ (Virve Aumees, Hans Soots, Eerik Leibak, Raul Vaino, Toomas Help, Sulev Nõmmaru jt).

21.05.1978 Innarahu 2 ♂♀ (Virve Aumees, Hans Soots).

22.05.1978 Loonalaid, Kihelkonna khk., Saaremaa (Hans Soots).

24.05.1978 Kassari Lubjarahu, Käina khk., Läänemaa = Hiiu mk. ♂♀ (Joann Kallas).

15.06.1978 Nootamaa 2 ♂♀ (Virve Aumees).

1978 Vaikad >5 ♂♀ (Virve Aumees, Hans Soots).

05.06.1979 Kostivere karstiala, Jõelähtme khk., Harjumaa väh. 1 ♂♀ (Veikko Neuvonen, Fred Jüssi, Jaan Remmel).

1979 Vaikad 2 pesa, mõlemas 5 muna (Virve Aumees).

11.06.1980 Prangli saar, Jõelähtme khk., Harjumaa 2 is. (Märt Rahi, Tõnu Viik).

1980 Vaikad >4 ♂♀ (3 pesa, neist ühes 3 pull. ja teises 4 muna) (Virve Aumees, Arvo Kullapere, Hans Soots, Eerik Kumari) (3 poega rõngastati).

1981 Vaikad >2 ♂♀ (1 pesa 6 munaga) (Virve Aumees, Arvo Kullapere jt.).

03.06.1982 Vaika saared, Kihelkonna khk., Saaremaa (Virve Aumees).

13.-15.07.1983 Saarnaki laid, Pühalepa khk., Läänemaa = Hiiu mk. ♂ ad. (Fred Jüssi).

1983 Vaikad >1 ♂♀ (Arvo Kullapere).

15.04.1984 Vilsandi 2 is. (Aivar Leito).

1984 Vaikad >3 ♂♀ (Arvo Kullapere).

11.06.1986 Nootamaa ♂♀ (Andrus Aumees, Fred Jüssi, Arvo Kullapere).

1986 Vaikad ♂♀ (Arvo Kullapere, Andres Jõeorg).

1987 Vaikad >1 ♂♀ (Arvo Kullapere, Kadri Kullapere, Marika Aumees jt.).

10. ja 19.04.1988 Vilsandi >1 is. (Virve Aumees, Marika Aumees).

1988 Vaikad 2 ♂♀ (Vilju Lilleleht, Tiit Leito, Marika Aumees, Arvo Kullapere).

16.04.1989 Vilsandi 2 is. (Virve Aumees).

1989 Vaikad >2 ♂♀ (Arvo Kullapere jt.).

30.09.1989 Vilsandi (Virve Aumees).

10. ja 17.06.1990 Vaika saared >4 ♂♀ (Arvo Kullapere jt.).

03.10.1990 Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa (Eerik Leibak).

04. ja 18.03.1991 Vilsandi 2 is. (Marika Aumees).

20.05.1992 Vilsandi 1-2 is. (Eerik Leibak).

04.05.1994 Sõrve säär (Pekka Ikonen, Niila Valle, Dan Sävel).

14. ja 28.05.1994 Ristna, Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. (Mauri Leivo, Jari Aho, Pauli Dernjatin, Harri Kontkanen, Petri Palviainen, Pekka Rusanen).

06.10.1994 Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa (Pekka Rusanen, Harri Kontkanen, Mauri Leivo, Olli-Pekka Pietiläinen).

15.04.1995 Sõrve säär (Sampsa Cairenius, Jyri Heino, Pekka Rusanen, Erkki Valsta).

16.04.1995 Karuste, Jämaja khk., Saaremaa (Sampsa Cairenius, Jyri Heino, Erkki Valsta).

16.04.1995 Loode, Jämaja khk., Saaremaa (Sampsa Cairenius, Jyri Heino, Erkki Valsta).

12.09.1995 Ristna 2 is. (Timo Pettay, Jyrki Lausamo, Gustaf Nordenswan, Jan Nordblad).

04.10.1995 Põõsaspea neem (Timo Pettay, Jan Nordblad).

07.10.1995 Sõrve säär (Timo Pettay, Jan Nordblad).

24.04.1996 Harilaid, Kihelkonna khk., Saaremaa (Asko Rokala, Mika Bruun, Henrik Lindholm).

03.05.1996 Pikla nina, Häädemeeste khk., Pärnumaa 2 is. (Mauri Leivo, Harri Kontkanen).

17.05.1996 Virtsu, Hanila khk., Läänemaa (Sampsa Cairenius, Hannu Koskinen, Toni Eskelin, Timo Palomäki).

23.05.1996 Rohuneeme, Jõelähtme khk., Harjumaa (Sampsa Cairenius).

30.05.1996 Ristna (Lauri Mäenpää, Jan Nordblad, Heidi Vanhanen, Mika Bruun, Hannu Juka, Jukka Hatva, Mikko Huju).

03.10.1996 Sõrve säär (Timo Pettay, Mika Bruun, Jan Nordblad, Gustaf Nordenswan).

06.10.1996 Harilaid 1-3 is. (Timo Pettay, Mika Bruun, Jan Nordblad, Gustaf Nordenswan).

15.09.1997 Sõrve säär (Timo Pettay, Tuukka Kupiainen, Jan Nordblad, Gustaf Nordenswan).

18.10.1997 Sõrve säär (Timo Pettay, Tuukka Kupiainen, Jyrki Lausamo).

18.-21.05.1998 Vilsandi s. ♂♀, tõenäoline pesitsemine (Juha Lehtinen, Jouni Valkeeniemi).

18.-21.05.1998 Vaika s.-d. 3 is. (Juha Lehtinen, Jouni Valkeeniemi).

25.05.1998 Sõrve säär (Juha Saari).

04.06.1998 Sõrve säär (Sampsa Cairenius).

21.05.1999 Kabli, Häädemeeste khk., Pärnumaa (Sampsa Cairenius).

12.05.2005 Keskmine Vaigas, Kihelkonna khk., Saaremaa 2 ad., tõenäoline pesitsemine (Mati Martinson, Veljo Volke, Andi Paas).

24.05.2005 Nootamaa saar, Kihelkonna khk., Saaremaa 2 ad., tõenäoline pesitsemine (Mati Martinson, Mart Jüssi, Ivar Jüssi).

mai-juuni 2005 Osmussaar, Noarootsi khk., Läänemaa ♂♀, tõenäoline pesitsemine (Lauri Mäenpää, Timo Pettay, Jan Nordblad jt.).

 

 

Mustpea-hänilane Motacilla flava feldegg

 

02.-03.06.1989 Rubina soo, Karksi khk., Viljandimaa ♂ ad. (Olev Merivee) (Foto).

02.-20.07.2009 Laoküla, Harju-Madise khk., Harjumaa ♂ ad., pesitsemine, segapaar lambahänilasega (Motacilla flava flava) (Ranno Puumets, Uku Paal, Riho Marja) (Foto, video).

 

 

Kuldhänilane Motacilla citreola (kõik vaatlused kuni 2000, pesitsemine kuni 2001)

 

21.07.1990 Pulgoja, Häädemeeste khk., Pärnumaa 1a+ (Henn Vilbaste) (Rõngastati, aga määrati algselt hänilaseks). Sama isend ♂ ad. pesitses Pulgojal 16.05.-17.07.1991 segapaarina koos ♀ hänilasega (Motacilla flava). Tõenäoliselt hübriidne pesakond (6 pull.) lennuvõimestus (Mati Kose).

19.07.1993 Pikla, Häädemeeste khk., Pärnumaa 1a. (Mati Kose, Margus Ellermaa) (Rõngastatud).

28.05. ja 04.06.1995 Pulgoja ♂ ad. (Mati Kose, Märt Kose).

18.07.1995 Pulgoja 1a. (Mati Kose, Margus Ellermaa, Agu Leivits). Tõenäoliselt sama (rõngastatud) isend 20.07.1995 Rannametsa, Häädemeeste khk., Pärnumaa (Mati Kose).

29.07.1995 Pulgoja 1a. (Agu Leivits) (Rõngastatud).

03.08.1995 Pulgoja 1a. (Mati Kose).

03.05.1996 Meelva ja Matsalu vahel, Karuse khk., Läänemaa ♂ 2a. (Alar Broberg).

15.05.1996 Spithami, Noarootsi khk., Läänemaa ♀ (Olof Armini).

22.05.-05.06.1997 Vana-Pärnu, Pärnu l., Pärnumaa ♂♀ ja 4 pull. (Juha Lehtinen, Jouni Valkeeniemi, Sampsa Cairenius, Mika Bruun, Timo Pettay) (Foto).

28.04.1998 Vana-Pärnu ♂♀ (Sampsa Cairenius, Minna Riikka Järvinen).

01.05.1998 Pulgoja 2 ♂, 1 ♀ (Matti Rekilä, Mika Bruun, Ira Teräspuro) (Foto). Tõenäoliselt samad või osa neist ka 03.05.1998 Suurküla, Häädemeeste khk., Pärnumaa 2 ♂, 1 ♀ (Kimmo Häkkinen, Seppo Hjerppe), 25.-27.05.1998 Pulgoja ♂♀ (Sampsa Cairenius, Mika Bruun, Jukka Hatva, Jan Nordblad, Timo Pettay) ja 19.06.1998 Suurküla ♂ (Ilpo Hjerppe, Seppo Hjerppe).

27.04.1999 Audru polder, Audru khk., Pärnumaa ♂ ad. (Matti Koivula, Margus Ellermaa, Vesa Oksanen). Tõenäoliselt kordusvaatlused samas 11.05.1999 2 ♂ (Petro Pynnönen, Jose Luis Copete), 14.05.1999 ♂ ad. (Arto Keskinen, Ari Veijalainen, Aarne Lahti).

27.04.1999 Kabli, Häädemeeste khk., Pärnumaa ♂ ad. (Markku O. Saarinen, Pekka Komi).

27.04.1999 Pulgoja ♂ ad. (Markku O. Saarinen, Pekka Komi).

28.04.1999 Kabli 3 ♂ ad. (Markku O. Saarinen, Pekka Komi).

06.05.1999 Saardo, Ridala khk., Läänemaa ♂ (Petro Pynnönen, Jose Luis Copete).

28. ja 30.05.1999 Tahu laht, Noarootsi khk., Läänemaa ♂ (28.05.1999 samas ♀ tunnustamata) (Ivar Ojaste).

03.06.1999 Mullutu-Vägara laht, Kärla/Anseküla khk., Saaremaa ♂ ad. (Veljo Volke, Mati Martinson).

28.05.2000 Emajõe Suursoo, Võnnu khk., Tartumaa ♂ ad. (Anneli Palo).

01. ja 16.06.2000 Pulgoja ♂ (Indrek Tammekänd).

15.06.-06.08.2000 Aardla polder, Kambja/Nõo khk., Tartumaa ♂♀ ja 2 juv. (Timo Pettay, Risto Lammin-Soila, Pekka Komi, Markku O.Saarinen) (Foto).

25.07.2000 Pulgoja ♀ ad. (Sergei Šulepov) (Rõngastatud).

05.08.2000 Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa ♀ ad. (Petteri Lehikoinen, Matti Rekilä, Ira Teräspuro) (Foto).

24.06.2001 Haaslava, Kambja khk., Tartumaa ♂♀ ja 3 juv. (Sampsa Cairenius, Jukka Hatva, Tuomas Seimola).

19.06.2001 Aardla polder ♂♀ ja 2-3 juv. (Pekka Komi) (Foto).

 

 

Jõgivästrik, Motacilla cinerea (kõik vaatlused kuni 2009, pesitsemine kuni 2014)

 

Algus 08.1890 ja 1902 vahel Hellenurme, Rõngu khk., Tartumaa (Mihkel Härms).

00.04./05.1931 Keila-Joa, Keila khk., Harjumaa (Edv. Reinvaldt).

00.08.1942 Kunda, Viru-Nigula khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. (Loreida Põder, L.Selli).

03.05.1951 Saesaare, Võnnu khk., Tartumaa = Põlva mk. ♂ ad. (Eerik Kumari).

00.07.1952 Aakre, Rõngu khk., Tartumaa ♂♀ (Einu Rummel).

05.-16.10.1960 Kanama, Keila khk., Harjumaa (Eet Tuule).

00.06.1964 Mustametsa, Kuusalu khk., Harjumaa ♂ ad. (Nikolai Laanetu).

20.04.1970 Vilsandi, Kihelkonna khk., Saaremaa 2 is. (Elviine Kullapere).

10.07.1975 Nõmmeveski, Kuusalu khk., Harjumaa ♂♀ + 1 juv., pesitsemine (Enn Vasar, Eerik Kumari, Aino Kumari).

Keskpaik 06. – lõpp 07.1980 Karula, Haljala khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. (Kersti Kuusemets).

01.-30.05.1981 Kose ja Ravila vahel, Kose khk., Harjumaa (Johannes Pärtels).

06.05.1986 Kose, Kose khk., Harjumaa ♀ (Johannes Pärtels).

13.06.1994 Suuremõisa, Muhu khk., Saaremaa (Jüri Keskpaik).

26.05.1995 Taevaskoja, Põlva/Võnnu khk., Võru-/Tartumaa = Põlva mk. ♂ ad. (Thomas Pless, Lena Pless).

25.08.1996 Purtsi,Rõngu khk., Tartumaa = Valga mk. ♂ ad. (Mauri Leivo, Harri Kontkanen, Pentti Zetterberg).

27.05.2001 Ristna, Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. ad. (Petri Pietiläinen, Lauri Mäenpää, Juha Saari, Jan Nordblad, Raimo Aaltonen, Matti Rekilä, Ira Teräspuro jt.).

25.05.2002 Maade, Varbla khk., Läänemaa = Pärnu mk.  ♂ ad. (Indrek Tammekänd, Jaak Tammekänd, Ülo Tammekänd) (Foto).

08.07.2002 Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa ♂ ad. (Lauri Mäenpää, Ilkka Rusanen).

27.08.2002 Nõmmeveski (Margus Ots, Uku Paal).

10.09.2002 Sääre Suurrahu, Jämaja khk., Saaremaa 1a. (Gustaf Nordenswan).

21.05.2003 Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa (Mattias Ullman, Magnus Ullman).

28.05.2003 Põõsaspea neem (Timo Pettay, Margus Ellermaa, Mattias Ullman, Magnus Ullman).

12.06.2003 Sõrve säär ♂ ad. (Juha Saari) (Foto).

24.05.2004 Taevaskoja ♂ ad. (Remek Meel) (Video).

03.-22.07.2004 Nõmmeveski ♂♀ ja >1 juv., pesitsemine (Margus Ots, Uku Paal jt.) (Foto).

16.07.2004 Sõrve säär (Lauri Mäenpää) (Foto).

19.07.2004 Õngu, Emmaste khk., Läänemaa = Hiiu mk. ♂ ad. (Merle Kääri).

26.03.2005 Vilivalla, Pühalepa khk., Läänemaa = Hiiu mk. ♀ ad. (Krista Luuk, Urmas Luuk).

29.03.2005 Ristna neem, Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. (Antero Lindholm, Annika Forsten).

03.04.2005 Rutja – Varangu vahel, Haljala khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. (Kaja Riiberg, Lauri-Indrek Tummeleht).

04.-31.07.2005 Kunda, Viru-Nigula khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. ♂♀ ja 1 juv., pesitsemine (Kaja Kasemaa).

11.10.2006 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa (Uku Paal, Timo Pettay) (Foto).

17.04.2007 Sõrve säär ♂ ad. (Jukka Hauru).

26.-27.04.2007 Rõuge, Rõuge khk., Võrumaa ♂ ad. (Maidu Kõoleht) (Foto).

29.04.2007 Võiste, Häädemeeste khk., Pärnumaa (Aivo Klein).

27.05.2007 Lülle, Jämaja khk., Saaremaa ♂ ad. (Lauri Mäenpää, Harri Pietarinen, Mati Martinson) (Foto).

07.06.2007 Sõrve säär (Juha Saari).

30.10.2007 Mõntu, Jämaja khk., Saaremaa 1a. (Eedi Lelov, Aivar Veide jt.) (Foto).

23. ja 24.03.2008 Kolga, Kuusalu khk., Harjumaa ♀ ad. (Peep Veedla, Riho Männik) (Foto).

01.05.-29.06.2008 Suuremõisa, Pühalepa khk., Läänemaa = Hiiu mk. ♂♀ (Leho Aaslaid jt.) (Foto).

25.05.2008 Sääre ♀ ad. (Seppo Ekelund) (Foto).

26.05.2008 Ristna ♂ ad. (Jan Nordblad, Metti Nordin, Timo Nuoranen) (Foto).

17.10.2008 Sääre (Juho Könönen).

20.04.2009 Vabamatsi, Halliste khk., Viljandimaa ♀ ad. (Riho Männik) (Foto).

24.05.2009 Sääre (Jukka Hauru).

01.06.2009 Ristna ♂ ad. (Uku Paal, Jan Nordblad, Jukka Hauru, Jyrki Lausamo, Jussi Vakkala, Tom Nordblad) (Foto).

03.-29.06.2009 Nõmmeveski ♂♀, pesitsemine (Riho Männik, Ranno Puumets) (Foto).

10.-17.06.2009 Möldri, Vastseliina khk., Võrumaa ♂♀ (Hannu Huhtinen, Ville Kirstilä, Andres Kalamees jt.) (Foto)

12.06.2009 Sõrve säär ♂ ad. (Mati Martinson) (Foto).

15.05.-15.06.2010 Nõmmeveski ♂♀, tõenäoline pesitsemine (Mati Kose, Riho Männik, Erik Sikk, Peeter Raudsepp jt.) (Foto).

suvi 2011 Jõesuu, Jõelähtme khk., Harjumaa ♂♀, pesitsemine, 1 juv. (Rene Ottesson jt.) (Foto).

suvi 2011 Kunda ♂♀, pesitsemine, 3 juv. (Jaanus Prits) (Foto).

20.05.2012 Jõesuu ♂ ad., tõenäoline pesitsemine (Juha Saari, Merike Eslon) (Foto).

03.-13.05.2013 Kaugu, Rõuge khk., Võrumaa ♂ ad., tõenäoline pesitsemine (Liis Keerberg jt.) (Foto).

15.05.2013 Nõmmeveski ♂ ad., tõenäoline pesitsemine (Margus Ots) (Foto).

23.05. ja 04.06.2013 Kärdla, Pühalepa khk., Läänemaa = Hiiu mk. ♂ ad, tõenäoline pesitsemine (Leho Aaslaid, Boris Ignahhin) (Foto).

30.06.2013 Keila-Joa ♂♀, tõenäoline pesitsemine (Rene Ottesson, Mariliis Märtson, Uku Paal, Raul Vilk, Kaarel Võhandu jt.) (Foto).

03.-31.05.2014 Vastse-Roosa, Rõuge khk., Võrumaa ♂♀, pesitsemine, vähemalt 2 pojaga pesa (Liis Keerberg, Kadri Niinsalu, Toomas Mastik jt.) (Foto).

suvi 2014 Keila-Joa ♂♀, pesitsemine, poegadega pesa (Terje Saar, Ingrid Aus, Imre Aus jt.) (Foto).

 

 

Tõmmu-linavästrik Motacilla alba yarrellii

 

01.07.1997 Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa ♂ ad. (Kari Haataja).

01.06.2003 Vilsandi, Kihelkonna khk., Saaremaa ♂ ad. (Kari Haataja, Jukka Ihannus) (Video).

 

 

Siidisaba e. viristaja Bombycilla garrulus pesitsemine (kuni 2003 vaatlused VI-VII)

 

11.06.1958 Kuusiku, Rapla khk., Harjumaa = Rapla mk. (Rein Pärg).

09.06.1960 Raasiku, Harju-Jaani khk., Harjumaa 2 is. (Johannes Sakkius).

18.06.1966 Vilsandi, Kihelkonna khk., Saaremaa (Leo Aumees).

06.07.1968 Laeva Peenraraba, Kursi khk., Tartumaa 1 ad. + 4 pull. (Tiit Randla).

03.-05.06.1973 Muti, Tori khk., Pärnumaa 2 is. (Paul Sügav).

01.06.1975 Audru-Liiva, Audru khk., Pärnumaa (Peeter Ild, Peeter Raja).

10.07.1978 Vahtramäe, Viru-Nigula khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. (Randar Türkel).

16.07.1978 Viinistu, Kuusalu khk., Harjumaa 2 is. (Jaak Seene).

26.06.1991 Meerapalu Uhtinina, Räpina khk., Võrumaa = Tartu mk. (Urmas Kalla).

 

 

Vesipapp Cinclus cinclus pesitsemine ja vaatlused V-VII (kuni 1995)

 

Enne 1875 Pühajärve, Otepää khk., Tartumaa = Valga mk. munadega pesa (1 muna säilitati TÜ Zooloogiamuuseumis).

Suved 1882-1908 Palmse ümbruse jõed, Kadrina-Ilumäe khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. üksikult, paari- või 2 paari kaupa (A. von der Pahlen).

00.05. – algus 06.1914 Leisi, Karja khk., Saaremaa ♂♀ pesitsemas (Imhof). Samas 00.05. – suvi 1915 ♂♀ pesitsemas, >2 juv. (Imhof, Friedrich Baron v.Sass).

suvi 1933 Keila-Joa, Keila khk., Harjumaa (Tallinna Keskkooliõpilaste Bioloogiline Ekskursioonijaam).

Suvi 1936 Peetri jõgi, Hargla khk., Võrumaa (Osvald Peltser).

02.05.1940 Saesaare, Võnnu khk., Tartumaa = Põlva mk. (Eerik Kumari).

00.07.1943 Haavoja, Harju-Jaani khk., Harjumaa (R.Talvik).

02.05. ja 00.07.1947 Vändra, Vändra khk., Pärnumaa (Karl-Hanto Selmet).

07.05.1956 Oandu, Lüganuse khk., Virumaa = Ida-Viru mk.

00.07.1958 Polli, Karksi khk., Viljandimaa (Kalev Pild).

00.04.-00.05.1971 Vastse-Roosa, Rõuge khk., Võrumaa ♂♀ ja pesa 6 munaga (Elmar Aare, Oskar Loorits) (Pesa viidi TÜ Zooloogiamuuseumi).

07.-09.05.1972 Saesaare ja Taevaskoja, Võnnu khk., Tartumaa = Põlva mk. (Ilse Rootsmäe, Lemming Rootsmäe, Eerik Kumari).

28.07.1973 Jõelähtme jõe suue, Jõelähtme khk., Harjumaa (Are Haavel).

02.07.1975 Keila-Joa 1 ad. + 1 juv. (Enn Vasar).

Suvi 1976 Vihiküla – Tamme, Suure-Jaani khk., Viljandimaa ♂♀ (veski elanikud).

07.05.1977 Elva, Tartumaa (Raivo Remmel).

00.07.1978 Vana-Vigala, Vigala khk., Läänemaa = Rapla mk. (Aleksander Heintalu).

10.06.1979 Nõmmeveski, Kuusalu khk., Harjumaa (Aarne Kaasik).

1981 või 1982 Suure-Kambja, Kambja khk., Tartumaa ♂♀ + juv. (Anne Tallmeister).

00.07.1982 Joaveski, Kadrina-Ilumäe khk., Virumaa = Harju mk. (Linda Metsaorg, Ruth Ling, Juhan Vilbaste, jt.).

00.07.1983 Joaveski (Linda Metsaorg).

00.07.1984 Joaveski (Linda Metsaorg).

11.04.-28.05.1989 Märdi, Otepää khk., Tartumaa = Valga mk. ♂♀ ja pesa 3 pull. (Tarmo Evestus, Janek Evestus) (Pojad rõngastati).

14.04.-17.06.1990 Taevaskoja, Põlva/Võnnu khk., Võru-/Tartumaa = Põlva mk. 2 ♂♀, 2 pesa (Peeter Hõrak, Leho Luigujõe, Margus Ots, Vilju Lilleleht, Tiina Villemson, Aime Laidna jpt.).

17.03.-03.08.1991 Taevaskoja >1 ♂♀ (Aime Laidna, Vilju Lilleleht).

00.04.-00.05.1991 Suure-Kambja ♂♀ ja tõenäoline pesitsemine (Anne Tallmeister).

06.05.1992 Taevaskoja pesa, 2 pull. (Eigo Hint) (Pojad rõngastati).

28.05. ja 04.06.1995 Keila-Joa ♂♀ ja pesitsemine (Lauri Lutsar, Anna-Liisa Räppo).

 

 

Siberi raat Prunella montanella

 

14.-15.10.2016 Ruhnu s, Ruhnu khk, Saaremaa (Margus Ellermaa, Andrea Maier) (Foto).

18.10.2016 Kabli, Häädemeeste khk, Pärnumaa 1a (Jaak Tammekänd, Pille Vahtmäe, Thea Perm, Meelis Leivits, Mati Kose) (Rõngastatud, foto).

19.10.2016 Harilaid, Kihelkonna khk, Saaremaa (Margus Ellermaa, Andrea Maier) (Foto).

19.10.2016 Kabli 1a (Jaak Tammekänd, Pille Vahtmäe, Aivo Klein, Riho Männik) (Rõngastatud, foto).

19.10.2016 Sääre, Jämaja khk, Saaremaa 1a (Mati Martinson, Matti Rekilä, Ira Rekilä, Gustaf Nordenswan, Jan Nordblad, Triin Kaasiku) (Rõngastatud, foto).

20.10.2016 Sääre (Andrea Maier, Margus Ellermaa, Matti Rekilä, Ira Rekilä, Jan Nordblad, Triin Kaasiku) (Foto).

29.10.2016 Vaibla, Kolga-Jaani khk, Viljandimaa 1a (Art Villem Adojaan, Iris Gielen, Mari Remm, Raigo Jürisoo, Hälis Metsküla) (Rõngastatud, foto).

06.11.-09.12.2016 Soinaste, Tartu-Maarja khk, Tartumaa 1a (Uku Paal, Raul Vilk jt) (Foto).

 

 

Mägiraat Prunella collaris

 

15.-18.05.2005 Dirhami, Noarootsi khk., Läänemaa ad. (Mika Bruun jpt.) (Foto).

20.04. ja 09.05.2014 Suuresadama, Pühalepa khk., Läänemaa = Hiiu mk. ♂ ad. (Leho Aaslaid, Merle Kääri, Urve Merendi, Riin Viigipuu, Ellen Takkin, Karin Poola, Margit Soone, Marge Filipenko, Maie Vikerpuur) (Foto).

 

 

Rubiinööbik Calliope calliope

 

25.05.1974 Suur-Kõbaja laid, Hanila khk., Läänemaa ♂ ad. (Jalde Maran, Indrek Kirss).

 

 

Sinisaba Tarsiger cyanurus

 

00.05.1977 Kiidjärve, Võnnu khk., Tartumaa = Põlva mk. (Endla Verrev).

24.04.-22.06.1980 Kiidjärve, Võnnu khk., Tartumaa = Põlva mk. ♂♀ + 4 juv. (Ilse Rootsmäe, Endla Verrev, Maire Peil).

13.07.1995 Üksnurme, Keila khk., Harjumaa ♂ ad. (Eet Tuule, Aarne Tuule).

08.04.2012 Oriküla, Vändra khk., Pärnumaa ♀ ad. (Karl Ander Adami) (Foto).

29.09.2012 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa 1a (Jouni Saario, Margus Ots, Gustaf Nordenswan, Mati Martinson) (Rõngastatud, foto).

 

 

Niidu-kaelustäks Saxicola maurus

 

21.05.1990 Kääriku – Pülme, Otepää khk., Tartumaa = Valga mk. ♂ alamliik variegatus (Tarmo Evestus).

21.05.1993 Riguldi, Noarootsi khk., Läänemaa ♂ (Mauri Leivo, Harri Kontkanen, Lasse J. Laine, Olli-Pekka Pietiläinen).

28.10.1995 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa (Lauri Mäenpää, Jan Nordblad, Mika Bruun, Jyrki Lausamo).

13.05.1996 Spithami, Noarootsi khk., Läänemaa ♂ (Olof Armini).

28.04.2001 Puise, Ridala khk., Läänemaa ♂ 2a (Gustaf Nordenswan, Jyrki Pynnönen, Jukka Hauru, Heikki Holmström).

03.11.2004 Harilaid, Kihelkonna khk., Saaremaa ♂ 1a (Jukka Hauru, Heikki Holmström).

31.05.2007 Laadla, Jämaja khk., Saaremaa ♀ ad. (Lauri Mäenpää) (Foto).

05.10.2008 Haversi, Noarootsi khk., Läänemaa ♂ 1a (Aivar Veide, Taivo Leesment, Marko Valker, Tarvo Valker) (Foto).

17.05.2010 Vaisi, Harju-Risti khk., Harjumaa = Lääne mk. ♂ ad. (Sampsa Cairenius, Margus Ots) (Foto).

14.05.2017 Pikla, Häädemeeste khk, Pärnumaa ♂ ad (Arved Bauer) (Foto).

 

 

Euroopa kaelustäks Saxicola rubicola

 

14.04.2001 Undva, Kihelkonna khk., Saaremaa ♀ ad. (Pekka Fagel, Matti Rekilä, Ira Teräspuro, Pekka Hänninen, Birgit Petrow) (Foto).

23.04.2003 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa ♀ ad. (Matti Rekilä, Ira Teräspuro, Mika Bruun, Jukka Hatva, Jukka Riihelä) (Foto).

15.04.2006 Undva ♀ ad. (Sampo Kunttu) (Foto).

20.04.2006 Rahuste, Jämaja khk., Saaremaa ♀ ad. (Timo Pettay, Sampsa Cairenius) (Video).

22.05.2006 Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa ♂ 2a (Jukka Hauru, Petri Pietiläinen jt.) (Foto).

23.05.2006 Kabli, Häädemeeste khk., Pärnumaa ♀ ad. (Margus Ots, Margus Ellermaa, Mati Kose, Ranno Puumets) (Foto).

13.04.2007 Harilaid, Kihelkonna khk., Saaremaa ♂ ad. (Jouni Saario, Merja Saario).

03.04.2010 Ristna, Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. ♀ ad. (Risto Lammin-Soila, Timo Pettay, Ari Veijalainen) (Foto).

08.-10.04.2011 Sääre ♂ ad. (Mati Martinson jt.) (Foto).

20.04.2012 Kabli ♀ ad. (Juho Könönen jt.) (Foto).

17.-19.10.2015 Kabli ♂ (Jaak Tammekänd, Arved Bauer jt.) (Rõngastatud, foto).

 

 

Niidu-kaelustäks / euroopa kaelustäks Saxicola maurus / rubicola

 

16.06.1988 Kasari luht Pagasi küla all, Kirbla khk., Läänemaa ♂ (Eve Mägi).

17. ja 22.07.1988 Kingli, Pöide khk., Saaremaa ♂ (Eet Tuule).

04.05.1994 Loode, Jämaja khk., Saaremaa ♂ (Pekka Ikonen, Niila Valle, Dan Sävel) (Foto).

18.05.2011 Spithami, Noarootsi khk., Läänemaa ♀ ad. (Uku Paal, Margus Ots) (Foto).

 

 

Liiv-kivitäks Oenanthe isabellina

 

26.-28.09.2013 Maantee, Jämaja khk., Saaremaa (Jan Nordblad, Juha Sjöholm jt.) (Foto).

 

 

Nunn-kivitäks Oenanthe pleschanka

 

28.10.2004 Karuste, Jämaja khk., Saaremaa ♂ 1a. (Matti Rekilä jt.) (Foto).

02.-04.11.2013 Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa ♂ 1a (Mati Martinson jt.) (Foto).

24.10.-02.11.2015 Sõrve säär ♀ (Mati Martinson jt.) (Foto).

 

 

Kõrbe-kivitäks Oenanthe deserti

 

12.04.1985 Vesiloo saar, Kihelkonna khk., Saaremaa ♂ (Aivar Leito) (Foto).

17.05.1986 Ropka luht, Tartu l., Tartumaa ♂ (Oivo Rahusoo).

02.-04.11.2005 Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa ♀ (Mati Martinson, Juha Saari) (Foto).

29.10.-04.11.2007 Loode, Jämaja khk., Saaremaa ♂ 1a. (Jaanus Jürison, Eedi Lelov, Tiit Vohta jpt.) (Foto).

02.11.2008 Ruhnu saar, Ruhnu khk., Saaremaa ♂ 1a. (Andrus Kuus, Mati Martinson, Rein Nellis) (Foto).

11.09.2010 Spithami, Noarootsi khk., Läänemaa ♀ (Margus Ellermaa, Andrea Maier) (Foto).

 

 

Kivirästas Monticola saxatilis

 

05. ja 06.10.1999 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa (Timo Pettay, Aivo Klein, Harri Pietarinen).

 

 

Kaelusrästas Turdus torquatus (kuni 1991)

 

24.04.1868 Lehtse, Ambla khk., Järvamaa ♂ (Alexander Baron Hoyningen-Huene) (Püütud, peeti puuris).

Kevad enne 1875 Kopli, Tallinn ♂ ad. (Valerian Russow) (Lastud, topis Tallinna provintsiaalmuseumis Russow’i kogus).

13.11.1949 Väike-Nõmmküla, Noarootsi khk., Läänemaa ♂ ad. (Oskar Timmerman) (Lastud, topis Eesti Loodusmuuseumis).

02.05.1957 Tallinn-Nõmme, Harjumaa ♂ ad. (Tiit Randla).

1960 Vilsandi saar, Kihelkonna khk., Saaremaa 1? is.

15.04.1961 Kuressaare, Saaremaa ♂♀ (E.Põldvere).

I pool 03.1962  Vilsandi saar 1? is.

26.09.1963 Sutlepa ja Väike-Nõmmküla vahel, Noarootsi khk., Läänemaa ♂ (Eerik Kumari).

17.04.1964 Kärdla läh., Pühalepa khk., Läänemaa = Hiiu mk. (Vello Tarning).

10.04.1969 Vilsandi saar 2 is. (Leo Aumees).

07.04.1970 Vilsandi saar (Leo Aumees).

11.04.1970 Vilsandi saar ♂ (Leo Aumees).

26.03.1971 Vilsandi saar ♂ (Leo Aumees).

22.10. ja 13.11.1971 Tallinn ♂ (K.Saar).

02.04.1973 Vilsandi saar ♂ (Leo Aumees).

26.04.1974 Vilsandi saar ♂ (Hans Soots).

00.-16.10.1974 Tali, Saarde khk., Pärnumaa (Arkaadi Irdt).

02., 17. ja 27.02.1975 Saue, Keila khk., Harjumaa ♀ (Eet Tuule).

27.05.1975 Võrkrahu, Kihelkonna khk., Saaremaa ♂ (Hans Soots).

29.-30.03.1976 Kuusnõmme, Kihelkonna khk., Saaremaa ♂♀ (Hans Soots) (♂ leiti 30.03.1976 telefoniliini alt surnuna).

22.05.1976 Loonalaid, Kihelkonna khk., Saaremaa ♂ (Hans Soots).

01. ja 03.04.1977 Vilsandi saar ♀ (Hans Soots).

12.04.1977 Kuusnõmme ♂ (Hans Soots).

03.04.1978 Kuusnõmme ♀ (Hans Soots).

21.04.1978 Vilsandi ♀ (Virve Aumees).

25.04.1978 Kotlandi, Kihelkonna khk., Saaremaa (Leonhard Pehme).

01.05.-03.06.1978 Vilsandi ♂♀ (Hans Soots, Virve Aumees).

16. ja 24.04.1979 Vilsandi ♀ (Hans Soots).

06.05.1979 Vilsandi ♀.

12.05.1979 Kiirassaare, Kihelkonna khk., Saaremaa ♀.

07.04.1980 Vilsandi ♂ (Hans Soots).

10.-12.04.1980 Kuusnõmme 2 ♀ (Hans Soots).

15.-23.04.1980 Vilsandi ♀ (Hans Soots, Virve Aumees).

28.04.1980 Kiirassaare ♀ (Hans Soots).

08.05.1980 Vilsandi ♂♀ (Hans Soots).

23.10.1980 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa ♀ (Kaarel Laus) (Rõngastatud).

22.04.-07.05.1981 Ülendi, Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. 2 is. (Aare Elend, Vello Tarning).

23.04.1981 Vilsandi 2 ♀ (Hans Soots).

25.-26.04.1981 Vilsandi ♂ (Hans Soots).

26.04.1981 Kihelkonna, Kihelkonna khk., Saaremaa ♂ (Hans Soots).

26.04.1981 Kuusnõmme ♀ (Hans Soots).

27.04.1981 Kuusnõmme 2 ♂ (Hans Soots).

03.-04.05.1981 Suureranna, Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. ♀ (Kaljo Pall, Olev Lauri, Eele Lauri).

27.04.1982 Vilsandi (Arvo Kullapere, Jaan Fatal jt.).

25.07.1982 Lohusalu, Keila khk., Harjumaa ♂ 1a+ (Roman Šergalin).

08.10.1982 Sääre ♂ ad. (Aarne Ots, Kaarel Laus).

23.04.1985 Muti, Tori khk., Pärnumaa ♂ (Aarne Ots).

25.10.1985 Sääre ♂ (Eerik Leibak).

16.04.1986 Tahkuna-Majaka mv., Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. ♂ (Lembit Pannal, Helmi Laansalu jt.).

26.04.1987 Vilsandi ♂ (Marika Aumees).

24.04.1988 Kihelkonna 2 ♂ (Arvo Kullapere).

24.-26.04.1988 Jäärja, Saarde khk., Pärnumaa ♂ ad. (Olev Kuningas).

24. ja 25.04.1988 Häädemeeste, Häädemeeste khk., Pärnumaa ♂ (Valdek Arumäe).

25.04.1988 Libatse, Pärnu-Jaagupi khk., Pärnumaa ♂ ad. (Eedi Lelov).

29.04.1988 Allikmaa, Lääne-Nigula khk., Läänemaa ♂ (Ivar Ojaste, Virko Wildmaus).

05.-08.02.1990 Mustamäe, Tallinn, Harjumaa ♂ (Eet Tuule).

05.10.1991 Valaste, Jõhvi khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (Paul Keppart) (Rõngastatud).

 

 

Ruskerästas Turdus naumanni

 

15.-21.11.2012 Rootsiküla, Kihnu s., Tõstamaa khk., Pärnumaa 1a (Aivo Klein, Mati Kose jt.) (Foto).

 

 

Mustpugu-rästas Turdus atrogularis

 

01.02.1975 Jõgisoo, Keila khk., Harjumaa ♂ (Eet Tuule).

 

 

Väike-käosulane Iduna caligata (kuni 2014)

 

16.08.1989 Vaibla, Kolga-Jaani khk., Viljandimaa 1a. (Indrek Ots, Kristjan Mäll, Arne Laansalu) (Rõngastatud).

18.06., 24.06. ja 02.07.1995 Saue, Keila khk., Harjumaa ♂ ad. (Eet Tuule, Aarne Tuule).

12.06.-04.08.2002 Veretinä, Petserimaa = Võru mk. 2 ♂♀ ja 2 pesa (4 ja 5 pull.). (Risto Lammin-Soila, Timo Pettay jpt.) (Foto, helilint, video).

30.07.2002 Vaibla 1a. (Margus Ots, Hans Hõrak, Madis Lillipuu, Mehis Lillipuu) (Rõngastatud).

06.06.2003 Varnja soo, Kodavere khk., Tartumaa ♂ ad. (Agu Leivits).

11.06.-07.07.2003 Veretinä ♂♀ ja 1 pull. (Uku Paal, Olev Lüütsepp jt.) (Foto).

15.06.2003 Tsergondi, Petserimaa = Võru mk. (Risto Lammin-Soila, Timo Pettay).

12.07.2003 Saatse, Petserimaa = Põlva mk. ♂ ad. (Jukka Ihanus, Heikki Pentikäinen) (Foto).

13.-29.06.2004 Veretinä ♂♀ ja pesa 6 pull. (Uku Paal jpt.) (Foto, pojad rõngastatud).

11.06.2005 Veretinä ♂ ad. (Aki Arkiomaa, Mikko Tanner jt.) (Foto).

30.08.2005 Pulgoja, Häädemeeste khk., Pärnumaa ad. (Indrek Tammekänd, Jaak Tammekänd, Mati Kose, Aivo Klein, Rein Nellis, Kristo Lauk jt.) (Rõngastatud, foto).

08.06.2006 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa ♂ ad. (Lauri Mäenpää, Timo Pettay, Sampsa Cairenius, Gustaf Nordenswan, Seppo Ekelund) (Foto, helisalvestus).

25.06.2006 Veretinä ♂ ad. (Peter Uppstu, Kimmo Kuusisto, Hannu Huhtinen, Rami Lindroos) (Foto).

30.-31.05. ja 01.-02.07.2007 Polovina, Petserimaa = Võru mk. 2♂♀ (Mika Bruun jt.) (Foto).

05. ja 26.06.2007 Hiiemetsa, Vaivara khk., Virumaa = Ida-Viru mk. ♂ ad. (Eerik Leibak).

17.06.2007 Samma ja Põdri vahel, Viru-Nigula khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. ♂ ad. (Uku Paal, Margus Ots jt.) (Foto).

28.06.2007 Helbi, Petserimaa = Võru mk. ♂ ad. (Kuido Kõiv, Margus Muts, Ranno Puumets).

01.-02.07.2007 Väiko-Serga, Petserimaa = Võru mk.  ♂♀ (Hannu Huhtinen).

01.-02. ja 18.07.2007 Veretinä  ♂♀ ja 5 pull., lisaks 1 ad. (Hannu Huhtinen, Thomas Pless) (Foto, helisalvestus).

02. ja 29.06.2008 Veretinä ♂♀ ja pesa 4 pull. (William Velmala, Kalle Rainio, Rami Lindroos, Hannu Huhtinen jt.) (Foto).

13.06.-07.07.2008 Adraku, Torma khk., Tartumaa = Ida-Viru mk. ♂ ad. (Eerik Leibak).

29.06.2008 Polovina ♂♀ ja pesa 7 pull. (William Velmala, Kalle Rainio, Rami Lindroos, Hannu Huhtinen). (Foto).

10.06.2009 Sõmerpalu, Urvaste khk., Võrumaa ♂♀ (Hannu Huhtinen, Ville Kirstilä) (Foto).

11.06.2009 Ermakova, Petserimaa = Võru mk. ♂♀ (Hannu Huhtinen, Ville Kirstilä) (Foto).

11.06.2009 Veretinä ♂♀ (Hannu Huhtinen, Ville Kirstilä).

11.06.2009 Uusvada, Petserimaa = Võru mk. ♂♀ (Hannu Huhtinen, Ville Kirstilä) (Foto).

11.06.2009 Väiko-Serga ♂♀ + ♂ (Hannu Huhtinen, Ville Kirstilä) (Foto).

11. ja 14.06.2009 Polovina ♂ (Hannu Huhtinen, Ville Kirstilä jt.) (Foto).

15.06.2010 Uusvada ♂ ad. (Margus Ots) (Foto).

31.05.2011 Lehola, Keila khk., Harjumaa ♂ ad. (Ranno Puumets) (Foto, helilint).

31.05.2011 Haapsalu, Läänemaa (Aivar Veide) (Foto).

03.06.-01.07.2011 Uusvada ♂♀ (Uku Paal, Margus Ots, Peeter Raudsepp, Ville Kirstilä jt.) (Foto).

03.-28.06.2011 Veretinä ♂♀ (Uku Paal, Margus Ots, Peeter Raudsepp, Peter de Vries) (Foto).

11.06.2011 Polovina ♂♀ ja ♂ ad. (Hannu Huhtinen, Markus Lampinen, Rami Lindroos, Jukka J. Nurmi, Margus Ots, Mihkel Metslaid) (Foto).

11.-30.06.2011 Väiko-Serga ♂♀ (Hannu Huhtinen, Markus Lampinen, Rami Lindroos, Jukka J. Nurmi, Margus Ots, Mihkel Metslaid, Ville Kirstilä) (Foto).

25.06.-03.07.2011 Kikaste, Tartu-Maarja khk., Tartumaa ♂♀ (Uku Paal, Mariliis Märtson, Riho Marja, Tarmo Teppe) (Foto, helilint).

01.07.2011 Poksa, Petserimaa = Võru mk. ♂ ad. (Ville Kirstilä).

07.06.2012 Husari, Vastseliina khk., Võrumaa ♂ ad. (Riho Marja) (Helisalvestis).

07.06.2012 Sääre ad. (Jouni Saario, Jukka Hatva, Gustaf Nordenswan) (Rõngastatud, foto).

14.06.2012 Kusnetsova, Petserimaa = Võru mk. ♂ ad. (Margus Ots) (Foto).

14. ja 17.06.2012 Polovina ♂♀ (Margus Ots, Mariliis Märtson, Riho Marja, Tarvo Valker, Toomas Hirse) (Foto).

17.06.2012 Raiste, Põlva khk., Võrumaa ♂♀ (Mariliis Märtson, Riho Marja, Tarvo Valker) (Foto).

01.-14.07.2012 Koosa, Kodavere khk., Tartumaa ♂ ad. (Tarmo Teppe, Uku Paal) (Foto).

27.-29.05.2013 Spithami, Noarootsi khk., Läänemaa ♂ ad. (John McLoughlin, Uku Paal, Jan Nordblad, Juha Sjöholm, Madis Karu jt.) (Foto, helisalvestis).

28.05.2013 Dirhami, Noarootsi khk., Läänemaa ♂ ad. (Uku Paal, Jan Nordblad, Juha Sjöholm jt.) (Foto, helisalvestis).

30.05.2013 Rannaküla, Varbla khk., Läänemaa = Pärnu mk. ♂ ad. (Uku Paal, Juha Sjöholm) (Foto, helisalvestis).

30.05.-15.07.2013 Haaslava, Kambja khk., Tartumaa ♂♀, pesitsemine, 3 juv. (Tarmo Teppe, Mariliis Märtson, Liis Keerberg jt.) (Foto, helisalvestis, 1 isend rõngastatud).

31.05.2013 Rootsiküla, Kihnu s., Tõstamaa khk., Pärnumaa ♂ ad. (Timo Pettay) (Video).

01.06.2013 Teilma, Puhja khk., Tartumaa ♂ ad. (Tarmo Teppe) (Helisalvestis).

04.06.2013 Tagula, Sangaste khk., Tartumaa = Valga mk. ♂ ad. (Riho Marja) (Helisalvestis).

05.06.2013 Raavitsa, Valga linn, Valgamaa ♂ ad. (Tarmo Teppe).

05.06.2013 Husari, Vastseliina khk., Võrumaa ♂♀ ja ♂ ad. (Riho Marja) (Helisalvestis).

06.-07.06.2013 Igevere, Kambja khk., Tartumaa >6 is. (3 ♂♀), sh >1 ♂♀ pesitsemine (Riho Marja, Uku Paal, Tarvo Valker) (Foto).

07.06.2013 Kesklahe, Kodavere khk., Tartumaa ♂ ad. (Tarmo Teppe) (Helisalvestis).

06.-19.06.2013 Väiko-Serga >7 is. (Margus Ots, Indrek Ots) (Foto).

08.06.2013 Külitse – Pihva vahel, Tartu-Maarja khk., Tartumaa ♂ ad., pesitsemine (Tarmo Teppe, Uku Paal) (Foto, helisalvestis).

08.06.2013 Lemmatsi, Tartu-Maarja khk., Tartumaa ♂ ad. (Tarmo Teppe) (Helisalvestis).

09.06.2013 Põvvatu, Tartu-Maarja khk., Tartumaa ♂ ad. (Tarmo Teppe) (Helisalvestis).

19.05.2014 Audru polder, Audru khk., Pärnumaa ♂ ad. (Indrek Tammekänd, Irja Tammekänd) (Helisalvestis).

19. ja 21.05.2014 Pikla, Häädemeeste, Pärnumaa ♂ ad. (Margus Ellermaa, Uku Paal, Hannes Pehlak, Triin Kaasiku) (Foto).

20.05.2014 Voki-Tamme, Põlva khk., Võrumaa ♂ ad. (Riho Marja) (Helisalvestis).

22.05.2014 Ruhnu, Ruhnu khk., Saaremaa ♂ ad. (Kaarel Lauk, Maris Mägi) (Foto, helisalvestis).

24.05.2014 Küll-laid, Tõstamaa khk., Pärnumaa (Tarvo Valker, Mati Kose) (Foto).

27.05.2014 Londi, Valga khk., Valgamaa ♂ ad. (Tarmo Teppe) (Foto).

28.05.2014 Vassivere, Simuna khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. ♂ ad. (Riho Marja, Jaanus Elts) (Helisalvestis).

28.05.2014 Raavitsa ♂ ad. (Tarmo Teppe) (Helisalvestis).

30.05.2014 Pühajõe, Jõhvi khk., Virumaa = Ida-Viru mk. ♂ ad. (Margus Pensa) (Helisalvestis).

30.05.2014 Külitse – Pihva vahel ♂♀ (Uku Paal) (Foto).

30.05.-04.06.2014 Tõrvandi, Tartu-Maarja khk., Tartumaa ♂♀ (Uku Paal) (Foto).

05.-07.06.2014 Haaslava ♂♀ (Uku Paal jt.) (Foto).

06.06.2014 Husari 2 ♂ ad. (Riho Marja) (Helisalvestis).

07.06.2014 Vooreküla, Võnnu khk., Tartumaa = Põlva mk. ♂ ad. (Riho Marja) (Helisalvestis).

08.06.2014 Polovina ♂♀ (Hannu Huhtinen, Jari Laitasalo, Markus Lampinen, Mikael Nordström) (Video, helisalvestis).

08.06.2014 Veretinä ♂♀ (Hannu Huhtinen, Jari Laitasalo, Markus Lampinen, Mikael Nordström) (Foto).

08.06.2014 Väiko-Serga ♂♀ (Hannu Huhtinen, Jari Laitasalo, Markus Lampinen, Mikael Nordström) (Foto, helisalvestis).

06.08.2014 Pulgoja 1a (Jaak Tammekänd, Villem Voormansik) (Rõngastatud, foto).

29.-30.08.2014 Pulgoja 1a (Jaak Tammekänd) (Rõngastatud, foto).

 

 

Leet-käosulane Iduna pallida

 

30.06.2004 Äärenurga, Lihula khk., Läänemaa ♂ ad. (Seppo Rytkönen) (Helilint).

 

 

Tarna-roolind Acrocephalus paludicola

 

10.08.1992 Pikla, Häädemeeste khk., Pärnumaa 1a. (Mati Kose, Margus Ellermaa, Henn Vilbaste, Kalev Rattiste, Kaarel Lauk) (Foto, rõngastatud).

10.08.2003 Lao, Tõstamaa khk., Pärnumaa 1a. (Peeter Raja, Hedi Saks, Kristo Peterson jt.) (Foto, rõngastatud).

 

 

Padu-roolind Acrocephalus agricola

 

15.07.1990 Vaibla, Kolga-Jaani khk., Viljandimaa (Indrek Ots, Kristjan Mäll, Margus Ots, Arne Laansalu) (Kollekteeriti, nahk TÜ Zooloogiamuuseumis).

11.08.1992 Vaibla 1a+ (Kristjan Mäll, Indrek Ots, Margus Ots) (Rõngastatud).

18.07.1995 Pulgoja, Häädemeeste khk., Pärnumaa ♀ ad. (Agu Leivits, Mati Kose, Margus Ellermaa) (Rõngastatud).

01.09.1995 Pulgoja 1a. (Andrus Kuus) (Rõngastatud).

24.07.2010 Pulgoja ad. (Jaak Tammekänd, Indrek Tammekänd) (Foto, rõngastatud).

26.07.2010 Pulgoja ad. (Jaak Tammekänd, Aivo Klein) (Rõngastatud).

26.07.2010 Pulgoja 1a. (Jaak Tammekänd) (Foto, rõngastatud).

29.07.2010 Pulgoja 1a. (Jaak Tammekänd, Meelis Leivits) (Foto, rõngastatud).

30.07.2010 Pulgoja ad. (Agu Leivits) (Foto, rõngastatud).

03.08.2010 Pulgoja ad. (Indrek Tammekänd) (Foto, rõngastatud).

29.07.2011 Pulgoja 1a. (Jaak Tammekänd, Liisa Rennel, Eeva Vinnal) (Foto, rõngastatud).

30.07.2011 Pulgoja 1a. (Jaak Tammekänd, Liisa Rennel, Eeva Vinnal) (Foto, rõngastatud).

02.08.2011 Pulgoja ad. (Jaak Tammekänd) (Foto, rõngastatud).

11.08.2011 Pulgoja ad. (Jaak Tammekänd) (Foto, rõngastatud).

15. ja 17.08.2011 Pulgoja 1a. (Jaak Tammekänd, Liis Keerberg, Pille Vahtmäe) (Foto, rõngastatud).

08.08.2013 Pulgoja 1a (Jaak Tammekänd, Pille Vahtmäe) (Rõngastatud, foto).

10.08.2013 Pulgoja 1a (Jaak Tammekänd, Pille Vahtmäe, Eeva Vinnal, Mariliis Märtson, Uku Paal, Jan Nordblad) (Rõngastatud, foto).

15.08.2013 Pulgoja 1a (Jaak Tammekänd, Pille Vahtmäe, Eeva Vinnal) (Rõngastatud, foto).

20.08.2014 Pulgoja 1a (Art Villem Adojaan, Kristjan Adojaan, Elo Hermann, Jaak Tammekänd, Pille Vahtmäe, Pelle Mellov) (Rõngastatud, foto).

10.07.-12.08.2016 Vaibla ad. (Art Villem Adojaan, Kristjan Adojaan jt) (Rõngastatud, foto).

24.07.2016 Pulgoja 4 ad, sh 2 ♀ (Jaak Tammekänd, Riho Männik, Pille Vahtmäe, Raivo Endrekson) (Rõngastatud, foto).

 

 

Kõrbe-põõsalind Sylvia nana

 

20.-24.10.2005 Loode, Jämaja khk., Saaremaa (Lauri Mäenpää jt.) (Foto).

 

 

Põhja-lehelind Phylloscopus borealis

 

29.05.1955 Linnanõmme, Torma khk., Tartumaa = Ida-Viru mk. ♂ ad. (Lemming Rootsmäe).

14.06.1986 Kanama läh., Keila khk., Harjumaa ♂ (Eet Tuule).

08.06.1994 Ravila park, Tartu, Tartumaa ♂ (Lemming Rootsmäe, Ilse Rootsmäe).

11.06.1994 Elva kalmistu, Elva l., Tartumaa ♂ (Lemming Rootsmäe, Ilse Rootsmäe).

27.05.2000 Jõgisoo, Keila khk., Harjumaa ♂ ad. (Aarne Tuule, Eet Tuule).

 

 

Kuld-lehelind Phylloscopus proregulus (kuni 1997)

 

17.10.1973 Kabli, Häädemeeste khk., Pärnumaa >1 is. (Kalev Jaama, Hans Soots) (Kollekteeriti, nahk TÜ Zoologiamuuseumis).

02.10.1974 Kabli (Henn Vilbaste, Vello Keppart) (Rõngastatud).

23.10.1980 Kabli (Henn Vilbaste, Peeter Ild, Agu Leivits) (Rõngastatud).

15.10.1981 Kabli (Henn Vilbaste, Peeter Ild, Agu Leivits) (Rõngastatud).

16.10.1981 Kabli (Henn Vilbaste, Peeter Ild, Agu Leivits) (Rõngastatud).

28.10.1981 Kabli (Henn Vilbaste, Peeter Ild, Agu Leivits) (Rõngastatud).

11.10.1982 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa (Kaarel Laus, Eerik Leibak) (Rõngastatud).

15.10.1982 Kabli (Peeter Ild) (Rõngastatud).

17.10.1982 Sääre (Kaarel Laus, Eerik Leibak) (Rõngastatud).

09.10.1985 Kabli (Henn Vilbaste, Juta Vilbaste, Agu Leivits, Alar Soppe) (Rõngastatud).

13.10.1989 Kabli (Jaanus Elts, Henn Vilbaste, Agu Leivits) (Rõngastatud).

24.10.1989 Sääre (Eerik Leibak) (Rõngastatud) (Rõngastatud).

15.10.1992 Kihnu Linaküla., Tõstamaa khk., Pärnumaa (Arvo Täll) (Rõngastatud).

03.10.1994 Kabli ♀ (Aivo Klein) (Rõngastatud).

08.10.1994 Kabli (Agu Leivits, Aivo Klein) (Rõngastatud).

11.10.1994 Kabli (Agu Leivits, Kristjan Mäll) (Rõngastatud).

20.10.1995 Kabli ♂ (Aivo Klein) (Rõngastatud).

25.10.1995 Kabli ♂ (Aivo Klein) (Rõngastatud).

26.10.1995 Kabli ♀ (Aivo Klein) (Rõngastatud).

28.10.1995 Kabli ♀ (Aivo Klein) (Rõngastatud).

06.10.1996 Kabli (Tatu Hokkanen) (Rõngastatud).

07.10.1996 Kabli ♂ (Aivo Klein) (Rõngastatud).

09.10.1996 Kabli ♂ (Aivo Klein) (Rõngastatud).

12.10.1996 Kihnu Linaküla (Arvo Täll) (Rõngastatud).

14.10.1996 Kabli ♂ (Aivo Klein) (Rõngastatud).

27.10.1996 Kihnu Linaküla (Arvo Täll) (Rõngastatud).

05.11.1996 Kabli ♂ (Aivo Klein) (Rõngastatud).

23.10.1997 Kabli ♂ ja ♀ (Alar Soppe) (Rõngastatud).

 

 

Vööt-lehelind Phylloscopus inornatus (kuni 1997)

 

13.10.1974 Kabli, Häädemeeste khk., Pärnumaa (Vello Keppart, Arkaadi Irdt, Are Haavel, Maire Kalmus) (Kollekteeriti ZBI kogudesse).

28.09.1975 Kabli (Henn Vilbaste, Enn Vilbaste jt.) (Rõngastatud).

30.09.1975 Kabli (Henn Vilbaste, Enn Vilbaste jt.) (Rõngastatud).

02.10.1975 Kabli (Henn Vilbaste, Enn Vilbaste, Vello Keppart) (Rõngastatud).

05.10.1975 Kabli 2 is. (Henn Vilbaste, Arkaadi Irdt) (1 is. rõngastatud, 1 is. kollekteeriti, topis TÜ Zooloogiamuuseumis).

29.09.1978 Kabli (Peeter Ild, Henn Vilbaste) (Rõngastatud).

14.10.1980 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa (Kaarel Laus) (Rõngastatud).

17.09.1981 Kabli (Henn Vilbaste, Peeter Ild, Agu Leivits) (Rõngastatud).

02.10.1981 Kabli (Henn Vilbaste, Peeter Ild, Agu Leivits).

10.10.1981 Kabli (Henn Vilbaste, Peeter Ild, Agu Leivits) (Rõngastatud).

14.10.1981 Sääre (Kaarel Laus, Peeter Ild) (Rõngastatud).

20.09.1982 Kabli (Agu Leivits, Peeter Ild, Juta Vilbaste) (Rõngastatud).

02.10.1983 Kabli (Agu Leivits, Henn Vilbaste, Juta Vilbaste, Vello Keppart, Paul Keppart) (Rõngastatud).

25.09.1984 Sääre (Eerik Leibak) (Rõngastatud).

05.10.1984 Lao, Tõstamaa khk., Pärnumaa (Peeter Ild) (Rõngastatud).

10.09.1985 Lao (Peeter Raja, Tenno Laur) (Rõngastatud).

20.09.1985 Sääre (Eerik Leibak) (Rõngastatud).

04.10.1985 Lao (Peeter Ild) (Rõngastatud).

05.10.1985 Kabli (Henn Vilbaste, Juta Vilbaste, Agu Leivits, Alar Soppe) (Rõngastatud).

05. ja 09.10.1985 Kabli (Henn Vilbaste, Juta Vilbaste, Agu Leivits, Alar Soppe, A.Anderson) (Rõngastatud).

11.10.1985 Kabli (Henn Vilbaste, Juta Vilbaste, Agu Leivits, Alar Soppe) (Püütud, hukkus).

21.09.1986 Kabli (Agu Leivits) (Rõngastatud).

10.10.1986 Kabli (Agu Leivits, Henn Vilbaste, Katrin Kaldma) (Rõngastatud).

14.09.1988 Kabli (Henn Vilbaste, Juta Vilbaste, Enn Vilbaste, Agu Leivits, Jaanus Elts) (Rõngastatud).

22.09.1988 Kabli (Henn Vilbaste, Juta Vilbaste, Enn Vilbaste, Agu Leivits, Jaanus Elts) (Rõngastatud).

02.10.1988 Kabli (Henn Vilbaste, Juta Vilbaste, Enn Vilbaste, Agu Leivits, Jaanus Elts) (Rõngastatud).

05.10.1988 Sääre (Eerik Leibak) (Rõngastatud).

06.10.1988 Võiste, Häädemeeste khk., Pärnumaa (Aivo Klein, Enno Tšetšin) (Rõngastatud).

08.10.1988 Võiste (Enno Tšetšin) (Rõngastatud).

11.10.1988 Kabli (Henn Vilbaste, Agu Leivits, Juta Vilbaste, Enn Vilbaste, Jaanus Elts) (Rõngastatud).

15.10.1988 Võiste (Aivo Klein, Enno Tšetšin, Mando Kadarik) (Rõngastatud).

28.09.1989 Kabli (Henn Vilbaste, Juta Vilbaste, Agu Leivits) (Rõngastatud).

15.10.1990 Lao (Peeter Ild) (Rõngastatud).

20.10.1990 Lao (Peeter Ild) (Rõngastatud).

20.09.1994 Lao (Peeter Raja) (Rõngastatud).

05.10.1994 Kabli (Aivo Klein, Agu Leivits) (Rõngastatud).

06.10.1995 Sääre (Timo Pettay, Jan Nordblad).

15.10.1996 Kabli ♂ (Aivo Klein) (Rõngastatud).

 

 

Tuhk-lehelind Phylloscopus humei

 

31.10.-10.11.1999 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa (Sampsa Cairenius, Timo Pettay, Mika Bruun, Aivo Klein, Matti Rekilä) (Video).

23.10.2000 Spithami, Noarootsi khk., Läänemaa (Gustaf Nordenswan, Aki Arkiomaa, Hannu Juka).

24.10.2000 Sääre (Juha Laaksonen, Lauri Mäenpää, Timo Pettay) (Rõngastatud, foto, video).

18.-20.10.2001 Sääre (Sampsa Cairenius, Jari Peltomäki, Timo Nuoranen, Juha Saari, Petri Pietiläinen, Jan Nordblad, Timo Pettay, Lauri Mäenpää) (Video).

01.10.2016 Sutlepa, Noarootsi khk, Läänemaa (Renno Nellis, Riho Männik) (Foto, helisalvestis).

 

 

Siberi lehelind Phylloscopus schwarzi

 

04.10.1999 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa (Aivo Klein, Timo Pettay, Harri Pietarinen, Pirkko Tuusa) (Foto, rõngastatud).

 

 

Tõmmu-lehelind Phylloscopus fuscatus

 

17.10.1986 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa ♂ (Eerik Leibak, Arnold Kristjuhan) (Kollekteeriti ZBI kogudesse).

02.11.1987 Sääre (Eerik Leibak).

11.10.1990 Sääre 1a. (Eerik Leibak, Lauri Lutsar) (Rõngastatud).

30.10.1995 Sääre (Lauri Mäenpää, Jan Nordblad, Jyrki Lausamo, Mika Bruun).

01.11.1996 Kabli, Häädemeeste khk., Pärnumaa 1a. (Agu Leivits) (Rõngastatud).

27.10.1999 Kabli 1a. (Indrek Tammekänd) (Rõngastatud).

02.-05.01.2008 Pärnu, Pärnumaa (Indrek Tammekänd jpt.) (Foto).

29.11.2009 Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa (Margus Ellermaa).

27.10.2010 Haeska, Martna khk., Läänemaa 1a. (Trinus Haitjema, Miranda Klaij) (Foto, rõngastatud).

 

 

Siberi väike-lehelind Phylloscopus collybita tristis

 

23. ja 29.09.1984 Kabli, Häädemeeste khk., Pärnumaa (Henn Vilbaste, Juta Vilbaste, Agu Leivits) (Rõngastatud).

23.09.1984 Kabli (Henn Vilbaste, Juta Vilbaste, Agu Leivits) (Rõngastatud).

11.10.1984 Kabli (Henn Vilbaste, Juta Vilbaste, Agu Leivits) (Rõngastatud).

12.10.1984 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa (Eerik Leibak) (Rõngastatud).

15.10.1984 Sääre (Eerik Leibak) (Rõngastatud).

08.10.1985 Sääre (Eerik Leibak, Karl Teär) (Rõngastatud).

29.10.1986 Kabli 2 is. (Agu Leivits, Henn Vilbaste) (Rõngastatud).

03.10.1987 Sääre (Eerik Leibak, Lauri Lutsar) (Rõngastatud).

22.09.1988 Kabli 3 is. (Agu Leivits, Jaanus Elts, Henn Vilbaste, Juta Vilbaste, Enn Vilbaste) (Rõngastatud).

27.09.1988 Kabli (Agu Leivits, Henn Vilbaste, Juta Vilbaste, Enn Vilbaste, Jaanus Elts) (Rõngastatud).

28.09.1988 Kabli (Agu Leivits, Henn Vilbaste, Juta Vilbaste, Enn Vilbaste, Jaanus Elts) (Rõngastatud).

04.10.1988 Kabli (Agu Leivits, Henn Vilbaste, Juta Vilbaste, Enn Vilbaste, Jaanus Elts) (Rõngastatud).

04.10.1988 Lao, Tõstamaa khk., Pärnumaa 2 is. (Urmas Kirsimäe, Tenno Laur) (Rõngastatud).

14.10.1988 Lao (Peeter Ild) (Rõngastatud).

14.10.1988 Sääre (Lauri Lutsar) (Rõngastatud).

17.10.1988 Kabli 1a+ (Agu Leivits, Henn Vilbaste, Juta Vilbaste, Enn Vilbaste, Jaanus Elts) (Rõngastatud).

05.10.1989 Sääre (Eerik Leibak) (Rõngastatud).

13.10.1990 Sääre (Eerik Leibak) (Rõngastatud).

16.10.1990 Lao (Peeter Ild) (Rõngastatud).

22.10.1990 Lao (Tenno Laur) (Rõngastatud).

10.10.1999 Sääre 1a. (Aivo Klein, Eerik Leibak, Urmas Viil) (Rõngastatud).

18.10.1999 Sääre (Matti Rekilä, Gustaf Nordenswan, Hannu Juka, Juha Saari) (Rõngastatud).

06.10.2003 Sääre (Matti Rekilä, Mati Martinson) (Foto, rõngastatud).

07.11.2011 Sürgavere, Suure-Jaani khk., Viljandimaa (Aarne Ots, Jaanus Aua) (Rõngastatud, foto, video).

02.11.2013 Kalana, Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. (Uku Paal, Kaarel Võhandu) (Foto, helisalvestis).

 

 

Lääne-pöialpoiss Regulus ignicapilla

 

00.06.1869 Tartu, Tartumaa ♂ (Valerian Russow).

12.10.1869 Tartu ♂ 1a. (Eduard Schwarz) (Lastud, topis V.Russow’i kogus).

(hiljemalt) 1869 Järve, Tallinn ♂ ad. (Riedel) (Lastud, topis V.Russow’i kogus).

Enne 1875 Helme, Helme khk., Viljandimaa = Valga mk. ♂ ad. (Fr. v. Transehe-Roseneck) (Lastud).

19.09.1973 Kabli, Häädemeeste, Pärnumaa ♂ (Henn Vilbaste, Kalev Jaama) (Rõngastatud).

08.10.1974 Kabli ♂ (Henn Vilbaste, Vello Keppart) (Rõngastatud).

15.10.1985 Lao, Tõstamaa khk., Pärnumaa ♂ (Peeter Raja, Leili Raja) (Rõngastatud).

01.06.2001 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa ad. (Petri Pietiläinen, Matti Rekilä, Juha Saari, Ira Teräspuro) (Foto).

01.10.2003 Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa ♀ (Mika Bruun, Jan Nordblad, Jukka Hatva, Juha Saari) (Foto).

24.05.2004 Timmkanali, Saarde khk., Pärnumaa ♂ ad. (Uku Paal jt.) (Foto).

12.05.-03.06.2006 Jõuga, Iisaku khk., Virumaa = Ida-Viru khk. ♂ ad., tõenäoline pesitsemine (Eerik Leibak, Indrek Tammekänd, Jaak Tammekänd jt.) (Foto).

16.06.2007 Pohlaaru läh., Viru-Nigula khk., Virumaa = Ida- Viru mk. ♂ ad. (Eerik Leibak, Säde Lahtmets).

25.09.2012 Kabli ♀ (Jaak Tammekänd, Arne Härk, Kulno Nauts) (Rõngastatud, foto).

14.05.2013 Oandu, Haljala khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. ♂ ad. (Kari Mikael Kaunisto, Pipsa Pauliina Kaunisto jt.).

20.09.2013 Kabli ♂ 1a (Jaak Tammekänd) (Foto, rõngastatud).

31.12.2015-01.01.2016 Kabli (Jaak Tammekänd, Pille Vahtmäe jt) (Foto).

10.04.2016 Dirhami, Noarootsi khk, Läänemaa (Ott Maaten, Liliana Tamm-Maaten) (Foto).

08.09.2016 Kabli ♂ 1a (Meelis Leivits, Liisa Rennel, Maret Kaljulaid) (Rõngastatud, foto).

12.09.2016 Kabli ♂ 1a (Jaak Tammekänd, Pille Vahtmäe) (Rõngastatud, foto).

13.09.2016 Kabli ♂ 1a (Jaak Tammekänd, Pille Vahtmäe, Meelis Leivits) (Rõngastatud, foto).

04.10.2016 Kabli ♂ 1a (Meelis Leivits, Arne Härk) (Rõngastatud, foto).

18.10.2016 Sääre (Juhana Viitamo, Ira Rekilä, Matti Rekilä, Jan Nordblad, Gustaf Nordenswan, Triin Kaasiku) (Foto).

26.05.2017 Salupeaksi, Nigula raba, Saarde khk, Pärnumaa ♂ ad (Otto Samwald, Thomas Hochebner, A.Ofner, R.Ramwald).

14.06.-19.07.2017 Suur Munamägi, Rõuge khk, Võrumaa kuni 2 ♂, tõenäoline pesitsemine (Jana Černova jt) (Foto, helisalvestis).

05.10.2017 Puise, Ridala khk, Läänemaa ♂ (Tarvo Valker) (foto).

12.10.2017 Kabli ♂ (Jaak Tammekänd) (foto, rõngastatud).

19.10.2017 Kabli ♀ 1a (Jaak Tammekänd, Pille Vahtmäe, Maret Kaljulaid) (foto, rõngastatud).

23.10.2017 Sääre, Kihnu s, Tõstamaa khk, Pärnumaa ♂ (Arvo Täll) (foto, rõngastatud).

 

 

Kaelus-kärbsenäpp Ficedula albicollis

 

02.06.1932 Kunda, Viru-Nigula khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. ♂ ad. (Alfred Leckbandt) (Lastud, topis TÜ Zooloogiamuuseumis, foto).

26.-27.04.1962 Vilsandi, Kihelkonna khk., Saaremaa ♂ ad. (Evald Aus, Leo Aumees).

20.05.1969 Vilsandi (Leo Aumees).

02.05.1972 Audaku, Kihelkonna khk., Saaremaa 1 is. (ilmselt ♂ ad.) (Mari Reitalu, Sirje Sillamaa).

15.05.1972 Vilsandi (Leo Aumees).

00.07.1979 Tõravere, Nõo khk., Tartumaa ♂ (Märt Rahi).

20.05.1985 Kihelkonna, Kihelkonna khk., Saaremaa 2 ♂ (Andres Kuresoo, Tiina Talvik).

30.04.1986 Urissaare, Saarde khk., Pärnumaa ♂ (K.Alvet).

I pool 05.1994 Viljandi, Viljandimaa ♂ (Endel Edula).

16.-17.05.1994 Kärla, Kärla khk., Saaremaa ♂ ad. (Jukka Pulli, Tuija Aaltolahti, Koidu Kaljund, Anni Kaljund, Elle Palmpuu, Janek Palmpuu) (Foto).

27.04.2001 Peraküla läh., Noarootsi khk., Läänemaa ♂ 2a (Antero Topp, Dave Pullan jt.).

14.05.2001 Laadla, Jämaja khk., Saaremaa ♂ ad. (Petri Pietiläinen, Harri Pietarinen) (Foto).

20.05.2001 Padise, Harju-Madise khk., Harjumaa ♂ ad. (Seppo Hjerppe, Vesa Häkkinen).

28.05.2003 Laadla ♂ ad. (Petri Pietiläinen jt.).

29.05.2003 Vilsandi ♀ ad. (Kari Haataja jt.) (Foto).

31.05.2003 Vilsandi ♂ 2a. (Kari Haataja jt.) (Foto).

25.04.2004 Spithami, Noarootsi khk, Läänemaa ♂ ad. (Ivar Ojaste) (Foto).

11.06.-05.07.2004 Pidula, Kihelkonna khk., Saaremaa ♂♀ ja pesitsemine, >1 pull. (Veljo Volke, Terje Volke, Tõnu Ling jt.) (Foto, video).

24.05.2005 Kabli, Häädemeeste khk., Pärnumaa ♀ ad. (Margus Ellermaa, Juha Saari).

27. ja 29.05.2006 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa ♂ 2a (Petri Pietiläinen, Lauri Mäenpää, Harri Pietarinen, Juha Saari, Timo Pettay, Sampsa Cairenius, Pertti Rasp, Mati Martinson) (Foto).

05.06.-08.07.2006 Kuressaare, Kuressaare khk., Saaremaa ♂♀, pesitsemine (Martin Searle jpt.) (Foto).

14.05.-29.06.2007 Kuressaare ♂♀ ja pesitsemine, >2 pull. (Mati Martinson jpt.) (Foto).

03.05.2008 Kudjape, Kaarma khk., Saaremaa ♂ ad. (Uku Paal, Jan Nordblad, Metti Nordin) (Foto).

03.05.-11.06.2008 Kuressaare ♂♀ ja pesitsemine (Uku Paal, Jan Nordblad, Metti Nordin jpt.) (Foto). Lisaks samas 11.06.2008 ♂ 2a. (Jani Vastamäki) (Foto).

29.-30.05.2008 Sääre ♂ ad. (Mati Martinson jt.) (Foto).

19.05.-08.06.2010 Loode, Kaarma khk., Saaremaa ♂ ad. (Mati Martinson, Tarvo Valker jpt.) (Foto).

04.05.-11.06.2012 Kuressaare ♂ ad. (Veljo Volke, Margus Ots jt.) (Foto).

12.-13.05.2012 Palli, Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. ♂ ad. (Riho Männik jt.) (Foto).

19.04.2013 Metsapere, Kihelkonna khk., Saaremaa ♂ ad. (Vello Sepp, Maris Sepp, Aime Sepp) (Foto).

06.05.2013 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa ♀ ad. (Uku Paal, Pekka Tainio, Paavo Kettunen) (Foto).

08.05.2013 Sääre ♂ ad. (Pekka Tainio, Jukka Hauru, Mati Martinson, Paavo Kettunen) (Foto).

01.05.2014 Metsapere ♂ 2a (Maris Sepp) (Foto).

01.05.2014 Maantee, Jämaja khk., Saaremaa ♂ 2a (Ahto Pent) (Foto).

04.05.2014 Nõmme, Käina khk., Läänemaa = Hiiu mk. ♂ 2a (Endel Pendin) (Foto).

27.04.2015 Metsapere ♂ 2a+ (Maris Sepp) (Foto).

22.05.2015 Sääre ♂ 2a+ (Madis Karu).

09.06.2015 Praakli, Kaarma khk, Saaremaa ♂ 2a (Karl Jakob Toplaan) (Foto).

11.05.2017 Valga, Valgamaa ♀ (Tarmo Teppe) (Foto).

27.05.2017 Kudani ja Hosby vahel, Noarootsi khk, Läänemaa ♂ 2a (Jan Nordblad).

03.06.2017 Vilsandi s ♂ ad (Maija Rozenfelde, Andris Avotins) (Foto, video).

 

 

Roohabekas Panurus biarmicus (kõik vaatlused kuni 1989 ja pesitsemine kuni 1992)

 

15.04.1978 Ikla, Häädemeeste-Salatsi khk., Pärnumaa ♂ (Kalev Jaama, Henn Vilbaste).

15.04.1978 Kabli, Häädemeeste khk., Pärnumaa ♂ (Kalev Jaama, Henn Vilbaste).

12.12.1980 Matsalu meri, Karuse khk., Läänemaa ♂♀ (Ain Meriste).

15.02.1981 Lihula meri, Lihula khk., Läänemaa 30-60 is. (1 ♀ lasti tõenduseksemplariks). Tõenäoliselt samad isendid samas ka 28.02.1981 Lihula meri ♂♀ ja 12.03.1981 Lihula meri 5 ♂♀ (Ain Meriste).

21.03.1981 Matsalu meri, Karuse khk., Läänemaa ♂♀ (Peeter Vissak, Aili Saluveer, Hedi Gerst, Maarika Saar, Merike Sudist).

03.11.1981 Kasari jõe alamjooks, Kirbla/Lihula khk., Läänemaa 12. is. (Taivo Kastepõld).

28. ja 31.03.1983 Kaselaht, Hanila khk., Läänemaa 2 is. (Taivo Kastepõld).

01.08.1986 Pulgoja, Häädemeeste khk., Pärnumaa ♂ 1a. (Mati Kose) (Rõngastatud).

15.08.1986 Pulgoja ♂ 1a. (Agu Leivits) (Rõngastatud).

30.07.-06.09.1987 Aljava, Muhu khk., Saaremaa kokku 10 is. (Priit Väljamäe) (Rõngastatud).

13.08.1987 Pikla, Häädemeeste khk., Pärnumaa 2 is. (Mati Kose, Riho Lilleleht, Enno Tšetšin, Raigo Laine).

20.08.1987 Pikla 4 is. (Mati Kose, Enno Tšetšin, Raigo Laine) (2 is. rõngastati).

05.11.1987 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa 6 is. (Eerik Leibak).

24.07.-18.08.1988 Pulgoja kokku 20 is. (Agu Leivits, Henn Vilbaste) (Rõngastatud).

30.07.-17.08.1988 Aljava kokku 24 is. (Andrus Kuus) (Rõngastatud).

31.07.-19.08.1988 Pikla kokku 9 is. (Mati Kose) (Rõngastatud).

12.08.1988 Kolmenasva laid, Karuse khk., Läänemaa 2 is. (Eigo Hint, Arnold Kristjuhan, Tõnu Märss, Taivo Kastepõld) (Rõngastatud).

06.10.1988 Ullaste, Hanila khk., Läänemaa ♀ (Andrus Kärvet) (Rõngastatud).

13.10.1988 Ullaste ♂ (Andrus Kärvet) (Rõngastatud).

27.-28.06.1989 Puise, Ridala khk., Läänemaa 2 1a. (Vilju Lilleleht).

26.07.-21.08.1989 Pulgoja kokku 10 is. (Agu Leivits, Henn Vilbaste) (Rõngastatud).

30.07.-18.08.1989 Aljava kokku 49 is. (Andrus Kuus) (Rõngastatud).

02.08.1989 Kolmenasva (Gunnar Polma) (Rõngastatud).

02.08.1989 Puhtu, Hanila khk., Läänemaa (Enn Vilbaste) (Rõngastatud).

07.-23.08.1989 Pikla kokku 12 is. (Mati Kose) (Rõngastatud).

26.09.1989 Kabli, Häädemeeste khk., Pärnumaa 15 is. (Henn Vilbaste).

05.-06.10.1989 Sääre ♂ ja 1a.  (Eerik Leibak) (1 is. rõngastati).

18.10.1989 Kabli 8-9 is. (Agu Leivits, Henn Vilbaste).

18.05.1991 Pulgoja tühi kasutatud pesa (Mati Kose).

07.06.1992 Laekarahu saar, Ridala khk., Läänemaa pesa ja 1 pull. (Vilju Lilleleht).

11.06.1992 Puise pesa ja 5 pull. (Vilju Lilleleht).

 

 

Lääne-sabatihane Aegithalos caudatus europaeus

 

09.10.1985 Lao, Tõstamaa khk., Pärnumaa (Peeter Ild) (Rõngastatud).

11.10.1985 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa 2 is. (Eerik Leibak, Karl Teär) (Rõngastatud).

25.10.1985 Lao (Tenno Laur) (Rõngastatud).

30.09.1986 Sääre 2 is. (Eerik Leibak) (Rõngastatud).

07.10.1986 Kabli, Häädemeeste khk., Pärnumaa 3 is. (Agu Leivits, Katrin Kaldma, Henn Vilbaste, Alar Soppe) (2 is. rõngastati, 1 is. kollekteeriti).

09.10.1986 Kabli 2 is. (Agu Leivits, Henn Vilbaste, Katrin Kaldma) (Rõngastatud).

13.10.1986 Kabli (Agu Leivits, Henn Vilbaste, Katrin Kaldma) (Rõngastatud).

17.10.1986 Lao 2 is. (Peeter Ild) (Rõngastatud).

23.10.1986 Lao 2 is. (Peeter Ild) (Rõngastatud).

23.10.1986 Sääre (Eerik Leibak) (Rõngastatud).

26.10.1986 Lao (Peeter Ild) (Rõngastatud).

27.10.1986 Kabli (Agu Leivits, Henn Vilbaste, Katrin Kaldma) (Rõngastatud).

07.10.1990 Lao 2 is. (Tenno Laur) (Rõngastatud).

 

 

Lasuurtihane Cyanistes cyanus

 

25.11.1950 Rocca al Mare, Tallinn (Hillar Pärjasaar) (Lastud, nahk ZBI kogudes).

05.02.1973 Veibri, Tartu-Maarja khk., Tartumaa (Aavo Põlenik).

19.04.1986 Ravila (Toomas Pärtels).

14.10.1986 Kabli, Häädemeeste khk., Pärnumaa 1a. (Agu Leivits, Henn Vilbaste, Katrin Kaldma) (Rõngastatud).

20.10.1986 Kabli 1a. (Katrin Kaldma, Agu Leivits) (Rõngastatud).

31.10.1987 Kabli (Katrin Kaldma, Agu Leivits).

25.06.1989 Kanepi, Kanepi khk., Võrumaa = Põlva mk. (Indrek Nigul).

 

 

Taigatihane Poecile cinctus

 

11.10.1977 Kabli, Häädemeeste khk., Pärnumaa (Kalev Jaama, Kaarel Laus, Peeter Ild) (Rõngastatud).

18.10.1983 Kabli (Henn Vilbaste, Juta Vilbaste, Agu Leivits).

12.10.1986 Kabli (Agu Leivits, Henn Vilbaste, Katrin Kaldma) (Rõngastatud).

 

 

Ida-puukoristaja Sitta europaea asiatica (kuni 1995)

 

Enne 1880 Tartu, Tartumaa (Karl v. Middendorff) (Lastud, Middendorff’i kogudes).

19.-20., 22. ja 30.01.1977 Haapsalu, Läänemaa <3 is. (Tenno Sillaste).

12.-21.10.1983 Kabli, Häädemeeste khk., Pärnumaa kokku 7 is. (Agu Leivits, Henn Vilbaste, Juta Vilbaste) (Rõngastatud).

07.12.1983 Kilingi-Nõmme, Saarde khk., Pärnumaa (Henn Vilbaste) (Rõngastatud).

16.02.1984 Tihemetsa, Saarde khk., Pärnumaa (Henn Vilbaste) (Rõngastatud). Sama isend 23.02.1984 Punapargi, Saarde khk., Pärnumaa (Henn Vilbaste).

12.10.1989 Kabli ♂ (Jaanus Elts, Henn Vilbaste, Agu Leivits) (Rõngastatud).

16.10.1989 Kabli ♀ (Jaanus Elts, Henn Vilbaste, Agu Leivits) (Rõngastatud).

12.11.1990 – 00.01.1991 Häädemeeste, Häädemeeste khk., Pärnumaa ♂ (Mati Kose) (Rõngastatud).

03.10.1995 Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa (Timo Pettay, Jan Nordblad).

05.-31.10.1995 Kabli 38 1a. (15 ♂, 23 ♀) (Agu Leivits, Aivo Klein) (Rõngastatud).

28.10.1995 Sürgavere, Suure-Jaani khk., Viljandimaa (Aarne Ots, Rihet Ots) (Rõngastatud).

10.11.1995 Roosta, Noarootsi khk., Läänemaa 2 is. (Sampsa Cairenius, Minna Riikka Järvinen, Biti Ojala, Markku Ojala).

 

 

Kõnnuõgija Lanius isabellinus

 

15.10.2001 Kabli, Häädemeeste khk., Pärnumaa 1a (Agu Leivits, Aleksandra Ilves, Enn Vilbaste) (Rõngastatud, foto).

29.04.2012 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa ♀ ad., alamliik phoenicuroides (Timo Nuoranen, Jan Nordblad, Kaarina Leppämäki, Mati Martinson) (Foto, video).

03.11.2012 Haldi, Emmaste khk., Läänemaa = Hiiu mk. 1a, alamliik isabellinus (Uku Paal, Leeni Sadam) (Foto, video).

 

 

Mustlauk-õgija Lanius minor

 

1870-ndad Saastna, Karuse khk., Läänemaa (Valerian Russow).

25.06.1893 Irboska läh., Petserimaa ♂♀ (Andrejev).

04.07.1900 Lidva jõe läh., Petserimaa ♂ ad. ja pesa 4 pull. (♂ ad. püüti).

1901 ja 1908 vahel Harku läh., Keila khk., Harjumaa (v. Romm) (Lastud, topis hr. Reisberg’i kogudes).

1901 ja 1910 vahel Tapa läh., Ambla khk., Järvamaa = Lääne-Viru mk. (Max v. Middendorff).

25.09.1906 Kopli, Tallinn (Lastud, topis P.Wasmuth’i kogus).

Keskpaik 08.1908 Haeska, Valjala khk., Saaremaa (Wladyslaw v. Szeliga-Mierzejewski?).

00.06.1936 Sultsi läh., Paistu khk., Viljandimaa (Ants Murakin).

10.07.1952 Kose – Verijärve läh., Rõuge khk., Võrumaa (Ülo Järvekülg).

04.06.1968 Kanama, Keila khk., Harjumaa (Eet Tuule).

13.05.1976 Vihula, Haljala khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. (Heino Vijask).

13.08.1977 Aasu, Keila khk., Harjumaa ad. (Eet Tuule, Marta Tuule).

22.05.1982 Haeska, Martna khk., Läänemaa ad. (Toomas Jüriado, Aarne Pruks, Juhan Põldvere).

29.07.-03.08.1993 Väänla, Lääne-Nigula khk., Läänemaa ♂ ad. (Ivar Ojaste) (Foto). Võimalik, et sama isend 12.10.1993 Lihula ja Alaküla vahel, Lihula khk., Läänemaa ja 29.10.1993 Meelva, Karuse khk., Läänemaa (Jaanus Aua, Jaanus Elts).

08.06.1994 Virtsu ja Puhtu vahel, Hanila khk., Läänemaa ad. (Raivo Mänd).

08.06.1995 Küka, Räpina khk., Võrumaa = Tartu mk. ad. (Gustaf Nordenswan, Kjell Andersen Olofsnäs, Ulf Nyback).

25.05.1998 Langerma, Pärnu-Jaagupi khk., Pärnumaa ♂ ad. (Eedi Lelov).

01.06.2001 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa ad. (Petri Pietiläinen, Matti Rekilä, Juha Saari, Ira Teräspuro) (Foto).

29.05.2002 Harilaid, Kihelkonna khk., Saaremaa (Jyrki Lausamo, Jan Nordblad, Lauri Mäenpää) (Foto).

16.07.2002 Linnamäe, Lääne-Nigula khk., Läänemaa ad. (Petri Kuhno).

24.06.2005 Karala, Kihelkonna khk., Saaremaa ad. (Margus Muts) (Video).

21.-22.05.2006 Sääre (Jukka Hauru, Petri Pietiläinen, Harri Pietarinen, Juha Saari, Jan nordblad) (Foto).

08.06.2006 Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa ad. (Lauri Mäenpää, Timo Pettay, Sampsa Cairenius, Gustaf Nordenswan, Seppo Ekelund) (Foto).

30.05.2008 Kalana, Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. ad. (Aivar Veide) (Foto).

30.05.2009 Kabli, Häädemeeste khk., Pärnumaa ♂ ad. (Margus Ellermaa) (Foto).

16.05.2010 Spithami, Noraootsi khk., Läänemaa ad. (Mika Bruun) (Foto).

20.05.2012 Fällarna, Vormsi khk., Läänemaa (Aura Koivisto, Risto Sauso jt.) (Foto).

23.05.2012 Valguta polder, Rannu khk., Tartumaa (Mariliis Märtson).

08.06.2014 Nõmmerga, Käina khk., Läänemaa = Hiiu mk. ♂ ad. (Uku Paal jt.) (Foto, video).

17.06.2017 Sääre (Pekka Tainio) (Foto).

04.-08.07.2017 Põgari-Sassi, Ridala khk, Läänemaa ad (Alpo Koukila jt) (Foto).

 

 

Punapea-õgija Lanius senator

 

25.09.-02.10.1972 Kabli, Häädemeeste khk., Pärnumaa ♂ ad., alamliik badius (Kalev Jaama, Arne Härk, Henn Vilbaste) (Foto, rõngastatud).

11.06.2005 Pühiküla, Kambja khk., Tartumaa ♂ ad. (Liina Kangur).

27.05.2006 Laadla, Jämaja khk., Saaremaa ♂ ad., alamliik niloticus/senator (Harri Pietarinen, Petri Pietiläinen jt.) (Foto).

30.05.-06.06.2017 Türju, Jämaja khk, Saaremaa ♂ 2a (Timo Pettay, Risto Lammin-Soila jt) (Foto).

 

 

Lõuna-hallõgija Lanius meridionalis

 

15.05.2010 Ristna, Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. 2a+ alamliik pallidirostris (Uku Paal, Jouni Meski, Jan Nordblad, Jukka Hauru, Jarmo Ahtinen) (Foto, video).

 

 

Laanenäär Perisoreus infaustus

 

Enne 11.10.1861 Avinurme metsad, Torma khk., Tartumaa = Ida-Viru mk. 3 is. (Carl Robert Jakobson) (Lastud, saadetud G.v.Seidlitz’ile Tartusse).

XX saj. algus? Lehtse, Ambla khk., Järvamaa (Topis ühe Lehtse metsavahi kordonis).

XX saj. algus Keila/Harju-Madise khk., Harjumaa (v. Romm?) (Lastud, topis hr. Reisberg’i kogus).

17.09.1949 Lohusuu vahtkond, Torma khk., Tartumaa = Ida-Viru mk. 3 is. (Hillar Pärjasaar).

Suvi 1956 Maladina ja Kamarna vahel, Iisaku khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (Valter Kangur).

12.06.1957 Kreo vahtkond, Kose khk., Harjumaa 2 is. (Hillar Pärjasaar).

27.03.1960 Krani vahtkond, Ambla khk., Järvamaa = Harju mk. 2 is. (Hillar Pärjasaar).

19.09.1961 Möldripalu, Võnnu khk., Tartumaa (Ilse Rootsmäe).

18.10.1961 Pikanõmme, Pärnu khk., Pärnumaa (Tenno Laur).

26.08.1963 Raadna ja Rannapungerja vahel, Torma/Iisaku khk., Tartu-/Virumaa = Ida-Viru mk. 3 is. (Lembit Enok).

03.10.1965 Saue, Keila khk., Harjumaa 2 is. (Eet Tuule).

21.09.1968 Udriku Suurjärve läh., Kadrina khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. 5 is. (Hillar Pärjasaar) (1 is. lastud, topis Eesti Loodusmuuseumis).

13.10.1968 Rannamõisa ja Sõrve vahel, Keila khk., Harjumaa 2 is. (Hillar Pärjasaar).

22.05.1974 Valgemetsa, Võnnu khk., Tartumaa = Põlva mk. (Lemming Rootsmäe, Ilse Rootsmäe).

II pool 04.1979 Tallinn-Nõmme, Harjumaa (Kirill Drews).

27.04.1979 Oonurme, Iisaku khk., Virumaa = Ida-Viru mk. 3 is. (Juhan Lepasaar).

31.05.1979 Neeruti mäed, Kadrina khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. (Eduard Leppik).

16.09.1980 Väiku-Kolodavitsa, Vastseliina khk., Võrumaa = Põlva mk. ja Tsäältsüva, Petserimaa vahel 3 is. (Alexander Bardin).

06.04. ja/või 26.06.1981 Enniksaare, Torma khk., Tartumaa = Ida-Viru mk. (Juhan Lepasaar).

23.06.1986 Pereküla, Pärnu-Jaagupi khk., Pärnumaa (Eedi Lelov).

22.03.1994 Kloostri, Kirbla khk., Läänemaa (Taivo Kastepõld, Eve Mägi, Jaak Kastepõld).

01.06.1996 Nigula raba, Saarde khk., Pärnumaa (Andrus Kuus).

16.02.1997 Räägu, Pärnu khk., Pärnumaa 2 is. (Tenno Laur).

25.04.1999 Vällamägi, Rõuge khk., Võrumaa 4 is. (Mati Kose).

23.04.2000 Tüki läh., Tartu-Maarja khk., Tartumaa (Aarne Pruks).

28.04.2001 Puhatu läh., Iisaku khk., Virumaa = Ida-Viru mk. ad. (Indar Zeinet, Margus Pensa, Alar Soppe).

20.12.2003 Pikanõmme, Pärnu khk., Pärnumaa 6 is. (Tenno Laur).

26.11.2006 Pootsiku, Iisaku khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (Tiit Vohta).

 

 

Mustvares Corvus corone corone

 

28.08.1999 Kuku, Rapla khk., Harjumaa = Rapla mk. ad. (Petteri Lehikoinen, Sakari Lehikoinen).

22.09.-21.10.2000 Sõrve Suurrahu, Jämaja khk., Saaremaa (Gustaf Nordenswan, Harri Pietarinen, Petri Pietiläinen, Margus Ellermaa, Lauri Mäenpää, Timo Pettay, Mati Martinson jt.).

11.04.2009 Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa (Robert Pekkarinen) (Foto).

26.04.2009 Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa ad. (Mikko Virta jt.) (Foto).

09.05.2010 Enivere, Martna khk., Läänemaa (Trinus Haitjema) (Foto).

15.05.-24.07.2011 Ristna, Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. (Uku Paal, Kuido Kõiv, Margus Ots, Margus Ellermaa jt.) (Foto, video).

13.05.2012 Ristna (Uku Paal, Jaanus Jürison) (Foto).

16.05.2012 Ristna (Uku Paal, Margus Ots, Mariliis Märtson) (Foto).

26.-29.04.2013 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa (Mati Martinson) (Foto).

11.05.-01.06.2013 Kalana ja Ristna nina, Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. (Uku Paal, Mihkel Metslaid, Riho Männik, Margus Ots, Triin Kaasiku, Hannes Pehlak, Mariliis Märtson, Kuido Kõiv, Madis Karu, Mihkel Jürgens, Kalle Muru, Jan Nordblad, Juha Sjöholm, Jukka Hauru, Raul Vilk, Alice Leetmaa, Jarmo Ahtinen, Jaanika Edesi, Leho Aaslaid, Thea Perm jt.) (Foto).

15.-16.04.2016 Kalana ja Ristna nina (Uku Paal, Mariliis Märtson) (Foto).

 

 

Roosa-kuldnokk Pastor roseus

 

Lõpp 06.1902 Irboska, Petserimaa (Lastud, topis N.Zarudnõi kogus).

XX saj. algus Merimets, Tallinn (v. Romm).

XX saj. algus Härgla, Juuru khk., Harjumaa = Rapla mk (R. von Wetter-Rosenthal).

00.07.1908 Varangu, Haljala khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. (Nicolai v. Lueder) (Lastud, topis Tallinna provintsiaalmuuseumis).

Suvi 1909 Kalvi, Viru-Nigula khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (G. Baron Schilling).

00.08.1930 Aa, Lüganuse khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (Valter Kangur).

09.07.1949 Koigi ja Laimetsa vahel, Peetri/Pilistvere khk., Järvamaa/Viljandimaa = Järva mk. (Hillar Pärjasaar) (Lastud, topis Eesti Loodusmuuseumis).

17.04.1979 Laagitsa, Tõstamaa khk., Pärnumaa (Endel Arro).

08.06.2002 Ruhnu, Ruhnu khk., Saaremaa ad. (Aivo Klein).

15.08.2002 Loode, Jämaja khk., Saaremaa 1a. (Juha Saari, Anssi Laurila).

16.-22.08.2002 Haversi, Noarootsi khk., Läänemaa 1a. (Timo Pettay, Jan Nordblad, Timo Böhme, Lauri Mäenpää jt.). Tõenäoliselt sama lind 02.09.2002 Riguldi ja Haversi, Noarootsi khk., Läänemaa (Margus Ots).

28.08.2002 Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa 1a. (Matti Rekilä, Tomi Muukkonen, Juha Saari, Ira Teräspuro, Ulla-Maija Vainikka).

26.07.2003 Haversi ad. (Jarmo Parkkinen, Jan Nordblad, Tuukka Kupiainen, Jyrki Lausamo) (Foto).

06.09.2003 Sõru, Emmaste khk., Läänemaa = Hiiu mk. 1a. (Jan Nordblad) (Foto).

04.09.2004 Haversi 1a. (Jouko Poutanen, Pertti Hotta, Jari Kontiokorpi) (Foto).

05.09.2004 Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa 1a. (Antero Lindholm, Annika Forsten, Kimmo Kivirinta, Timo Pettay, Kari Raulos) (Foto).

28.05.2006 Kudani, Noarootsi khk., Läänemaa ad. (Tarvo Valker) (Foto).

24.09.2008 Virtsu, Hanila khk., Läänemaa 1a. (Sampsa Cairenius, Mati Martinson) (Foto).

28.10.2008 Haapsalu, Läänemaa 1a. (Tarvo Valker) (Foto).

30.05.2009 Rumpo, Vormsi khk., Läänemaa ad. (Per Karlsson Linderum).

20.05.2014 Kabli, Häädemeeste khk., Pärnumaa 2a (Margus Ellermaa) (Foto).

15.08.2014 Harilaid, Kihelkonna khk, Saaremaa 1a (Janusz Majecki) (Foto).

25.10.2014 Haapsalu 1a (Aivar Veide jt.) (Foto).

24.-26.09.2016 Puise, Ridala khk, Läänemaa 1a (Eedi Lelov, Juha Saari, Raimo Aaltonen jt) (Foto).

 

 

Urvalind Carduelis flammea pesitsemine

 

01.-03.06.2005 Kõrgelaid, Pühalepa khk., Läänemaa = Hiiu mk. ♂♀, tõenäoline pesitsemine (Aivar Leito).

26.-31.05.2007 Hanikatsi laid, Pühalepa khk., Läänemaa = Hiiu mk. ♂♀, tõenäoline pesitsemine (Aivar Leito).

Lõpp 05.-06.07.2008 Loode, Jämaja khk., Saaremaa ♂♀ ja 3 juv., pesitsemine (Mati Martinson, Uku Paal jt.)

05.08.2013 Saarnaki laid, Pühalepa khk., Läänemaa = Hiiu mk. pesitsemine, ♀ ad. ja 3 juv. (Rein Kuresoo) (Foto).

 

 

Kõrbeleevike Bucanetes githagineus

 

02.10.1997 Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa (Matti Pihlatie).

 

 

Männileevike Pinicola enucleator pesitsemine ja vaatlused 15.V – 31.VII

 

14.06.1936 Pikavere – Alavere, Jüri/Kose khk., Harjumaa (Joosep Eplik).

31.05.1955 Linnanõmme, Torma khk., Tartumaa = Ida-Viru mk. (Ilse Rootsmäe, Lemming Rootsmäe).

10.07.1960 Kingli, Pöide khk., Saaremaa 2 ♂, 2 ♀ (Eet Tuule).

16.07.1969 Hanikatsi laid, Pühalepa khk., Läänemaa = Hiiu mk. ♂♀ (Valdur Paakspuu).

07.-08.07.1975 Laukasoo, Kadrina-Ilumäe khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. ♂♀ + 1 juv. (Ruth Ling, Kalev Rattiste).

suvi 1977 Vändra ümbrus, Vändra khk., Pärnumaa, 1 ♀ (Henno Selmet) (Lastud, topis erakogus).

 

 

Rebassidrik Passerella iliaca

 

02.-17.12.2012 Haapsalu, Läänemaa (Aivar Veide jt.) (Foto, video).

 

 

Põhjatsiitsitaja Emberiza rustica

 

12.05.1978 Irna raba, Järva-Madise khk., Järvamaa ♂ (Anti Õun).

19.06.1979 Mägiküla, Kadrina khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. ♂♀ + 1 pull. (Ilmar Rootsi).

08.07.1980 Klaanemaa, Noarootsi khk., Läänemaa ♂ (Olav Renno).

03.05.1981 Amula, Jõhvi khk., Virumaa = Ida-Viru mk. ♂ 2a. (Verner Keppart, Vello Keppart, Paul Keppart) (Leitud teelt surnult, anti TÜ Zooloogiamuuseumile).

07.05.1981 Puhatu läh., Iisaku khk., Virumaa = Ida-Viru mk. ♂ (Eerik Leibak).

29. ja 31.05. vahel 1981 Naissaar, Harjumaa ♂ (Jevgeni Šergalin).

04.08.1982 Sürgavere, Suure-Jaani khk., Viljandimaa ♀ 1a. (Aarne Ots) (Püütud, aga hukkus, nahk anti TÜ Zooloogiamuuseumile).

18.08.1982 Sürgavere 1a. (Aarne Ots) (Foto, püütud, aga langes kassi ohvriks, nahk anti TÜ Zooloogiamuuseumile).

14.05.1983 Palupõhja vahtkond, Kursi khk., Tartumaa 3 ♂ ad. (Vilju Lilleleht, Fred Jüssi, Tiit Randla, Anti Õun).

15.06.1983 Kreo vahtkond, Kose khk., Harjumaa ♂ (Fred Jüssi, Aavo Põlenik).

16.09.1983 Kabli, Häädemeeste khk., Pärnumaa 1a. (Agu Leivits, Henn Vilbaste, Juta Vilbaste) (Rõngastatud).

12.05.1984 Gorodenka läh., Iisaku-Vihtse khk., Virumaa = Ida-Viru mk. ♂ (Tiit Randla, Peeter Ernits).

13.06.1984 Taganurga, Kose khk., Harjumaa ♂ (Tiit Randla).

27.08.1984 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa ♀ (Eerik Leibak) (Rõngastatud).

01. ja 03.10.1984 Sääre ♂ (Eerik Leibak) (Rõngastatud).

29.06.1986 Sinipalu – Sakssaare vahel, Kadrina khk., Virumaa = Harju mk. ♂♀ + 4-5 pull. (Tiit Randla, Lembit Suuressaar).

06.06.1988 Sassukvere, Kodavere khk., Tartumaa = Jõgeva mk. ♂ ad. (Ilse Rootsmäe, Lemming Rootsmäe).

29.06. ja 01.07.1991 Prangli saar, Jõelähtme khk., Harjumaa ♂ (Uudo Timm jt.).

15.08.1992 Meerapalu Uhtinina, Räpina khk., Võrumaa = Tartu mk. ♂ 1a.(?) (Arnold Kristjuhan, Kersti Kibuspuu) (Foto, rõngastatud).

23.06.1993 Laeva soo, Kursi khk., Tartumaa ♂ (Asko Lõhmus, Einar Tammur).

10.09.1996 Sääre 2 is. (1 ♂) (Timo Pettay).

07.05.1997 Raadi, Tartu, Tartumaa ♂ ad. (Vilju Lilleleht).

12.05.1998 Urita raba, Mihkli khk., Pärnumaa ♂ (Andrus Kuus).

12.05.1998 Kabli 6 is. (Juha Saari, Hannu Vilppula).

20.05.1998 Tuhu soo, Karuse khk., Läänemaa ♂ ad. (Jukka Riihelä, Jyri Standberg, Matti Ranin).

29.08.1999 Sääre (Petteri Lehikoinen, Aleksi Lehikoinen, Timo Pettay).

31.08.1999 Sääre 2 is. (Timo Pettay).

27.09.1999 Sääre (Timo Pettay, Sampsa Cairenius, Harri Pietarinen).

13.05.2001 Kabli ja Kura vahel, Häädemeeste khk., Pärnumaa ♂ ad. (Seppo Hjerppe, Vesa Häkkinen).

06.06.2001 Sääre ♂ ad. (Sampsa Cairenius).

08.06.2001 Sääre ♂ ad. (Sampsa Cairenius).

24.09.2001 Suurrahu, Jämaja khk., Saaremaa (Sampsa Cairenius).

24.04.2002 Sääre ♀ (Petteri Lehikoinen, Vilppu Välimäki).

25.09.2004 Sääre (Uku Paal jt.).

04.05.2005 Võiste, Häädemeeste khk., Pärnumaa ♂ ad. (Aivo Klein).

07.09.2007 Sääre (Margus Ellermaa).

21.05.2009 Kabli (Margus Ellermaa).

13.05.2017 Pakri neem, Harju-Madise khk, Harjumaa (Juha Saari) (Helisalvestis).

 

 

Väiketsiitsitaja Emberiza pusilla

 

25.04.1979 Imavere läh., Pilistvere khk., Viljandimaa = Järva mk. 2 is. (Heinrich Veromann).

13.10.1984 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa (Eerik Leibak) (Rõngastatud).

10.09.1985 Sääre (Eerik Leibak) (Rõngastatud).

18.10.1989 Sääre 1a (Eerik Leibak, Sven Karu) (Foto, rõngastatud).

16. ja 30.05.1992 Saue, Keila khk., Harjumaa ♂ (Eet Tuule).

08.06.2001 Sääre ad. (Jyrki Lausamo, Lauri Mäenpää, Jan Nordblad).

02.06.2002 Sääre ad. (Matti Rekilä, Jyrki Lausamo, Juha Saari).

17.09.2011 Sääre 1a (Jouni Saario) (Rõngastatud, foto).

01.-03.11.2012 Dirhami, Noarootsi khk., Läänemaa (Jan Nordblad, Jari Linjala jt.) (Foto).

27.09.2016 Rohuneeme, Jõelähtme khk,  Harjumaa (Kilvar Kessler) (Foto).

29.09.2016 Sääre (Risto Lammin-Soila, Timo Pettay).

24.10.2016 Kabli, Häädemeeste khk, Pärnumaa 1a (Jaak Tammekänd, Anni Joamets, Johan Boeijkens, Jan Nordblad) (Rõngastatud, foto).

01.05.2017 Vaibla, Kolga-Jaani khk, Viljandimaa (Art Villem Adojaan, Iris Gielen) (Rõngastatud, foto).

 

 

Kuldtsiitsitaja Emberiza aureola

 

13.06.1972 Põhja-Malusi saar, Kuusalu khk., Harjumaa ♂♀ (Ahto Kesamaa, Olav Renno, August Mank).

15.05.1977 Kinsi läh., Põlva khk., Võrumaa = Põlva mk. ♂ (Ilse Rootsmäe, Lemming Rootsmäe).

09.05.1984 Karisöödi, Hargla khk., Võrumaa ♂ (Rein Lepp).

 

 

Punapea-tsiitsitaja Emberiza bruniceps

 

08.07.2012 Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa ♂ ad. (Karl Eik Rebane, Mati Martinson) (Foto).

 

 

Mustpea-tsiitsitaja Emberiza melanocephala

 

31.05.2003 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa ♂ ad. (Jan Nordblad, Lauri Mäenpää, Juha Saari, Petri Pietiläinen, Tom Nordblad, Harri Pietiläinen jt.) (Foto)

 

 

Halltsiitsitaja Emberiza calandra

 

25.07.1884 Räpina, Räpina khk., Võrumaa = Põlva mk. (Lastud, topis Riia muuseumis).

Enne 01.12.1893 Kuressaare läh., Saaremaa (anon.) (Püüti ja peeti mitme aasta kestel puuris).

Kevad 1901 või 1902 Roomassaare, Kuressaare l., Saaremaa (Wladyslaw v. Szeliga-Mierzejewski).

Lõpp 03. – lõpp 04.1906 Kuressaare, Saaremaa ♂ ad.  (Wladyslaw v. Szeliga-Mierzejewski).

17.08.1910 Anseküla, Anseküla khk., Saaremaa (F.E.Stoll).

09.09.1914 Karja, Karja khk., Saaremaa ad. + juv. (Wladyslaw v. Szeliga-Mierzejewski).

05.07.1939 Hosholm, Vormsi khk., Läänemaa ♂♀ (Kuno Tomasson).

07.07.1939 Fällarna, Vormsi khk., Läänemaa (Kuno Tomasson).

13.05.1945 Laagri, Keila khk., Harjumaa ♂ (Aino Kumari).

29.05.1947 Liiva, Nõmme l., Harjumaa pesa 4 munaga (Hillar Pärjasaar) (Munad kollekteeriti, kurn TÜ Zooloogiamuuseumis).

21.07.1948 Selja, Haljala khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. (Eerik Kumari).

10.-11.06.1952 Irboska, Petserimaa kokku 4 is. (Ahto Jõgi).

11.06.1952 Mõla, Petserimaa 2 is. (Ahto Jõgi, Olav Renno).

01.05.1954 Puhtu, Hanila khk., Läänemaa ♂ ad. (Eerik Kumari, Elmar Savi) (Lastud, nahk TÜ Zooloogiamuuseumis).

27.06.1965 Audru, Audru khk., Pärnumaa (Eduard Sadam).

02.04.1967 Saue, Keila khk., Harjumaa ♂ (Eet Tuule).

05.05.1968 Vilsandi, Kihelkonna khk., Saaremaa 2 is. (Leo Aumees).

26.04.1970 Vilsandi (Leo Aumees).

00.06.1971 Mohni saar, Kuusalu khk., Harjumaa (Olav Renno).

03.04.1975 Vilsandi (Virve Aumees).

02.05.1977 Kihnu saar, Tõstamaa khk., Pärnumaa (Arvo Täll) (Rõngastatud).

03.05.-08.06.1977 Kihnu saar (Arvo Täll) (Rõngastatud).

27.06.1977 Sülgoja, Räpina khk., Võrumaa = Põlva mk. (Arvi Lepisk).

13.01.1978 Vilsandi 2 is. (Hans Soots).

12.08.1982 Randvere, Jõelähtme khk., Harjumaa (Andrei Šergalin) (Leitud surnult).

05.07.1985 Kõnnujõe, Äksi khk., Tartumaa = Jõgeva mk. 2 is. (Lembit Enok).

20.03.-06.06. ja 01.08.1991 Kadaka, Tallinn, Harjumaa ♂♀ ja 4 juv. (Eet Tuule).

03.06.1991 Rumpo, Vormsi khk., Läänemaa ad. (Olav Renno, Leho Luigujõe).

23.03.-25.05.1992 Kadaka ♂ ad. (Eet Tuule).

03.05.1993 Kadaka ♂ (Eet Tuule).

06. ja 20.04.1994 Kadaka ♂ (Eet Tuule).

09.04.1994 Kanama läh., Keila khk., Harjumaa (Eet Tuule, Aarne Tuule).

12.06.1994 Tahkuranna, Häädemeeste khk., Pärnumaa ad. (Aivo Klein).

18.04.1995 Saue ♂ (Eet Tuule).

25.04.1995 Metsaküla, Pärnu/Häädemeeste khk., Pärnumaa ♂ ad. (Tuomas Seimola, Jukka Hatva, Hannu Juka).

11.06.1995 Rumpo ♂ ad. (Ivar Ojaste).

16. ja 24.04.1997 Saastna, Hanila khk., Läänemaa 1-2 is. (Eve Mägi).

16.05.1997 Haeska, Martna khk., Läänemaa ♂ (Timo Pettay).

14.08.2001 Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa (Matti Rekilä).

05.06.2002 Sääre, Jämaja khk., Saaremaa ♂ ad. (Juha Saari, Petri Pietiläinen, Lauri Mäenpää) (Foto).

03.05.2003 Vanamõisa, Keila khk., Harjumaa ♂ ad. (Aarne Tuule, Eet Tuule).

18.-20.06.2005 Tabasalu, Keila khk., Harjumaa ♂ ad. (Mäido Tõnnus).

25.05.-12.06.2006 Laeva, Kursi khk., Tartumaa ♂ ad., tõenäoline pesitsemine (Heikki Luoto, Leena Luoto, Markku Ojala, Biti Ojala jpt.) (Foto).

04.06.2007 Sääre ad. (Juha Saari, Risto Lammin-Soila, Tom Nordblad, Harri Pietarinen) (Foto).

06.06.2007 Sääre ad. (Juha Saari).

07.06.2008 Kirbla, Kirbla khk., Läänemaa ♂ ad. (Mika Bruun) (Foto).

28.06.2008 Aulepa, Noarootsi khk., Läänemaa (Renno Nellis) (Foto).

15.05.2010 Salme, Anseküla khk., Saaremaa (Hannu Juka, Simo Jokinen).

30.04.2012 Sääre ♂ ad. (Timo Nuoranen).

17.05.2012 Rootsiküla, Kihnu s., Tõstamaa khk., Pärnumaa (Margus Ellermaa) (Foto).

23.05.2012 Kabli, Häädemeeste khk., Pärnumaa (Margus Ellermaa).

25.05.2012 Lao, Tõstamaa khk., Pärnumaa (Tarvo Valker) (Foto).

27.05.2012 Kõima, Mihkli khk., Pärnumaa (Margus Ots).

28.05.2013 Kabli (Tammuru), Saarde khk., Pärnumaa ♂ ad. (Rein Kalmus).

02.06.2013 Vaguja, Vigala khk., Läänemaa = Rapla mk. ♂ ad. + 1 is. (Meelis Uustal, Tiit Külaots, Külli Külaots jt.) (Foto). ♂ ad. samas ka 03.-15.06.2013, tõenäoline pesitsemine (Eedi Lelov, Tiit Külaots, Ranno Puumets) (Foto, helisalvestis).

18.06.2013 Saastna, Karuse khk., Läänemaa ♂ ad. (Renno Nellis) (Foto).

16.10.2013 Rootsiküla, Kihnu s. (Margus Ellermaa, Andrea Maier).

09.06.2015 Ertsma, Pärnu-Jaagupi khk., Pärnumaa (Eedi Lelov).

05.05.2016 Rannaküla, Hanila khk, Läänemaa ad (Hannu Huhtinen, Tuomas Seimola).

 

 

II Kategooria D (ebaselge päritoluga liigid)

 

 

Lumehani Anser caerulescens

 

Lõpp 03.1907 Aegna saare lähedal merel, Harjumaa 2 is. (Lastud).

Lõpp 03.1930 Orissaare läh., Pöide khk., Saaremaa (Wladyslaw v. Szeliga-Mierzejewski).

06. või 07.05.- II pool 05.1967 Saastna ja Metsküla, Karuse khk., Läänemaa 2 is. (A.Meisterson, Gustav Vihur, Olav Renno).

26.03.1971 Karja, Karja khk., Saaremaa (K.Raaper).

02.06.1974 Vilsandi, Kihelkonna khk., Saaremaa (Hans Soots).

24.09.1974 Neemisküla rand, Rannu khk., Tartumaa (Rein Kuresoo).

08.05.1980 Saastna, Karuse khk., Läänemaa (Rein Maran, Vallo Kepp, Rein Koppel jt.).

03.06.1980 Vilsandi (Hans Soots, Virve Aumees, Andrus Aumees, Marika Aumees).

06.-12.10.1980 Matsalu, Karuse khk., Läänemaa (Peep Gorinov).

01.06.1981 Kudjape, Kaarma khk., Saaremaa 2 is. (Mati Kers).

17.05.1988 Käkisilm, Kihelkonna khk., Saaremaa (Arvo Kullapere).

28.-29.09.1991 Põgari ja Tuuru, Ridala khk., Läänemaa (Einar Tammur, Aivar Leito, Arne Ader).

08.04.1992 Haeska, Martna khk., Läänemaa (Jaan Veltman).

17.05.1993 Puhtu, Hanila khk., Läänemaa (Pekka Rusanen, Pauli Dernjatin, Lasse Lindström).

29.09.1994 Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa tume vorm (Harri Kontkanen, Hannu Juka).

15.09.1995 Tuudi-Liiva, Karuse khk., Läänemaa (Jaan Veltman, Tõnis Ulm).

03.05.1996 Audru polder, Audru khk., Pärnumaa tume vorm 2a. (Harri Kontkanen, Mauri Leivo).

23.04.1997 Põgari-Sassi, Ridala khk., Läänemaa ad. (Eve Mägi).

27.04.1999 Pulgoja, Häädemeeste khk., Pärnumaa tume vorm ad. (Pekka Komi, Markku O. Saarinen).

21.09.2000 Hellamaa, Pühalepa khk., Läänemaa = Hiiu mk. 2 ad. (hele ja tume vorm) (Aivar Leito).

17.04.2001 Edru, Simuna khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. ad. (Mati Salumäe, Sven Aun).

17.05.2001 Keemu, Karuse khk., Läänemaa tume vorm ad. (Olavi Kemppainen, Joukko Kemppainen) (Foto).

03.05.2002 Matsalu tume vorm ad. (Matti Rekilä, Ira Teräspuro) (Foto), tõenäoliselt sama isend 07.05.2002 Keemu (Tapio Kostet) (Foto).

03.-04.05.2003 Matsalu ad. (Margus Ots, Uku Paal, Indrek Kalamees). Sama isend ka 04.05.2003 Keemu (Kari Haataja, Jukka Ihanus, Jukka Rokkanen).

17.05.2003 Keemu tume vorm 2a. (Olavi Kemppainen, Joukko Kemppainen) (Foto).

05., 10. ja 12.05.2003 Häädemeeste ja Pulgoja, Häädemeeste khk., Pärnumaa ad. (Aivo Klein, Mati Kose). Tõenäoliselt sama isend ka 15.05.2003 Häädemeeste ad. (Jyrki Erikäinen, Jorma Erikäinen).

22.09.2003 Saunja, Lääne-Nigula khk., Läänemaa tume vorm (Tarvo Valker, Marko Valker, Aivar Veide).

15. ja 17.04.2006 Seli, Kirbla khk., Läänemaa (Kaarel Kaisel, Ain Laidoja, Reet Pungar, Joosep Kartau) (Foto).

10.10.2006 Harilaid, Kihelkonna khk., Saaremaa (Juha Sjöholm, Jan Nordblad).

30.03.2008 Paljassaare, Tallinn (Meelis Uustal, Tiit Vohta, Riina Pau).

12.05.2011 Haeska, Martna khk., Läänemaa tume vorm (Margus Ots).

13.05.2011 Sääre, Kihnu s., Tõstamaa khk, Pärnumaa tume vorm ad. (Aivo Klein).

08.10.2011 Lähtse, Jüri khk., Läänemaa (Rene Ottesson) (Foto).

14.-23.10.2011 Kausi ja Avaste, Vigala khk., Läänemaa = Rapla mk. (Ranno Puumets jt.) (Foto).

 

 

Lumehani / väike-lumehani Anser caerulescens / rossii

 

22.09.1998 Kunda laht, Viru-Nigula khk., Virumaa = Lääne-Virumaa 2 is. (Randar Türkel).

 

 

Sõnnpea-sõtkas Bucephala albeola

 

11.05.2011 Saunja laht, Lääne-Nigula khk., Läänemaa isane ad. (Alpo Koukila jt.) (Foto).

 

 

Läänesõtkas Bucephala islandica

 

13.05.1978 Käina laht, Käina khk., Läänemaa = Hiiu mk. ♂ ad. (Joann Kallas).

 

 

Kübarkoskel Mergus cucullatus

 

10.09.-05.10.2003 Häädemeeste, Häädemeeste khk., Pärnumaa ♂ ad. (Aivo Klein jt.) (Foto).

09.-12.09.2004 Häädemeeste ♂ ad. (Aivo Klein jt.) (Foto).

22.01.-01.03.2016 Rocca al Mare, Tallinn, Harjumaa ♀ (Aivar Määr, Märt Holtsmann, Tõnu Laasi jt) (Foto).

 

 

Heleflamingo Phoenicopterus roseus

 

00.08.1855 (?) Põduste jõe ääres, Kaarma khk., Saaremaa (Johann Holm).

00.10.1914 Loksa läh., Kuusalu khk., Harjumaa (Lastud, topis Eesti Loodusmuuseumis).

Lõpp 08.1926 Suurlaht Nasva lähedal, Anseküla khk., Saaremaa 2 is. (Parts). Tõenäoliselt üks neist ka 29.08. ja 05.09.1926 Keskranna – Mändjala rannikul, Anseküla khk., Saaremaa (Werner Hoffmann).

08.06.1941 Matsalu laht, Läänemaa ♂ (Ferdinand Nurk) (Lastud, topis Eesti Loodusmuuseumis).

08.09.1962 Atla laht, Kihelkonna khk., Saaremaa imm. (Manivald Ader) (Lastud).

03.05.1979 Pandju laid, Jõelähtme khk., Harjumaa (H.Luup, T.Randla, J.Naaber, V.Aulik).

 

 

Määramata flamingo Phoenicopterus sp.

 

00.01.1983 Narva veehoidla, Vaivara khk., Virumaa = Ida-Viru khk. Tõenäoliselt sama isend 24.01.-04.03.1983 Ahtme, Jõhvi khk., Virumaa = Ida-Viru mk. (Evi Hiiop) ja 01.02.1983 Kohtla-Järve, Jõhvi khk., Virumaa = Ida-Viru mk.

 

 

III Kategooria E (vangistusest pääsenud liigid)

 

 

Ruuge- või väike-vilepart Dendrocygna bicolor / javanica

 

19.05.2005 Paljassaare, Tallinn, Harjumaa (Ranno Puumets).

 

 

Mustluik Cygnus atratus

 

12.05.1979 Rahuste, Jämaja khk., Saaremaa ♂ (Heimar Laanemets, Olav Renno, Jaan Kuusk).

ca 10.08.-13.08.1979 Vastemõisa, Suure-Jaani khk., Viljandimaa (Uno Senkel, Oivo Rahusoo). Lind toimetati Köidamale, kus 20.08. murti röövlooma poolt.

28.06. ja 13.07.1982 Kivilaid ja Heinlaid, Tõstamaa khk., Pärnumaa (Tenno Laur). Ilmselt sama isend 15.-16.10.1982 Lao, Tõstamaa khk., Pärnumaa (Peeter Raja).

03.06.1990 Kuressaare laht, Kaarma khk., Saaremaa ad. (Andres Tamm, Urmas Tamm).

03.11.1990 Tammuna, Jämaja khk., Saaremaa (Marko Pihelpuu, Heino Pihelpuu, Jüri Ramst, Enno Lind). Tõenäoliselt sama isend 05.11.1990 Jämaja, Jämaja khk., Saaremaa (Marko Pihelpuu, Heino Pihelpuu, Jüri Ramst).

18.04.1991 Rannaküla, Varbla khk., Läänemaa = Pärnu mk. (Harri Annuk).

00.10.1991 Tammuna ja Türju, Jämaja khk., Saaremaa (Enno Lind).

24.-28.04.1992 Väike väin, Muhu/Pöide, Saaremaa (Hanno Jäe, Joel Nõukas).

20.06.1992 Põgari, Ridala khk., Läänemaa (Harri Põldsam) (Foto).

suvi 1992 Pilguse laht, Kihelkonna khk., Saaremaa (Karl Sepp).

17.09.2001 Sõmeri poolsaar, Varbla, Läänemaa = Pärnu mk. ad. (Andrei Päsok, Rainer Täppinen).

16. ja 17.07.2002 Küdema, Mustjala khk., Saaremaa ad. (Rein Nellis, Mati Martinson, Veljo Volke, Agne Peetersoo).

20.03.2008 Vaemla, Käina khk., Läänemaa = Hiiu mk. (Maie Vikerpuur, Toomas Vikerpuur, Leho Aaslaid) (Foto), sama lind ka 03.04.2008 Salinõmme, Pühalepa khk., Läänemaa = Hiiu mk. (Anni, Liisu ja Rita Miller) (Foto) ning tõenäoliselt sama lind veel 04.06.2008 Eerikulaid, Pühalepa khk., Läänemaa = Hiiu mk. (Aivar Leito jt.).

10.-11.03.2015 Väike väin (Kalmer Saar jt.) (Foto).

 

 

Väike-lumehani Anser rossii

 

24.-30.09.2003 Põgari, Ridala khk., Läänemaa ad. (Sirje Vaaro, Ivar Ojaste jpt.) (Foto).

 

 

Vööthani Anser indicus

 

25.06.-11.08.1974 Puise, Ridala khk., Läänemaa (Vilju Lilleleht).

23.05.1987 Haeska, Martna khk., Läänemaa (Aarne Pruks, Asko Lõhmus, Juhan Põldvere, Toomas Silk).

14.-20.10.1992 Kasari sild, Kirbla khk., Läänemaa (Taivo Kastepõld). Tõenäoliselt sama is. 23.10.1992 Kelu, Kirbla khk., Läänemaa (Aivar Leito, Leho Luigujõe, Andres Kuresoo).

16.04.1996 Kasari sild (Maire Toming).

28.-29.06.1997 Põgari, Ridala khk., Läänemaa 2 ad. (Kaido Vikat).

08.-09.05.1998 Rahuste, Jämaja khk., Saaremaa 2 is. (Hannu Vilppula, Juha Saari, Raimo Aaltonen, Petri Pietiläinen).

23.08.1999 Sorgu saar, Tõstamaa khk., Pärnumaa (Peeter Raja, Rihet Ots, Kristo Aleksius).

17.08.2001 Põgari ad. (Ivar Ojaste, Kaido Vikat, Eve Mägi, Kaarel Kaisel). Tõenäoliselt sama is. 03.09.2001 Haeska (Margus Ellermaa) ja 15.09.2001 Rannamõisa, Martna khk., Läänemaa (Sampsa Cairenius).

15.03.2002 Audru, Audru khk., Pärnumaa ad. (Pekka Komi, Markku O.Saarinen, Peeter Raja jt.) (Foto).

01.04.2002 Haeska ad. (Risto Lammin-Soila) (Foto).

24.09.2002 Saunja, Lääne-Nigula khk., Läänemaa ad. (Ivar Ojaste).

14.05.2004 Keemu, Karuse khk., Läänemaa (Mauri Leivo).

19.09.2006 Ulvi, Torma khk., Tartumaa = Ida-Viru mk. (Raul Vilk).

30.-31.08.2008 Haeska (Miranda Klaij, Aivar Veide) (Foto). Tõenäoliselt sama isend 27.09.2008 Põgari (Tarvo Valker jt.) (Foto).

26.04.2009 Aardla polder, Tartu-Maarja khk., Tartumaa (Margus Ots) (Foto).

08.05.2009 Virtsu, Hanila khk., Läänemaa 3 is. (Timo Pettay, Johnny Kahlert, Mati Martinson, Kim Aaen) (Foto).

10. ja 14.05.2009 Haeska (Hannes Pehlak, Trinus Haitjema) (Foto).

22.05.2009 Alumine Vaigas, Kihelkonna khk., Saaremaa (Markus Vetemaa).

06.08.2009 Matsalu, Karuse khk., Läänemaa (Trinus Haitjema, Miranda Klaij), sama isend ka 16., 27. ja 29.08.2009 Haeska (Trinus Haitjema, Miranda Klaij, Aivar Veide) (Foto), 30.08.2009 Keemu, Karuse khk., Läänemaa (Uku Paal, Margus Ots) (Foto) ja 05.09.2009 Põgari (Ranno Puumets).

23.04.2010 Navesti polder, Pilistvere khk., Viljandimaa (Margus Ots, Uku Paal, Reimo Rander) (Foto).

06.10.2010 Kelu, Kirbla khk., Läänemaa (Aivar Veide, Renno Nellis) (Foto).

15.-22.10.2010 Kodesmaa, Pärnu-Jaagupi khk., Pärnumaa (Eedi Lelov) (Foto).

25.04.2011 Rämsi polder, Puhja khk., Tartumaa (Tarmo Teppe).

06.05.2011 Aardla, Kambja khk., Tartumaa (Uku Paal) (Foto), sama lind ka 09.05.2011 Aardla polder, Kambja/Nõo/Tartu-Maarja khk., Tartumaa (Riho Kinks).

13.07.2011 Käina laht, Käina khk., Läänemaa = Hiiu mk. (Riho Marja) (Foto).

06.10.2012 Vilumäe, Nissi khk., Harjumaa (Triin Leetmaa) (Foto).

11.09.2015 Aadma, Käina khk, Läänemaa = Hiiu mk (Hannes Rei) (Lastud, foto).

29.03.2017 Vagula järv, Rõuge/Urvaste khk, Võrumaa (Maidu Kõoleht) (Foto).

02.10.2017 Saunja laht, Lääne-Nigula/Ridala khk, Läänemaa (Aivar Veide, Kauro Kuik) (foto).

 

 

Eskimo lagle Branta hutchinsii

 

02.10.2008 Rõude, Martna khk., Läänemaa alamliik minima (Aivar Veide, Renno Nellis) (Foto).

26.-28.03.2012 Haapsalu, Läänemaa (Aivar Veide) (Foto).

03.04.2015 Räpina polder, Räpina khk., Võrumaa = Põlva mk. (Kadri Niinsalu, Toomas Mastik) (Foto).

 

 

Vaaraohani Alopochen aegyptiaca

 

30.04.2010 Aardla polder, Kambja/Nõo/Tartu-Maarja khk., Tartumaa (John H. Grant jt.), sama lind ka 04.05.2010 Tüki, Nõo/Tartu-Maarja khk., Tartumaa (Jan Siimson, Riho Alep) (Foto).

 

 

Mõrsjapart Aix sponsa

 

04.-10.05.1992 Puhtu, Hanila khk., Läänemaa 2 ♂ (Pekka Rusanen, Pauli Dernjatin, Peep Veedla jt.) (Foto).

28.06.-08.08.1992 Matsalu, Karuse khk., Läänemaa ♂♀ (Ain Meriste, Taivo Kastepõld).

25.04. ja 16.05.2005 Puise, Ridala khk., Läänemaa ♂ ad. (Jukka Hauru, Heikki Holmström, Mika Bruun jt.) (Foto).

21.-24.05.2016 Põlendmaa, Tori khk, Pärnumaa ♂ ad. (Raivo Endrekson jt) (Foto).

 

 

Kuupart Anas formosa

 

15.04.-01.06.2000 Pulgoja, Häädemeeste khk., Pärnumaa ♂ ad. (Pekka Komi, Markku O.Saarinen, Indrek Tammekänd jt.).

 

 

Puna-rägapart Anas cyanoptera

 

24.-25.05.2003 Jämaja, Jämaja khk., Saaremaa ♂ ad. (Jukka Hatva, Lauri Mäenpää jt.) (Foto).

 

 

Hiid-merikotkas Haliaeetus pelagicus

 

12.09.1993 Karuküla, Tarvastu khk., Viljandimaa = Valga mk. 4a+ (Lembit Käärik) (Leitud surnult, topis TÜ Zooloogiamuuseumis).

 

 

Tuttkarakaara Caracara plancus

 

29.06.2011 Kõrveküla, Kadrina khk., Virumaa = Lääne-Viru mk. (Aavo Kannike) (Foto), sama lind ka 14.10.2011 Puise, Ridala khk., Läänemaa (Juho Könönen, Hannu Allonen) (Foto).

 

 

Ameerika tuuletallaja Falco sparverius

 

28.06.1963 Merimets, Tallinn ♂ad. (Hillar Pärjasaar). Ilmselt oli tegemist puuris peetud linnuga (Püütud, foto).